0800.826.787 - telefon gratuit pentru reclamatii despre siguranta alimentelor

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 07.07.2012 08:22 | Publicat in AGENTIA DE PRESA | Tipareste pagina

Timişoara - Avand in vedere conditiile climatologice deosebite, respectiv temperaturile de canicula din ultima perioada la controalele efectuate in perioada de canicula, in scopul diminuarii riscului de aparitie a unor toxiinfectii alimentare,inspectorii sanitari veterinari din cadrul Direcţiua Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timis au efectuat actiuni de control oficial in unitati de alimentatie publica-restaurante, fast-food-uri, cantina, pensiuni turistice, tabere de copii , magazine alimentare. 

Număr unităti controlate: Tabără scolară - 1; magazin alimentar - 1; Restaurant - 15 (depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare; vestiarul pentru personal insuficient amenajat; sanctiune contraventionala -2000 ron); magazin carne - 1; pizzerie - 2; Catering - 3; Fast-food - 1; magazin alimentar - 1 (portiuni de pereti cu deteriorari in zona de receptie a produselor alimentare, termen de remediere a deficientelor); Piată - 2 (In unele vitrine frigorifice, temperaturi peste cele optime cu pana la 3°C; Interzicerea comercializarii produselor de origine animală la vitrinele care nu au temperaturi optime de pastrare).
In timpul controalelor ofociale s-au urmarit urmatoarele aspecte:
- respectarea de către operator a condiţiilor generale de igienă conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European nr. 852/2004, referitoare la aspectele structurale şi la facilităţile privind dotarea obiectivului controlat;
- respectarea condiţiilor de igienă stabilite de legislaţia naţională şi comunitară (igienizarea mâinilor şi a ustensilelor în timpul lucrului şi obligatoriu înainte de începerea activităţii, evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate, precum şi depozitarea acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare, verificarea existenţei unui contract cu o persoană juridică specializată pentru eliminarea deşeurilor şi subproduselor alimentare);
- utilizarea ustensilelor de lucru care trebuie să fie uşor de igienizat şi curăţat (blaturi de plastic, cuţite de inox, tăvi de inox, etc);
- existenţa sursei de apă potabilă, care să fie utilizată atât la procesarea alimentelor, cât şi la menţinerea stării de igienă;
- existenţa echipamentelor de protecţie sanitară a personalului care manipulează şi procesează produsele alimentare de origine animală şi nonanimală, precum şi existenţa documentelor care să ateste starea de sănătate a personalului angajat;
- verificarea existenţei programului de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi a modului în care sunt îndeplinite şi consemnate acţiunile DDD;
- curăţarea şi igienizarea periodică a spaţiilor în care au fost manipulate şi procesate produsele alimentare;
- eligibilitatea produselor alimentare (condiţiile care trebuiesc indeplinite), existenţa documentelor care să ateste siguranţa alimentară a acestora, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
- verificarea modului în care sunt aplicate prevederile legislaţiei în vigoare privind marcarea şi etichetarea alimentelor;
- verificarea încadrării alimentelor în termenele de valabilitate;
- modul de ambalare sau preambalare a alimentelor, atunci când acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului;
- expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;
- servirea alimentelor trebuie să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzător sau în recipienţi de unică folosinţă;
- modul de depozitare a produselor alimentare în special a celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc), neîntreruperea lanţului frigorific;
- evidenţele şi înregistrările privind intrările/ieşirile de produse alimentare de origine animală şi nonanimală, în scopul stabilirii trasabilităţii, conform Regulamentului CE nr. 178/2002 (evidenţe privind furnizorii, categorii de produse, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate şi alte date de identificare a produselor);
- existenţa procedurilor bazate pe principiile HACCP şi aplicarea acestora, proporţional cu natura şi dimensiunile unităţilor în obiectivele controlate (art.5 Regulamentul CE nr. 852/2004);
- se va verifica dacă se respectă prevederile art. 1(1) din Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 46/2010, respectiv dacă personele fizice şi juridice care pun la dispoziţia consumatorilor produse şi servicii care se supun controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, respectă obligativitatea afişării la loc vizibil, respectiv la intrarea şi ieşirea din unitate, precum şi lângă casele de marcat în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor a anunţului cu numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 (linia telefonică cu apelare gratuită, în vederea formulării de sesizări/reclamaţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi de sesizări cu privire la faptele de corupţie din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor;
- verificarea sesizărilor formulate de către consumatori prin intermediul numărului de telefon TEL VERDE: 0800.826.787.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.