Lorin Ioan Fortuna: Declaratie de intentii in vederea constituirii Partidului National Democrat

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 05.12.2011 20:15 | Publicat in AGENTIA DE PRESA | Tipareste pagina

Declaratie de intentii in vederea constituirii Partidului National Democrat, pentru transformarea României:

A - din stat neconstituţional: capitalist degenerat, în care a fost transformată,după înfăptuirea Revoluţiei Române din decembrie 1989, ca urmare a confiscării puterii în stat şi deturnării, în timp, a idealurilor respectivei revoluţii, de către:

a) aşa-numitul: Consiliu al Frontului Salvării Naţionale - CFSN (constituit în noaptea de 22 decembrie 1989, sprijinit corespunzător, în acest scop, de către o parte din conducerea de atunci a Armatei, inclusiv prin organizarea şi declanşarea unei sinistre, cinice şi criminale farse societale, denumită ulterior: 'atacul teroriştilor'), consiliu transformat ulterior, în mod fraudulos şi nelegitim (din punct de vedere de drept, precum şi din punctul de vedere al constribuţiei la înfăptuirea Revoluţiei Române din decembrie 1989), în partid politic, cu denumirea: Frontul Salvării Naţionale - FSN;

b) alte partide politice, dintre care unele desprinse din FSN (exemple: PDSR, PD, APR, PDL), iar altele înfiinţate cu sprijinul determinant al conducătorilor FSN (exemplu: UDMR);

c) unele partide politice care şi-au revendicat constituirea din foste partide politice (antebelice), dar care nu au onorat corespunzător referinţa politică istorică, în cauză, ci au compromis-o;

d) alte partide politice, formate prin părăsirea celor menţionate anterior (exemplu: UNPR), la nivel individual, de către anumiţi reprezentanţi aleşi (exemple: parlamentari, primari, consilieri), urmată de constituirea unor alte partide, recunoscute oficial, în mod abuziv, inclusiv ca fiind parlamentare, deşi includeau transfugi (traseişti politici) care, de drept, ar fi trebuit să rămână independenţi, sau chiar să-şi piardă calitatea de reprezentanţi aleşi;

e) reprezentanţi parlamentari ai unor minorităţi etnice, care au beneficiat de dreptul de a avea câte un reprezentant parlamentar (exemplu: minoritatea armeană), şi care s-au aliat apoi, după alegeri, în coaliţii politice de guvernare şi au promovat, prin abuz, programe de guvernare clientelare (de regulă altele şi, în unele cazuri, chiar total opuse celor asumate în cadrul campaniei electorale, în baza cărora au fost aleşi), în favoarea unor clientele specifice, de tip politico-partidic, masonic şi chiar mafiot, în detrimentul Poporului Român, căruia i-au uzurpat astfel dreptul de suveranitate, încălcând, în mod deosebit de grav, Articolul 2 al Constituţiei României, şi comiţând, deliberat, multe alte abuzuri constituţionale, deosebit de grave, rămase însă neacuzate şi, ca atare, nejudecate şi necondamnate corespunzător, ci doar semnalate, de către reprezentanţi ai societăţii civile româneşti, care au avut, ca efect final, aducerea României într-una dintre cele mai grave crize societale, din istoria sa, inclusiv prin aplicarea unei politici de guvernare cu efect de genocid, asupra Poporului Român, ca populaţie, precum şi de dezintegrare statală, asupra României, ca ţară;

B - în stat constituţional (denumit generic: a 3-a Republică România): naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, republican, de drept, democratic şi social, în conformitate cu prevederile fundamentale şi principale, referitoare la Statul Român, precizate în Articolul 1, aliniatele 1;2;3 ale actualei Constituţii a României.

1. În contextul celor precizate anterior, Grupul Constituţional 'Timişoara' (constituit în anul 2002, la Timişoara), în scopul atenţionării instituţiilor statului, cât şi a persoanelor individuale, asupra inconsistenţei Constituţiei României (redactată nu ca o lege fundamentală, bazată pe principiile juridice specifice contractului societal, ci doar ca o declaraţie de intenţii constituţionale), a procedat, în măsura posibilităţilor de care dispunea, la declanşarea unei campanii civice de avertizare a populaţiei României asupra pericolului de degradare societală gravă a ţării. Pericolul în cauză rezulta din posibilitatea de realizare, deliberată, a abuzurilor de guvernare (nu doar la nivel legislativ, ci chiar la nivel constituţional), de către o categorie politico-partidică declasată şi coruptă, provenită, în marea sa majoritate, din foşti reprezentanţi, profitori, ai regimului comunist-totalitar (eliminat de la putere de către Revoluţia Română din decembrie 1989), care s-au aliat şi cu alte forţe ostile României (autohtone, respectiv străine), de tip: politic, etnic, religios, masonic şi chiar mafiot, pentru a acapara conducerea politică şi respectiv guvernarea României.

2. Scopul urmărit de grupările subversive menţionate a fost şi este, în continuare, acela de a jefui economia de stat, printr-o falsă şi subversivă privatizare, în folosul unei clientele specifice (autohtonă şi respectiv străină), şi de a aduce astfel Poporul Român, din postura de deţinător al dreptului de suveranitate, într-o Românie autentic-democratică (în conformitate cu prevederile Articolului 2, din Constituţia actuală a României), într-o stare de degradare populaţională, în care să nu mai fie în stare să exercite, în mod eficient, acest rol, de conducător suprem în stat, şi nici măcar să-l conştientizeze, în mod corespunzător, pentru a-l revendica, a-l asuma şi a-l exercita, în mod eficient, în folosul său.

3. În acelaşi context, alarmat de rapiditatea cu care actuala coaliţie de guvernare (incitată chiar de către Preşedintele ţării, probabil sub presiunea unor influenţe specific masonice şi chiar mafiote, efectuate de către grupări de interese oculte şi subversive, autohtone, respectiv străine), a procedat la urgentarea aplicării unei politici de guvernare bazată pe practicarea deliberată a abuzurilor legislative şi, mai ales, constituţionale, pentru a urgenta astfel şi producerea efectelor societale aferente, deosebit de distructive, specifice genocidului aplicat unor întregi categorii populaţionale, defavorizate, pe de o parte, precum şi dezintegrării societale statale, pe de altă parte (politică de guvernare de sorginte masonică, cunoscută şi sub denumirea generică de: noua ordine mondială), Grupul Constituţional 'Timişoara' a declanşat, la Timişoara, în data de: 20 mai 2011: Revoluţia Constituţională Română, ca o revoluţie urmărită a se realiza însă pe cale non-violentă, prin acţiunea de implicare corespunzătoare a persoanelor juridice colective, de tip instituţional, respectiv organizaţional, dar şi a persoanelor individuale (capabile nu doar să conştientizeze gravitatea situaţiei societale din România, ci să şi acţioneze), în înlăturarea cauzelor constituţionale care au provocat, ca efect societal, respectiva criză, transformând România într-un stat handicapat constituţional.

4. Dintre scopurile concrete, urmărite cu prioritate, de către Grupul Constituţional 'Timişoara', evidenţiem, în primul rând, înfiinţarea unei noi instituţii de putere de stat, care să preia funcţia de: Garant al respectării Constituţiei României, corelată cu desfiinţarea actualei Instituţii Prezidenţiale, în contextul în care actualul Preşedinte al ţării, desemnat prin Constituţie, în acest scop, nu doar că nu-şi onorează această misiune, ci o încalcă, el însuşi, frecvent şi flagrant, în mod deliberat, în pofida jurământului oficial pe care l-a depus, inclusiv în acest scop, la învestirea sa, ca Preşedinte al României (Articolul 82, aliniatul 2, din Constituţia României).

5. Având în vedere cele menţionate anterior, precum şi constatarea că acţiunile întreprinse de către Grupul Constituţional 'Timişoara', până în prezent (exemple: editări şi difuzări de documente şi publicaţii, organizări de conferinţe, dezbateri publice, emisiuni TV, articole de presă, simpozioane şi chiar acţiuni de protest: mitinguri, marşuri ş.a.), nu s-au dovedit suficiente pentru atingerea scopului fundamental propus (atenţionarea şi determinarea populaţiei ţării să procedeze la realizarea unei revizuiri constituţionale, care să scoată România din starea de: stat handicapat constituţional), Grupul Constituţional 'Timişoara' a hotărât să se implice inclusiv în constituirea unui partid politic autentic, care să acţioneze pentru apărarea şi promovarea înfăptuirii idealurilor Revoluţiei Române din decembrie 1989, pe cale politico-partidică.

6. În scopul menţionat anterior, Grupul Constituţional 'Timişoara' a procedat la constituirea Comitetului timişorean de iniţiativă, care, la rândul său, a procedat la declanşarea, la Timişoara, cu prilejul desfăşurării acţiunii de protest public zilnic (până în data de 22 decembrie 2011, inclusiv), organizată împotriva măsurilor distructive (la nivel existenţial) impuse mai multor categorii populaţionale, din cadrul Poporului Român (care au fost transformate astfel în categorii societale grav şi abuziv defavorizate), de către actuala coaliţie de guvernare dictatorială a ţării (denumită generic: dictatura băsescită-bocistă), a acţiunii de colectare de semnături pentru înfiinţarea Partidului Naţional Democrat, a cărui denumire a fost aleasă astfel încât să fie sintetizate, la nivelul denumirii, obiectivele politice fundamentale pentru care se înfiinţează şi va funcţiona Partidul Naţional Democrat (adică: constituirea şi consolidarea statului naţional-democratic autentic).

Azi în Timişoara, mâine în toată ţara!

Timişoara

5 decembrie 2011

Lorin Ioan Fortuna - Coordonator al Grupului Constituţional 'Timişoara'

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.