Obiective ale anului 2012 la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 16.01.2012 10:15 | Publicat in AGENTIA DE PRESA | Tipareste pagina

În domeniul sprijinului financiar direct pentru susţinerea producţiei agricole

*În domeniul producţiei vegetale

Continuarea aplicării măsurilor de susţinere a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin formele de sprijin comunitare şi ajutoare de stat;
Eficientizarea funcţionării pieţei agricole, cu o prioritizare în sectorul legume-fructe, care să asigure un flux constant de marfă din producţia internă către consumatorul final;
Identificarea de noi scheme de ajutor pentru fermieri, în contextul noii Politici Agricole Comune 2014-2020;
Implementarea de măsuri pentru comasarea terenurilor agricole şi stimularea concentrării suprafeţelor în ferme comerciale viabile, limitarea suprafeţelor care nu sunt lucrate;
Creşterea gradului de promovare a produselor agricole;
Susţinerea organizării şi eficientizarea activităţii structurilor asociative la nivel interprofesional pe filiera de produs şi a grupurilor de producători;
Implementarea măsurilor specifice de reglementare a sectoarelor cu potenţial de nişă pe piaţă (ex: orez, plante medicinale şi aromatice şi a produselor stupului, culturi energetice).

*În domeniul producţiei zootehnice

Continuarea susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale;
Eficientizarea activităţii zootehnice prin echilibrarea balanţei preţurilor pe segementele filierei produsului lapte-carne;
Specializarea efectivului de taurine pentru producţia de carne, la nivelul potenţialului naţional, determinat de suprafaţa de bază furajeră;
Ameliorarea valorii genetice a efectivelor de animale;
Conservarea fondului genetic autohton, adaptat la condiţiile geoclimatice ale ţării noastre;
Creşterea şi îmbunătăţirea producţiei de carne pentru asigurarea consumului intern şi asigurarea unui disponibil pentru export.

*Implementarea măsurilor de sprijin financiar

Plata integrală în luna ianuarie a sumelor regulare FEGA aferente SAPS 2011, pentru app. 1.081 milioane fermieri;
Plata integrală în luna ianuarie-februarie a sumelor aferente PNDC - SAPS 2011, pentru app. 5.9 milioane ha;
Atingerea unei rate de eroare de 2 la sută pentru SAPS 2012, indicator de calitate conform regulamentelor si procedurilor UE;
Implementarea în proporţie de 100 la sută a mecanismului de depunere electronică a cererilor pentru accesarea plăţilor directe;
Demararea programului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, demers cu consecinţe pozitive în sensul reducerii birocraţiei specifice, respectiv a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA;
Dezvoltarea instituţionaă a APIA cu app. 50 de Centre locale, care să asigure un acces mai facil pentru fermieri în procesul de depunere a cererilor;
Consolidarea în continuare a relaţiilor de colaborare cu Comisia Europeană, respectiv cu Agenţiile similare din statele membre ale UE, care să permită o mai bună cunoaştere a mecanismelor de implementare a PAC 2014-2020, implicit o simplificare a acestor mecanisme, nu în ultimul rând popularizarea noilor concepte spre fermierii beneficiari;
Dezvoltarea suplimentară a reţelei de informare a fermierilor beneficiari, prin implementarea în toate locaţiile APIA a echipamentelor audio-video de informare, consecinţă a contractului încheiat în 2011 cu Radiodifuziunea din România;
Reducerea costurilor de funcţionare a APIA prin preluare în patrimoniu de spaţii locative dezafectate ale statului român, comunicarea spre fermieri a deciziilor de plată şi notificărilor prin mesaj telefonic şi/sau e-mail, respectiv prin demararea unui proiect
pilot de internalizare pe zona APIA – USAMV Bucureşti a serviciilor de control prin teledetecţie, servicii IT.

*În domeniul finanţării investiţiilor în agricultură

Verificarea, autorizarea şi plata dosarelor cererilor de plată în vederea realizării absorbţiei, valoarea estimate fiind de 1.400 mil. euro.
Derularea celor 15 sesiuni de depunere proiecte, conform calendarului aprobat în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare PNDR care a avut loc în data de 20 dec. 2011;
Contractarea a 411 proiecte selectate pe măsurile de investiţii în cursul lunii decembrie 2011 şi a celor 85 de Grupuri Locale de Acţiune în vederea demarării implementării Planurilor de Dezvoltare Locală;
Finalizarea contestaţiilor pe măsurile 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole, 112 - Instalarea tinerilor fermieri, 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii;
Finalizarea evaluării pe măsurile 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Componenta c, 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii Componenta d;
Pregătirea noilor ghiduri şi proceduri în conformitate cu versiunea a VIII-a a PNDR;
Avizarea dosarelor de achiziţie atât pentru beneficiarii privaţi cât şi pentru beneficiarii publici.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.