Un nou examen de atestare pentru administratorii de imobile

Scris de Stiri de Timisoara | Publicat in 20.10.2013 13:07 | Publicat in AGENTIA DE PRESA | Tipareste pagina

Ca urmare a H.C.L. 383/2013 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice si autorizare a persoanelor juridice pentru indeplinirea functiei de administrator de imobile in Municipiul Timisoara, va comunicam ca persoanele fizice vor sustine examenul de atestare pentru desfasurarea activitatii de administrare imobile in data de 19 noiembrie 2013.
Depunerea actelor necesare pentru atestarea persoanelor fizice si autorizarea persoanelor juridice se va face la sediul Primariei Timisoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cam. 12, in perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2013.
Actele necesare persoanelor fizice pentru participarea la examenul de atestare sunt urmatoarele: cerere tip; curriculum vitae; copii ale actelor de stare civila (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de catre Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara); copii ale actelor de studii (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de catre Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara); certificatul de cazier judiciar; adeverinta medicala din care sa rezulte ca sunt apti din punct de vedere medical; aviz psihologic pentru indeplinirea functiei de administrator de imobil; copia certificatului de pregatire profesionala pentru functia de administrator de imobil, organizat in conditiile legii (legalizata sau certificata pentru conformitate cu originalul, la depunere, de catre Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara); copia chitantei de plata a taxei de inscriere la examenul de atestare.
Persoanele respinse la examenul de atestare din data de 17 septembrie 2013, cele  absente, precum si cele ale caror dosare au fost incomplete, vor depune o noua cerere de participare la examen, copia chitantei de plata a taxei de inscriere, precum si actele necesare pentru completarea dosarului, dupa caz.
Bibliografia pentru examenul de atestare a persoanelor fizice:
1). Legea 230/2007 (actualizata) privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
2). H. G. 1588/2007 – pentru aprobarea normei  metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
3). Legea 22/1969 (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
4). Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, anexa 2, reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, anexa la reglementarile contabile prevazute la anexa 2, la ordin;
5) Decretul 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa;
6). H. C. L. 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare  individuala a consumurilor de apa, pe apartamente, in Municipiul Timisoara.
Persoanele juridice specializate vor depune urmatoarele documente pentru obtinerea autorizatiei: cerere tip; certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului dupa caz, sau sentinta de infiintare; certificat de cazier fiscal; ultimul bilant contabil depus la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice – copie xerox sau scrisoare de garantie bancara; copie dupa certificatul de atestare a persoanelor fizice pentru functia de administrator imobil; copie dupa contractul individual de munca a persoanei fizice atestate; copia chitantei de plata a taxei pentru autorizarea persoanelor juridice.
Autorizatia pentru desfasurarea activitatii de administrare imobile va fi eliberata persoanelor juridice dupa verificarea dosarelor depuse.
Compartimentul Relationare cu Asociatiile de Proprietari va anunta locul si ora sustinerii examenului de atestare de catre persoanele fizice.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.