4 septembrie 1968 / Garzile patriotice - detasamente inarmate ale oamenilor muncii de la orase si sate

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 04.09.2014 15:23 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

DECRET nr. 765 din 4 septembrie 1968 privind constituirea, organizarea si functionarea garzilor patriotice*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 5 septembrie 1968

*) Acest decret a devenit <>Legea nr. 39/1968 .

EXPUNERE DE MOTIVE

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman din 21 august 1968 a hotarit infiintarea garzilor patriotice - detasamente inarmate, voluntare, ale oamenilor muncii de la orase si sate - care sa participe, impreuna cu fortele armate, la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului, la asigurarea muncii sale pasnice, a independentei si securitatii patriei.
Crearea garzilor patriotice sporeste capacitatea de aparare a Republicii Socialiste Romania, si, odata cu aceasta, contributia tarii noastre la cresterea fortei sistemului socialist mondial, impotriva politicii agresive a imperialismului.
Pentru reglementarea activitatii garzilor patriotice a fost necesara emiterea unui decret care sa stabileasca modul de organizare si componenta garzilor patriotice, criteriile de asigurare cu armament, munitie si alte mijloace materiale necesare desfasurarii activitatii acestora.
In decret s-a prevazut obligatia pentru ministri, conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare si pentru conducatorii celorlalte organizatii socialiste sa sprijine garzile patriotice in vederea desfasurarii in bune conditiuni a activitatii lor.
In vederea dezvoltarii dispozitiilor decretului s-a prevazut elaborarea unui regulament de organizare si functionare a garzilor patriotice.
Dind expresie vointei nestramutate a intregului popor de a spori capacitatea de aparare a patriei si, pe aceasta cale, de a contribui la intarirea fortelor sistemului socialist mondial, impotriva politicii agresive a imperialismului,
In scopul participarii directe a oamenilor muncii, alaturi de fortele armate, la apararea cuceririlor revolutionare ale poporului, a muncii sale pasnice, a suveranitatii si securitatii patriei, la apararea oraselor si comunelor, a intreprinderilor, institutiilor si a celorlalte organizatii socialiste,
In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Socialiste Romania, care proclama apararea patriei drept indatorire sfinta a fiecarui cetatean,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Se infiinteaza garzile patriotice, ca detasamente inarmate, voluntare, ale oamenilor muncii de la orase si sate.
ART. 2
Garzile patriotice sint formate din cetateni ai Republicii Socialiste Romania, muncitori, tarani si intelectuali, barbati si femei, fara deosebire de nationalitate.
ART. 3
Garzile patriotice se organizeaza pe principiul teritorial si al locului de munca, in raport de importanta obiectivelor si nevoile de aparare a patriei.
ART. 4
Garzile patriotice isi desfasoara activitatea sub conducerea nemijlocita a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si a organelor locale de partid.
Unitatile militare ale Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si ale Consiliului Securitatii Statului vor sprijini intreaga activitate a garzilor patriotice.
ART. 5
Pentru conducerea operativa a garzilor patriotice se infiinteaza:
- Comandamentul Central al Garzilor Patriotice, la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman;
- Comandamentele judetene ale garzilor patriotice, la comitetele judetene ale Partidului Comunist Roman;
- Comandamentele garzilor patriotice din municipii, la comitetele municipale ale Partidului Comunist Roman;
- Comandamentul garzilor patriotice din municipiul Bucuresti si comandamentele garzilor patriotice de sector, la Comitetul municipal de partid Bucuresti si respectiv la comitetele de partid ale sectoarelor;
- Comandamente ale garzilor patriotice, in intreprinderi unde exista cel putin doua batalioane.
ART. 6
Dotarea garzilor patriotice cu armament si munitie, cu harti, regulamente, literatura militara de specialitate, verificarea tehnica si repararea armamentului se asigura de catre Ministerul Fortelor Armate.
Organizatiile socialiste si consiliile populare asigura echipamentul, mijloacele de transport, spatiile de pastrare a armamentului si munitiei, precum si celelalte mijloace materiale necesare garzilor patriotice, suportind cheltuielile aferente.
ART. 7
Raspunderea pentru paza armamentului si munitiei revine comandantilor unitatilor (subunitatilor) de garzi patriotice; conducatorii organizatiilor socialiste sint obligati sa le acorde tot sprijinul pentru asigurarea pazei.
La comunele unde pastrarea armamentului si munitiei se face in incaperi destinate de consiliile populare, raspunderea pentru paza revine primarilor respectivi, iar acolo unde armamentul si munitia se pastreaza la postul de militie, raspunderea pazei o poarta sefii acestor posturi.
ART. 8
Ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale, presedintii comitetelor executive ale consiliilor populare, conducatorii intreprinderilor, institutiilor si ai altor organizatii socialiste sint obligati sa acorde sprijinul necesar bunei desfasurari a activitatii garzilor patriotice.
ART. 9
Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sa faca suplimentarile si modificarile corespunzatoare in planurile financiare si de aprovizionare tehnico-materiala ale organizatiilor care au sarcini privind activitatea garzilor patriotice.
ART. 10
Membrii garzilor patriotice au dreptul la pensie, in aceleasi conditii ca si angajatii, pentru accidentele survenite in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor in cadrul garzilor patriotice.
ART. 11
Pe baza prevederilor prezentului decret se va elabora, de catre Comandamentul Central al Garzilor Patriotice, un regulament de organizare si functionare a acestora.

Presedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUSESCU

Bucuresti, 4 septembrie 1968.
Nr. 765.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.