41 ha de padure se exploateaza zilnic in Romania!...

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 22.05.2015 10:41 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

# Potrivit unui studiu realizat de Greenpeace in Romania, se taie peste 3 ha de padure in fiecare ora.
# Din datele/informaţiile prezentate de RNP-Romsilva, rezulta ca zilnic se exploateaza, in medie 41 ha, din care o mare parte o reprezinta taierile nelegale/furturile.
# In anul 1800, suprafata impadurita din provinciile istorice romaneşti era de 8.500.000 ha padure, adica 36% din teritoriu, suprafata care s-a redus continuu, in principal, ca urmare a reformei agrare din 1864 si a legii privind infiintarea izlazurilor comunale din anul 1920. Astfel, peste un milion de hectare de paduri au fost scoase din fondul forestier, mare parte din ele fiind defrisate, in vederea transformarii in pasuni.
# Fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP Romsilva, in suprafata totala de 3.227.907 ha la 31.12.2013, reprezentand 49,37% din fondul forestier national, a inregistrat fata de situatia existenta la 31.12.1990 o diminuare cu 3.139.753 ha, conform datelor de la Curtea de Conturi.
# La 31.12.1990 suprafaţa fondului forestier era de 6.367.660 ha, din care suprafaţa padurilor 6.248.990 ha şi alte terenuri 118.670 ha.
Suprafaţa fondului forestier la data de 31.12.2010 era de 6.515.173 ha, din care in proprietatea publica 4.363.000 ha şi in proprietatea privata 2.152.173 ha, conform datelor RNP Romsilva.
In proprietatea publica a statului se aflau 3.338.898 ha, din care 3.224.951 ha acoperite efectiv cu paduri, iar 113.947 ha alte terenuri.
# La data de 30.04.2014, suprafata terenurilor forestiere retrocedate insuma 3.171.594 ha, dupa cum urmeaza: 355.715 ha retrocedate in temeiul Legii nr. 18/1991; 1.890.899 ha retrocedate in temeiul Legii nr. 1/2000; 924.980 ha retrocedate in temeiul Legii nr. 247/2005.
# Dupa adoptarea Constituţiei şi etatizarea (naţionalizarea) padurilor ca fiind ”bun al intregului popor”, in anul 1948, suprafaţa fondului forestier era de 6.486.000 ha.
Conform lucrarii "Istoria padurilor romanesti" scrisa de prof. Dr. C. C. Giurescu, suprafata forestiera inainte de 1948, era divizata dupa cum urmeaza: Suprafata forestiera totala a Romaniei - 6.486.471 ha,
Paduri aparţinand statului - 1.942.000, Paduri apartinand "Coroanei Regale" - 66.492, Paduri comunale si orasenesti - 681.197, Biserici si manastiri - 467.605 ha, "Eforii" si fundatii - 125.628 ha, Composesorate - 655.707 ha, Mosneni, razesi - 450.566 ha, Persoane fizice si societati anonime - 2.097.276 ha.
# In perioada 1990-2011, volumul taierilor ilegale din padurile Romaniei s-a menţinut cu unele fluctuaţii anuale la un nivel extrem de ridicat, cele mai afectate de acest flagel fiind padurile aflate in proprietatea statului, ajungand la un maxim de 281.517 m.c. in anul 1992 şi un minim de 51.900 m.c. in anul 2008.
# In anul 2000, RNP Romsilva avea in administrare un numar de 22 parcuri protejate, din care 10 naţionale şi 12 naturale cu o suprafaţa de 847.433 ha, din care 573.143,8 ha fond forestier şi deţinea in custodie un numar de 84 rezervaţii/monumente ale naturii in suprafaţa de 11.918 ha fond forestier.
# Parcurile naţionale şi naturale au fost preluate in administrare de catre RNP-Romsilva, pe baza de contract, pe o perioada de 10 ani: 16 parcuri naţionale şi naturale preluate in anul 2004, cu o suprafaţa de 602.937 ha, 5 parcuri naţionale şi naturale preluate in anul 2005, cu o suprafaţa de 233.369 ha, 1 parc naţional preluat in 2006, cu o suprafaţa de 11.127 ha.
# In ceea ce priveşte dinamica suprafeţei de fond forestier de stat din parcurile naţionale şi naturale, conform datelor prezentate de RNP Romsilva, rezulta ca aceasta a cunoscut o diminuare continua, dupa cum urmeaza: suprafaţa fond forestier de stat in anul 2006 = 438.229,2 ha, in anul 2009 = 394.861,2 ha; in anul 2010 = 348.871,8 ha.
# La data de 31.12.2009, fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP Romsilva reprezenta 3.396.399 ha, mai puţin cu 1.143.694,52 ha faţa de anul 2006;
# Conform programelor de impadurire elaborate la nivelul autoritatii centrale care raspunde de silvicultura, pentru perioada 2005-2013 s-a prevazut impadurirea a 156 mii ha de terenuri degradate din care s-au impadurit efectiv 18,5 mii ha, adica de 8,5 ori mai putin.
# Potrivit Programului national de impadurire, elaborat in anul 2004 de Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, necesarul de perdele forestiere de protectie in Romania, stabilit in baza unor studii realizate anterior anului 2004, este de 300.000 ha.
# In perioada 2005-2013 s-au infiintat numai 388 ha perdele forestiere astfel incat la inceputul anului 2014, in Romania suprafata perdelelor forestiere este cu 5500 ha mai mica decat in anul 1957.
# Potrivit situaţiei ariilor protejate aflate in administrarea/custodia RNP Romsilva rezulta ca, in perioada 2001-2010 s-a retrocedat nelegal din parcurile naturale şi naţionale suprafaţa de 89.418,2 ha.
# Procesul de retrocedare a terenurilor forestiere catre fostii proprietari sau catre urmasii acestora este inca in desfasurare. Se apreciaza ca o suprafaţa de cca 561.168,84 ha s-a retrocedat sau se afla in diferite faze ale procesului administrativ sau juridic de retrocedare, fara a fi indeplinite condiţiile prevazute de lege, fiind considerate cazuri litigioase.
# La nivelul anilor 2000-2003, a fost inventariata o suprafata totala de 218.493 ha paduri virgine din Romania, care a ramas neschimbata pana in anul 2010. Majoritatea acestor paduri sunt situate in Carpatii Meridionali, in formatia forestiera a fagetelor (55%), urmate de amestecurile de fag si rasinoase (21%). De asemenea, 2/3 din aceste paduri sunt situate pe terenuri cu inclinare foarte puternica si la altitudini de peste 1000 m.
# Terenuri acoperite cu padure: 3.118.842 ha, din care: rasinoase: 815.643 ha (26,2%); fag: 1.000.697 ha (32,1 %); stejari: 563.338 ha (18,1 %); diverse alte specii tari: 525.480 ha (16,8 %); diverse specii moi: 213.684 ha (6,8 %).
# Paduri incadrate in grupa I functionala (paduri cu functii speciale de protectie): 1.808.640 ha (58,0%), avand urmatoarea distributie: Paduri cu functii de protectie a apelor: 31%; Paduri de interes stiintific si de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier: 10%; Paduri cu functii de recreere: 11%; Paduri cu functii de protectie contra factorilor climatici si industriali daunatori: 6%; Paduri cu functii de protectie a terenurilor si solurilor: 42%.
Paduri incadrate in grupa a II-a functionala (paduri cu functii de productie si protectie): 1.310.202 ha (42,0%).
# Repartitia padurilor pe zone geografice: munte, cu paduri de rasinoase si fag - 66 %; deal, cu paduri de stejar si fag - 24 %; campie, cu paduri de sleauri si de lunca - 10 %.
# Volumul de masa lemnoasa pe picior este de aproximativ 690 mil. mc (39% rasinoase, 37% fag, 13% stejar si 11% alte foioase). Volumul mediu de masa lemnoasa la hectar 217 mc. Cresterea medie anuala la hectar 5,6 mc.
# Pe langa terenurile acoperite cu padure, fondul forestier proprietate publica a statului, mai cuprinde si alte categorii de folosinta, insumand 109.065 ha, in care sunt incluse: terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica: 2.778 ha; productie silvica: 227 ha; administratie silvica: 22.339 ha; terenuri ocupate de constructii si curtile aferente acestora: 18.170 ha; terenuri aflate in clasa de regenerare: 11.969 ha; iazurile si albiile paraielor: 845 ha; terenuri neproductive: 34.877 ha; fasie frontiera: 51 ha; terenuri ocupate temporar din fondul forestier: 385 ha; ocupatii si litigii: 17.424 ha.
# Din punct de vedere al suprafetei de padure raportata la numarul de locuitori, Romania se situeaza pe locul 10 la nivel european cu 0,30 ha/locuitor, primele locuri fiind ocupate de tarile nordice (Finlanda, Suedia si Norvegia).

(sursa: Curtea de Conturi - Raportul de audit al performanţei modului de administrare a fondului forestier naţional in perioada 2010 - 2013, Curtea de Conturi - Raportul de audit privind Situaţia patrimoniala a fondului forestier din Romania, in perioada 1990-2012, Regia Naţionala a Padurilor Romsilva)

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.