ANAF: Persoanele fizice au obligatia sa completeze si sa depuna...

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 12.05.2014 23:08 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii — persoane fizice au obligaţia sa completeze şi sa depuna formularul 200 — 'Declaraţie privind veniturile realizate din Romania', pana la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate in anul 2013.

Declaraţia se completeaza şi se depune de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani şi/sau in natura din Romania, provenind din:
1. Activitaţi independente:
#venituri comerciale
#venituri din profesii libere
#venituri din drepturi de proprietate intelectuala

2. Cedarea folosinţei bunurilor;

3. Activitaţi agricole pentru care venitul net se stabileşte in sistem real:
— contribuabilii care au realizat venituri din activitaţi agricole in sistem real incepand cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, incepand cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declara distinct, in formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
— venituri din activitaţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

4. Silvicultura şi piscicultura;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decat parţile sociale şi valorile mobiliare in cazul societaţilor inchise;

6. Operaţiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plaţi anticipate, conform legii;
b) venituri din activitaţi independente, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a caror impunere este finala, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plaţi anticipate, conform legii;
e) venituri sub forma de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse in declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevazuţi la art. 60 din Codul fiscal;
f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevazute la pct.5 şi 6, precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
g) venituri din pensii;
h) veniturile din activitaţi agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul proprietaţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa in mod corespunzator numarul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II 'Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, in formularul — 'Anexa nr... la Declaraţia privind veniturile realizate din Romania', care se ataşeaza la declaraţia privind veniturile realizate.

Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputerniciţii acestora, potrivit legii.

Formularul se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire precum şi on-line, in situaţia in care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.
Formularul 200 se poate obţine de la sediul unitaţilor fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţa contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii, şi poate fi descarcat accesand urmatorul link:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:
#organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde işi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
#organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:
— venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
— venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarşitul anului fiscal;
— venituri din investiţii reprezentand caştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat parţile sociale şi valorile mobiliare in cazul societaţilor inchise;
— venituri din investiţii reprezentand caştiguri/pierderi din operaţiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit. b).

ATENŢIE !

Depunerea formularului 200 — 'Declaraţie privind veniturile realizate din Romania', dupa data de 26 mai 2014, se sancţioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 şi 500 lei.
Informaţii detaliate se pot obţine la:
— birourile/compartimentele servicii pentru contribuabili din cadrul unitaţilor fiscale teritoriale
— telefonic, la Biroul central de asistenţa telefonica a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60
— accesand pagina de Internet, www.anaf.ro.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.