Cine, cum, cand si unde voteaza?

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 05.06.2012 16:44 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Informaţii tehnice privind alegerile locale din 2012

Prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 140 din 15 martie 2012 s-a stabilit ca alegerile locale să se desfăşoare la 10 iunie 2012.Aceeaşi HG precizezază că la 10 iunie 2012, cetăţeni sunt chemaţi să aleagă consilierii locali şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi consilierii generali şi primarul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În acelaşi timp, cetăţenii vor trebui să voteze şi pentru consilierii judeţeni şi preşedintele consilierilor judeţene.

Cheltuieli cu alegerile
Suma alocată de la bugetul de stat pentru alegerile locale din 10 iunie 2012 este de 99.864 lei. Suma a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 142 din 13 martie 2012 privind chletuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 2012. Autorităţile administraţiei publice centrale implicate în organizarea alegerilor care beneficiază de suma alocată de la bugetul naţional sunt: Biroul Electoral Central şi instituţiile Prefectului (din cadrul Ministerului de Interne), Institulul Naţional de Statistică (din cadrul Secretariatul General al Guvernului), Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Suma alocată acestor instituţii din bugetul naţional de stat se referă la indemnizaţiile personalului BEC, ale statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic implicat în organizarea alegerilor, chletuielile cu băuturile răcoritoare, cafea şi gustări din ziua votului, la secţiile de votare.

Calendarul organizării şi desfăşurării alegerilor
La 13 martie 2012 a fost aprobat prin HG nr. 141 Programul calendaristic al organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 10 iunie 2012.

Potrivit calendarului, termenul limită pentru depunerea candidaturilor este de 1 mai 2012 (40 de zile înaintea alegerilor). În termen de 24 de ore de la depunere, este obligatorie afişarea, la birourile electorale de circumscripţie, a candidaturilor acceptate.

În termen de 48 de ore de la afişarea candidaturilor acceptate, candidaţii (cetăţeni, partide, alianţe politice şi electorale) pot formula contestaţii la judecătorie sau tribunal. Soluţionarea constestaţiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii unei candidaturi se face în termen de 48 de ore de la depunerea contestaţiei. Hotărârea instanţei privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată cu recurs. Hotărârea instanţei (tribunal sau curte de apel) prin care se soluţionează recursul rămâne definitivă şi irevocabilă.

8 mai 2012 este data la care candidaturile rămân definitive, în urma soluţionării contestaţiilor.

Până la cel mai târziu 10 mai 2012, are loc tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot. Tot până la 10 mai trebuie stabilite, prin dispoziţie a primarului, locurile speciale pentru afişaj electoral.

Potrivit calendarului alegerilor, stabilit prin HG nr. 141 din 13 martie 2012, prima zi a campaniei electorale este 11 mai iar ultima zi, 9 iunie 2012, ora 7.00.

Votarea va avea loc la 10 iunie 2012, începând cu ora 7.00 şi se va încheia în aceeaşi zi la ora 21.00.

Numerotarea circumscripţiilor electorale
Prin HG nr. 143 din 13 martie 2012, Guvernul a stabilit numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a Municipiului Bucureşti în vederea alegerilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012. S-a stabilit astfel un număr de 42 de circumscripţii electorale, corespunzătoare fiecărui judeţ al României şi Municipiului Bucureşti.

Cine, cum, când şi unde votează
Autorităţile administraţiei publice locale pentru care se organizează alegeri în data de 10 iunie 2012 sunt: consiliile locale, consiliile judeţene, primarii şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. În Municipiul Bucureşti sunt alegeri pentru consiliile locale ale sectoarelor, consiliul general al Capitalei; primarii sectoarelor; primarul general al municipiului Bucureşti.

La aceeaşi secţie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean.

Alegătorii din ţară vor primi patru buletine de vot iar alegătorii din Bucureşti, cinci. Consilierii locali şi consilierii judeţeni vor fi aleşi pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale în timp ce primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor, dar şi cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România. Nu au dreptul de a a vota debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ -teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul.

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea potrivit delimitării făcute şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar.

Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ- teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

În ziua votării, alegătorii trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secţiei de votare. Prin act de identitate se înţelege: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic sau de serviciu aflate în termenul de valabilitate; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor şcolilor militare.

Alegătorii votează separat, în cabine închise şi aplică ştampila cu menţiunea 'VOTAT' înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Ştampila cu menţiunea 'VOTAT' se restituie preşedintelui, care o aplică pe actul de identitate al alegătorului, menţionând şi data scrutinului. În cazul în care alegătorul votează în baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea 'VOTAT' şi data scrutinului.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, pot depune o cerere scrisă a acestora, la biroul electoral al secţiei de votare, pentru ca o echipă să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Listele electorale permanente, suplimentare şi complementare
Numărul total de alegători înscrişi pe listele electorale permanente la data de 30 martie 2012 era de 15.640.037 de persoane. Listele electorale permanente cuprind toate persoanele care domiciliază într-o unitate administrative-teritorială. Pe lângă listele permanente mai există liste electorale suplimentare şi complementare.

În listele suplimentare sunt trecuţi de către primari toţi acei cetăţeni cu drept de vot care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri.

Listele electorale complementare cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări realizează copii ale listelor complementare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare. AGERPRES (Ionela Gavril)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.