Consiliul Fiscal / Companiile de stat – arierate, eficienta si impact bugetar

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 15.06.2012 16:53 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Raportul anual pe 2011 / V. Sustenabilitatea finanţelor publice
V.1 Companiile de stat – arierate, eficienţă şi impact bugetar
Un risc potenţial pe termen mediu la adresa sustenabilităţii fiscal-bugetare este reprezentat de acumularea de pierderi şi de arierate în sectorul companiilor în care statul este acţionar majoritar. În cazul în care aceste companii nu vor reuşi să îşi eficientizeze activitatea, Guvernul va fi obligat să intervină mai devreme sau mai târziu, ceea ce poate conduce la o deteriorare a situaţiei finanţelor publice.
La finalul semestrului întâi al anului 2011, erau 645 de companii cu capital majoritar de stat care au raportat situaţii financiare la Ministerul de Finanţe, totalizând o cifră de afaceri agregată de aproape 55,8 mld RON. Se poate remarca disproporţia dintre contribuţia la cifra de afaceri totală din economie şi partea care revine acestor companii în totalul plăţilor restante la nivelul agregat al economiei naţionale. Astfel, deşi contribuţia acestor companii la cifra de afaceri totală era de 11,5%, plăţile restante acumulate de acestea reprezentau 31,2% din totalul de arierate înregistrat la nivelul întregii economii. Mai mult, faţă de sfârşitul anului 2009, plăţile restante au crescut cu 5 miliarde de lei, dar ca aspecte pozitive pot fi remarcate majorarea contribuţiei la valoarea adăugată din economie în contextul unei reduceri a numărului de angajaţi.
Tabelul 7: Ponderea companiilor de stat în total economie
Persistenţa arieratelor în sectorul companiilor de stat indică o cultură a întârzierii sau neefectuării plăţilor către buget şi către sectorul privat, ce subminează astfel alocarea eficientă a resurselor şi creează condiţii competitive inegale între întreprinderi.
Există mai mulţi factori explicativi pentru creşterea arieratelor companiilor de stat. În primul rând, bugetele întreprinderilor publice sunt deseori aprobate fără ca autorităţile să se asigure că întreprinderea în cauză va fi capabilă să îşi plătească obligaţiile bugetare. În al doilea rând, anumite prevederi legislative favorizează lipsa de disciplină financiară în special în raport cu furnizorii de utilităţi. În al treilea rând, compensările şi ştergerile frecvente de datorii creează motivaţii slabe pentru companiile de stat să îşi plătească obligaţiile restante. Chiar în anul 2011, cu ocazia celor două rectificări bugetare, s-au implementat două scheme de stingere „în lanţ” a arieratelor bugetare. Conform acestora, 2,5 mld. RON (1.426 milioane lei la primă schemă şi 1.075 - la a doua) au fost transferaţi din bugetul de stat către bugetele locale şi către anumite companii de stat şi ministere, astfel încât, în final, aceste transferuri să conducă la stingerea unor obligaţii restante către buget.
Companiile de stat au o pondere mult mai ridicată a arieratelor acumulate în cifra de afaceri decât companiile private şi cea mai mare parte a arieratelor lor sunt către bugetul general consolidat, în special către bugetul de asigurări sociale. Spre deosebire de acestea, companiile private au arierate în cea mai mare parte către furnizori. Companiile de stat sunt cei mai mari datornici la bugetele de asigurări sociale ale statului, totalul datoriilor restante către bugetul general consolidat însumând peste 2,4 % din PIB(aproximativ 14 mld. lei) în iunie 2011.

Graficul 40: Ponderea arieratelor în cifra de afaceri, companii publice şi private
Graficul 41: Structura arieratelor pe tipuri de creditori (%) Companii de stat Companii private
Sursa: Calcule Consiliul Fiscal pe baza bilanţurilor contabile depuse la MFP
Datele aferente perioadei 2006-2011 arată o creştere constantă a stocul de arierate ale companiilor cu capital majoritar de stat totalizau în iunie 2011 la circa 3,85% din PIB (22 mld. lei).
Dincolo de consecinţele fiscal-bugetare directe pe care aceste arierate le generează – prin privarea bugetului general consolidat de veniturile datorate –acumularea de plăţi restante către sectorul privat este de natură să creeze acestuia probleme de lichiditate şi să frâneze creşterea economică.
Primele 10 companii de stat clasate din punct de vedere al plăţilor restante însumează peste 50% din totalul arieratelor companiilor de stat, creşterea arieratelor fiind pronunţată în special în sectoarele feroviar şi minier.
Tabelul 8: Evoluţia arieratelor companiilor de stat (Mld RON)

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.