Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 2,7 la suta in 2015

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 27.01.2016 13:49 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii decembrie 2015 un sold de 286 301,1 milioane lei.
Fata de luna noiembrie 2015 aceasta s-a majorat cu 6,1 la suta (6,0 la suta in termeni reali), iar in raport cu decembrie 2014 masa monetara s-a majorat cu 9,3 la suta (10,4 la suta in termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI    31 decembrie 2015
(mil. lei)    dec. 2015/nov. 2015 %    dec. 2015/dec. 2014    %
M1 (masa monetara in sens restrans)    149 601,6    10,0    26,2
Numerar in circulatie **    46 481,7    2,3    16,5
Depozite overnight ***    103 119,9    13,8    31,0
M2 (masa monetara intermediara)    286 171,6    6,1    9,4
M1    149 601,6    10,0    26,2
Depozite cu durata initiala de pana la doi ani inclusiv (sunt incluse si depozitele rambursabile dupa notificare la cel mult trei luni inclusiv)    136 570,0    2,2    -4,5
M3 (masa monetara in sens larg)    286 301,1    6,1    9,3
M2    286 171,6    6,1    9,4
Alte instrumente financiare (imprumuturi din operatiuni repo, actiuni/unitati ale fondurilor de piata monetara, titluri de natura datoriei cu maturitatea de pana la doi ani inclusiv)    129,5    2,4    -49,9
* date provizorii
** numerar in afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetara si contrapartida acesteia*
INDICATORI    31 decembrie 2015
(mil. lei)    dec. 2015/nov. 2015      %    dec. 2015/dec. 2014       %
Masa monetara (M3)    286 301,1    6,1    9,3
Active externe nete**    108 426,9    -4,5    15,0
Active interne nete***    177 874,2    13,9    6,2
* date provizorii  
** se calculeaza prin scaderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidentilor; depozite plasate la nerezidenti; titluri de natura datoriei detinute (emise de nerezidenti); actiuni detinute si alte participatii de capital la nerezidenti; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenti: depozite; titluri de natura datorie emise pe pietele externe. Incepand cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internationale (SEC 2010), alocarile de DST de la FMI sunt incluse in pasive externe.
***se calculeaza prin scaderea din activele interne a pasivelor interne (cu exceptia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidentilor; titluri de valoare negociabile detinute (emise de rezidenti); actiuni detinute si alte participatii de capital la rezidenti.
Pasivele interne (exceptand elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenti: depozite cu durata initiala mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile dupa notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piata interna; capital si rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a scazut in luna decembrie 2015 cu 0,4 la suta (-0,6 la suta in termeni reali) fata de luna noiembrie 2015, pana la nivelul de 217 532,3 milioane lei.
Creditul in lei s-a diminuat cu 0,7 la suta (-0,9 la suta in termeni reali), in timp ce creditul in valuta exprimat in lei s-a redus cu 0,1 la suta (exprimat in euro, creditul in valuta a scazut cu 1,9 la suta).
La 31 decembrie 2015, creditul neguvernamental a inregistrat o creştere de 3,0 la suta (4,0 la suta in termeni reali) fata de 31 decembrie 2014, pe seama majorarii cu 19,7 la suta a componentei in lei (20,9 la suta in termeni reali) si a diminuarii cu 9,9 la suta a componentei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul in valuta s-a redus cu 10,8 la suta).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI    31 decembrie 2015
(mil. lei)    dec. 2015/nov. 2015   %    dec. 2015/dec. 2014      %
Credit neguvernamental (total)    217 532,3    -0,4    3,0
Credit neguvernamental in lei:    110 285,9    -0,7    19,7
- gospodarii ale populatiei    52 629,5    1,3    31,1
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare)    57 656,5    -2,5    11,0
Credit neguvernamental in valuta:    107 246,4    -0,1    -9,9
- gospodarii ale populatiei    55 330,7    -0,6    -10,7
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare)    51 915,7    0,4    -9,1
*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut in luna decembrie 2015 cu 3,7 la suta fata de luna noiembrie 2015, pana la 89 617,3 milioane lei.
La 31 decembrie 2015, creditul guvernamental a inregistrat o crestere de 4,8 la suta (5,7 la suta in termeni reali) fata de 31 decembrie 2014.

Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali s-au majorat in luna decembrie 2015 cu 6,8 la suta fata de luna noiembrie 2015, pana la nivelul de 253 463,9 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*
INDICATORI    31 decembrie 2015
(mil. lei)    dec. 2015/nov. 2015     %    dec. 2015/dec. 2014      %
Depozite ale rezidentilor clienti neguvernamentali (total)**    253 463,9    6,8    8,6
Depozite in lei ale rezidentilor:    171 325,7    9,3    9,8
- gospodarii ale populatiei    91 674,8    2,7    6,4
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare)    79 650,9    18,0    14,0
Depozite in valuta ale rezidentilor:    82 138,2    2,0    6,3
- gospodarii ale populatiei    55 094,9    1,5    6,3
- persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare)    27 043,3    2,8    6,3
* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere si toate depozitele la termen, indiferent de scadenta

Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 2,7 la suta, pana la 91 674,8 milioane lei.
La 31 decembrie 2015, depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au inregistrat o crestere de 6,4 la suta (7,3 la suta in termeni reali) fata de 31 decembrie 2014.

Depozitele in lei ale persoanelor juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) s-au majorat cu 18,0 la suta, pana la 79 650,9 milioane lei.
La 31 decembrie 2015, depozitele in lei ale persoanelor juridice au crescut cu 14,0 la suta (15,0 la suta in termeni reali) fata de 31 decembrie 2014.

Depozitele in valuta ale rezidentilor gospodarii ale populatiei si persoane juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare), exprimate in lei, s-au majorat cu 2,0 la suta, pana la nivelul de 82 138,2 milioane lei (exprimate in euro, depozitele in valuta s-au majorat cu 0,2 la suta, pana la 18 154,1 milioane euro).
Comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, depozitele in valuta ale rezidentilor exprimate in lei au crescut cu 6,3 la suta (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor s-au majorat cu 5,3 la suta); depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei exprimate in lei au crescut cu 6,3 la suta (exprimate in euro, depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 5,3 la suta), iar depozitele in valuta ale persoanelor juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) exprimate in lei au crescut cu 6,3 la suta (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor persoane juridice s-au majorat cu 5,3 la suta).

Nota:
In bilanturile monetare ale institutiilor financiare monetare dobanda de incasat/de platit aferenta activelor si pasivelor financiare, acumulata si care nu a ajuns la scadenta se inregistreaza la pozitia alte active/alte pasive.
1 Include creditul acordat administratiilor publice (administratia centrala, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale) in suma de 9 966,5 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2015), precum si titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare institutionale in suma de 79 650,8 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2015).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.