Inainte de a uita / Tratatul de pace dintre Rusia si Republica Moldova

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 28.04.2013 13:07 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Convenţie cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova
(21 iulie 1992, Moscova)
Republica Moldova şi Federaţia Rusă,
năzuind spre încetarea totală şi cît mai grabnică a focului şi spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace paşnice;
reafirmîndu-şi ataşamentul faţă de principiile Statutului ONU şi Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
salutînd înţelegerea de principiu realizată la 3 iulie 1992 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Federaţiei Ruse, au convenit următoarele:
Articolul 1.
1.Din momentul semnării Convenţiei, părţile în conflict îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum şi a oricăror acţiuni armate, una împotriva celeilalte.
2. Odată cu încetarea focului, părţile în conflict procedează la retragerea unităţilor Forţelor lor armate şi a celorlalte formaţiuni, a tehnicii de luptă şi armamentului, urmînd să încheie acest proces în decurs de şapte zile.
Scopul unei asemenea dezangajări este crearea unei zone de securitate între părţile, în conflict.
Coordonatele concrete ale zonei vor fi stabilite printr-un protocol special al părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.
Articolul 2
1.În scopul asigurării controlului asupra realizării măsurilor prevăzute în articolul l, precum şi al asigurării regimului de securitate în zona menţionată, se instituie o Comisie de control unificată, formată din reprezentanţi ai celor trei părţi angajate în reglementare.
Comisia foloseşte în activitatea sa grupuri de observatori militari create în concordanţă cu toate înţelegerile anterioare, inclusiv cvadripartite.
Comisia de control procedează la îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă conform prezentei Convenţii, în termen de şapte zile din momentul semnării Convenţiei.
2. Fiecare din părţile angajate în activitatea Comisiei îşi numeşte reprezentanţii în componenţa acesteia. Locul de reşedinţă al Comisiei de control este oraşul Bender.
3. În scopul realizării măsurilor sus-menţionate, Comisiei de control i se afectează contingente militare create pe bază de voluntariat şi reprezentînd părţile angajate în îndeplinirea prezentei convenţii.
Amplasarea acestor contingente şi folosirea lor pentru asigurarea regimului de încetare a focului şi a Securităţii în zona de conflict se înfăptuiesc în conformitate cu deciziile Comisiei de control, pe baza de consens.
Componenţa numerică, statutul, condiţiile de introducere în zona de conflict şi de retragere a contingentelor militare se stabilesc printr-un protocol separat.
4. în cazul nerespectării condiţiilor prezentei Convenţii, Comisia de control cercetează împrejurările în care s-au produs încălcările şi ia de urgenţă măsurile cuvenite pentru restabilirea păcii şi ordinii de drept, precum şi pentru neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor.
5. Activitatea Comisiei de control şi a Forţelor afectate acesteia este finanţată de toate părţile, pe bază de cote.
Articolul 3
Oraşul Bender, ca loc de reşedinţă a Comisiei de control — şi avîndu-se în vedere complexitatea deosebită a situaţiei – este declarat zonă cu regim sporit de securitate, care se asigură de către contingentele militare ale părţilor angajate în realizarea prezentei Convenţii.
Comisia de control asigură menţinerea ordinii de drept în or. Bender în interacţiune cu subunităţile de poliţie şi de miliţie, acestea avînd efective limitate.
Activitatea economico-administrativă este asigurată în Bender de către organele existente de autoadministrare din oraş, iar în caz de necesitate – împreună cu Comisia de control.
Articolul 4
Unităţile Armatei a 14-a a Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse, dislocate în Republica Moldova, vor respecta cu stricteţe neutralitatea.
Cele două părţi în conflict îşi asumă obligaţia de a respecta neutralitatea şi de a se abţine de la orice acţiuni ilicite faţă de patrimoniul militar, faţă de militarii acestei armate şi membrii familiilor lor.
Problemele privind statutul armatei, procedura şi termenele retragerii ei pe etape vor fi soluţionate în cadrul tratativelor dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.
Articolul 5
1. Părţile în conflict consideră inadmisibilă aplicarea oricăror sancţiuni sau blocade, în acest context, vor fi înlăturate imediat orice obstacole din calea circulaţiei mărfurilor, serviciilor şi oamenilor, vor fi luate măsurile cuvenite în vederea anulării stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Părţile în conflict vor proceda imediat la negocieri în vederea reglementării problemelor legate de revenirea refugiaţilor la locurile de baştină, acordarea de ajutor populaţiei din raioanele care au avut de suferit şi refacerea obiectivelor economice şi a caselor de locuit.
Federaţia Rusă va acorda sprijinul necesar în acest sens.
3. Părţile în conflict vor întreprinde toate măsurile pentru accesul neîngrădit al ajutoarelor umanitare internaţionale în zona de reglementare.
Articolul 6
Pentru difuzarea informaţiei obiective despre situaţia din zona de reglementare, părţile creează pe lingă Comisia de control un centru de presă comun.
Articolul 7
Părţile pornesc de la premisa că măsurile prevăzute în prezenta Convenţie constituie o importantă parte componentă a procesului de reglementare a conflictului prin mijloace paşnice, politice.
Articolul 8
Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul semnării.
Acţiunea prezentei Convenţii este suspendată prin acordul comun al părţilor sau în cazul în care una din părţile contractante o denunţă, fapt care implică încetarea activităţii Comisiei de control şi a contingentelor militare afectate acesteia.
Perfectat la Moscova în data de 21 iulie 1992.
Pentru Republica Moldova MIRCEA SNEGUR
Pentru Federaţia Rusă BORIS ELŢIN

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.