Noul Cod Civil / Gajul

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 01.05.2012 16:48 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

- Garanţiile reale erau reglementate şi în vechiul Cod Civil, dar au suferit multiple modificări în Noul Cod Civil (articolele 2343-2499);
- Garanţiile reale sunt: ipotecile (imobiliară şi mobiliară) şi gajul. Ele sunt destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale; alături de privilegii, constituie cauze de preferinţă la executarea unei obligaţii.
Caractere
Gajul este un drept real de garanţie, mobiliar, accesoriu si indivizibil.
Corespunde, în cea mai mare parte, vechii reglementări a gajului cu deposedare.
Obiect: Gajul poate avea ca obiect:
- bunuri mobile corporale sau
- titluri negociabile emise în formă materializată.
Constituirea gajului
Gajul se constituie prin:
- remiterea bunului sau titlului către creditor;
- păstrarea bunului sau titlului de către creditor, cu consimţământul debitorului, în scopul garantării creanţei;
- remiterea titlurilor nominative sau la purtător,
- andosarea titlurilor la ordin, în scop de garanţie (indicarea pe dosul titlului a numelui persoanei împuternicite să încaseze contravaloarea lui).
Publicitatea gajului pentru bunurile mobile corporale se realizează fie prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului la arhivă.
Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizează numai prin deţinerea acestora.
Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, după caz, prin andosarea titlurilor.
Stingerea gajului
Cauze de stingere comune cu ipoteca mobiliara (Art. 2494 alin.2)
a) stingerea obligaţiei principale prin oricare dintre modurile prevăzute de lege;
b) neîndeplinirea evenimentului de care depinde naşterea obligaţiei garantate ori îndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
c) neîndeplinirea evenimentului de care depinde naşterea ipotecii ori îndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
d) dobândirea de către creditor a bunului grevat;
e) renunţarea expresă sau tacită a creditorului la gaj;
f) în orice alte cazuri prevăzute de lege.
Cauze de stingere specifice:
1. Pieirea bunului
2. Pierderea posesiei (Art. 2485). Prin excepţie, în următoarele situaţii, deşi creditorul nu mai deţine posesia, gajul nu se stinge dacă:
- creditorul nu mai deţine bunul, fără voia sa, prin fapta altei persoane;
- creditorul a remis temporar bunul debitorului sau unui terţ pentru a-l evalua, repara, transforma sau ameliora;
- creditorul a remis bunul unui alt creditor al debitorului sau în cadrul unei proceduri de urmărire silită.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.