Noul Cod Civil: Proprietatea periodica

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 19.02.2012 18:12 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

- instituţie nou introdusă prin Codul Civil (articolele 687-692);
- reprezintă o modalitate a dreptului de proprietate în cadrul căreia fiecare titular exercită în nume propriu şi în interes personalprerogativele dreptului său de proprietate pe perioade determinate, care se repetă succesiv şi perpetuu, la intervale regulate, presupunând cel puţin doi titulari, persoane fizice sau juridice;

Proprietatea periodică nu se confundă cu proprietatea comună, în cadrul proprietăţii periodice fiecare titular exercită singur dreptul de proprietate, existând mai mulţi proprietari asupra aceluiaşi bun şi nu mai mulţi coproprietari ai aceluiaşi bun. Exemplele se regăsesc în special în privinţa imobilelor cu destinaţia de „case de vacanţă”, însă atât imobilele, cât şi bunurile mobile pot fi obiect al dreptului de proprietate periodică.

Temeiul proprietăţii periodice

- proprietatea periodică apare în temeiul unui act juridic (convenţie, testament), fiind aplicabile dispoziţiile în materie de carte funciară.

Caracteristicile proprietăţii periodice

- obiectul dreptului de proprietate periodică rămâne nefracţinat în materialitatea sa, nu se împarte pe cote
– părţi, ci pe tranşe de timp în care fiecare titular îşi exercită prerogativele dreptului său;
- în privinţa intervalului de timp ce îi revine, fiecare coproprietar poate încheia, în condiţiile legii, acte precum închirierea, vânzarea, ipotecarea şi alte asemenea;
- actele de administrare sau de dispoziţie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferentă unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-părţi respective;
- în raporturile cu terţii cocontractanţi de bună-credinţă, actele de administrare sau de dispoziţie menţionate sunt lovite de nulitate relativă;
- fiecare coproprietar are obligaţia de a face acte de conservare, în aşa fel încât să nu împiedice sau să îngreuneze exercitarea drepturilor celorlalţi coproprietari;
- în funcţie de reparaţiile făcute, fiecare coproprietar este obligat să contribuie la cheltuieli, în raport de cota-parte deţinută;
- în ceea ce priveşte actele prin care se consumă în tot sau în parte substanţa bunului, toţi coproprietarii trebuie să-şi exprime acordul;

Excluderea unui proprietar

Dacă unul dintre coproprietari nu respectă obligaţiile prevăzute şi tulbură în mod grav exercitarea proprietăţii periodice, acesta va putea fi exclus, prin hotărâre judecătorească, la cererea coproprietarului vătămat. Excluderea va putea fi dispusă doar dacă unul dintre coproprietari sau un terţ unul dintre
coproprietari cumpără cota-parte a celui exclus.

Încetarea proprietăţii periodice

Încetarea proprietăţii periodice are loc în momentul radierii din cartea funciară în temeiul dobândirii de către o singură persoană a tuturor cotelor-părţi din dreptul de proprietate periodică, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.