Top: Religiile Lumii

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 31.03.2013 13:52 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Religia este credinţa în supranatural, sacru sau divin, şi codul moral, practicile de ordin ritual, dogmele, valorile şi instituţiile asociate cu această credinţă. În cursul dezvoltării sale religia a luat un imens număr de forme în diverse culturi sau persoane.

1.Creştinism   /  2.1 miliarde

Considerând împreună catolicii, protestanţii şi ortodocşii sub eticheta globală de "creştini", religia acestora este actualmente la nivel mondial cea mai importantă din punct de vedere numeric.

Creştinismul îmbină tradiţii din iudaism, pe care le îmbogăţeşte cu mărturia Noului Testament.
Cuvântul "creştin" vine din limba latină populară, de la christianus, derivat de la Hristos, deoarece Iisus/Isus din Nazareth este considerat în religia creştină ca fiind Mesia şi fiul lui Dumnezeu. Cuvântul "Hristos", în limba greacă Χριστός Christós, "cel uns", este traducerea din limba ebraică a cuvântului משיח Maşiah (arabă مَسيح Masīh).

2.Islam  /  1.5 miliarde

Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fiind a doua religie în lume în ceea ce priveşte numărul de adepţi, după creştinism.
Sensul general al cuvântului Islam este pace şi supunere faţă de Allah, Creatorul tuturor lucrurilor.
Religia a fost fondată în secolul al VII-lea în peninsula Arabă, pe teritoriul actual al Arabiei Saudite, de către profetul Muhammad şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran.
Centrul religios se află în oraşele sfinte Mecca şi Medina.
Majoritatea musulmanilor (circa 75-90%) sunt sunniţi. A doua sectie, Şiia, aprox. 10-20%. Cea mai mare ţara cu populaţia musulmană este Indonezia 12.7% din musulmani, urmată de Pakistan 11.0%, India 10.9% şi Bangladesh 9.2%.

3.Secularism/agnosticism/ateism    / 1.1 miliarde

Ateismul este lipsa de crezare în existenţa oricărei divinităţi (inclusiv Zei, Alah şi Dumnezeu). Drept consecinţă, ateismul este şi o lipsă de credinţă în divinităţi sau forţe supranaturale.
„Problema răului” e probabil cel mai vechi şi mai puternic argument al ateismului contra religiei. Pe scurt, existenţa răului în lume e incompatibilă cu existenţa unui Dumnezeu binevoitor, şi e mai rezonabil să concluzionezi că Dumnezeu nu există decât că există dar nu face nimic să oprească Răul.
Această problemă a fost formulată prima dată de filosoful grec antic Epicur, de aceea mai este cunoscută şi sub numele de Paradoxul lui Epicur:
„Vrea Dumnezeu să oprească răul, dar nu poate? Atunci nu este atotputernic. Poate Dumnezeu să oprească răul, dar nu vrea? Atunci el însuşi este rău. Poate şi vrea Dumnezeu să oprească răul? Atunci de ce mai există rău în lume? Nu poate şi nu vrea Dumnezeu să oprească răul? Atunci de ce îl numim Dumnezeu?”

4.Hinduism   / 900 milioane

Hinduismul, poate în măsură mai mare decât orice altă religie, reprezintă o colecţie de mai multe credinţe religioase. Conceptele spirituale ale triburilor ariene nomade ce au invadat continentul indian, s-au amestecat cu dogmele ce prevalau în Valea Indusului, formând o religie unică, în sensul că, spre deosebire de altele, nu are un întemeietor singular, bazându-se în schimb pe o confederaţie de zeităţi locale.
Hinduism-ul este reprezentat de credinţa în Brahman, fiinţă absolută, impersonală, creatoare a Universului. Brahmanul este Sinele suprem. Brahman este mai bine descris ca realitate infinită, omniprezentă, omnipotentă, incorporală, transcedentă, conştiinţă infinită şi fericire infinită.

5.Religii tradiţionale chineze   /  394 milioane

6.Buddhism  /  376 milioane

Budismul este o religie şi o filozofie orientală. Ea îşi are originea în India în secolul al VI-lea î.Hr. şi s-a răspândit într-o mare parte a Asiei Centrale şi de Sud-Est. Se bazează pe învăţăturile lui Gautama Siddhartha (Buddha Shakyamuni), un gânditor indian care se crede că ar fi trăit între 563 î.Hr. şi 483 î.Hr.. De-a lungul timpului, budismul a suferit numeroase scindări, în prezent fiind o religie foarte divizată, fără o limbă sacră comună şi fără o dogmă strictă, clar formulată.
Budismul aparţine grupului de religii dharmice alături de hinduism şi de jainism, păstrând o puternică influenţă a elementelor constituente ale acestor două religii. Mai este numit şi „Buddha Dharma”, ceea ce înseamnă în limbile sanscrită şi pali (limbile textelor antice budiste) „învăţăturile Celui Luminat”.

7.Animism  /   300 milioane

Animismul este prezent, într-o varietate de forme de expresie şi manifestare, la mai toate popoarele tribale ale lumii şi influenţează mult hinduismul popular şi Islamul, dar şi creştinismul. Cei mai mulţi practicanţi ai animismului (sau tradiţiilor religioase tribale) consideră că există un Dumnezeu creator care a întocmit universul în trecutul mitic. El este undeva departe şi nu are nimic de-a face cu oamenii. În orice caz, există întotdeauna vreun fel de legendă sau promisiune că ei vor fi aduşi, în vreun fel sau altul, înapoi la Dumnezeu.
Termenul de animism a fost introdus de etnograful englez Edward Burnett Tylor într-un studiu apărut in anul 1871, Primitive Culture, pentru a desemna primul stadiu religios, un „minim de religie”, având ca sursă dorinţa omului de a-şi explica fenomene enigmatice din propria viaţă (somnul, visele, halucinaţiile, bolile) sau credinţa că orice om are un suflet autonom care-l poate părăsi temporar (în somn sau în leşin) sau definitiv (prin moarte).

8.Religii şi tradiţii africane (+ diaspora)  /  100 milioane

9.Sikhism  /  23 milioane

Sikhismul este o religie apărută in secolul al XV-lea, care se bazează pe convingerile lui Guru Nanak Dev, născut în anul 1469, în Punjab, astăzi în Pakistan. Cuvântul „sikh” înseamnă, literal, unul care învaţă, derivat din cuvântul "shishya", care în limba sanscrită înseamnă "discipol", "elev" sau "învăţăcel". În limba punjabă, cuvântul sikh înseamnă şi "a învăţa".
Un sikh este un discipol al Guru Granth Sahib, care reprezintă mai mult decât o carte sfântă, el este pentru sikh un îndrumător şi învăţător veşnic.
Sikhismul are zece guru. Fondatorului Guru Nanak i-au urmat nouă maeştri umani succesivi, iar al zecele, Guru Gobind Singh, a fost proclamat, la moartea sa, ca "guru perpetuu al credincioşilor sikh".

10.Juche   / 19 milioane

Juche este o idee politică dezvoltată de liderul nord-coreean Kim Ir-sen.
Cele trei principii fundamentale sunt: suveranitate politică (chaju), independenţă economică (charib), autonomie militară (chawi).
Prima referire directă la ideologia juche este într-o cuvântare din 28 decembrie 1955 a lui Kim Ir-sen intitulată „Despre eliminarea dogmatismului şi a formalismului şi introducerea ideii juche în munca ideologică.”
În 1972 ideea juche a înlocuit marxism-leninismul ca ideologie oficială de stat în constituţia nord-coreeană, iar în constituţia revizuită din 1998 toate referinţele la marxism-leninism au fost scoase.
Ideea juche a fost definitivată într-un document din 1982 intitulat „Despre ideea juche”.
După moartea lui Kim Ir-sen, Coreea de Nord a introdus calendarul juche, conform căruia anul 1912 (anul de naştere al lui Kim Ir-sen) este Anul Juche 1.

11.Spiritism   / 15 milioane

O parte a intelectualităţii din Europa şi Statele Unite a îmbrăţişat spiritismul ca explicaţie logică a realităţii, incluzând teme legate de transcendenţă, ca Dumnezeu şi viaţa de apoi. Au fost înfiinţate mii de societăţi spiritiste în ambele continente, iar ideile spiritiste au fost răspândite în aşa măsură încât în unele ţări au apărut voci care susţineau includerea spiritismului în programa şcolară. Cu toate acestea, o dată cu ascensiunea regimurilor totalitare în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Europa a avut loc o puternică opresiune a spiritismului, ca şi a altor mişcări filosofice şi politice. În America de Sud, totuşi, activitatea câtorva propovăduitori a reuşit să se constituie într-o fundaţie solidă, deşi spiritismul a devenit aici mai mult o doctrină religioasă şi mistică. Această transformare a fost mai puternică în Brazilia, unde mai mult de 4 milioane de oameni se declară "spiritişti Kardecişti", ceea ce face din Brazilia cea mai mare ţară spiritistă din lume.

12.Iudaism   /  14 milioane

Iudaismul, cunoscut şi sub numele de religie mozaică (după principalul profet evreu, Moise) este religia poporului evreu. Preceptele iudaismului au stat la baza religiilor monoteiste creştinism şi islam. Termenul iudaism îşi are originea în numele regatului Iuda, ţara tribului Iuda - descendenţii celui de-al patrulea fiu al patriarhului Iacob (sec. XVIII - finele sec. XVII î.Hr.) - cu capitala la Ierusalim, lăcaşul Marelui Templu.
Istoria iudaismului este împărţită în trei perioade: 1. Perioada Templului din Ierusalim; 2. Perioada talmudică; 3. Perioada rabinică (din secolul al VI pînă în prezent). Iudaismul ortodox contemporan s-a format pe baza mişcării fariseilor (pirushim) din perioada Macabeilor.
Iudaismul contemporan nu are o instituţie sau personalitate, acceptată universal, care ar avea autoritatea dreptului, învăţăturii sau puterii. Sursele dreptului (Halaha) a iudaismului contemporan sunt: Tanahul (Tora scrisă) şi Talmudul (Tora orală). Halaha reglementează aspectele vieţii evreilor care nu sunt reflectate în codurile penale sau civile din sistemul secular.

13.Credinţa Bahá'í   /  7 milioane

Credinţa Bahá'í este o religie monoteistă fondată de Mírzá Husayn-'Alí Núrí cunoscut sub numele de Bahá'u'lláh (în limba arabă: Slava lui Dumnezeu) în secolul al XIX-lea în Persia.
Conform învăţăturilor Bahá'í, evenimentele religioase din istorie sunt văzute ca un proces educaţional evolutiv pentru omenire, prin intermediul mesagerilor lui Dumnezeu.
Bahá'u'lláh este văzut ca cel mai recent, dar nu ultimul dintre aceştia. El a pretins că este aşteptatul Salvator al lumii şi Învăţătorul prevestit în Creştinism, Islamism, Hinduism, Budism, şi în alte religii, şi misiunea lui era să stabilească o bază fermă pentru unitate în întreaga lume şi să inaugureze o eră de pace şi justiţie, în care Bahá'íi cred că inevitabil va veni.

14.Jainism  /  4.2 milioane

Jainismul, sub denumirea tradiţională Jain Dharma, este una din cele mai vechi religii şi filozofii ale lumii, găsindu-şi rădăcinile în India antică şi preistorică. Tradiţia spune că această credinţă a fost propovăduită de o succesiune de douăzeci şi patru de Jinas (cuceritori) sau tirthankaraşi, dintre care ultimul, Mahavira (cca. sec. al VI-lea î.Hr.) a avut o importanţă decisivă, fiind considerat de unii istorici fondatorul jainismului modern.
Jainismul se înscrie în grupul de credinţe dharmice şi nu este o ramură vedică, ortodoxă (astika) a spiritualităţii indiene aşa cum sunt şcolile din cadrul hinduismului, ci împreună cu budismul formează un curent religios eterodox (nastika).
Filozofia jainistă se poate rezuma la independenţă şi egalitate spirituală între toate formele de viaţă şi la o non-violenţă dusă până la paroxism. Autocontrolul, vrata, este mijlocul prin care practicanţii acestei religii obţin atotcunoaşterea (kevala jnana) şi în final împlinirea, integrarea sufletului în adevărata natură (moksha) şi debarasarea de karma şi de ciclul reîncarnărilor.

15.Shinto  /  4 milioane

Şintoismul sau shinto este religia tradiţională a Japoniei şi o fostă religie de stat a acestei ţări. Fiind o religie politeistă, implică venerarea unor zei numiţi kami. Mulţi kami sunt divinităţi locale şi pot reprezenta spirite sau genii ale unor anumite zone geografice, însă există şi unii zei care personifică monumente sau procese naturale majore: de exemplu, Amaterasu, zeiţa soarelui, sau Muntele Fuji. Shinto este un sistem de credinţe animist. Cuvântul Shinto este format prin alăturarea a două caractere japoneze (Kanji): shin, însemnând zei sau spirite (când este singur, caracterul se citeşte kami) şi tō, însemnând drum, cale filozofică (acelaşi caracter se foloseşte în scrierea chineză pentru cuvântul Tao). Astfel, Shinto se traduce prin Calea zeilor.
După cel de-al Doilea Război Mondial, şintoismul şi-a pierdut statutul de religie de stat a Japoniei. Deşi câteva învăţături şi practici şintoiste au devenit proeminente în timpul războiului, ele nu mai sunt acum transmise generaţiilor următoare, în timp ce altele cum ar fi omikuji (ghicirea destinului) şi tradiţiile de Anul Nou persistă şi în ziua de astăzi.

16.Cao Dai   /  4 milioane

Cao Dai este o religie sincretică practicată îndeosebi în Vietnam. A fost fondată de un funcţionar vietnamez sub administraţia franceză pe nume Ngo van Chien în anul 1926 după un an după o revelaţie divină. Religia înglobează elemente din principalele religii monoteiste (creştinism şi islamism) şi elemente budiste, taoiste, hinduse şi confucianiste.
Simbolul acestei religii este ochiul lui Dumnezeu încadrat de un triunghi. În cadrul ceremoniilor religioase se fac cântări interpretate de un cor de muzică tradiţională vietnameză. Credincioşii acestei religii afirmă că au trăit revelaţii de la duhurile unor defuncţi precum: Iisus, Mahomed, Lenin sau Shakespeare.
Structura bisericii este ierarhică, adepţii săi se îmbracă în tunici de diferite culori în conformitate cu rangul pe care îl deţin. Până în anul 1932 exista un preot echivalent papei din catolicism dar din acel an postul este vacant. Urmează acestui rang: ho-phap (cardinalii), don-sus (arhiepiscopii), phoi-sus (episcopii) şi giao-sus (preoţi parohi). Toate aceste ranguri, în afară de cel pontific, pot fi ocupate de femei.

17.Zoroastrianism  /   2.6 milioane

Zoroastrismul este o religie veche a popoarelor din Asia Centrală, Iran şi Azerbaidjan, caracterizată prin dualismul binelui şi răului. A fost fondată la începutul mileniului 2 î.e.n. de profetul persan Zarathustra (Zoroastru). Cartea sfântă a zoroastrismului este Avesta.
Zoroastrismul sau mazdeismul este numele religiei şi filozofiei bazate pe învăţăturile lui Zoroastru (Zarathustra), care recunoşteau ca divinitate pe Ahura Mazda, considerat de Zoroastru ca unic creator.

18.Tenrikyo  /  2 milioane

O religie japoneză de origine Shinto, cu unele influenţe budiste. Ea a fost fondată de către o femeie, Nakayama Miki, care a suferit o experienţă revelatorie în 1838. De atunci, ea este numită de adepţi şi recunoscută ca Oyasama.

19.Neo-Păgânism   / 1 milion

Neopăgânism este oricare dintre mişcările care au încercat să reînvie religiile politeiste din Europa şi Orientul Mijlociu, în mare parte un produs al anilor 1960, neopăgânismul contemporan a înflorit mai ales în Statele Unite, Marea Britanie şi Scandinavia. Adepţii săi au adesea preocupări puternic ecologice şi ataşament faţă de natură; mulţi venerează o zeiţă mamă a naturii şi îşi concentrează ritualurile asupra schimbării anotimpurilor.

20.Unitarian Universalism  /  800.000

Biserica Unitariană (din latină "unus", unul singur) a apărut în contextul reformei protestante ca o critică la dogma trinitară (credinţa în Sfânta Treime). De aceea adepţii acestei religii sunt cunoscuţi şi ca antitrinitarieni.
Deviza Bisericii Unitariene este: Un singur Dumnezeu - Egy az Isten - Unus est Deus – God is One.

21.Mişcarea Rastafari  /  600.000

Mişcarea Rastafari (cunoscută şi ca Rastafari sau mai simplu Rasta) este o mişcare religioasă nouă monoteistică, Abrahamică, ce îl recunoaşte pe Haile Selassie I, fostul Împarat al Etiopiei, ca fiind încarnarea lui Dumnezeu, denumit şi Jah sau Jah Rastafari. Haile Selassie este văzut şi ca parte din Sfânta Treime şi ca reîntoarcerea promisă în biblie a mesiei.
Alte caracteristici ale mişcării includ consumul spiritual de cannabis, respingerea societăţii moderne (denumită "Babylon") şi diverse aspiraţii sociale şi politice, de exemplu învăţăturile lui Marcus Garvey (publicist jamaican, organizator şi separatist de culoare), văzut ca şi profet şi ale cărui viziuni politice şi culturale l-au ajutat pe Leonard Howell să dezvolte fundaţia viziunii sale asupra unei noi lumi. Mişcarea Rastafari a apărut în Jamaica în secolul XX şi proclamă Africa (denumită "Zion") ca fiind locul real unde s-a găsit corpul primului om.
Denumirea de Rastafari provine de la Ras (traducere liberă "Cap", titlu etiopian echivalent cu Duce) şi Tafari Makonnen, numele înainte de încoronare a lui Haile Selassie I.

22.Scientologie   /  25.000 - 55.000

Scientologia este o nouă mişcare religioasă esoterică controversată, creată de scriitorul de science fiction american L. Ron Hubbard (1911–1986) în 1952 ca o continuare a dianeticii, create tot de el. Este uneori numită „sectă”. Sediul organizaţiei este la Los Angeles.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.