Aquatim / 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 07.03.2012 16:45 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

SC AQUATIM SA/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

Începând cu 1 februarie 2010, Aquatim este operator regional al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, iar în prezent asigură aceste servicii în municipiul Timişoara şi 64 de localităţi, din judeţ - 8 oraşe, 23 de comune şi 33 de sate.Pentru gestionarea eficientă a activităţii, au fost înfiinţate 5 sucursale, în oraşele Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare. La 30 noiembrie 2011, societatea înregistra o cifră de afaceri de 82.707.171 de lei, iar la sfârşitul anului avea 904 de angajaţi.
De la 1 august 2011, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt de 2,63 lei/m³ (0,0026 lei/l) respectiv 2,29 lei/m³ (0,0023 lei/l), inclusiv TVA, în toate localităţile din aria de operare. Într-un clasament pe ţară al preţurilor practicate, Aquatim se situează pe locul 42 din 44 de companii de profil, având unul din cele mai scăzute preţuri pentru apa potabilă, aşa cum se poate observa şi din graficul următor, unde preţurile sunt cele valabile la sfârşitul anului 2011.

În luna aprilie a anului trecut a fost recertificat sistemul de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001), implementat în anul 2005, aceasta incluzând şi extinderea certificării la sucursalele Buziaş, Făget şi Sânnicolau Mare. Certificatele în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt valabile până în 2014. De la sfârşitul lunii ianuarie, compania deţine o nouă licenţa de operare clasa întâi, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabilă până în anul 2016. Atât licenţa ANRSC, cât şi sistemul de management integrat confirmă angajamentul societăţii pentru performanţă în operare şi servicii de calitate. Tot anul trecut, Aquatim s-a clasat pe locul I la Topul Firmelor din judeţul Timiş, la categoria corespunzătoare domeniului de activitate, primind şi o distincţie de excelenţă pentru o prezenţă constantă în top.

Echipa managerială
Director general - Ilie Vlaicu
Director dezvoltare - Adriana Angheluş
Director economic - Rozalia Giuchici
Director producţie - Petru Hidiş
Director tehnic - Nicolae Ghelsingher
Membrii Consiliului de administraţie sunt Sorin Belei, Iancu Canea, Aurelia Junie, Carmen Popescu, Voichiţa Matei, Aurelian Novac, Sandor Rapolti, Lucian Uţă, iar preşedintele este directorul general al societăţii.

Sinteza activităţii 2011
În cele ce urmează sunt prezentate, în câteva cifre şi date semnificative, aspecte relevante pentru anul 2011 din activitatea societăţii în municipiul Timişoara, grupate pe principalele domenii de lucru.

Tratarea şi distribuţia apei potabile
Mai mult de două treimi din apa distribuită timişorenilor provine din surse de suprafaţă, de la staţia de tratare a apei Bega, iar restul este asigurat din surse subterane, cu apă tratată în staţiile Urseni şi Ronaţ. Astfel, Aquatim protejează stratul acvifer, dar, în acelaşi timp, asigură o calitate adecvată a apei potabile. Anul trecut volumul de apă facturat a fost de 21.660.620 mc, iar consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 115 l/zi. Peste 80% din procesele de la staţiile de tratare sunt monitorizate şi controlate automat, ca urmare a investiţiilor pentru modernizarea echipamentelor, realizate în ultimii ani din surse proprii, ceea ce a condus la scăderi mari ale consumului de energie. În anul 2011, consumul specific pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei a fost de 0,2499 kWh/mc, la ora actuală unul din cele mai mici din ţară.
Pentru exploatarea optimă a reţelelei de apă, Aquatim derulează programe de mentenanţă preventivă. În cursul anului, au fost verificaţi circa 90 km din reţea şi s-au înlocuit peste 100 de branşamente vechi. Indicatorul de performanţă pentru această activitate este realizarea mentenanţei preventive pentru 8 km de reţea lunar, realizat în proporţie de 100%. Mentenanţa corectivă s-a materializat prin intervenţii pentru remedierea a circa 2.000 de avarii în sistemul de distribuţie şi înlocuirea a 1,89 km de conducte, pe 5 străzi din Timişoara.
În Timişoara, branşamentele de apă sunt contorizate, iar facturarea se face pe baza consumului indicat de contor. Legislaţia impune verificarea şi înlocuirea contoarelor de branşament o dată la 5 ani, în programul de scadenţă metrologică. În decursul anului trecut au fost înlocuite la scadenţă peste 3.700 de contoare. Verificarea se poate face şi la solicitarea scrisă a clienţilor, atunci când există suspiciunea că acestea nu înregistrează corect consumul de apă, situaţie în care la verificare participă şi reprezentanţi ai direcţiei regionale de metrologie. Laboratorul Aquatim de verificări metrologice ale contoarelor a fost recertificat, conform standardului ISO 17025, în luna octombrie a anului 2011. Certificatul de acreditare a laboratorului este valabil până în anul 2013.
2.200 de contoare cu transmisie radio, din cele 3.200 achiziţionate anul trecut, au fost montate pe mai mult de 100 de străzi din zona centrală şi din cartierele Elisabetin, Bălcescu, Circumvalaţiunii, Dacia, Mircea cel Bătrân, Ronaţ şi Mehala. Programul de înlocuire a demarat în luna iulie, pe Bd. 16 Decembrie 1989. Atât achiziţionarea, cît şi instalarea acestor contoare nu au implicat costuri pentru consumatori, fiind parte a programului de investiţii al societăţii. Contoarele cu transmisie radio permit citirea exactă a consumului de apă, de la o distanţă cuprinsă între 20 m şi 200 m. Astfel, citirea este posibilă şi atunci când angajaţii Aquatim nu au acces la contoarele aflate pe domeniul privat, în cămine inundate sau alte locuri greu accesibile. În Timişoara, Aquatim a mai instalat 1.300 de contoare cu citire la distanţă la sfârşitul anului 2008.

Calitatea apei potabile
Calitatea apei potabile este monitorizată continuu, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor.
Parametrii de proces, cum ar fi turbiditatea, pH-ul şi concentraţia de clor sunt reglaţi automat, direct pe fluxul tehnologic. În laboratoarele Aquatim se testează zilnic peste 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în reţeaua oraşului. Săptămânal, în reţeaua de distribuţie se verifică probe de apă potabilă de la 32 de puncte de control din oraş, stabilite de comun acord cu Inspectoratul de Sănătate Publică. Rezultatele centralizate ale acestui program de monitorizare sunt publicate lunar pe site-ul societăţii, la secţiunea: http://www.aquatim.ro/ro/337/monitorizareacalitatii.
Reţeaua de distribuţie a apei este prevăzută şi cu un sistem online de monitorizare, care permite măsurarea conţinutului de clor în câteva puncte cheie.
În luna august a anului 2011, laboratorul de control al calităţii apei a obţinut acreditarea RENAR. Aceasta a impus îndeplinirea mai multor condiţii, legate de dotările tehnice, dar şi de calitatea serviciilor prestate. Laboratorul a participat astfel, în fiecare an, la programe internaţionale de comparare între laboratoare de acelaşi profil, numite scheme de încercări de competenţă. În cadrul acţiunilor organizate de primărie cu ocazia Zilei Timişoarei, în data de 3 august, a avut loc inaugurarea noii clădiri a laboratorului, de pe strada Mistral nr. 1. Execuţia clădirii a fost finanţată din fonduri europene, prin proiectul ISPA, prin care a fost reabilitată şi staţia de epurare din Timişoara.

Canalizarea şi epurarea apei uzate
În Timişoara, sistemul unitar de canalizare colectează toată apa uzată şi pluvială. Pentru întreţinerea reţelei de canalizare se folosesc 7 autoutilitare combinate womă-vidanjă. Indicatorul de performanţă al mentenanţei preventive impune curăţarea a 8 km de reţea, în medie, lunar. Ţinta a fost realizată în proporţie de 85%, pe anumite tronsoane de canal gradul de colmatare fiind mai mare şi necesitând mai mult timp pentru curăţare. S-au înlocuit circa 40 de receptori de ape pluviale şi 30 de racorduri la canalizare prăbuşite sau degradate în urma lucrărilor la infrastructură.Lucrările de mentenanţă corectivă s-au materializat prin desfundarea a peste 7.000 de blocaje de canal.
Aquatim participă, din anul 2003, la un program de monitorizare a deversărilor de ape reziduale în reţeaua de canalizare a Timişoarei. Astfel, în cadrul laboratorului de control al calităţii apei se testează lunar probe de apă uzată, prelevate de la societăţile monitorizate, potenţial poluatoare. Pe parcursul anului 2011 au fost monitorizate 55 de societăţi comerciale care deversează ape uzate industriale în canalizarea oraşului. În urma controalelor, s-a constatat că 11 societăţi au
înregistrat depăşiri frecvente faţă de limitele maxime admise, prevăzute în normativul NTPA 002/2005. Ca urmare, s-au aplicat 38 de penalităţi şi au fost transmise 345 de notificări.
Prin parteneriatul de colaborare cu departamentul de apă uzată al Primăriei München, Aquatim beneficiază din anul 2011 de o autoutilitară pentru inspecţia video a canalizării, care are în dotare un robot echipat cu cameră video cu circuit închis, monitor şi un calculator cu software specializat pentru înregistrarea defectelor. Inspecţia video permite accesul în canalele nevizitabile, de diametre mici şi localizarea cu precizie mare a defectelor, prin folosirea combinată a camerei
video şi a aplicaţiei informatice. La Aquatim autoutilitara de inspecţie se va folosi şi pentru recepţia canalelor noi sau verificarea reparaţiilor făcute.
Staţia de epurare a municipiului Timişoara, complet retehnologizată, printr-un proiect în valoare de circa 30 milioane de Euro, finanţat prin programul ISPA al Uniunii Europene, a fost pusă în funcţiune anul trecut. În data de 12 iulie, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei locale şi ai autorităţilor implicate în implementarea proiectului., a avut loc inaugurarea oficială. Detalii despre noua tehnologie sunt prezentate în secţiunea „Investiţii finanţate prin programe internaţionale” din acest raport. La cea de a cincea ediţie a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa, desfăşurată la Bucureşti în data de 15 decembrie, Aquatim a primit pentru această investiţie premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria depoluare apă”.

Servicii suport - GIS
GIS, acronimul expresiei Geographic Information System, reprezintă un sistem informatic care integrează, stochează, prelucrează şi exportă datele geografice ale unui sistem real. Aceasta presupune culegerea datelor de pe teren, cu aparatură topografică specializată şi salvarea ulterioară într-un format digital inteligibil pentru sistemul GIS. Realizarea sistemului informatic geografic pentru reţelele de apă şi canalizare din Timişoara este un proiect de durată al Aquatim, în derulare.
De la demararea proiectului, din anul 2008 şi până la sfârşitul anului 2011 au fost măsurate aproximativ 70 % din reţeaua de apă şi din cea de canalizare din Timişoara. În ritmul actual de lucru, la sfârşitul anului 2012, măsurătorile vor acoperi tot oraşul.

Sinteză economică
Mulţumită rezultatelor economico-financiare bune, societatea nu beneficiază de credite bancare interne sau externe, garantate sau cu rambursare, din bugetul local sau de stat, pentru activitatea de exploatare. Rezultatele obţinute au fost bine apreciate de organisme financiare internaţionale, cum ar fi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, de consultanţi străini, societatea fiind considerată unul din operatorii performanţi din ţară. În acest context, BERD a renunţat la garanţia Consiliului Local pentru creditul de cofinanţare a proiectului realizat prin masura ISPA.
Activitatea economică a societăţii în anul 2011 poate fi rezumată în câteva cifre astfel:
Venituri din exploatare: 87.686.330.lei
Cheltuieli din exploatare: 77.029.601 lei
Profit brut din exploatare: 10.656.728 lei
Indicatorii prezentaţi sunt cei de la 30.11.2011.

Relaţii cu clienţii
În afara compartimentului specializat de relaţii cu clienţii şi a dispeceratului care preia sesizările sau reclamaţiile telefonice, Aquatim a pus la dispoziţia clienţilor şi alte metode de comunicare. Din anul 2009 a fost introdus programul SMSender, care permite transmiterea de mesaje scrise mai multor clienţi în acelaşi timp, prin reţelele de telefonie mobilă. De asemenea, siteul societăţii este actualizat zilnic cu programul intervenţiilor şi cu alte noutăţi.
În anul 2011 au fost depuse 2.075 de adrese scrise şi sesizări, acestea fiind rezolvate în proporţie de 100% în termenele prevăzute de indicatorii de performanţă.
Pentru plata facturii, societatea a introdus, în afara casieriilor proprii, posibilitatea realizării plăţilor prin agenţiile bancare şi bancomatele din reţeauau Băncii Române de Dezvoltare, prin oficiile poştale informatizate şi la magazinele PayPoint.

Investiţii din surse proprii
Reînnoirea sistematică, etapizată a tronsoanelor din reţeaua de distribuţie a apei potabile este un obiectiv important din programul Aquatim de investiţii din surse proprii. Investiţiile pentru modernizarea infrastructurii vizează creşterea confortului cetăţenilor, reducerea cheltuielilor de exploatare şi a pierderilor de apă.
Experienţa a dovedit că lucrările realizate în regie proprie au costuri mai mici de execuţie decât cele contractate cu terţi şi pot fi demarate mai repede, eliminându-se perioadele lungi de aşteptare impuse de procedurile de achiziţie publică. Pentru a valorifica aceste avantaje, anul trecut,
Aquatim a abordat atât proiectarea cât şi execuţia mai multor lucrări de reabilitare ale reţelelor cu personalul propriu.
În continuare, sunt prezentate principalele lucrări de investiţii, din anul 2011.
Lucrări executate în regie proprie, finalizate:
- Reabilitare reţea apă, str. Brâncoveanu: 635 m conductă, 620 m branşamente
- Închidere inel conductă apă, str. Titus Mureşan: 70 m conductă, 85 m branşamente
- Închidere inel conductă apă, str. Secerii: 321 m conductă, 375 m branşamente
- Reabilitare reţea apă, str. Aurel Cozma: 129 m conductă, 56 m branşamente
- Reabilitare reţea apă, str. Ion Neculce: 402 m conductă, 293 m branşamente
- Reabilitare reţea apă, str. V. Voiculescu: 185 m conductă.
Lucrări contractate în 2011 cu terţi şi finalizate:
- Reabilitare reţea apă, str. Aleea Viilor: 800 m conductă, 60 m branşamente
- Reabilitare reţele apă str. Lucerna: 250 m conductă, 36 m branşamente
- Reabilitare reţea apă, str. Gen. Ion Dragalina: 320 m conductă, 7 m branşamente
- Reabilitarea centralei termice de la Staţia de tratare a apei Urseni din Timişoara.
Lucrări contractate în 2011 cu terţi, în curs de execuţie şi având termen de finalizare în anul 2012:
- Reabilitare reţele apă şi canalizare, str. Aida: 330 m conductă, 50 m branşamente
- Reamplasare utilităţi apă şi canal pe domeniu public, Aleea Azurului: 348 m conducte
- Reabilitare reţea apă, str. Cerna (finalizare 2012): 457 m conductă, 32 m branşamente.
- Reabilitarea centralei termice de la Staţia de tratare a apei Bega din Timişoara
- Reabilitare construcţii şi instalatii staţia de pompare SP1, de la staţia de tratare Bega.

Investiţii finanţate prin programe internaţionale
Anul 2011 a marcat finalizarea măsurii ISPA „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş din România”, odată cu recepţionarea noii staţii de epurare, o componentă majoră a acestui program.
Proiectul a avut valoarea totală de peste 45 de milioane de Euro şi a fost finanţat în proporţie de 71% din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
În cadrul programului de investiţii pentru modernizarea staţiei de epurare a fost reabilitată treapta mecanică de epurare şi s-au construit două linii noi – una de tratare biologică şi terţiară a apei uzate (pentru eliminarea azotului şi fosforului) şi una pentru tratarea nămolului. Practic, Timişoara dispune acum de o staţie nouă de epurare, cu o capacitate maximă de preluare a apei uzate de 3.000 l/s, care poate deservi 440.000 locuitori şi corespunde cerinţelor de mediu, atât din
legislaţia europeană cât şi din cea românească.
Aquatim derulează în prezent al doilea mare proiect de investiţii cu fonduri nerambusabile, pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare pentru judeţul Timiş. Proiectul este în valoare de 118,87 de milioane de Euro, din care autorităţile locale contribuie cu 1,73%, restul fiind asigurat de Aquatim – 13,04%, bugetul de stat – 11,30% şi Uniunea Europeană, din Fondul de Coeziune – 73,93%.
Cu aceşti bani se vor extinde şi reabilita 200 km reţele de canalizare, 100 km reţele de apă şi se vor construi 7 staţii de epurare a apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile, în 12 localităţi din judeţ. Pentru Timişoara au fost alocate fonduri de peste 27 de milioane de Euro, pentru extinderea (4,74 km) şi înlocuirea (4,73 km) reţelei de apă, extinderea (15,85 km) şi înlocuirea (12,16 km) sistemului de canalizare, modernizarea unei staţii de pompare a apei uzate şi realizarea unui sistem de deshidratare a nămolului.
În data de 24 februarie, directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu şi Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, au semnat, la Bucureşti, contractul de finanţare pentru proiectul menţionat. În decursul anului au fost semnate şi cele două contracte de asistenţă tehnică aferente proiectului. Contractul de asistenţă tehnică de management pentru implementare, în valoare de 2,75 milioane de Euro, cu durata de cinci ani, atribuit companiei Hill International a fost semnat în 12 septembrie, iar în 6 decembrie s-a semnat contractul de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, în valoare de 2,43 milioane de Euro, cu firma Louis Berger din Franţa.
Ambele contracte au fost atribuite în urma unor licitaţii publice deschise.
Proiecte de cercetare aplicativă Compartimentul de cercetare se orientează spre identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii apei, protecţia mediului şi modernizarea tehnologiilor de proces, cu reducerea cheltuielilor de exploatare. În anul 2011 au continuat cercetările în domeniul optimizării tratării apelor şi epurării apelor uzate. O serie de studii au fost derulate pe staţiile de epurare pilot, primite prin donaţie de la primăria München.
Din anul 2008, specialiştii compartimentului de cercetare al societăţii au participat la proiectul naţional de cercetare PN II „Utilizarea unor materiale zeolitice funcţionalizate cu nanocristale de TiO2 pentru epurarea apelor reziduale în vederea recirculării acestora”, cunoscut şi sub acronimul NANO ZEOREZID, finalizat în anul 2011. Proiectul a fost coordonat de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Aquatim fiind partener alături de Universitatea Politehnica şi Universitatea de Vest.
Rezultatele studiilor de cercetare au fost prezentate în cadrul unor conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale la care au participat reprezentaţii compartimentului de cercetare.

Responsabilitate socială
Surse de finanţare pentru proiectul de investiţii din jud. Timiş

Compania a fost prezentă la o serie de evenimente, pe plan local şi profesional. Aquatim acordă o atenţie deosebită educaţiei ecologice, urmărind ca prin acţiunile organizate, să facă cunoscute aspecte legate de alimentarea cu apă, resursele şi consumul de apă. Astfel, la Ziua Mondială a Apei, în 22 martie, porţile staţiei de tratare Bega au fost deschise, aceasta primind peste 500 de elevi. În 6 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, la staţia de tratare a apei Urseni, Aquatim, împreună cu echipa „profesorilor trăsniţi” de la Fun Science, au organizat un spectacol interactiv, cu participarea a peste 100 de elevi din şcolile timişorene.
În luna martie, împreună cu Retim Ecologic Service, Direcţia de mediu a Primăriei Timişoara şi Asociaţia Amicii Rozelor, Aquatim s-a alăturat iniţiativei Asociaţiei Seniorilor de a curăţa fântânile din Parcul Central, iar la festivalul Bega Bulevard, societatea a propus timişorenilor un tur virtual al principalei uzină de apă a oraşului. Vizitatorii au putut afla detalii despre etapele procesului de tratare a apei, de pe panourile explicative montate pe malul Begăi.
În ce priveşte comunitatea profesională, în luna mai, Aquatim, fundaţia româno-germană Aquademica şi municipalitatea timişoreană au fost reprezentate la cel mai important eveniment german din sectorul apei potabile şi uzate, Wasser Berlin International. În cadrul forumului internaţional, la sesiunea dedicată României, oraşul de pe Bega a fost adus în atenţia publicului printr-o lucrare despre avantajele regionalizării serviciilor de apă, care a prezentat, ca studiu de caz,
compania Aquatim. De la cea de-a 13-a ediţie a manifestării Expo Apa - Bucureşti, Aquatim s-a întors cu un premiu de apreciere din partea Asociaţiei Române a Apei pentru „Fundaţia Aquademica - cel mai performant centru de pregătire vocaţională din domeniul apei”.
Fundaţia, ai cărei membri fondatori sunt Aquatim şi Departamentul de ape uzate de la Primăria München, pune la dispoziţia specialiştilor din industria apei din România programe de instruire profesională, cu accent pe latura practică şi beneficiind de aportul unor lectori cu experienţă internaţională. În anul 2011, fundaţia a organizat 14 cursuri şi seminarii, la care au participat peste 350 de cursanţi de la 41 de companii.

Obiective pentru anul 2012
Ca şi furnizor de servicii de utilitate publică, Aquatim trebuie să îndeplinească criteriul de suportabilitate a tarifelor pentru utilizatori. Dezvoltarea infrastructurii, respectiv alinierea la normele europene de calitate în domeniul apei potabile şi uzate este posibilă fără a afecta suportabilitatea, dacă se realizezază prin atragerea de finanţări externe. Numai operatorul regional poate accesa fondurile post-aderare ale UE, de aceea obiectivele şi implicit strategia de dezvoltare a Aquatim sunt focalizate pe îmbunătăţirea serviciilor la nivel regional.

Abrevieri folosite:
ANRSC Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
GIS Geographic Information System (engl.) / Sistem informaţional geografic (rom.)
ISO International Organization for Standardization (engl.) / Organizaţia internaţională pentru standardizare (rom.)
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (engl.)/Instrument pentru politici structurale de pre-aderare (rom.)
NTPA Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series (engl.)/ Serie de specificaţii privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională (rom.)
RENAR Asociaţia de Acreditare din România

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.