Caminul pentru persoane varstnice/2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.03.2012 18:24 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

1. STRUCTURA SERVICIULUI
Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara funcţionează în subordinea Consiliului Local Timişoara în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 181/25.05.2010 începând cu data de 01.06.2010,
Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara cuprinde următoarea structură :
Componenţa serviciului:
Şef serviciu: Elena Iolanda Răducan,
- contabilitate – salarizare: 2
- administrativ: 11
- socio – medical: 16
Obiectul de activitate:
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice si socializarea lor conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice, actualizată.
Acest obiectiv a fost atins în prima perioadă a anului prin mărirea alocaţiei de hrană în baza H.C.L.M.T nr.68/01.03.2011 şi prin stabilirea unei contribuţii lunare diferenţiată în funcţie de gradul de dependenţă a beneficiarilor în baza H.C.L.M.T. 67/01.03.2011.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice cu domiciliul în Timişoara care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin HCLMT 421/2009. Capacitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice este de 84 de persoane.
Activităţile desfăşurate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice sunt:
- activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale
- activităţi de socializare
- îndrumare şi consiliere psihologică şi socială
- servicii de kinetoterapie
- control şi tratament medical
Sinteza activităţii pe anul 2011
Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale
a. Activităţi practice:
- lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de locuit, de relaxare şi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon.
Produsele realizate de persoanele vârstnice au fost oferite colaboratorilor, partenerilor şi sponsorilor.
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate săptămânal în activităţi de grădinărit şi de curăţenie în curtea căminului;
b. Activităţi de grup
- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri de remmy pentru stimularea cognitivă;
- discuţii libere: religioase, medicale, de organizare a activităţilor şi timpului liber;
- servicii de tuns şi coafat oferite gratuit de către elevii Colegiului Tehnic din Timişoara;
- şedinţe lunare ale Consiliului Consultativ (reprezentant al beneficiarilor) şi conducerea Căminului;
c. Activităţi informative:
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare;
- activităţi de informare: cu privire la facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, activităţile care se desfăşoară în comunitate.
B. Activităţi de socializare
a. Activităţi intergeneraţii
- participarea la serbarea de 8 Martie organizată la Grădiniţa Giroc;
- confecţionarea de tablouri decorative împreună cu copiii clubului “Artelierul de idei”
- confecţionarea de vaze ornamentale împreună cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 53 în cadrul acordului de parteneriat “ Un zâmbet pentru fiecare”;
- colaborarea cu Facultatea de Vest, Secţia Asistenţă Socială, prin implicarea studenţilor în activităţile desfăşurate de Căminul pentru Persoane Vârstnice.
b. Activităţi în comunitate:
- participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate de Teatrul Naţional din Timişoara, şi Spectacol de Operă şi Operetă organizate de Primăria Timişoara cu ocazia zilelor Timişoarei,;
- participarea la activităţile organizate de diverse instituţii din oraş:
- Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare- CRIES desfăşurat în cadrul proiectului strategic: Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active;
- aniversarea zilei de 1 Octombrie la sala festivă Adam Muller Guttenbrun de către Centrele de zi pentru Persoane Vârstnice;
- aniversarea celor 9 ani de activitate a Centrului de zi pentru Persoane Vârstnice Mihail şi Gavril;
- aniversarea trimestrială a zilelor de naştere a beneficiarilor Centrelor de Zi Pentru Persoane Vârstnice;
- aniversarea a 15 ani de activitate a Centrului “Pentru Voi” cu un concert simfonic la Sala Filarmonicii “Banatul” Timişoara
- primirea colindătorilor în perioada sărbătorilor de iarnă:
- Clubul Rotary şi Rotaract: program de colinde şi împodobirea bradului de Crăciun;
- Grădiniţa Giroc: Program de colinde şi cadouri;
- Oastea Domnului: colinde şi cadouri;
- Liga Elevilor social democraţi: program de colinde;
- Centrul Judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Timiş: program de colinzi;
- Consiliul seniorilor: colinzi;
- Centrul de Plasament Lugoj: colinzi;
- Angajaţii Unicredit: colinzi şi cadouri;
- Colegiul Tehnic Regele Ferdinand: colinzi şi cadouri;
- Spitalul Clinic Timişoara;
- Corul din Chişinău: colinzi.
- participarea beneficiarilor la Revelionul pensionarilor;
c. Activităţi recreativ-distractive:
- aniversarea trimestrială a zilelor de naştere ale beneficiarilor cu sprijinul sponsorilor şi colaboratorilor, într-un cadru festiv cu muzică, dans, gustare;
- aniversarea împreună cu Centrele de zi pentru persoane Vârstnice a:
- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Alzheimer;
- zile de naştere,
- Ziua Centrului Mihail şi Gavril,
- Ziua Centrului Constantin şi Elena,
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice,
- aniversarea centenară a doamnei Czegledi Iuliana;
- organizarea anumitor sărbători naţionale, religioase: Naşterea Domnului şi Învierea, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice;
- aniversarea zilei de 8 Martie cu sprijinul oferit de angajaţii Agenţiei de Dezvoltare Regională;
- dansuri populare cu participarea membrilor Consiliului Seniorilor;
- schimb de experienţă şi vizite cu beneficiarii Centrelor de zi;
- audiţii muzicale: corul CARP, copii şi tineri din diverse organizaţii, instituţii;
- masă festivă oferită de Fundaţia Chosen Casa Olarului cu ocazia zilei de Sf. Maria;
- mese festive oferite de Crăciun de către Gollnick Matchild şi domnul Duessman;
- masă festivă de Anul nou oferită de Procter& Gamble,
- derularea proiectului intergeneraţional “ Bucuria de a dărui” împreună cu Grădiniţa cu Program Prelungit Giroc pentru anul şcolar 2011 - 2012. În cadrul acestui proiect preşcolarii au vizitat persoanele vârstnice pentru a se cunoaşte reciproc, au oferit cadouri persoanelor vârstnice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, felicitări confecţionate de copii,
- activităţi de petrecerea timpului liber: dans, jocuri remmy;
d. Activităţi spirituale:
- slujba ortodoxă săptămânală;
- slujba catolică de sărbătorile religioase;
- adunarea religioasă pentru rugăciunea săptămânală a femeilor creştin ortodoxe;
- adunarea săptămânală religioasă a credincioşilor de la Biserica Penticostală Filadelfia.
C. Îndrumare şi consiliere psihologică:
În anul 2011 intervenţia psihologică a vizat consilierea psihologică, programe de terapie de grup, programe de exerciţii distractive de stimulare psiho-motorie, testare şi exerciţii de stimulare cognitivă, precum şi chestionare de verificare a satisfacţiei beneficiarilor.
S-au realizat 73 reevaluări psihologice, 26 evaluări psihologice iniţiale, 99 monitorizări monitorizări psihologice. Activitatea este completată prin Raportări periodice (trimestriale, semestriale, anuale) analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor, situaţii statistice întocmirea de documente şi pregătirea documentaţiei necesare în relaţia cu instituţiile .
Activităţile de informare şi consiliere psihologică au ca scop:
Consilierea psihologică a persoanelor vârstnice – care vizează îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea coeziunii grupului, creşterea stimei de sine, gestionarea relaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţii.
Consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calităţii vieţii persoanei vârstnice; medierea unor conflicte apărute între beneficiari şi membri familiei;
Colaborarea cu persoane fizice şi juridice în cadrul parteneriatelor şi a sponsorizărilor
Îndrumarea în cadrul activităţilor cultural- artistice ( poezii, cantece , cor)
D. Activitate socială, informare, consiliere socială:
Pe parcursul anului 2011, la Căminul pentru Persoane Vârstnice s-au oferit servicii de informare şi consiliere unui număr de 150 de persoane care s-au prezentat în vederea internării. Pentru 37 de persoane s-a efectuat evaluarea la domiciliu, conform Fişei de evaluare sociomedicală. Reevaluarea s-a efectuat pentru un număr de 73 de persoane.
Planurile individualizate de îngrijire şi asistenţă, au fost întocmite de echipa multidisciplinară pentru un număr de 26 de persoane nou internate. Au fost încheiate cu beneficiarii Căminului un număr de 99 de contracte de servicii.
În anul 2011 au avut loc 26 de internări, 15 decese şi 3 externări.
Activitatea este completată prin Raportări periodice ( trimestriale, semestriale, anuale) analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor, situaţii statistice întocmirea de documente şi pregătirea documentaţiei necesare în relaţia cu instituţiile .
- contactarea membrilor familiei care locuiesc în străinătate în vederea menţinerii unei legături şi a rezolvării unor probleme;
- consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calităţii vieţii persoanei vârstnice;
- contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor majore din viaţa beneficiarilor;
- contactarea firmelor de pompe funebre în cazul deceselor;
- întocmirea documentaţiei pentru actele de identitate, pentru cazurile sociale (fără venituri), pentru
eliberarea certificatului deces, care necesită internare în spital,
- colaborarea cu asistenţii sociali şi medicii din cadrul unităţilor de asistenţă medicală şi socială;
- colaborarea cu instituţiile partenere în vederea organizării de activităţi comune pentru socializare;
- actualizarea bazei de date;
- implicarea beneficiarilor în activităţi de lucru manual (colaje, tricotaje), decorarea spaţiilor de locuit specifice anotimpului ori evenimentului;
E. Servicii de kinetoterapie:
Evaluarea kinetoterapeutică se realizează la internare, periodic şi ori de câte ori este necesar, pentru a observa evoluţia fiecărui beneficiar.
Prin programul de kinetoterapie s-au urmărit:
- menţinerea sau îmbunătăţirea tonusului muscular
- menţinerea mobilităţii articulare în limite fiziologice conform vârstei
- favorizarea circulaţiei sanguine,
- creşterea rezistenţei organismului la efort condiţionată de patologia existent.
Informaţiile sunt notate în fişa individuală a fiecărui beneficiar. Programele de kinetoterapie se realizează conform programului individualizat de recuperare conceput personalizat în funcţie de patologie şi de planul individualizat de îngrijire şi asistenţă.
Activitatea de kinetoterapie se desfăşoară la patul beneficiarului pentru cei imobilizaţi, şi în grup pentru beneficiarii autonomi sau semidependenţi din punct de vedere motor. În cadrul activităţilor de kinetoterapie se asigură plimbări în aer liber cu scaunul rulant, pentru persoanele dependente în vederea menţinerii confortului psihic şi socializare.
F. Control şi tratament medical:
Consultaţiile sunt asigurate de către un medic specialist medicină generală, de două ori pe săptămână.
Pe parcursul anului toţi beneficiarii au fost consultaţi medical.
În cadrul activităţii cabinetului medical se asigură
Administrarea medicamentelor de către asistentele medicale conform recomandărilor medicale;
Triaj la internare;
Sterilizarea instrumentarului şi a spaţiilor;
Educaţie sanitară lunară;
Colaborarea cu medicii de familie şi medicii specialişti;
Vizitarea beneficiarilor internaţi în spital;
Măsurarea tensiunii arteriale;
Măsurarea glicemiei;
Pregătirea documentaţiei pentru internare în spital şi eliberarea certificatului constatator al decesului;
Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul şi colaborarea centrelor de zi din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor Vârstnice, Grădiniţa Giroc, Consiliul Seniorilor, C.A.R.P., P.P. Neveanu, Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 22, Asociaţia Femeilor Ortodoxe, Studenţi de la Universitatea de Vest din Timişoara ( Asistenţă socială ), Clubul Rotaract Timişoara, Clubul Rotary, Centrul de zi “Podul Lung”, Grupul Şcolar Tudor Tănăsescu, solistul de muzică populară Adrian Bihoi, angajaţii Procter & Gamble, angajaţii ALCATEL, Wipro, sindicatul SITT Timişoara, angajaţii Agenţiei de Dezvoltare Regională, S.C. Ambax, Banat Transport, Colegiul Tehnic Timişoara, Casa Olarului, Cofetăria Trandafirul, persoane fizice: Mahthield Gollnick, Duessman.
Serviciul nostru a colaborat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Serviciul de Autoritate Tutelară, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, Serviciul pentru Protecţia Persoanelor Vârstnice, Spitalul de Psihiatrie Timişoara, Spitalul de Psihiatrie Gătaia, Asociaţia Caritas, Spitalul Municipal, Spitalul Judeţean, Poliţia Municipiului Timişoara.
Convenţii de parteneriat şi proiecte: Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor; Grădiniţa cu program prelungit Giroc; Fundaţia Sancta Maria Hilfe; Fundaţia umanitară Chosen, Casa Olarului; Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia; Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES); Organizaţia “Terapie prin Artă”; Colegiul Tehnic; Grădiniţa cu program Prelungit “Troiţa”; Grădiniţa cu program prelungit nr. 53; C.A.R.P.; Societatea Femeilor Creştin Ortodoxe din Timişoara;
Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Sociologie – Psihologie – Secţia de Asistenţă Socială; Liceul Teologic Penticostal “Logos” – proiect educaţional “Şi ei sunt ai noştri!”
Obiective majore pe anul 2012:
Creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor vârstnice prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din Timişoara.
Reacreditarea Căminului pentru Persoane Vârstnice;
Creşterea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice;
Creşterea gradului de socializare prin activităţi intergeneraţionale;
Promovarea activităţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate;
Realizarea şi îmbunătăţirea în continuare a unei bune colaborări cu toate instituţiile specializate şi implicate în protecţia persoanei vârstnice;
Promovarea activităţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate şi implicarea acesteia în problematica persoanelor vârstnice.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.