Directia Patrimoniu / Biroul Autorizatii publicitate si comert - 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.03.2012 15:58 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA PATRIMONIU / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
*BIROUL AUTORIZAŢII PUBLICITATE ŞI COMERŢ
Componenţa biroului
Şef birou: Vacant
Funcţionari: 6
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI
Emite acord de publicitate temporara în baza HCL 160/2009. Prin acest regulament este stabilit cadrul juridic unitar pentru activităţile de publicitate stradala din municipiul Timişoara, condiţiile de autorizare a acestor activităţi si a mijloacelor de publicitate stradala. Regulamentul se aplica fara excepţie atât pe domeniul public şi privat al Statului Roman sau al Municipiului Timişoara, cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
Emite acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale în baza L650/2002.Urmarindu-se astfel dezvoltarea activităţilor comerciale si dezvoltarea reţelei de de distribuţie a produselor si serviciilor de piaţa cu respectare principiilor liberei concurente, protecţiei, vieţii, sanataţi şi intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.
De asemenea întocmeşte dispoziţii de anulare a acordurilor comerciale emise în baza Legii 650/2002, în cazul încetării activităţii societarilor comerciale.
Emite acorduri de comerţ stradal în baza HCL 139/2011 care stabileşte cadrul unitar pentru autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale stradale de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice ale Municipiului Timişoara.
Emite acord pentru activitati desfăşurate pe terase sezoniere amplasate in fata unitatilor care au profil de alimentaţie publica din Municipiul Timişoara.
Emite avize în conformitate cu aprobarea Comisiei de Ordine Publică.
Urmăreşte şi pune in executare sentinţele civile definitive si irevocabile transmise de către Serviciul Juridic din carul Primăriei Municipiului Timişoara.
Avizează unităţile de alimentaţie publica neincluse in structurile de primire turistice în conformitate cu Hotărârea nr. 843/14.10.1999 având ca obiect încadrarea pe tipuri de unitati independente.
SINTEZA ACTIVTĂŢII PE ANUL 2011
Pe parcursul anului 2011 se poate observa o creştere a numărului de dosare înregistrate fata de anul 2010. Asfel ca in anul 2011 au fost înregistrate 4903 dosare si 371 de cereri diverse.
Dintre acesta, pentru emiterea acordului pentru desfasurarea exerciţiilor comerciale in conformitate cu Legea 650/2002, au fost înregistrate 2565 dosare. În urma verificării documentaţiei depuse sunt emise 1827 acorduri de funcţionare urmărindu-se totodată încadrarea in termenul de rezolvare potrivit legii. Sunt respinse738 de dosare deoarece acestea nu conţineau documentaţia completa si nu îndeplineau condiţiile de autorizare în conformitate cu legislaţia in vigoare. Neconcordanţele constatate au fost comunicate petenţilor prin adrese.
Pentru unităţile de alimentaţie publica neincluse în structurile de primire turistica au fost înregistrate 416 cereri de avizare in conformitate cu Hotărârea 843/14.10.1999. Dintre acestea 312 au fost avizate favorabil.
In urma încetării activităţii unor societati comerciale la diferite puncte de lucru, au fost înregistrate 31 de cereri de anulare a acordului pentru desfasurarea activitii comerciale in conformitate cu Legea 650/2002.
Cu ocazia unor evenimente organizate in Municipiul Timişoara, respectiv 23 februarie-3 martie, 2-6 Decembrie sau 30 noiembrie-1 decembrie de Ziua Morţilor, in zonele publice delimitate ale municipalităţii se avizează comercializarea unor produse specifice:matisoare, răvaşe, miniaturi reprezentative, beţe Sf. Nicolae, candele etc.
Astfel că au fost emise 585 avize.
In vederea desfasurari de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara respectiv terase sezoniere, comercializare produse alimentaţie publica, fast food, produse de patiserie si panificaţie, comercializare îngheţata, pop corn, flori si aranjamente florale, carti ziare si reviste au fost înregistrate un nr. de 154 dosare fiind emise si 115 acorduri.
Acordurile de publicitate temporara emise respecta regulile si procedurile de autorizare cuprinse in HCL 160/2009 privind amplasarea sistemelor publicitare sau a panourilor fara fundaţie, acestea fiind autorizate prin acord de publicitate temporara care nu au o durata mai mare de 180 de zile. Pentru a putea obţine acordul de publicitate temporara , sistemele publicitare trebuie sa contina un mesaj pe o durata determinata, sa poată fi montate si demontate in 24 de ore , iar suportul si mediul înconjurător sa poată fi aduse la starea iniţiala pana in ultima zi de valabilitate a acordului de publicitate temporara. La emiterea acestor acorduri se verifica daca amplasarea sistemelor publicitare nu este solicitata in zonele istorice unde este interzis acest lucru, iar in zonele de protecţie a monumentelor istorice specificate in Anexa nr.1 a HCL-ului 160/2009 documentaţia este verificata in sensul existentei avizului Direcţiei pentru Cultura , Culte si Patrimoniu Cultural Naţional a Judeţului Timiş. La emiterea acordurilor de publicitate temporara se verifica de asemenea, ca aceste sisteme sa nu fie amplasate la o distanta mai mica de 50 m de intersecţii, precum si ca inaltimea panourilor fara fundaţie sa nu depaseasca 10 m inaltime. Emiterea acordurilor de publicitate temporara este interzisa pentru sisteme publicitare a căror amplasare este solicitata in parcuri, pe arbori si in zonele verzi amenajate. Au fost înregistrate 819 cereri pentru eliberarea acordului de publicitate temporara. Dintre acestea au fost emise 449 acorduri si 317 prelungire ale acordurilor emise anterior. 53 dosare au fost respinse având documentaţia incompleta.
In cursul anului 2011 au fost promovate atât Hotărâri ale Consiliului Local cat si Caiete de Sarcini in vederea scoateri la licitaţie publica a terenului aparţinând domeniului public. Astfel ca au fost elaborate elaborate HCL 43/1.03.2011 privind desfăşurarea de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara;
HCL139/19.04.2011 privind condiţiile de desfăşurarea actvitatilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara., HCL 89/29.03.2011 privind scoaterea la licitaţie publica deschisa a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piaţa Traian si Piaţa Unirii.
Au fost elaborate HCL338-343/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a instrucţiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de închiriere pentru scoatere la licitaţie publica deschisa a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu aparate pop corn, chioşcuri, tonete, standuri expunere carti, rulote comerciale, mobile, obiectele de mobilier urban cu flori sau standuri de expunere cu flori, aparate sau vitrine de îngheţata respectiv stand expunere legume fructe.
Au fost transmise ,in vederea punerii in executare următoarele sentinţe civile : Sentinţa civila nr.22814/28.09.2011 prin care s-a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C TICA & HALIM S.R.L .
Menţionam faptul ca prin somaţia cu Nr.SC2011-13972/30.06.2011,societatea mai sus menţionata a fost somata sa treacă la îndepărtarea chioscului amplasat pe terenul aparţinând domeniului public la adresa din Timisoara , Str. Stegarilor intersecţie cu Str Naturii .
In urma comunicării sentinţei, Biroul Autorizare Publicitate si Comerţ a transmis Instituţiei Arhitectului Sef adresa cu Nr.SJ2011-13096/13.12.2011 prin care a fost transmisa sentinţa antemenţionata in vederea întocmirii actelor premergătoare demolării construcţiei de pe terenul aparţinând domeniului public.
Sentinţa civila Nr.15905/18.11.2009 prin care s-a admis definitiv si irevocabil acţiunea formulata de C.L.M.T împotriva S.C Empart Construct S.R.L .
In urma comunicării sentinţei Biroul Autorizare Publicitate si Comerţ a transmis Serviciului Locuinţe adresa CU Nr.SC2011-458/14.06.2011 prin care s-a comunicat sentinţa antemenţionata in vederea punerii in executare a acesteia .
OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
În anul 2012 Biroul Autorizare Publicitate şi Comerţ va continua activitatea de autorizare a comercianţilor, a activităţilor de publicitate temporară de pe raza municipiului Timişoara, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a atribuţiilor ce îi revin.
Imbunatatirea metodelor de lucru in vederea reducerii perioadei de verificare a documentaţiei si emiterii acordurilor comerciale.
Ducerea la îndeplinire intr-un termen cat mai scurt atât a Hotărârilor Consiliului Local cat si a sentinţelor definitive si irevocabile ce revin biroului.
Recuperarea cat mai eficienta a taxelor aferente desfasurari actvitatilor comerciale pe domeniului public
In anul 2012 prin activitatea ce urmează a fi desfăşurata Biroul Autorizare Publicitate si Comerţ va urmări respectarea in îndeplinirea eficace si eficienta a atribuţiilor ce ii revin potrivit procedurilor specifice stabilite in cadrul Sistemului de Management al Calităţii la nivel de instituţie; astfel, vor fi vizate realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuţiilor proprii, protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor ce ar putea fi cauzate prin activitatea neconforma a comercianţilor, respectarea legalităţii atât in propria activitate cat si in activitatea agenţilor comerciali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.