MASTERPLAN - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (2)

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 19.02.2012 22:41 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

OBIECTIV 2
Creşterea atractivităţii oraşului pentru localnici şi vizitatori

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLIC
SCOPUL POLITICII
• Dezvoltarea de noi spaţii publice prin proiectele de reciclare a suprafeţelor existente sau prin urbanizare
• Crearea unei identităţi urbane contemporane
• Asigurarea funcţiei de integrator social al domeniului public
• Creşterea gradului de mobilitate alternativă
• Creşterea gradului de identificare a cetăţenilor cu domeniul public
• Prevenirea dispariţiei prin construire a unor spaţii libere în cartiere cu densitate mare

PROGRAM 1
CREŞTEREA CALITĂŢII SPAŢIULUI PUBLIC URBAN
Scopul:
• Asigurarea accesibilităţii pentru toate grupele de vârstă
• Asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu disabilităţi
• Asigurarea multi-funcţionalităţii spaţiilor publice
• Asigurarea spaţiului public necesar pe cartiere
• Întărirea centrelor de cartier prin amenajarea spaţiilor publice aferente
• Întărirea clădirilor publice prin amenajarea de spaţii publice adiacente
• Creşterea atractivităţii străzilor comerciale
• Crearea de spaţii publice atractive în zonele periferice
• Integrarea traficului motorizat în spaţiile publice
• Remodelarea unor spaţii publice în favoarea pietonului
• Asigurarea accesului şi mobilităţii în spaţiul public pentru toate categoriile sociale, categoriile de vârstă şi persoane cu disabilităţi
• Modernizarea şi întreţinerea spaţiului public
• Creşterea flexibilităţii pentru acomodarea unor evenimente în spaţiul public
LOCALIZARE 
• Cartierele de blocuri
• Cartierele periferice cu densitate mică, ansambluri locative existente în trupuri
• Pe întreg teritoriul oraşului în funcţie de priorităţi pe proiecte

PROIECTE

• SF+PT Amenajare str. Grigore Antipa (PMT)
• Amenajare str. Anul 1848 (PMT)
• Amenajare str. Brazilor (PMT)
• Amenajare zona Câmpului (PMT)
• Amenajare str. Ghe. Cotoşman (PMT)
• Amenajare str. Gladiolelor (PMT)
• Reabilitare Piaţa Iosefin (PMT)
• Reabilitarea infrastructurii publice

PROGRAM 2: CREŞTEREA CALITĂŢII REŢELEI DE SPAŢII VERZI

Scopul:
• Asigurarea suprafeţelor necesare pentru spaţii verzi pe cartiere
• Introducerea unor indicatori privind suprafeţele de spaţii verzi în funcţie de desitatea populaţiei şi procentajul de spaţii verzi private
• Asigurarea accesibilităţii pentru toate grupele de vârstă
• Asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu disabilităţi
• Asigurarea rolului de coridor verde cu efect ecologic a unor spaţii verzi
• Asigurarea continuităţii reţelei de spaţii verzi
• Conectarea la mediul periurban
• Asigurarea proximităţii faţă de centre de cartier, dotări publice, fond locativ
• Creşterea valorii ecologice
• Interzicerea de construire pe spaţii verzi
LOCALIZARE
• Pe întreg teritoriu oraşului în funcţie de priorităţi pe proiecte
• În lungul reţelei hidrografice
• Pe culoare de legătură între zone locuite şi zone de agrement
PROIECTE
• trasee de alergare cu piste in interiorul orasului şi traseu de maraton în zona periurbana a orasului pe culoare verzi. Implementarea conceptului şi tehnologiei de realizare a acoperişurilor şi zidurilor verzi, la actualele clădiri sau la noile construcţii, dictate prin documentaţiile de urbanism
• Creşterea procentului de spaţii verzi pentru noile investiţii de la 25 % actual la 40 %, pentru noile zonele de dezvoltare urbană
• Reabilitarea spaţiilor virane şi a celor degradate prin transformarea în spaţii verzi amenajate cu gazon şi plantare de material dendrofloricol
• Umbrirea spaţiilor de parcare existente, prin plantarea de arbori cu anumite caracteristici ale tulpinii şi coroane, precum şi din specii a căror coroană să asigure umbrirea în cel mai scurt timp cu putinţă
• Plantarea în aliniamentele stradale a unor specii de arbori rezistente la noxe şi secetă
• Realizarea unor trasee de legătură cu zonele de biodiversitate şi zona periurbană
• Valorificarea potenţialului turistic de-a lungul Canalului Bega RO-Se şi promovarea investiţiilor prioritare transfrontaliere comune (CJT – ADETIM/Parteneri Serbia)
• SF+PT Modernizare Calea Martirilor 1989 (PMT)
• SF+PT Amenajare str. Miloia (PMT)
• Amenajare zona Petuniei-Magnoliei (PMT)
• PT-Amenajare str. Edgar Quinet (PMT)
• SF+PT zona Rogojan - Louis Ţurcanu (PMT)
• Amenajare zona Weismuller-L. Nicoară (PMT)
• Amenajare zonă verde Bulevardul Take Ionescu-Simion Bărnuţiu (PMT)
• Amenajare zonă verde Calea Aradului (PMT)
• Amenajare zonă verde Calea Şagului (PMT)
• Amenajare zonă verde Calea Sever Bocu (PMT)
• Amenajare zonă verde Calea Stan Vidrighin (PMT)
• Amenajare zonă verde strada Ion Budai Deleanu (PMT)
• Amenajare zonă verde strada Eternităţii (PMT)
• Amenajare zona verde strada Baritiu (PMT)
• Amenajare zonă verde strada Gheorghe Lazăr (PMT)
• Amenajare zonă verde strada Mangalia (PMT)
• Amenajare zone verzi zona Dâmboviţei - Ion Barac (PMT)
• Amenajare terenuri noi (PMT)
• Reamenajarea şi modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice (PMT)
• Modernizarea Parcului Cetăţii (Centrul Civic) (PMT)
• Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA) (PMT)
• Modernizarea Parcului Alpinet (PMT)
• Modernizarea Parcului Catedralei (PMT)
• Modernizarea Parcului Central (PMT)
• Modernizarea Parcului Justiţiei (PMT)
• Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc) (PMT)
• Modernizarea Parcului Petofi (PMT)
• Modernizarea Parcului Stadion (PMT)
• Modernizarea Parcului Studenţesc (PMT)
• Modernizarea Parcului Vasile Pârvan (PMT)
• Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoo a Municipiului Timişoara (PMT)

MĂRIREA FONDULUI DE LOCUINŢE ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII LOCUIRII

SCOP
• Utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate
• Dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate
• Creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri
• Prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/interculturale

PROGRAM 1
CREŞTEREA CALITĂŢII MEDIULUI LOCUIT ÎN CARTIERELE REZIDENŢIALE
Scopul:
• Conectarea la areale de agrement majore, la zone de instituţii şi servicii
• Creşterea ofertei de spaţii verzi în cartiere şi îmbunătăţirea condiţiilor climaticeă
• Protejarea de poluare fonică
• Amenajarea trecerilor dintre zone funcţionale distincte
• Protejarea zonelor rezidenţiale în cazul unor investiţii majore în vecinătate
• Protejarea şi extinderea vegetaţiei stradale
• Accesibilizarea domeniului public pentru toţi cetăţenii
• Crearea de spaţii publice / semipublice ierarhizate raportat la centrele de cartier şi structura urbană
• Dezvoltarea unei viziuni spaţiale în scopul diferenţierii identitare a cartierelor
• Intervenţii în zone cu potenţial conflictual ridicat prin programe de mediere, realizarea de spaţii comunitare de întâlnire ş.a.
• Asigurarea unei infrastructuri sociale descentrate
• Asigurarea şi întărirea procesului participativ
LOCALIZARE
• Cartierele de blocuri
• Ansambluri de locuinţe multifamiliale de dimensiuni medii sau mici (de ex. str. Polonă)
PROIECTE
• Proiecte de regenerare urbană pentru zonele vizate, cu includerea unor planuri de măsuri specifice
• Reţea de trasee alternative (pietonale şi velo)
• Program anual de plantări pentru vegetaţia de aliniament stradal
• Construirea de garaje publice în cartiere şi eliberarea de garaje individuale a spaţiului public obţinut
• Amenajare loc de joacă şi zona verde str. I. Grozescu nr. 13 (PMT)
• Amenajare loc de joacă şi canisită str.Labirint nr. 1 (PMT)
• Amenajare loc de joacă si canisita Str. Martir C. Vârcuşi nr.2 (Poeziei) (PMT)
• Amenajare loc de joacă şi canisită str. Martir Gh. Iosub (PMT)
• Amenajare loc de joacă şi canisită Calea Buziaşului (PMT)
• Amenajare loc de joacă Iorgovanului (PMT)
• Amenajare loc de joacă str.Mureş (PMT)
• Amenajare loc de joacă şi canisită str. Orion (PMT)
• Amenajare parcare ecologică I.I de la Brad (PMT)
• Amenajare parcare ecologică Str. Şt.O.Iosif bl.8,9,10,11 (PMT)
• Amenajare parcare ecologică Piata Petru Maior (PMT)
• Amenajare parcare ecologică Orion 24-26 (PMT)
• Amenajare locuri de parcare publice pe str. Otto Rudolf (S.C. Contitech Romania S.R.L.)
• Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita (PMT)
• Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9 (PMT)
• Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 (PMT)
• Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3i (PMT)

PROGRAM 2
CREAREA UNUI FOND DE LOCUINŢE SOCIALE
Scopul:
• Arondarea terenurilor şi construcţia de locuinţe sociale
• Dezvoltare prudentă în zone construite, cu respectarea calităţii spaţiului urban existent
• Concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice
• Realizarea de locuinţe pentru persoane cu venituri mici
• Obţinerea de terenuri noi prin reciclarea unor terenuri inactive
• Acomodarea la particularităţile populaţiei în vârstă
• Acomodarea la cerinţele familiilor cu copii
• Prevenirea conflictelor
• Asigurarea unui procent de locuinţe sociale din unităţile locative ale noilor ansambluri mari şi mijlocii (peste 30-50 de unităţi locative)
LOCALIZARE 
• Str. Cercului
• Zona Plopi
• Str. I.I.de la Brad
• Zone de dezvoltare rezidenţială

PROIECTE

• Ansamblu rezidenţial ANL, str. Cercului
• Ansamblu rezidenţial ANL, str. I.I. de la Brad
• Ansamblu rezidenţial ANL, zona Plopi Kunz
PROGRAM 3
ZONE REZIDENŢIALE COERENTE OBŢINUTE PRIN URBANIZARE ŞI RECONVERSIE
Scopul:
• Delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative
• Dezvoltare prudentă în zone construite cu respectarea calităţii spaţiului urban existent
• Concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice
• Asigurarea protecţiei zonelor rezidenţiale proxime cu zone industriale sau cu destinaţie specială
• Reconversia unor suprafeţe din zone industriale în zone mixte
• Asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare si a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonele
LOCALIZARE 
• Zone de dezvoltare deficitară
• Zone în care se constată tendinţe de dezvoltare de case unifamiliale
• Zone rezidenţiale dezvoltate după 1989
• Zone obţinute prin reconversie funcţională pe foste platforme industriale

PROIECTE

• reglementare prin PUG

REABILITAREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ŞI CULTURAL, CLĂDIRI ŞI ZONE URBANE
SCOPUL
• Conservarea patrimoniului
• Consolidarea identităţii istorice a Timişoarei
• Revitalizarea economică şi socială a zonelor centrale
• Îmbunătăţirea imaginii oraşului
• Creşterea sensibilităţii publice faţă de zonele protejate, sensul şi efectele conservării
• Asigurarea efectului sinergic între reabilitarea patrimoniului si dezvoltarea economică şi socială

PROGRAM 1
REABILITAREA IMOBILELOR DE PATRIMONIU ÎN PROPRIETATE DE STAT
Scopul:
• Monitorizarea stării imobilelor
• Stabilirea criteriilor de intervenţie şi modernizare
• Reabilitarea şi modernizarea prudentă a imobilelor
• Creşterea eficienţei energetice prin intervenţii specifice imobilelor istorice
LOCALIZARE
• Cartierele istorice Iosefin, Fabric, Cetate aşa cum au fost ele definite prin HCL 3/30.01.200
• Arealul str. Doja, str. 1 decembrie, str. Sorin Titel, Bd. Mihai Viteazul, splaiul Tudor Vladimirescu
• Bd. Mihai Eminescu, bd Revoluţiei din 1989, parcul Copiilor, parcul Rozelor

 PROIECTE

• Conform Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice Timişoara
• Restaurarea şi refuncţionalizarea castelului Huniade al Muzeului Banatului (CJT)
PROGRAM 2
ÎNCURAJAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE PRIN ACORDARE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI DE SPRIJIN FINANCIAR PROPRIETARILOR DE IMOBILE ISTORICE
Scopul:
• Acordarea de sprijin financiar
• Acordare asistenţă tehnică
• Sprijin în procesul de autorizare a lucrărilor
• Monitorizarea fondului construit şi a procesului de reabilitare
LOCALIZARE 
• Cartierele istorice Iosefin, Fabric, Cetate aşa cum au fost ele definite prin HCL 3/30.01.200
• Arealul str. Doja, str. 1 decembrie, str. Sorin Titel, Bd. Mihai Viteazul, splaiul Tudor Vladimirescu
• Bd. Mihai Eminescu, bd Revoluţiei din 1989, parcul Copiilor, parcul Rozelor

LISTA PROIECTE PRIORITARE

• Continuarea ofertei de consultanţă gratuită pentru proprietari în zonele istorice
• Reabilitare faţadă Piaţa Unirii, nr.4 (PMT prin Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara)
• Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II (PMT prin Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara): Proiectul a fost aprobat de către Parlamentul României prin Legea 229/25.11.2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) şi România

PROGRAM 3
REABILITAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN CARTIERELE ISTORICE
Scopul:
• Conectarea spaţiului public dintre cartierele istorice
• Amenajarea zonelor de trecere din cartierele istorice către alte cartiere
• Creşterea gradului de acces către Bega
• Îmbunătăţirea calităţii spaţiului public
• Creşterea atractivităţii străzilor comerciale
• Crearea de spaţii pentru desfăşurarea de evenimente
• Creşterea calităţii pietonale a pieţelor
• Asigurarea neinvazivă a accesibilităţii auto
• Integrarea publicităţii în amenajarea urbană
• Integrarea infrastructurii edilitare în amenajarea urbană
LOCALIZARE 
• Cartierele istorice Iosefin, Fabric, Cetate aşa cum au fost ele definite prin HCL 3/30.01.200
• Arealul str. Doja, str. 1 decembrie, str. Sorin Titel, Bd. Mihai Viteazul, splaiul Tudor Vladimirescu
• Bd. Mihai Eminescu, bd Revoluţiei din 1989, parcul Copiilor, parcul Rozelor

PROIECTE

• Conform Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice Timişoara
• Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara (PIDU/PMT): Primarul Municipiului Timişoara a semnat, la data de 29.12.2011, contractul de finanţare nerambursabilă nr.2748 pentru proiectul “REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA”, elaborat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”

ASIGURAREA DE SERVICII ŞI FACILITĂŢI PENTRU COMUNITATE
SCOPUL POLITICII
• Promovarea sportului ca factor de integrare socială
• Creşterea procentului de activitate sportivă
• Timişoara să devină centru regional de pregătire sportivă
• Creşterea gradului de coeziune şi implicare socială la nivelul comunităţilor locale pe micro-cartiere
• Timişoara, ca centru regional competitiv pentru servicii medicale

PROGRAM 1
INFRASTRUCTURĂ SPORT
Scopul:
• Asigurarea necesarului de suprafeţe sportive la nivel de cartier, atât cele cu acces controlat (baze sportive) cât şi cele cu acces public nelimitat
• Asigurarea necesarului de suprafeţe de joacă pentru copii, pe cartiere şi cvartale
• Asigurarea/promovarea facilităţilor sportive necesare sportului de performanţă
• Accentuarea utilizării flexibile a infrastructurii existente (şcoli)
• Conectarea la spaţii de agrement periurbane a oraşului
• Utilizarea canalului Bega şi dincolo de teritoriul administrativ
• Îmbunătăţirea ofertei de băi publice pentru programele şcolare şi pentru public
• Realizarea unei reţele de spaţii verzi cu utilitate sportivă (jogging, velo, echitaţie, ski fond, ...)
• Utilizarea comună şi extensivă a domeniului public şi evitarea segregării pe vârste / sex / etnie
LOCALIZARE 
• Pe întreg teritoriul oraşului, cu accent pe centrele de cartier şi zonele adiacente
• Zona stadion Dan Păltinişanu
• Malurile şi cursul Begăi

LISTA PROIECTE PRIORITARE

• Îmbunătăţirea integrării bazelor de agrement şi de canotaj/caiac- kanoe, pe Spl. T. Vladimirescu şi Bdul V. Pârvan, în structura urbană (PMT)
• Bazin de inot acoperit, olimpic - str. Cerna (PMT)
• Stadion, conform clasificarii UEFA (PMT)
• Modernizare Sala Polivalenta Olimpia, Complex Sportiv Bega (PMT)
• Sala noua polivalenta (7000 locuri; parking 500 locuri, anexe sportive si tehnice, spatii alimentatie publica si comperciale) (PMT)
• Construirea de Sali de sport pe langa scoli mari: L.P.S. Banatul, Sc. Generala nr.7, Sc. Generala nr.26(PMT)
• Amenajare terenuri noi de sport: Grupul Scolar Silvic, Lic. Teoretic „J.L.Calderon”, Lic. Teoretic „W. Shakespeare”, Colegiul Economic „F.S.Nitti”, Parc Zona Lidia, Complex Studentesc, Zona str. Campului (PMT)

PROGRAM 2
INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIE PREUNIVERSITARĂ
Scopul:
• Asigurarea locaţiei pentru grădiniţe şi şcoli
• Asigurarea unui număr suficient de locuri în şcoli şi grădiniţe, şi a asigurarea accesibilităţii acestora
• Integrarea infrastructurii de educaţie în structura urbană prin accesibilitate multiplă şi deschidere publică în afara programului
• Reabilitarea infrastructurii existente şi modernizarea acesteia
LOCALIZARE 
• Pe întreg teritoriul oraşului, cu accent pe centrele de cartier şi zonele adiacente acestora

LISTA PROIECTE PRIORITARE

• Conform planului de investiţii al PMT
• Reabilitare, modernizare şi echipare clădire şcoală şi clădire sală de sport la Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Atanasiu” Timişoara (CJT)
• Reabilitarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor destinate desfăşurării activităţilor în cabinete de lucru şi terapii compensatorii protejate din cadrul Liceului Teoretic „IRIS” (CJT)
• Clădire educaţională multifuncţională la Gradina Zoo a Municipiului Timişoara (PMT)
PROGRAM 3
INFRASTRUCTURĂ SĂNĂTATE
Scopul:
• Suprafeţe pentru facilităţi municipale
• Integrarea spitalelor în structura urbană prin asigurarea unei accesibilităţi multiple
• Creşterea calităţii mediului în jurul spitalelor
PROIECTE
• Spitalul municipal
• Spitalul regional de urgenţă
• Asigurarea unei asistenţe medicale mobile în cartiere cu procentaj ridicat de populaţie vârstnică
• Modernizare Ambulator de specialitate Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (CJT)
• Extindere Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara – Clinica Obstetrică – Ginecologie I-II Bega şi Unitate Primire Urgenţe – Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (UPU - SMURD) (CJT)
• Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatorului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (PMT)

PROGRAM 4
INFRASTRUCTURA SOCIALĂ
Scopul:
• Sporirea coeziunii sociale şi a gradului de implicare socială a cetăţenilor.
• Infrastructura socială are rolul decisiv în combaterea alienării sociale, în constituirea comunităţilor locale, bazate pe cunoaşterea vecinilor, a implicării sociale şi a creşterii gradului de educaţie informală a tuturor grupelor de vârstă.
• Întărirea centrelor de cartier cu dotări comunitare publice
• Diminuarea barierelor pentru persoane cu disabilităţi
• Asigurarea unor spaţii sau terenuri pentru dotări comunitare pe cartiere, spaţii de întâlnire, săli multifuncţionale ş.a.
• Conectarea la reţele de spaţii verzi, piste velo, trasee pietonale a dotărilor
LOCALIZARE 
• Cartierele rezidenţiale, cu precădere cele de locuinţe colective, dar si cele de locuinţe individuale, cele mai prost dotate cu infrastructură socială, culturală şi de sănătate.

PROIECTE

• Spaţii comunitare multifuncţionale(pentru adunări, expoziţii, sărbători).
• Spaţii publice dedicate pieţelor agroalimentare temporare („volante”), în fiecare zonă, cu identitate locală, pentru o zi pe săptămână
• Spaţii publice pentru „cinematografe de cartier în aer liber”
• Pentru zonele cu identitate, instituirea unui festival al străzii sau al cartierului
• Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost (PMT)
• Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate (PMT)
• Reabilitarea şi mansardarea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung (PMT)
• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciului pentru protecţia copilului şi familiei (PMT)

PROGRAM 8
INFRASTRUCTURA CULTURALĂ
Pe lângă instrumentele culturale publice însemnate, actul cultural va trebui să fie susţinut de o reţea de operatori culturali privaţi mici. Această reţea asigură o mare parte din evenimentele culturale locale şi are capacitatea de a presta o colaborare dinamică şi contemporană cu actori culturali internaţionali. Toate experienţele de succes din România arată că sectorul privat este responsabil de recunoaşterea specificului românesc şi mai puţin instituţiile culturale de stat.
Aceste reţele, adeseori volatile si foarte vulnerabile din cauza lipsei de finanţare, trebuie atrase în parteneriate cu instituţiile de stat locale, cu păstrarea independenţei creative. Ele au dovedit că sunt singurele capabile să facă conexiunea dintre actul cultural şi comunităţile locale din cadrul oraşului. Astfel Timişoara va deveni un adevărat Open Art City.
De aceea, este de o mare importanţă distribuirea bugetului alocat culturii nu doar la instituţiile de stat tradiţionale ci şi de a crea un fond de sprijin pentru operatorii culturali independenţi.
Scopul:
• Asigurarea suprafeţelor necesare pentru dotări culturale majore
• Utilizarea spaţiului public ca spaţiu de cultură
• Derularea unor proiecte de artă în cartiere
• Asigurarea locaţiilor pentru evenimente culturale
• Asigurarea de locaţii pentru centre culturale în proximitatea centrelor de cartier
• Reconversia unor imobile istorice sau industriale pentru acomodarea unor instituţii de cultură
LOCALIZARE 
• Culoarul format de canalul Bega şi actualul traseu al căii ferate
• Imobile refuncţionalizate aparţinând armatei (Cetate)
• Imobile aparţinând unor culte religioase în zonele istorice
• Infrastructură industrială dezafectată (Solventul, turnurile de apă ş.a.)

PROIECTE

• Centru cultural de avangardă (tehnologie şi artă în mediul digital) – refuncţionalizarea unei clădiri de stat administrată de o reţea privată de operatori culturali
• Muzeul tehnicii şi ştiinţelor naturale (ADETIM, USAMBV)
• Memorialul Revoluţiei din 1989
• Centrul Cultural Euro-Banat (Filarmonica Banatul Timişoara)
• Fond cultural local pentru aplicaţiile operatorilor culturali locali – „Fondul Cultural Timişoara”
• Sinagoga Cetate şi sinagoga Fabric

PROGRAM 6
LOCALIZAREA ŞI POTENŢAREA CENTRELOR DE CARTIER PE CATEGORII
Scopul:
Consolidarea rolului centrelor de cartier existente şi identificarea celor care sunt necesare în zonele rezidenţiale noi. Susţinerea centrelor prin mixaj funcţional cu accent pe comerţ şi servicii orientate către comunitate, a imaginii urbane şi a densităţii construite. Este avută în vedere atractivitatea centrelor de cartier ca spaţiu de coagulare a comunităţii, pentru echilibrarea atractivităţii funcţiunilor invazive care se substituie spaţiilor sociale comunitare (supermarket-uri, malluri)
LOCALIZARE 
• Cartierele de locuinţe colective şi zonele edificate recent, monofuncţional-rezidenţiale

PROIECTE

• Studiu zonal pentru stabilirea prevederilor funcţionale şi de densitate optime pentru realizarea scopului programului
• Reabilitarea cu prioritate a spaţiului public din centrele identificate

ASIGURAREA IDENTITĂŢII URBANE ŞI A CADRULUI NATURAL

SCOPUL POLITICII
• Consolidarea imaginii urbane de prestigiu central european de secol XIX, prin asigurarea siluetei urbane percepută ca bun public de interes general, ca element identitar ce trebuie protejat.
• Politica are în vedere crearea unei imagini urbane în zonele cu dezvoltare recentă, în concordanţă cu percepţia generală dorită a oraşului, de metropolă a tehnologiei şi a culturii, a avangardei şi a confortului urban.

PROGRAM 1
CORIDOARELE DE ACCES ÎN ORAŞ ÎN RELAŢIE CU ZONA METROPOLITANĂ
Scopul:
• A asigura coerenţa spaţială şi funcţională a principalelor culoare de acces prin consolidarea din punct de vedere funcţional şi morfologic a zonelor adiacente principalelor culoare
LOCALIZARE 
• Arterele principale de acces dinspre Lipova, Lugoj, Jimbolia, Utvin, Moraviţa, Chişoda şi Buziaş

PROIECTE

• Definirea unei viziuni spaţiale aferente coridoarelor de acces şi elaborarea reglementărilor urbanistice necesare atingerii ei
PROGRAM 2
ÎMBUNĂTĂŢIREA TRECERII DE LA MEDIUL URBAN LA CEL NATURAL
Scopul:
• Programul urmăreşte să păstreze caracterul distinct al spaţiilor urbanizate dar şi al localităţilor din zona periurbană. Gestiunea limitelor teritoriale construite asigura respectarea preceptului de „oraş compact” şi protejează peisajul natural.
• În organizarea teritorială periurbană, păstrarea unor culoare ale cadrului natural este de mare importanţă, prin evitarea unirii corpurilor construite ale localităţilor componente ale zonei metropolitane.
• trebuie conservate elementele de graniţă naturală de mare importanţă (Pădurea Verde)
LOCALIZARE 
• Întreaga zonă periurbană

PROIECTE

• Reţeaua de trasee de agrement pentru cartierele periferice şi pentru cunoaşterea peisajului timişorean
• Amenajarea prudentă a malurilor canalului Bega în zona periurbană
• Amenajarea prudentă a unor trasee velo şi pietonale în lungul unor canale din reţeaua hidrografică

ASIGURAREA UNUI MEDIU URBAN NEPOLUANT, CU EMISII REDUSE DE CO2 ŞI PULBERI PENTRU UN ORAŞ VERDE

SCOPUL POLITICII
• Această politică face legătura între infrastructura tehnicoedilitară a oraşului şi indicatorii indicatorii de calitate a vieţii.
• Corelarea se face la nivelul naţional şi european cu ţintele strategiei Europa 2020 dar şi cu particularităţi locale conform Strategiei locale privind schimbările climatice în municipiul Timişoara.
• Timişoara trebuie să crească eficienţa utilizării resurselor energetice şi să caute diversificarea resurselor de care dispune, punand accent in mod deosebit pe utilizarea resurselor regenerabile, special a celor existente/produse local în regiunea de nord-vest.
• Prin atingerea acestui deziderat, autonomia faţă de furnizorii unici va duce la creşterea atractivităţii unor sisteme cu grad mai mare de centralizare de distribuţie a energiei, în special cea termică.

PROGRAM 1
PROMOVAREA DE ENERGII DIN SURSE REGENERABILE
Programul vizează încurajarea producerii de energie din resurse regenerabile, în formă finală de agent energetic sau de furnizare a materiei prime în stare prelucrată sau brută.
Se au în vedere combustibili neconvenţionali obţinuţi prin reciclare şi instalaţii de producere de energie eoliană sau solară.
LOCALIZARE
• Pe întreg teritoriul municipiului cu accent pe marii consumatori
PROIECTE
• Implementarea instalaţiei de cogenerare, prin utilizarea deşeurilor de biomasă şi nămol de la staţia de epurare în vederea asigurării a 10 % din necesarul de agent termic şi apă caldă la nivelul municipiului Timişoara
• Zone de creştere de vegetaţie specială ca şi combustibil solid
• Instalaţii fotovoltaice de dimensiuni mici amplasate în cartiere pentru microconsumatori
• Valorificarea energiei geotermale ca sursa alternativa de energie
• Promovarea sustenabilităţii energetice la nivel de cartier şi folosirea energiilor regenerabile, prin oferirea de facilităţi fiscale şi găsirea unei formule pentru cogenerarea energetică
• Evaluarea posibilităţii montării unor sisteme de iluminat pe bază de panouri solare sau fotovoltaice
• Crearea unui fond local al carbonului care să facă posibilă compensarea emisiilor de carbon ai membrilor comunităţii industriale, contribuind prin aceasta la politica de schimbări climatice locale
• Închiderea şi capsularea gropii de gunoi de la Parţa – Şag şi implementarea sistemului de captare a metanului; evaluarea reutilizării metanului captat
• Parcul tehnologic pentru energie alternativă Timişoara (CJT/ADETIM)

PROGRAM 2
MANAGEMENTUL APELOR PLUVIALE ŞI ACTIVAREA REŢELEI HIDROGRAFICE
Scopul:
• Asigura beneficii maxime din gestionarea apelor pluviale în două direcţii principale: managementul public la scara municipala şi cel privat la scară medie (ansambluri şi cartiere) şi mică (parcelara).
• Beneficiile se reflectă atat în îmbunătăţirea calitatii factorilor de mediu, dar mai ales pe plan economic, prin câştiguri obţinute prin folosirea apelor captate pentru utilizări conforme şi prin eliminarea costului suplimentar pe unitate de transfer (metru cub) prin costurile de captare, tratare si respectiv de epurare, alături de suprasolicitarea reţelelor de canalizare prin aportul de ape pluviale. Un alt beneficiu este posibilitatea de renaturalizare a unor canale
şi ape stagnante, cu valoare ecologică şi de agrement.
LOCALIZARE
• În funcţie de priorităţi pe întreg teritoriul oraşului cu precădere în zonele de trecere către cadrul natural
• Parcuri industriale şi tehnologice
• Zone de dezvoltare tip green-field
• Zone urbane aflate în proximitatea unor canale sau lucii de apă pe o rază de aproximativ 200m

 PROIECTE

• Proiecte pilot pentru ansambluri rezidenţiale publice (locuinţe sociale, ANL) şi pentru parcuri industriale publice sau private
• Ecologizare şi includere în sistemul de management a apelor pluviale a reţelei hidrografice (Lacul Lămâiţa / Lacului / Azur / canalul Behela / canal zona Luis Ţurcanu / Balta UMT / Balta Muzeul Satului / )
• Studiu privind posibilitatea reutilizării apei meteorice în alte scopuri după o tratare prealabilă
• Studiu privind posibilitatea reutilizării apei meteorice în alte scopuri după o tratare prealabilă
• Realizarea unui sistem de refulare a a sistemului hidrografic în Bega
• Ecologizarea şi renaturalizarea apelor stagnante şi curgăroare
• Instaurarea unor zone de protecţie/ interdicţie de construire minime a luciilor de apă şi canalelor pe teritoriul municipiului
• Reabilitarea sistemului de stăvilare pentru canale de desecare
• Accesibilizarea prudentă a zonei de mal dinspre uzina de apă către pădurea Bistra

PROGRAM 3
CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE
Scopul:
• Având în vedere procentul însemnat al consumului de energie de care este răspunzător mediul construit, programul are în vedere creşterea competitivităţii economice si energetica a clădirilor, prin reabilitarea termică a acestora, optimizarea sistemului de distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat şi încălzire, cu efecte benefice in ceea ce priveste diminuarea poluării mediului inconjurător.
PROIECTE
• Facilitarea reabilitării termice a ansamblurilor rezidenţiale
• Realizarea unor ansambluri noi doar cu respectarea parametrilor, din faza de concurs şi proiectare, a indicatorilor de consum energetic
• Facilitarea trecerii de la sisteme de încălzire individuale, la sistemul de termoficare public prin retehnologizarea microcentralelor de cartier şi înlocuirea/extinderea reţelelor de distribuţie şi asigurarea sistem de subvenţii pentru rebranşare
• Facilitarea proiectelor de reabilitare energetică a agenţilor economici majori
• Conectarea instituţiilor orăşeneşti la sistemul public de termoficare
• E Mobility – utilizarea de mijloace de transport eficiente energetic şi nepoluante
• Modernizarea sistemului de iluminat public
• Introducerea centralelor de cogenerare si trigenerare
• Corelarea dezvoltării urbane cu posibilitarea asigurării agentului termic către noile zone rezidenţiale (centrale de cartier)
• Îmbunătăţirea relaţiei dintre procesul de aprobare a noilor investiţii cu posibilitatea asigurării utilităţilor respectiv energie termică oferite de compania locală de termoficare
• Evaluarea posibilităţii de generare agent de răcire pe reţelele centralizate pe timp de vară.
• Dezvoltarea unui ECO BUSINESS plan pentru Timişoara
• Eficientizarea sistemului actual de furnizare a agentului termic către zona rezidenţială arondată companiei de termoficare locală
• Eficientizarea iluminatului public prin înlocuirea becurilor normale cu becuri ecologice şi economice, cu consum mai mic de energie (înlocuire în procent de 10% pe an)

PROGRAM 4
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR MENAJERE ŞI INDUSTRIALE
Scopul:
• Conformarea la indicatorii unui sistem sigur si eficient, la scară urbană şi regională, de gestiune a deşeurilor
LOCALIZARE 
• Pe întreg teritoriul municipiului şi în zona CET Sud cu prioritate

PROIECTE

• Integrarea sistemului de transport al deşeurilor pe aşa numitul „drum al deşeurilor” cu implicaţii minime pentru calitatea vieţii cotidiene în oraş
• Folosirea reziduurilor obţinute prin selectare si prelucrare primară pentru producerea de energie, în special în cadrul CE
• Realizarea Staţiei de compostare a deşeurilor vegetale, în vederea captării biogazului
• Monitorizarea distanţelor minime faţă de zonele locuite
• Introducerea colectării selective pe întreg teritoriul municipiului
• Realizarea unei staţii de valorificare energetică a deşeurilor
PROGRAM 5
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI ÎN ORAŞ
Scopul:
• Asigurarea creşterii calităţii aerului şi creşterea confortului climatic în mediul urban
LOCALIZARE
• Zona de vest a oraşului, pe întreg teritoriul municipiului în funcţie de
PROIECTE
• Monitorizarea emisiilor generate de activităţile industriale şi a poluării siturilor industriale
• Perdele de protecţie plantate in direcţia vânturilor dominante, preponderent în partea de vest şi nord-vest a oraşului
• Mărirea suprafeţei perdelei forestiere de protecţie, completarea acestei pe partea de S-E a municipiului şi îmbunătăţirea compoziţiei dendrologice
• Instrumente locale pentru scăderea temperaturilor insulelor de căldură (desigilarea solului, terase verzi, renaturalizarea unor canale şi lucii de apă)
• Optimizarea circulatiei prin finalizarea variantelor de ocolire a orasului si directionarea traficului greu in afara municipiul Timisoara
• Extinderea reţelei de transport în comun în zona metropolitană şi încurajarea utilizării căii ferate regionale
• Crearea unor noi zone împădurite – Pădurea nouă în zona de vest a oraşului
• Îmbunătăţirea profilelor stradale din punct de vedere a materialului dendrofloricol
• Plantări pe zone degradate
• Introducerea obligativităţii de desigilare a solului în cazul unor platforme neutilizate

PROGRAM 6
CALITATEA APELOR SUBTERANE ŞI DE SUPRAFAŢĂ
Scopul:
• Aducerea si păstrarea sistemului hidrologic si hidrogeologic în parametrii optimi pentru conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii şi a exploatării directe a resurselor existente de apa ca izvoarele de apă potabilă pentru oraş.
PROIECTE
• Studiu pentru identificarea şi implementarea sistemului de monitorizare a biotopurilor valoroase din zona urbană şi periurbană a municipiului, în corelare cu studiul privind exploatarea prudentă pentru agrement a cadrului natural.
• Renaturalizarea cursurilor de apă naturale şi artificiale (canale de desecare)
• Monitorizarea şi desfiinţarea deversărilor neautorizate în apele de suprafata sau subterane
• Monitorizarea apelor stagnante şi introducerea lor în sistemul ecologic prin masuri de ecologizare
• Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei (PMT)

Politici specifice fără caracter teritorial
MANAGEMENT URBAN PERFORMANT
Scopul politicii
Creşterea capacităţii de management pe problemele dezvoltării urbane în scopul implementării de servicii şi know-how, în procesul de planificare a teritorială, ofertate locuitorilor, vizitatorilor şi investitorilor.
Justificare politicii în contextul Strategiei Municipiului Timişoara
Principalele probleme identificate şi care solicită acţiuni de implementare a Strategiei
• Lipsa informaţiilor la zi privind dezvoltarea economicosocială a municipiului
• Necesitate introducerii unui sistem de planificare multisectorială şi de planificare a investiţiilor de capital
• Lipsa unui pachet de indicatori de performanţă cantitativi/ calitativi/costuri transparent prin vizibilitate pe site-ul instituţiilor
PROGRAM 1
PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII URBANE
PROIECTE
• Realizarea planului de investiţii de capital al municipiului Timişoara
• Dezvoltarea Observatorului Urban pentru a oferi persoanelor fizice si juridice de date/informaţii privind dezvoltarea urbană integrata.
PROGRAM 2
MANAGEMENTUL FINANCIAR
PROIECTE
• Implementarea sistemului de impozitare a proprietăţilor imobiliare la valoarea de piaţă
• Înfiinţarea Registrului Tranzacţiilor Imobiliare din municipiul Timişoara considerând tipul tranzacţiei/preţul tranzacţiei/amplasamentul proprietăţii/ modul de utilizare a proprietăţii/data tranzacţiei
PROGRAM 3
ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE
PROIECTE
• Implementata sistemului de indicatori de performanţă a serviciilor publice prestate de primăria municipiului inclusiv pentru instituţiile aflate în coordonarea/subordinea Primăriei.
• Implementarea sistemului de măsurare a gradului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de serviciile publice furnizate de Primărie şi de organizaţii din subordinea Primăriei

PROGRAM 4
MARKETING URBAN
PROIECTE
• Înfiinţarea biroului de marketing urban cu responsabilităţi în elaborarea strategiei de marketing/branding a municipiului Timisoara compus din analiza de piata a mixului de marketing: produs urban/pret/amplasament/ promovare)
• Elaborarea Ghidului Investitorului în municipiul Timişoara, cu prezentarea amplasamentelor, a tipului de funcţiune urbană şi a condiţiilor de regulament urbanistic
PROGRAM 5
FORMARE PROFESIONALĂ
PROIECTE
• Dezvoltarea strategiei de formare profesională, pentru funcţionarii Primăriei, în coordonare cu cerinţe ale Strategiei Europa 2020 şi a ciclului de finanţare 2014-2020
• Formarea profesională conformă specificului fişei postului funcţionarilor publici

DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE PLANIFICARE PARTICIPATIVĂ
Scopul politicii
Sporirea numărului de cetăţeni implicaţi în procesul decizional, a modalităţilor de informare şi de stimulare a participării cetăţenilor în rezolvarea problemelor de interes public.
Justificare politicii în contextul Strategiei Municipiului Timişoara
Experienţa europeană şi internaţională a observatoarelor urbane (Audit Urban- Uniunea Europeană şi Observatorul Urban –UN Habitat) arată importanţa coordonării instrumentelor de elaborare a politicilor de dezvoltare urbană, cu cele de comunicare şi de înlesnire a participării celor interesaţi în dezvoltarea urbană integrată.
Principalele probleme identificate şi care solicită acţiuni imediate sunt:
• Inexistenţa unui ghid privind procesul de consultare publică în diverse faze de planificare spaţială şi bugetară;
• Lipsa de know-how a funcţionarilor publici în materie de organizare a consultărilor cu cetăţenii
PROGRAM 1
COMUNICARE, PARTICIPARE, IMPLICARE A CETĂŢENILOR
PROIECTE
• Realizarea ghidului de informare, consultarea şi implicare cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor privind realizarea planurilor urbanistice
• Realizarea ghidului privind formele de administrare a planurilor urbanistice şi a formelor legale de consultare a proprietarilor de teren/imobile
• Realizarea ghidului de participare a cetăţenilor în configurarea bugetului anual de investiţii

Concept General de Dezvoltare Urbană - Scenarii de Dezvoltare
Considerând Timişoara prin prisma factorilor de echilibrul dintre formă, dezvoltare economică şi creştere demografică, scenariile analizează, într-o perspectivă a dezvoltării durabile urmatoarele aspecte:
• Coeziunea: Către un teritoriu al cooperării şi al echităţii sociale (spaţial)
• Competiţia: Către un oraş cu o infrastructură ce susţine un surit antreprenorial (spaţial)
• Participarea publică: Către un oraş planificat cu sprijinul cetăţenilor (administraţie)

SCENARIUL 1
Timişoara un oraş dominant în regiune, cu un mix de funcţiuni concentrate în intravilanul municipiului inteligent conectate.
Scenariul se sprijina pe urmatoarele actiuni cheie:
(1). Realizarea printr-un proces de reabilitare a cartierelor istorice a municipiului a unei diversitati de functiuni urbane necesare dezvoltarii comunitatilor locale si a unei utilizari eficiente a infrastructurii edilitare si rutiere;
(2). Reabilitarea in parteneriat cu Ministerul Transporturilor a coridorului de transport CF oparational in zona centrala prin mutarea transportului de marfa in exteriorul intravilanului municipiului si prin valorificarea functionala a terenurilor pentru obtinerea unui centru functional modern conform dezideratelor exprimate prin viziunea si obiectivele de dezvoltarea exprimate;
(3). Rezolvarea problemelor structurale ale reţelei stradale (inel 1 si 2) in scopul cresterii reducerii congestiei de trafic si a poluarii generate de aceasta si reducerii traficului auto in zona centrala a municipiului in favoarea pietonilor.
Scenariul 1 are ca rezultat un municipiu cu o structura urbana compacta formata din unitati functionale usor de definit si in consecinta de reglementat prin Planul Urbanistic General.
Scenariul 2

Timişoara un oraş dezvoltat spre suburbii, un oras care isi pierde personalitatea structura sa functionala fiind afectata de factori viitori de dezvoltare regionali.
Scenariul se sprijina pe urmatoarele actiuni cheie:
(1). In lipsa posibilitatii de valorificare a rezervei de teren afectat de transportul CF o parte din investitii se muta in comunele in clustere economice operationale in zona aeroportului Traian Vuia sau a zonelor din apropierea coridoarelor rutiere majore .
(2). Prin dispersarea investitiilor in intravilanul municipiului se prefigureaza o crestere a traficului de tranzit, a costurilor de operare a sistemului transport public si privat in contextul volatilitatii pretului petrolului, la care se adauga si a costurile de mediu generate de poluare.
Scenariul 2 are ca rezultat o structura urbana instabila functional, cu multe zone in competitie pentru acelasi tip de functiune urbana, a caror dezvoltare este decisa de dorinta dezvoltatorilor imobilairi si mai putin de conditiile de dezvoltare durabila exprimate prin reglementarile Planului Urbanistic General.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.