Serviciul pentru protectia sociala a persoanelor varstnice/2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.03.2012 18:54 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

Acest serviciu se adresează persoanelor vârstnice care au domiciliul în municipiul Timişoara şi oferă servicii sociale acreditate, alternative instituţionalizării acestora în cămine pentru persoane vârstnice sau centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă.
Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice cuprinde două compartimente:
1. Compartimentul Centre de zi
2. Compartimentul de Îngrijire la domiciliu
Compartimentul „CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”
1. STRUCTURA COMPARTIMENTULUI „CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”
o Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”, str. Sever Bocu nr.44/A; acordă servicii sociale pentru maxim 40 persoane vârstnice
o Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Sf. Constantin şi Elena”, str. Telegrafului nr.8; acordă servicii sociale pentru maxim 40 persoane vârstnice
o Centrul de zi Alzheimer, str. V. Acesandri nr.6; acordă servicii sociale pentru maxim 15 persoane vârstnice diagnosticate cu boala Alzheimer în fază incipentă şi medie.
2. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE:
• Şef Serviciu – Maria Ciucaş
• un inspector
• un asistent social
• trei referenţi
• doi psihologi
• doi kinetoterapeuţi
• un medic specialist medicină generală – 3 zile/săptămână
• un asistent medical
Numărul de angajaţi în cadrul centrelor de zi este de 11 persoane.
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE A COMPARTIMENTULUI CENTRE DE ZI:
Scopul centrelor de zi este prevenirea şi/sau limitarea unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice cu domiciliul în Timişoara care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Centrele de zi din cadrul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice funcţionează conform Deciziei de reacreditare nr.159/07.11.2008, respectiv Deciziei de reacreditare nr.294/04.10.2011. La începutul anului 2011 au fost înscrişi 81 beneficiari, pe parcursul anului au fost înscrise 7 persoane şi s-a încheiat contractul pentru 12 persoane vârstnice. Beneficiarii participă zilnic la activităţi, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00. În evidenţa cluburilor înfiinţate în cadrul centrelor figurează un număr de 123 de persoane. Acestea funcţionează în zilele de marţi şi joi, între orele 15,00-17,00.
Activităţile cuprind:
- activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale
- activităţi pentru resocializare
- îndrumare şi consiliere psihologică şi socială
- servicii de kinetoterapie
- consultaţii şi îndrumare medicală
- îndrumare şi consiliere juridică
4. SINTEZA ACTIVITĂŢILOR PE ANUL 2011
Activităţile zilnice desfăşurate de persoanele vârstnice din cadrul Centrelor de zi au dus la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea marginalizării sociale.
A. Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale
a. Activităţi practice:
- lucru manual: confecţionarea de ornamente pentru împodobirea centrului (specific pentru fiecare sezon); confecţionarea de felicitări şi mărţişoare, tricotat şi croşetat diverse obiecte; etc.
Produsele realizate de vârstnici au fost expuse în comunitate şi oferite diverşilor sponsori.
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate în activităţi de grădinărit, decorarea sălii de activităţi, etc.
b. Activităţi de grup
- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri interactive de stimulare cognitivă;
- discuţii libere: religioase, literare, medicale, istorice, sociale, financiare, psihologice, de protecţie, etc;
c. Activităţi informative:
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare; proiecţii video;
- grupuri informative: periodic întâlniri cu specialişti din diferite domenii (securitate, sănătate, divertisment, culturale, etc. ), informări cu privire la facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de pensionari, activităţile care se desfăşoară în comunitate;
B. Activităţi pentru resocializare
a. Activităţi intergeneraţii
- susţinerea de spectacole artistice de către copii de la gradiniţe şi elevi de la scoli, în cadrul diverselor evenimente organizate de către Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice;
- organizarea de acţiuni comune cu diverse asociaţii („Balul Primăverii”, „Prelegeri despre Civilitaţiile precolumbiene”, Program de artterapie)
- vizite reciproce de cunoaştere şi de dezvoltarea de activităţi lucrative şi culturale comune
- colaborarea cu Facultatea de Vest, Secţia Asistenţă Socială, prin implicarea studenţilor în activităţile desfăşurate în cele trei centre de zi.
b. Activităţi în comunitate:
- vizitarea în scopuri cultural-informative a diverselor instituţii şi locaţii din oraş ( Grădina Zoologică, Muzeul Satului, Parcul Botanic, Parcul Central cu Aleea Personalităţilor, Parcul Poporului, Parcul Rozelor, Padurea Verde);
- participarea la proiectul „Despre sărăcie şi venituri mici”
- participarea cu dansuri populare, scenetă, cor, recitare de poezii şi fabule, dansuri moderne şi modeling, la diverse evenimente cultural-artistice şi comemorative din comunitate;
- colindarea diferitelor instituţii cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;
- participarea la expoziţii cu produsele realizate de beneficiari;
- primirea unor oficialităţi locale şi din străinătate ( Scoţia, Franţa);
- participarea la Festivalul Plai şi la expoziţia „PotArt” alături de aRtelierul de idei
c. Activităţi recreativ-distractive realizate în cele trei centre:
- aniversarea centrelor: Centrul de zi ,,Alzheimer” a aniversat 12 ani în data de 27 martie, Centrul de zi „Sf. Constantin şi Elena” a aniversat 5 ani de la deschidere în 21 mai, iar Centrul de zi „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” a aniversat 9 ani în data de 8 noiembrie;
- aniversarea anumitor sărbători naţionale, religioase: 1 Martie, Dragobete, 8 Martie, Paştele, Moş Nicolae, Crăciunul, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Internaţională Alzheimer;
Aniversarea cuplurilor cu peste 50 ani de căsătorie şi a persoanelor longevive
- vernisajul expoziţiei de pictură pe sticlă – icoană ţărănească realizată de beneficiarii centrelor de zi si ai cluburilor în Centrul Comercial Iulius Mall
- participarea la „expoziţie PotArt”organizată de „aRtelierul de idei”, cu lucrările beneficiarilor centrelor de zi Alzheimer şi Sf. Constantin şi Elena
- aniversarea trimestrială a zilelor de naştere ale beneficiarilor şi aniversarea zilelor de naştere a beneficiarilor, servind masa la Restaurant Lloyd
- aniversarea celui mai longeviv beneficiar din centrele de zi la implinirea a 100 ani
- schimb de experienţă şi vizite între beneficiarii celor trei Centre de zi;
- audiţii muzicale: corul CARP, copii şi tineri din diverse organizaţii, instituţii;
- diverse excursii destinate persoanelor vârstnice: Mănăstirea Sfânta Ana, Mănăstirea Piatra Scrisă, Orşova şi Moneasa precum şi la excursii organizate de alte instituţii la: Muntenrgru, Mândruloc;
- realizarea Calendarului personalizat 2012 şi a Broşurii Centrului de zi Sf. Constantin şi Elena;
- suţinerea de programe cultural-artistice: dans modern, grup vocal, recital de fabule, poezie, ,teatru - „Despre centru de zi”, „Administratorul de bloc”, „Directorul şi secretara” concursuri: „Cea mai bună prăjitură”, „Tombola de Sf. Nicolae” şi scrisori cu „Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun”;
- participarea beneficiarilor la Revelionul pensionarilor.
C. Îndrumare şi consiliere psihologică:
În anul 2011 intervenţia psihologică a vizat consilierea psihologică, programe de terapie de grup, testare şi exerciţii de stimulare cognitivă, precum şi chestionare de verificare a satisfacţiei beneficiarilor.
S-au realizat 76 reevaluări socio-psiho-medicale, 7 evaluări psihologice iniţiale, 228 monitorizări psihologice trimestriale, 76 profile psihologice.. De asemenea s-au solicitat 76 consulturi psihiatrice şi neurologice, 18 vârstnici au beneficiat de şedinţe de psihoterapie, 88 beneficiari sunt în monitorizare psihosocială şi 76 au beneficiat de consiliere psihologică. Din cadrul biroului de îngrijire la domiciliu 2 cazuri beneficiază de consiliere psihologică şi 68 persoane din comunitate au beneficiat de testarea memoriei în cadrul Proiectului „Împreună pentru sănătate mintală”. În cursul anului s-au realizat circa 950 şedinţe individuale de consiliere psihologică, testare, psihoterapie şi circa 144 şedinţe de terapie de grup, art-terapie, ergoterapie, meloterapie, programe de stimulare psiho-motorie şi s-a aplicat pentru 76 vârstnici „Cestionarul pentru verificarea satisfacţiei beneficiarilor” concretizat în rapoartele anuale pentru fiecare centru.
În cadrul cercului de art-terapie sub îndrumarea unui designer voluntar de la aRtelierul de idei s-a demarat „Proiectul PotArt”la centrele de zi Alzheimer şi Sf. Constantin şi Elena, finalizat cu expoziţie în comunitate.
În anul 2011 s-au organizat întâlniri cu personalul de la îngrijire la domiciliu abordându-se diverse probleme apărute în relaţia cu vârstnicii asistaţi la domiciliu.
Rezultatele acestor programe vizează îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, creşterea coeziunii grupului, creşterea stimei de sine, gestionarea relaţiilor conflictuale, creşterea încrederii în posibilităţile proprii şi îmbunătăţirea activităţii.
D. Evaluare, îndrumare şi consiliere socială:
La inceputul anului 2011 au fost in evidenţa centrelor de zi 81 beneficiari, pe parcursul anului au fost inscrişi 7 pesoane şi au fost scosi din evidenţă 12 beneficiari, astfel la sfârşitul anului sunt 76 beneficiari ( Centru de zi Sf. Mihail şi Gavril- 34 beneficiari, Centru de zi Sf. Constantin şi Elena -32 beneficiari, centru de zi Alzheimer -10 beneficiari).
La inceputul anului 2011 au fost in evidenţă 123 beneficiari, pe parcursul anului au fost înscrişi 19 persoane, astfel la sfârşitul anului sunt 142 beneficiari (Club Centru Sf. Mihail şi Gavril - 104, Club Centru Sf. Constantin şi Elena – 38).
Pe parcursul anului la cele trei centre de zi s-au adresat în vederea informării şi consilierii sociale, un număr de 193 persoane. Pentru 8 de persoane s-a efectuat evaluarea iniţială, pentru un număr de 76 s-a efectuat evaluarea complexă.
De asemenea, 88 beneficiari sunt monitorizaţi psihosocial. Toţi beneficiarii centrelor de zi beneficiază de consiliere şi îndrumare socială, după cum urmează:
- obţinerea de informaţii şi/sau sprijin în întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire şi gaz, sprijin în completarea reţetelor medicale, obţinerea serviciului de teleasistenţă, obţinerea ajutorului de alimente de la UE.,
- contactării membrilor familiei care locuiesc în străinătate în vederea menţinerii unei legături şi a rezolvării unor probleme;
- consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calităţii vieţii persoanei vârstnice;
- întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea gradului de handicap;
- medierea unor conflicte apărute între beneficiari.
E. Servicii de kinetoterapie:
Prin activitatea de kinetoterapie s-au urmărit următoarele: menţinerea tonusului muscular şi menţinerea mobilităţii articulare, favorizarea circulaţiei sanguine, menţinerea unei stări „de bine” a organismului, creşterea rezistenţei la efort, etc.
Monitorizarea programelor de kinetoterapie se realizează prin fişă de observaţie kinetoterapeutică.
Monitorizarea valorilor tensiunii arteriale şi a pulsului precum şi implicarea în programul de kinetoterapie se realizează prin complectarea zilnică a unei fişe de evidenţă.
Evaluarea kinetoterapeutică se face periodic pentru a se observa evoluţia în timp a fiecărui beneficiar în parte. Kinetoterapia se desfăşoară sub două forme: kinetoterapie de grup şi kinetoterapie individuală, participarea fiind condiţionată de restricţiile medicale.
În decursul anului s-a efectuat un număr de 137 de şedinţe de kinetoterapie pe Centrul de zi ,,Sf .Constantin şi Elena”, 174 de şedinţe de kinetoterapie pe Centrul de zi ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” şi 122 de şedinţe în cadrul Centrului de zi ,,Alzheimer”. La programul de kinetoterapie în grup, pe cele trei centre de zi au participat un număr de 70 de persoane vârstnice, iar la programul individual de kinetoterapie au participat un număr de 39 de persoane. Un număr de 47 de persoane vârstnice din cadrul cluburilor participă la programul de terapie prin mişcare concretizat în măsurarea tensiunii arteriale, gimnastică de întreţinere şi sfaturi din diferite afecţiuni medicale.
F. Consultaţii şi îndrumare medicală:
Consultaţiile sunt acordate de către un medic specialist medicină generală. Pe parcursul anului toţi beneficiarii din cele trei centre de zi au fost consultaţi medical ( Centrul de zi Sf Mihail şi Gavril - 614 consultaţii, Centrul sf. Constantin şi Elena – 503 consultaţii, Centrul Alzheimer -271 consultaii )
Datele privind evaluarea şi reevaluarea medicală care se realizează periodic tuturor beneficiarilor centrului, şi situaţia consultaţiilor se regăsesc în dosarul medical al persoanei vârstnice.
Au fost realizate discuţii tematice cu beneficiarii centrelor de zi despre probleme medicale, de interes general (alimentaţie sănătoasă, viroze respiratorii, efectul caniculei asupra sănătăţii etc.).
S-a realizat instruirea anuală a personalului de îngrijire la domiciliu (infirmiere) cu privire la cauzele majore ale accidentelor care se produc la beneficiarii care necesită îngrijire pe termen lung.
S-a realizat campania de vaccinare antigripală a beneficiarilor centrelor de zi şi a personalului.
G. Sponsorizări
Pe parcursul anului 2011, desfăşurarea evenimentelor şi activităţilor curente din centrele de zi, s-a
realizat cu sprijinul următorilor sponsori: S.c. UPC România s.a; S.c. Coca- Cola HBC România s.r.l; S.c. Algernon Plast srl S.c. Esta s.r.l, S.c. Prospero s.r.l, S.c. Com ipas s.r.l, S.c. Tioss Comerce s.r.l; Cofetăria Codrina; Cofetăria de lux, Catering Mioritic; S.c. Procter&Gamble s.a.; Restaurantul Casa cu Flori; Parohia Viile Fabric; Parohia Badea Cârţan, Cofetăria Ottimapan; S.c Pepsi s.r.l; S.c. Orange s.a; Personalul s.c. Alcatel – Lucent s.a, Artelier de idei, Asociaţia Diaconia - Coborârea duhului Sfânt, Restaurantul Tinecz Timişoara, Club Rotaract Ripensis Timişoara, Asociaţia Culturală Noua Acropola, Hotel Timişoara, S.c. Almira Trade s.r.l. Timişoara, S.c. Real Hipermarchet s.a, Centrul Comercial Iulius Mall, Pizzeria Thalia, precum şi alte persoane fizice.
H. Parteneriate şi colaboratori:
Pe parcursul anului pe bază de convenţie de parteneriat, s-a colaborat cu următorii parteneri: Poliţia de Proximitate Secţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 Timişoara, Poliţia Locală Timişoara, Secţia Regională de Poliţie Transporturi, Şcolile Generale nr. 7,11,24, Grădiniţele nr. 24,48 şi CFR, Liceul Teoretic William Shakespeare; Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie - Secţia Asistenţă Socială, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Arad, Asociaţia Diaconia - Pogorârea Duhului Sfânt Timiş, Palatul Copiilor Timişoara, Asociaţia Noua Acropolă, Organizaţia „Salvaţi copii” Timiş, CSEIPP Neveanu.
De asemenea, am avut următorii colaboratori: Filarmonica Banatul, Casa de Cultură Timişoara, interpreţi de muzică populară: Adina Pepa, Briciu Cornel, Sarchiz Ramona, Pascu Florin, Maria Petchescu, Corul CARP, Centrul de zi ,, Sf. Nicolae”. Diverse activităţi s-au desfăşurat cu ajutorul voluntarilor: dr. Bădescu Gheorghe, Rodica Vlădoianu.
J. Alte activităţi:
La nivelul Biroului Centre de zi s-au mai realizat următoarele activităţi:
- Organizarea, susţinerea şi participarea la aniversarea “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” la nivel comunitar, acţiune care a avut loc pe data 30 Septembrie 2011 la Casa Adam Muller Gutenbrumm, la care au participat beneficiari, persoane vârstnice din comunitate, sponsori şi parteneri.
- Organizarea, susţinerea şi participarea la aniversarea “Zilei Internaţionale Alzheimer” în data de 21 septembrie 2011, la sediul Centrului de Zi de pe str.V.Alecsandri nr.6, la care au participat beneficiari ai centrelor de zi, parteneri şi colaboratori.
- Organizarea, susţinerea şi participarea la „Aniversarea cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie şi a persoanelor longevive din Timişoara” care a avut loc la Restaurantul Strelitia în data de 19 decembrie 2011. Au fost sărbătorite 278 cupluri şi 14 persoane longevive.
5. OBIECTIVE MAJORE STABILITE PENTRU ANUL 2012:
I. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor în funcţie de nevoile persoanelor vârstnice;
II. Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din centrele de zi şi a gradului de informare
III. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială;
IV. Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în problematica persoanelor vârstnice
V. Implementarea serviciului social de informare şi consiliere
COMPARTIMENTUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
1. STRUCTURA COMPARTIMENTULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu are în structură:
- servicii de îngrijire la domiciliu
- dispeceratul de teleasistenţă.
2. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Pentru îndeplinirea obiectivelor anuale propuse, în cadrul Compartimentului de Îngriijire la Domiciliu îşi desfăşoară activitatea următoarele persoane:
• Şef Serviciu pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice- Maria Ciurcaş;
• 5 manageri de caz ( 4 inspectori şi un asistent social);
• 18 infirmiere;
• 4 referenţi operatori sistem de telasistenţă.
În total în cadrul compartimentului de Îngrijire la domiciliu îşi desfăşoară activitatea un număr de 27 de persoane.
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Compartimentul de „Îngrijire la domiciliu” al Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor
Vârstnice situat pe str. Sever Bocu nr.44/A funcţionează conform Deciziei de Acreditare nr.293/04.10.2011 şi este un serviciu gratuit pentru toţi beneficiarii.
În cadrul acestui compartiment funcţionează şi sistemul de teleasistenţă la domiciliu.
Tot în cadrul acestui compartiment sunt desfăşurate următoarele activităţi:
Consiliere şi informare în vederea internării în instituţii de protecţie socială
Evaluare şi intervenţie în cazul părţilor implicate în contractele de întreţinere şi îngrijirea persoanelor vârstnice
Consiliere şi informare în vederea soluţionării cazurilor sociale de urgenţă din comunitate
Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu are ca scop principal prevenirea instituţionalizării vârstnicilor în căminele pentru persoane vârstnice/centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă., de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor de vârsta a III-a şi socializarea lor.
În acest sens, se oferă atât activităţi de îngrijire la domiciliu cât şi informare, îndrumare şi consiliere persoanelor vârstnice din comunitate cu următoarele nevoi: probleme familiale, psihologice, de locuinţe, de ordin financiar şi juridic.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplineacă persoanele vârstnice pentru a putea beneficia de îngrijire la domiciliu sunt:
• au vârsta legală de pensionare stabilită conform actelor normative în vigoare;
• domiciliul stabil în Timişoara;
• fără copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I);
• fără a fi încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere;
• să fie încadrat în grad de dependenţă IIA, IIB, IIC în urma aplicării fişei de evaluare sociomedicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000;
• să nu fie încadrat în gradul I de handicap de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş;
• nu sunt diagnosticate cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave;
• au venitul maxim în limita echivalentului a două salarii minime pe economie stabilite prin actele normative în vigoare.
Ca urmare a dreptului fiecărui cetăţean de a beneficia de servicii sociale, în funcţie de nevoia identificată, activităţile compartimentului sunt orientate spre:
• persoanele vârstnice şi familiile acestora din municipiul Timişoara care se află în situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială
• cetăţenii români cu domiciliul în Municipiul Timişoara, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială;
• cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Timişoara în condiţiile legislaţiei române şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte;
La începutul anului 2006 s-a achiziţionat din Franţa, în premieră pentru România, un sistem de teleasistenţă menit să deservească persoanele vârstnice din Timişoara. Acesta constă dintr-un aparat
care se montează în paralel cu telefonul beneficiarului şi în cazurile de urgenţă, printr-o simplă apăsare de buton pe dispozitivul de activare (care este sub formă de brăţară sau medalion), se contactează dispeceratul de teleasistenţă, care se găseşte la sediul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice (Str. Sever Bocu nr.44/A),
Scopul sistemului de teleasistenţă este acela de a mări gradul de siguranţă al persoanelor vârstnice singure aflate în situaţie de risc prin monitorizarea permanentă a stării lor.
Activitatea dispeceratului de teleasistenţă este asigurată de către 4 referenţi care asigură permanenţa la pupitrul dispeceratului de teleasistenţă şi care intervin în cazurile de urgenţă prin solicitarea Serviciului de Ambulanţă/ Pompieri. Aceştia sunt supervizaţi de către un asistent social/ inspector. Condiţiile tehnice sunt asigurate de către Compartimentul Administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011 AL COMPARTIMENTULUI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
În anul 2011 au fost evaluate un număr de 10 solicitări de îngrijire la domiciliu. Deoarece nu toate persoanele vârstnice care au solicitat aceste servicii au îndeplinit condiţiile pentru a fi încadrate în programul Compartimentului, un număr de 8 persoane au fost luate în evidenţă.
În prezent, în evidenţa Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu figurează un număr de 98 beneficiari cărora li se acordă următoarele servicii:
• ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer , deplasarea în interior, comunicare;
• ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor.
Persoanele vârstnice care nu s-au încadrat în programul de îngrijire la domiciliu au fost referite către alte instituţii care oferă servicii similare.
Au fost monitorizaţi trimestrial şi reevaluaţi semestrial toţi cei 83 beneficiari îngrijiţi la domiciliu.
Începând cu anul 2009 a fost implementată echipa multidisciplinară în cadrul Compartimentului de Îngrijire la domiciliu. Astfel, psihologul Compartimentului Centre de zi a consiliat şase beneficiari de îngrijire la domiciliu, iar kinetoterapeutul Compartimentlui de Îngrijire la domiciliu a oferit servicii de recuperare medicală unui număr de opt cazuri de îngrijiţi la domiciliu ce au avut recomandare medicală în acest sens.
Pe parcursul anului 2011 au fost reînnoite prin întocmirea de acte adiţionale, convenţiile de parteneriat cu următoarele instituţii ce vin în sprijinul beneficiarilor îngrijiţi la domiciliu: Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate ,,Isus Speranţa României” ; Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara/Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice, Fundaţia Sancta Maria Hilfe, Centrul Medical Profilaxis, Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, Serviciul de Ambulanţă Timiş.
O altă activitate importantă a Biroului de Îngrijire la domiciliu este aniversarea zilelor de naştere a beneficiarilor. Cu această ocazie li se înmânează un cadou simbolic din partea sponsorilor care sunt sensibilizaţi de situaţia materială precară a beneficiarilor noştri.
Trimestrial medicul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice instruieşte infirmierele Compartimentului de Îngrijire la domiciliu din punct de vedere medical.
Lunar sau ori de câte ori este nevoie, managerii de caz şi şeful Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice organizează împreună cu infirmierele o şedinţă de supervizare cu privire la problemele întâmpinate în activitatea de îngrijire la domiciliu.
În anul 2011 au fost evaluate un număr de 15 solicitări din partea Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Timişoara pentru rezilierea contractelor de întreţinere.
În anul 2011 au fost evaluate un număr de 18 solicitări de internare într-un cămin pentru persoanele vârstnice din judeţ.
În cadrul Compartimentului de „Îngrijire la domiciliu” din luna iunie 2006 funcţionează şi sistemul de teleasistenţă la domiciliu. Din totalul persoanelor îngrijite la domiciliu, beneficiază de acest sistem un număr de 32 de persoane.
Serviciile de teleasistenţă sunt oferite gratuit persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu şi cu plata unei contribuţii lunare persoanelor vârstnice ce nu beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, conform Hotărârii Consiliului Local 116/ 28.03.2006 modificată prin Hotărârea CLT nr.274/ 31.07.2007. Serviciile oferite se acordă în urma evaluării situaţiei persoanei vârstnice de către managerul de caz, conform Grilei de evaluare socio-medicală prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.886/2000.
Cu toate persoanele la care s-a instalat sistemul de teleasistenţă s-au încheiat contracte pentru acordarea de servicii sociale de teleasistenţă pe termen de un an şi procese verbale de predare-primire a dispozitivului montat la domiciliu. La expirarea termenului de un an s-a reevaluat situaţia
beneficiarilor pe teren şi s-au prelungit contractele, prin întocmirea de acte adiţionale, pentru încă 12 luni.
Pentru asigurarea unei intervenţii de urgenţă în timp util, beneficiarii serviciului de teleasistenţă trebuie să ne ofere datele a cel puţin unei persoane de contact la care se găseşte o copie a cheii de la locuinţă sau să lase o copie a acestei chei într-un seif situat la sediul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice.
Din cele 54 de persoane beneficiare ale sistemului de teleasistenţă - 32 de persoane beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu iar restul de 22 persoane vârstnice nu beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu şi plătesc contribuţia lunară în cuantum de 5 lei, conform Hotărârii Consiliului
Local 116/28.03.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr.274/31.07.2007.
În anul 2011 a continuat instalarea dispozitivelor de teleasistenţă la domiciliul persoanelor vârstnice, fiind luate în evidenţă 10 cazuri noi, din care 2 persoane beneficiază şi de servicii de îngrijire la domiciliu şi 8 persoane ce beneficiază de serviciul de teleasistenţă cu plata contribuţei lunare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/28.03.2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.274/31.07.2007.
În anul 2011 Sistemul de teleasistenţă a fost apelat de 160 de ori de către beneficiari.
S-au efectuat 50 intervenţii tehnice de întreţinere a sistemului de teleasistenţă, atât a aparaturii aflate la sediul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice, cât şi a aparatelor de teleasistenţă montate la domiciliul beneficiarilor.
Între Serviciul de Teleasistenţă şi Serviciul de Ambulanţă Timiş a fost încheiată o Convenţie de Parteneriat în urmă căreia beneficiarii serviciului de teleasistenţă au prioritate în asigurarea serviciului de urgenţă şi transport sanitar, cât şi de îngrijire medicală la domiciliu ulterior intervenţiei de urgenţă.
De asemenea pe parcursul anului 2011, a fost reînnoită Convenţia de Parteneriat cu Serviciul de Ambulanţă Timiş, în urma căreia beneficiarii serviciului de teleasistenţă au prioritate în asigurarea
serviciului de urgenţă şi transport sanitar, cât şi de îngrijire medicală la domiciliu, ulterior intervenţiei de urgenţă.
Pe parcursul anului 2011 s-au identificat un număr de 60 persoane cu nevoi de natură socială: fără adăpost, ajunse în stradă, provenite din medii sociale diferite, cu probleme materiale şi financiare precare sau lipsă venit.
În sprijinul acestor persoane, în funcţie de nevoia identificată, s-au luat următoarele măsuri în regim de urgenţă: sprijin pentru obţinerea actelor de identitate, găsirea unui adăpost în regim de urgenţă, obţinerea drepturilor financiare legale (pensie, ajutor social) şi/sau a certificatului de persoană cu handicap, înscrierea la medicul de familie, întocmirea dosarului pentru internarea într-un cămin pentru persoanele vârstnice sau centru rezidenţial de îngrijire şi asistenţă, menţinerea legăturilor şi reprezentarea persoanelor aflate în nevoi speciale în relaţia cu diverse instituţii.
De asemenea, în trimestrul IV al anului s-a obţinut acreditare pe un nou serviciu în cadrul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice, “Serviciul de Informare şi Consiliere Socială”
În cadrul SERVICIULUI SOCIAL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE se desfăşoară următoarele activităţi:
Consiliere şi informare în vederea internării în instituţii de protecţie socială
Evaluare şi intervenţie în cazul părţilor implicate în contractele de întreţinere şi îngrijirea persoanelor vârstnice
Consiliere şi informare în vederea soluţionării cazurilor sociale de urgenţă din comunitate
Consilierea şi informarea/îndrumarea aparţinătorilor persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer
În desfăşurarea acestei activităţi sunt implicaţi specialistii din cadrul celor două compartimente a Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice: Centre de Zi şi Îngrijire la domiciliu, cu proceduri, metode şi instrumente folosite în furnizarea serviciilor.
De la data intrării în vigoare a acestei activităţi, au fost evaluate initial 8 persoane cărora li s-a oferit informare şi îndrumare pe loc.
5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012:
Compartimentul de Îngrijire la domiciliu şi-a propus realizarea următoarelor obiective majore (O) referitor la serviciile de îngrijire la domiciliu, cu măsurile (M) şi acţiunile necesare:
O.1) Creşterea calităţii serviciilor de îngrijire la domiciliu
M.1.1) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă asigurate la domiciliul persoanelor vârstnice
M.1.2) creşterea calităţii vieţii şi prevenirea marginalizării şi excluderii sociale
M.1.3) identificarea cazurilor sociale
O.2) Implicarea şi informarea comunităţii despre problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice
M.2.1) creşterea gradului de informare cu privire la problematica persoanelor vârstnice
M.2.1) identificarea unor noi instituţii care să se implice în problematica persoanelor vârstnice
M.2.1) menţinerea şi promovarea legăturii cu persoanele de contact ale instituţiilor cu care sunt
semnate convenţii de partaneriat
M.2.1) informare continuă a comunităţii prin mijloacele mass-media
Compartimentul de Îngrijire la domiciliu şi-a propus realizarea următoarelor obiective majore (O) referitor la serviciul de teleasistenţă, cu măsurile (M) şi acţiunile necesare:
O.1) Dezvoltarea sistemului de teleasistenţă
M.1.1) creşterea numărului de persoane beneficiare ale sistemului de teleasistenţă
O.2) Creşterea gradului de siguranţă a persoanelor vârstnice din comunitate
M.2.1) menţinerea legăturii cu persoanele de contact ale instituţiilor cu care sunt semnate parteneriate sau cu care se colaborează
M.2.2) informare continuă a comunităţii prin mijloacele mass-media
M.2.3) menţinerea unei bune colaborări între beneficiari şi personal
O.3) Îmbunătăţirea condiţiilor asigurate persoanelor vârstnice
M.3.1) creşterea gradului de instruire al personalului
M.3.2) asigurarea unei funcţionări propice a sistemului de teleasistenţă
În ceea ce priveşte obiectivele Compartimentului de informare şi consiliere, a fost stabilit un obiectiv general (O), cu măsurile (M) şi acţiunile necesare:
O.1) Facilitatrea accesului egal la serviciile sociale ale beneficiarilor din comunitatea oraşului
M.1.1) informarea si indrumarea comunităţii asupra beneficiilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea riscului de excluziune şi marginalizare socială
M.1.2) dezvoltarea parteneriatelor public-private, în vederea asigurării serviciilor sociale.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.