Starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara: Alimentare cu energie electrica

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.08.2013 15:25 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Primăria Municipiului Timişoara: Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara - 2013 / Reţele tehnico-edilitare şi energetice

3.2. REŢELE ENERGETICE
Alimentare cu energie electrică

Municipiul Timişoara este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic naţional. Alimentarea se face prin staţiile de sistem 220/110 Kv Timişoara şi Săcălaz.
Sucursala de Transport TIMIŞOARA - asigură serviciile competitive de transport al energiei electrice, îndeplinind standardele de calitate în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional la un cost minim, cu limitarea impactului asupra mediului înconjurator la un nivel admisibil pe plan european. ST Timişoara îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a patru judete: Timiş, Arad, Caras-Severin şi Hunedoara.
În zona municipiului Timişoara Sucursala de transport a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. are în gestiune staţia de transformare 220/110 kV Timişoara, pusă în funcţiune în 1968, cu două autotransformatoare de 200 MVA fiecare. Autotransformatorul nr.1- 200MVA a fost înlocuit în anul 2011,valoarea lucrărilor ajungând la 10,22 mil.lei plus TVA. Autotransformatorul nr. 2 este pus în funcţiune din 1974.
Încă din anul 2008 a fost finalizat proiectul de „organizarea şi funcţionarea sistemului de teleconducere al instalaţiilor RET, amenajarea centrului CTSI - Sucursala de Transport Timişoara”.
Sucursala de Transport Timişoara gestionează liniile electrice aeriene de transport din zonă cu o lungime de 44,7 km astfel:
- Timişoara – Arad LEA 220 kV, pusă în funcţiune în 1972 , porţiune în lungime de aproximativ 11,6 km.
- Timişoara – Săcălaz LEA 220 kV, pusă în funcţiune în 1972 , porţiune în lungime de aproximativ 24,6 km.
- Timişoara – Mintia LEA 220 kV, pusă în funcţiune în 1966 , porţiune în lungime de aproximativ 3,7 km.
- Timişoara – Reşiţa LEA 220 kV, pusă în funcţiune în 1971 , porţiune în lungime de aproximativ 4,8 km.
În anul 2012, nu au fost lucrări de investiţii în zona Timişoarei, iar pentru anul 2013 nu sunt programate lucrări de investiţii în zona municipiului Timişoara.
Din anul 2007 ENEL ELECTRICA a separat activităţile de distribuţie de cele de furnizare.
Enel Energie cuprinde activităţile de furnizare din Banat (judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş-Severin) şi Dobrogea (judeţele Constanţa, Călăraşi, Tulcea, Ialomiţa), deservind 1.450.000 de clienţi.
Enel Distribuţie Banat oferă servicii de: conectare la reţea, adică branşarea consumatorilor şi a producătorilor la reţeaua de distribuţie ;distribuţie de electricitate pentru consumatorii şi producătorii conectaţi la reţea, în funcţie de anumite caracteristici (de exemplu, putere şi tensiune); măsurare, care se referă la instalarea şi mentenanţa contoarelor şi monitorizarea şi raportarea de măsurători electrice.
Distribuţia de energie electrică se face prin linii electrice aeriene de 110 Kv, prin intermediul a 12 staţii de transformare de 110Kv/medie: Azur, Bucovina, Cetate, Dumbrăviţa, Fratelia, Freidorf, IMT, Musicescu, Pădurea Verde, Venus, Victoria, şi CTE Sud. Dintre acestea staţiile de transformare Azur, IMT, Freidorf şi CTE Sud alimentează aproape în exclusivitate platformele industriale. Staţiile Dumbrăviţa, Pădurea Verde, Fratelia si Freidorf alimentează şi consumatori rurali. Puterea totală instalată în aceste staţii este de 669 MVA.
Până în 2009, au fost preluate în sistemul de telecontrol staţiile Cetate, Bucovina, Victoria, Musicescu, Venus, Fratelia, Pădurea Verde, Freidorf, IMT, Azur. Finalizarea implementării sistemului de telecontrol pe medie tensiune va reduce foarte mult durata de nealimentare a consumatorilor în cazul unor avarii.
Distribuţia energiei electrice la medie tensiune în municipiul Timişoara se realizează astfel:
- la 10 Kv prin intermediul a 140 posturi de transformare şi a 293 km de linii electrice subterane;
- la 20 Kv prin intermediul a 670 posturi de transformare şi a 437 km de linii electrice subterane şi 133,28 km de linii electrice aeriene.
Prin fonduri proprii ENEL, se realizează lucrări de trecere la 20 Kv a reţelei de 10 Kv, estimând o durată de 15 ani până la finalizare. În anul 2009 au fost trecute la 20 Kv 5,664 km de reţea şi 13 posturi de transformare.
Dintre cele 810 posturi de transformare proprietate ENEL Electrica Banat, un număr de 115 sunt posturi aeriene, 11 buc. sunt posturi în construcţie subterană, 124 buc. sunt posturi înglobate în construcţii existente, 557 buc. sunt posturi independente în cabină de zid şi 3 PT la sol. Puterea instalată în aceste posturi de transformare este de circa 477 MVA. La acestea se adaugă 115 buc. posturi de transformare în proprietatea terţilor cu o putere instalată de 160 MVA.
Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune este preponderent în cablu subteran în zonele centrale şi în cartierele de blocuri şi aeriană în restul zonelor. Reţelele aeriene totalizează 617 km (dintre care 392 km sunt executate cu conductor izolat torsadat, restul fiind reţele clasice), iar reţelele subterane însumează 944 km.
În instalaţiile de distribuţie se utilizează tehnologii noi, moderne şi astfel e redus numărul de incidente şi deranjamente.
Pe parcursul anului 2011 s-au executat 25 posturi de transformare şi puncte de conexiune pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori.
Reţelele de distribuţie s-au extins cu 8,9 km şi s-au modernizat 12,5 km, valoarea lucrărilor ajungând la 2.370 mii lei.
Numărul de consumatori racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie este de circa 148.328 locuri de consum din care 140.267 locuri de consum pentru casnici.
În anul 2011 s-au executat 812 noi branşări la reţeaua de distribuţie de pe raza municipiului Timişoara şi sau operat circa 23.850 deconectări, în special pentru neplata energiei electrice.
La nivelul anului 2010 consumul de energie electrică a fost de 613 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 54% agenţi economici, 40% consumatori casnici si 6% consumatori tip administraţie publică de stat. Consumul de energie electrică a crescut în anul 2011 la 621 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 55% agenţi economici, 39% consumatori casnici si 6% consumatori tip administraţie publică de stat.
În ultimii ani instalaţiile în electrice de pe raza municipiului Timişoara s-au executat o serie de lucrări de modernizare, precum şi o serie de injecţii de putere, dintre care cele mai importante ar fi: trecerea la 20kV a reţelelor, trecerea în sistem telecontrol a posturilor de transformare (82 posturi de transformare); modernizări ale reţelelor de joasă tensiune (înlocuire conductor clasic cu conductor izolat) în zona Circumvalaţiunii, Plopi, Fratelia, etc.; injecţie de putere în zona Mureş – Musicescu, str. Claude Debussy (posturi noi) şi amplificări de posturi de transformare existente, în vederea creşterii capacităţii reţelei de distribuţie.
Pe parcursul anului 2012, s-au executat 13 posturi de transformare şi puncte de conexiune noi pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori şi 8 posturi au fost modernizate (trecute la 20 kV).
S-au extins reţelele de distribuţie cu 8,9 km în caloare de 1.120 mii lei. S-au modernizat 12,5 km în valoare de 1.250 mii lei.
Numărul de consumatori racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie este de circa 149.514 locuri de consum din care 139.182 locuri de consum pentru casnici.
În anul 2012, s-au executat 890 de noi branşări la reţeau de distribuţie de pe raza municipiului Timişoara.
Pe parcursul anului 2012 s-au operat circa 2.750 deconectări, în special pentru neplata energiei electrice.
După achitarea datoriilor s-a reluat furnizarea energiei electrice.
Consumul de energie electrică pe raza Municipiului Timişoara pentru anul 2012 a fost de 532 MWh, acest consum fiind repartizat pe categorii de consumatori, astfel: 55% agenţi economici, 42% consumatori casnici şi 3% consumatori tip administraţie publică de stat.
Consumul de energie pentru iluminat public a fost de 13 MWh.
În ultimii ani la instalaţiile electrice de pe raza municipiului Timişoara s-au executat o serie de lucrări de modernizare, precum şi o serie de injecţii de putere, dintre care cele mai importante ar fi:
- trecerea la reţele de 20kV în Municipiul Timişoara;
- telecontrol posturi de transformare (25 posturi de transformare);
Pentru anul 2013 se intenţionează modernizarea a circa 2,5 km de reţele de medie tensiune subterane, prin înlocuirea cablurilor vechi cu izolaţie necorespunzătoare cu cabluri noi şi a 20 posturi de transformare inclusive introducerea acestora în telecontrol, urmărindu-se reducerea pe cât posibil a timpilor de nealimentare a consumatorilor.
În programul de investiţii pentru anul 2013 sunt estimate a se realiza în municipiul Timişoara investiţii în valoare de 1.000 mii lei.
Prin realizarea lucrărilor propuse în programul de investiţii se urmăreşte în primul rând scăderea duratei de nealimentare a consumatorilor, respective a indicatorului SAIDI, precum şi reducerea frecvenţei întreruperilor, respective a indicatorului SAIFI.
Iluminatul public
Lungimea reţelei de iluminat public al municipiului este de 586,5 km, din care 60,2 km sunt proprietatea administraţiei publice locale.
Serviciile de întreţinere, modernizare şi extindere iluminat public în municipiul Timişoara sunt asigurate prin contractele de concesiune cu AEM şi ELBA, prestate de compania AEM la sud de Canalul Bega şi de compania ELBA la nord de canalul Bega.

Investiţii iluminat public 2007 - 2012
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012
Investiţii (mii lei) 5.425,7 / 5.288,3 / 5.915,3 / 2.965,1 / 5.783,8 / 7.008,8

În perioada analizată, au fost efectuate lucrări de întreţinere a iluminatului public pe toată raza municipiului în vederea asigurării funcţionării în bună condiţie a iluminatului public stradal. În zonele nou construite a fost extins/ modernizat iluminatul public, iar în toate celalalte zone periferice ale oraşului au fost montate corpuri de iluminat noi. Au fost modernizate un număr de 15.683 puncte luminoase.
Patrimoniul Timişoarei cuprinde o serie de clădiri istorice, monumente, biserici care sunt emblematice, reprezentând repere importante în viaţa social-culturală a oraşului. Punerea în valoare a podurilor de peste râu, a clădirilor istorice cu arhitectura lor veche şi a monumentelor se va realiza prin iluminat arhitectural, evidenţiind estetica lor specială. Pentru realizarea iluminatului arhitectural se utilizează în mare măsură aparate de iluminat cu LED-uri, care rezolvă evidenţierea detaliilor constructive ale construcţiei, la un consum de energie electrică redus. Printre monumentele puse în valoare prin iluminat arhitectural sunt: Catedrala Metropolitană, Domul Catolic din Piaţa Unirii, Podul Tinereţii, Biserica Ortodoxă de pe str. Dej, Monumentul Fecioara Maria din Piaţa Maria, Podul Decebal, Biserica Romano – Catolică din Piaţa Nicolae Bălcescu, Biserica Ortodoxă de pe str. Ştefan cel Mare, imobilul care adaposteste Biserica Reformata din Piata Maria, de unde a izbucnit Revoluţia din Decembrie 89, Monumentul Sf. Nepomuk din Piaţa Libertăţii.
Prin activitatea de întreţinere în cursul anului 2010 au fost înlocuite 1.179 lămpi, iar în cursul anului 2011 au fost înlocuite 1.263 de lămpi.
Reţeaua de iluminat public s-a extins în 2010 pe 20 străzi, din care 5 străzi noi, valoarea acestor lucrări fiind de 2,96 mil.lei.
Pe parcursul anului 2011 au continuat lucrările de extindere şi modernizare a reţelei de iluminat public, cu o valoare de 6,12 mil.lei, modernizându-se 2 străzi şi realizându-se 22 de lucrări de extindere.
În anul 2012, s-au efectuat 14 lucrări de extindere a reţelei de iluminat public în valoare de 2.983.598 lei, s-a modernizat o stradă şi 1 parcare, lucrările însumând 330.808 lei.
De asemenea, s-a continuat realizarea iluminatului arhitectural pentru alte obiective importante, respectiv, în 2011: Biserica Greco-Catolică Sf. Iosif – Piaţa 700, „Biserica Martirilor” şi Biserica Ortodoxă Română (Catedrala Veche) din Piaţa Alexandru Mocioni, valoarea lucrărilor fiind de 1,103 mil.lei, iar în 2012: Monumentul Sf. Nepomuk din Piaţa Libertăţii, valoarea lucrărilor fiind de 480.303 lei.
În 2012, cantitatea de energie electrică consumată pentru iluminat public a fost de 13.576.873 kWh.
În prezent, 93% din străzile municipiului beneficiază de iluminat public, diferenţa de 7% constituindu-se din străzile care se dezvoltă.
Proiecte, intenţii de dezvoltare în 2013: 10 lucrări de extindere a reţelei de iluminat public şi 2 lucrări de iluminat arhitectural.

Galerie foto

Situaţia reţelelor electrice aflate în exploatarea ST Timişoara în zona municipiului Timişoara la nivelul anului 2012
Traseul fibrei optice pe teritoriul municipiului Timişoara

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.