Starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara: Alimentarea cu gaze naturale

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.08.2013 18:15 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Primăria Municipiului Timişoara: Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara - 2013/Reţele tehnico-edilitare şi energetice

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Timişoara, din sistemul de transport naţional, se face din conductele magistrate de transport, prin intermediul staţiilor de reglare - măsurare - predare, dintre care cele mai importante sunt: SRM 1 Plopi, SRM 3 Fabrica de Zahăr, SRM 6 Calea Lipovei.
Având în vedere faptul că municipiul Timişoara este cel mai îndepărtat punct faţă de Bazinul Transilvan, deci capăt de coloană, conductele de transport nu mai pot asigura debitele şi presiunea necesare la consumatori.
Pentru îmbunătăţirea situaţiei, dar şi pentru a da o utilizare gazelor asociate de sondă, există o a doua uzină de alimentare cu gaze naturale din zăcămintele petroliere din Câmpia Banatului, pe următoarele direcţii: conducta de transport Foeni - Timişoara, conducta de transport Sânmartinul Sârbesc - Timişoara, conducta de transport Călacea - Satchinez - Şandra. Conductele ce transportă gaze asociate de sondă injectează în conductele de gaze naturale din sistemul naţional debitele de care dispun în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de exploatare.
Conductele, ce transportă gaze naturale din Transilvania, sunt proprietatea S.C. ROMGAZ S.A. Mediaş, iar cele ce transportă gaze asociate de sondă sunt proprietatea Schelei de Petrol Timişoara. O parte din conductele de transport gaze asociate de sondă, se află în exploatarea Sucursalei Arad de Exploatare Conducte Magistrale de gaze naturale.
Serviciile de distribuţie a gazelor naturale sunt asigurate, pentru Municipiul Timişoara, de către S.C. E.ON Gaz România S.A. – societate comercială cu capital majoritar privat, rezultată prin privatizarea fostei societăţi S.C. DISTRIGAZ NORD S.A., cu sediul central la Târgu-Mureş. Centrul Operaţional Timişoara are reprezentanţi permanenţi care asigură intervenţiile de urgenţă şi alte activităţi specifice distribuţiei gazelor naturale.
De la 1 ianuarie 2011, furnizarea de gaze naturale şi energie electrică în România sub marca E.ON se face sub un singur nume, E.ON Energie România. Structura acţionariatului E.ON: E.ON România SRL: 51%, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: 31,82%, Electrica S.A.: 3,78% şi Fondul Proprietatea SA: 13,40%.
E.ON Energie România a fost creată prin fuziunea companiilor de gaze naturale şi energie electrică E.ON Gaz România şi E.ON Moldova Furnizare, iar lansarea sa marchează apariţia serviciilor integrate în domeniul furnizării de energie în România.
E.ON devine şi din punct de vedere legal furnizor integrat de servicii energetice, deservind 1,5 milioane de consumatori de gaze naturale şi 1,4 consumatori de electricitate din nordul ţării.
Principalele deficienţe ale alimentării cu gaze naturale a municipiului Timişoara sunt scăderea presiunii gazelor în perioada de iarnă, cu temperaturi scăzute; aceasta şi datorită subdimensionării reţelelor vechi de repartiţie şi de distribuţie, racordării noilor consumatori (dimensionarea redusă a reţelelor s-a efectuat pentru un număr limitat de puncte de consum la gospodăriile individuale), stării precare a unor reţele din cauza vechimii acestora (peste 20 ani). Durata normală de funcţionare a unei mari părţi din conductele de distribuţie în municipiul Timişoara este expirată, drept pentru care E.ON Gaz România a trecut la înlocuirea acestora începând din anul 2006.
În perioada 2002-2005 Primăria Municipiului Timişoara a realizat lucrări de investiţii vizând extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în vederea asigurării alimentării a cât mai multor gospodării cu gaze naturale. În acest sens a fost extinsă reţeaua de gaze naturale cu aproximativ 7,5 km, oferindu-se posibilitatea racordării la reţea pentru cca. 3.000 apartamente şi case.Totodată, pe traseele pe care se desfăşoară lucrări de modernizare la liniile de tramvai (proiect BEI) s-a efectuat în paralel şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale (sau înlocuirea celei existente).
Începând din anul 2006, datorită modificărilor legislative în domeniul distribuţiei gazelor naturale lucrările de extindere a reţelei de distribuţie – realizate până la acea dată şi de către administraţia locală timişoreană – au fost preluate de societatea de distribuţie gaze EON Gaz România (fostă DISTRIGAZ).
Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Timişoara se face printr-o reţea de repartiţie de medie presiune conectată la trei staţii de reglare - măsurare – predare, amplasate pe Calea Moşniţei, pe Calea Lipovei şi la Fabrica de Zahăr. De la reţeaua de repartiţie de medie presiune sunt alimentate staţiile de reglare-măsurare ale marilor consumatori şi staţiile de reglare-măsurare de sector. În prezent, în municipiul Timişoara, funcţionează 165 staţii de reglare-măsurare industriale şi de sector.
Reţeaua de repartiţie medie presiune se compune din cinci inele principale - un inel care cuprinde partea centrală a oraşului, al doilea care cuprinde partea vestică a oraşului, al treilea care cuprinde partea de nord a oraşului, al patrulea care cuprinde partea estică a oraşului şi al cincilea care cuprinde partea de sud. De la aceste inele pornesc diferite ramificaţii la care sunt racordate staţiile marilor consumatori sau de sector.
CET Sud este alimentată printr-o ramură separată care primeşte gaze direct de la SRMP - Calea Moşniţei şi ocoleşte oraşul prin sud. Prin realizarea acestei ramuri, a apărut posibilitatea creării a încă unui inel de medie presiune, prin conectarea acestei reţele cu cea care alimentează I.M.C. de pe strada Bujorilor.
Zona Timişoara dispune de un sistem de distribuţie cu două trepte de presiune: presiune medie preponderent pentru agenţi economici şi instituţii, şi, presiune redusă pentru gospodării individuale şi asociaţii de locatari.
În municipiul Timişoara, conductele subterane de repartiţie şi de distribuţie sunt amplasate, în general, în teren public, în zone verzi, trotuare, alei pietonale şi în porţiuni carosabile.Consumatorii sunt racordaţi la reţele de distribuţie prin intermediul branşamentelor şi posturilor de reglare-măsurare.
Lungimea reţelei de repartiţie de medie presiune este de 90 km.
Din lungimea totală de 726,393 km a reţelelor de distribuţie de presiune medie/joasă, doar 5 km au fost realizaţi în 2010 şi 4 km au fost înlocuiţi.
La nivelul anului 2010 s-au realizat: 5 staţii noi de reglare sector (SRS), 2 staţii noi de reglare măsurare(SRM) şi 281 branşamente. S-au racordat la reţea 2.427 locuinţe şi 114 agenţi economici /instituţii.
În 2010, existau în Timişoara 68.318 locuinţe racordate la reţeaua de gaze naturale din totalul de 129.545 locuinţe şi 1318 persoane juridice (agenţi economici / instituţii).
Debranşări de la reţea în 2010 : 12 agenţi economici/instituţii şi 89 locuinţe.
Volumul total de gaze naturale distribuite în municipiul Timişoara în 2010 se ridică la 133,53 milioane mc, din care pentru: consumatori casnici - 63,4 mil.mc, cosumatori industriali – 38,4mil.mc, consumatori comerciali – 19,8mil.mc şi alţi consumatori – 11,9 mil mc.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.