Starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara: Asistenta sociala

Scris de Stiri de Timisoara | Publicat in 09.11.2013 18:48 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Primaria Municipiului Timisoara: Starea economica, sociala şi de mediu a municipiului Timişoara - 2013

ASISTENTA SOCIALA

Activitatea de asistenta sociala se desfasoara in baza Legii nr. 292/2011 – legea asistentei sociale si a altor acte normative specifice si are ca drept rezultat acordarea de beneficii si de servicii sociale.
Serviciile sociale se acorda la nivelul comunitatilor locale, pentru a raspunde cat mai adecvat nevoilor sociale identificate, tipologiei potentialilor beneficiari si conditiilor particulare in care acestia se afla.
Beneficiile de asistenta sociala se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata si in vederea favorizarii incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome.
Servicii Sociale asigurate prin structuri ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, serviciu public de asistenta sociala, aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, are ca scop realizarea activitatii de asistenta si de protectie sociala in municipiul Timisoara. Obiectul de activitate al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara il constituie realizarea masurilor, la nivel local, pentru a raspunde nevoilor individuale, familiale si de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectia persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.
In anul 2012, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a acordat urmatoarele tipuri de servicii sociale:
*Informare si consiliere sociala pentru persoane aflate in situatie de criza - 300 de beneficiari;
*Centre de Zi pentru persoane varstnice – 54 de beneficiari;
*Ingrijire la Domiciliu pentru persoane varstnice – 80 de beneficiari;
*Centru de zi pentru copii cu dizabilitati – 49 de beneficiari;
*Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii – 37 de beneficiari;
*Centru de zi pentru copii provenind din familii defavorizate – 30 de beneficiari ;
*Camin pentru Persoane Varstnice - 80 de beneficiari;
*Serviciul de informare si consiliere pentru persoane incadrate in grad de handicap – 336 de beneficiari;
*Serviciul de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav – 595 de beneficiari.
De asemenea, in anul 2012, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a acordat urmatoarele tipuri de beneficii de asistenta sociala:
*Ajutorul social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - 302 beneficiari;
*Ajutorul de inmormintare, stabilit conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 453/2006 – 7 beneficiari;
*Alocatia pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare - 196 de beneficiari;
*Ajutorul de incalzire a locuintelor cu gaze naturale, conform OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece – 1.138 de beneficiari;
*Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – 340 de beneficiari;
*Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru familiile si persoanele singure, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – 119 de beneficiari;
*Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, conform O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece – 8.638 de beneficiari;
*Indemnizatia lunara a persoanei cu handicap, conform Legii nr. 448/2006, modificata si republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - 1.238 de beneficiari;
*Indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav pentru concediul de odihna al asistentilor personali - 524 de beneficiari;
*Receptionarea si distribuirea de produse alimentare conform prevederilor Planului anual european de distributie ajutoare alimentare – PEAD 2012, catre beneficiarii prevazuti in H.G. nr. 600/2009. In cadrul programului PEAD 2011-2012 s-au distribuit 462 tone de produse (faina, malai, paste fainoase, biscuiti, lapte praf si orez) catre 23.000 de beneficiari.
Activitatea pe servicii de specialitate desfasurata in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara in anul 2012:
I. Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” , este un serviciu fara personalitate juridica, functionand in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara. Datorita derularii unui proiect de reabilitare si de modernizare a sediului serviciului, (C. Salceanu nr. 17), activitatea acestuia s-a desfasurat pe C.Martirilor, nr. 64.
Activitatile desfasurate in cadrul Centrului de zi, sunt urmatoarele: consiliere psihologica, informare si consiliere sociala, asistenta psihopedagogica, logopedie, kinetoterapie, ergoterapie, psihomotricitate, club de calculatoare, club de povesti.
Numarul de beneficiari: - copii cu dizabilitati cu frecventa zilnica – 32 de copii; - copii inscrisi la terapii individuale care frecventeaza o forma de invatamant – 17 copii.
II. Serviciul pentru protectia sociala a persoanelor varstnice, cu sediul in Timisoara, str. Sever Bocu nr.44/A. Este un serviciu fara personalitate juridica, care functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara.
Acest serviciu se adreseaza persoanelor varstnice care au domiciliul in municipiul Timisoara si ofera servicii sociale acreditate, alternative institutionalizarii acestora, in camine sau centre rezidentiale de ingrijire si asistenta.
Componenta:
1. Compartimentul Centre de Zi, cuprinde:
- Centrul de zi pentru persoane varstnice „Sf. Arh. Mihail si Gavril”, cu sediul in Timisoara, str. Sever Bocu nr.44/A;
- Centrul de zi pentru persoane varstnice „Sf. Constantin si Elena”, cu sediul in Timisoara, str. Telegrafului nr.8;
- Centrul de zi Alzheimer, cu sediul in Timisoara, str. V. Alecsandri, nr.6;
- Clubul Pensionarilor „Buna Vestire,”, cu sediul in Timisoara, b-dul Gen. I. Dragalina nr.38-42, inaugurat la data de 28 martie 2012.
Activitatile desfasurate in cadrul Centrelor in anul 2012 au fost urmatoarele :
- activitati pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice si intelectuale
- activitati pentru resocializare
- indrumare si consiliere psihologica si sociala
- servicii de kinetoterapie
- consultatii si indrumare medicala.
2. Compartimentul de Ingrijire la Domiciliu
In evidenta Compartimentului de Ingrijire la Domiciliu figureaza un numar de 78 de beneficiari carora li se acorda urmatoarele servicii: ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice: igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, mobilizare si transfer , deplasarea in interior, comunicare; ajutor pentru activitati instrumentale ale vietii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor.
Alte activitati desfasurate:
- Consiliere si informare in vederea internarii in institutii de protectie sociala
- Evaluare si interventie in cazul partilor implicate in contractele de intretinere si ingrijirea persoanelor varstnice
De sistemul de teleasistenta beneficiaza un numar de 42 de persoane, dintre care 20 de persoane beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, iar restul de 22 de persoane varstnice nu beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu si platesc contributia lunara in cuantum de 5 lei, conform H.C.L. nr. 116/28.03.2006, modificata prin H.C.L. nr. 274/31.07.2007.
In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara sunt organizate si functioneaza urmatoarele servicii cu personalitate juridica:
I. Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei - situat in municipiul Timisoara, str. Platanilor nr. 2.
Activitatea de asistenta sociala are ca obiect principal de activitate aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si a Ordinului nr. 219/15.06.2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate.
Principalele activitati:
*Realizeaza planul de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa;
*Asigura copiilor consiliere psihologica (prin Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii);
*Asigura parintilor consiliere si sprijin (prin Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii);
*Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;
*Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii, sau dupa caz, in planul individualizat de protectie;
*Constituirea unei baze de date sociale pentru familiile cu risc de separare a copilului de familia sa;
*Realizeaza evaluarea initiala si detaliata a copilului si familiei sale, cu risc de separare;
*Monitorizeaza situatia copilului reintegrat in familie, care a beneficiat de o masura de protectie speciala.
*Informeaza cetatenii care se adreseaza serviciului nostru in probleme ce vizeaza activitatea de protectie sociala.
Numarul de beneficiari :
*Centrul de zi „Sf.Nicolae”, are o capacitate de 24 de copii. Pe parcursul anului 2012 au fost integrati lunar intre 26 si 33 de copii (2 grupe) provind din 19 familii cu probleme sociale.
*La Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii, pe durata intregului an au fost asistati un numar de 37 beneficiari, in 61 de intalniri individuale sau de grup.
II. Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cu sediul in Municipiul Timisoara, str. Dorobantilor nr. 11A.
In anul 2012 la nivelul Biroului de Asistenta Sociala s-au efectuat un numar de 3.660 anchete sociale. In acest sens, in tabelele de mai jos sunt evidentiate tipurile de anchete sociale efectuate in anul 2012:
Tipuri anchete sociale 2012
1. Incadrare in grad de handicap 1.079
2. Revizuire grad de handicap 1.312
3. Admitere in centre rezidentiale 57
4. Admitere centre – alte judete 47
TOTAL 2.495
Indemnizatii lunare 2012 / Asistenti personali 2012
1. Cereri noi 288 / Angajari asistenti personali (cazuri noi) 198
2. Prelungire indemnizatie 174 / Verificare/monitorizare activitate asistent personal 482
3. Monitorizare ingrijire P.H. 23
TOTAL 485 / TOTAL 680
Serviciul de informare-consiliere
1. Rapoarte de intrevedere cu beneficiarii 794
2. Programe individualizate de ingrijire 336
3. Comunicari transmise catre beneficiari 569
TOTAL 1.699
Serviciul de ingrijire la domiciliu - numar asistenti personali = 595
III. Caminul pentru Persoane Varstnice, cu sediul in municipiul Timisoara str. I. Klein nr. 25-29.
Activitatea de asistenta sociala desfasurata prin Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara este de ingrijire permanenta sau temporara, conform Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cat si prin Legea 292/2011 - legea asistentei sociale.
Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara ofera servicii sociale de tip rezidential pentru ingrijire permanenta sau temporara. Numarul mediu de beneficiari pe parcursul anului 2012 a fost de 80 de persoane.
La nivelul Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara au fost asigurate persoanelor varstnice internate urmatoarele servicii de specialitate:
Servicii sociale, care constau in:
*ajutor pentru menaj
*consiliere administrativa
*activitati de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva.
Servicii sociomedicale, care constau in:
*ajutor pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice ori intelectuale
*asigurarea unor programe de ergoterapie
*sprijin pentru realizarea igienei corporale
Servicii medicale, care constau in:
*consultatii si tratamente la cabinetul medical, in institutii medicale de profil sau la patul persoanei, daca aceasta este imobilizata
*servicii de ingrijire infirmierie
*asigurarea medicamentelor.
In anul 2012, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara au fost infiintate urmatoarele servicii/ centre:
1. Compartimentul de evaluare si interventie sociala
Prin dispozitia Directorului executiv nr. 13/26.01.2012, in anul 2012 a fost constituit acest compartiment, avand drept scop punerea in aplicare a unora dintre dispozitiile Legii nr. 292/2011 – legea asistentei sociale. Sediul compartimentului este in Timisoara, str. 16 Decembrie nr. 15.
Principalele activitati realizate in cadrul compartimentului de evaluare si interventie sociala au fost:
- Acordarea de servicii de informare si consiliere sociala. Numarul total de persoane pentru care s-au acordat servicii de informare si consiliere sociala, in anul 2012, a fost de 224. Dintre acestia, 69 de persoane au solicitat numai servicii de informare – informatii despre ajutoare banesti disponibile (beneficii sociale) si indrumare catre servicii specifice din comunitate, iar 155 au solicitat servicii de consiliere.
- Realizarea de anchete sociale la solicitarea Casei Judetene de Pensii Timis. Aceasta activitate se deruleaza in baza art. 85, alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin H.G. nr. 257/2011. Numar total de cazuri in anul 2012 au fost de 75.
- Evaluarea organizatiilor care solicita finantare din fondurile Consiliului Local al Muncipiului Timisoara, precum si monitorizarea organizatiilor care au obtinut aceasta finantare.
- Participarea la actiunea de combatere a cersetoriei, prin trimiterea unor reprezentanti la sediul Politiei Locale. Acestia au evaluat, din punct de vedere social, persoanele depistate cersind si i-au luat in evidenta pe cei care s-au aratat dispusi sa primeasca ajutorul pentru a-si imbunatati situatia din punct de vedere social.
- Pe perioada sezonului rece 2011-2012 si 2012-2013, Primaria Muncipiului Timisoara a organizat intr-un punct termic al S.C. COLTERM SA, un adapost pentru a preveni decesul persoanelor fara adapost pe strada. Reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala Comunitara au evaluat persoanele cazate aici si pana la sfarsitul anului 2012 s-au furnizat servicii sociale de informare si consiliere unui numar de 83 de persoane provenite din acest adapost.
2. Clubul Pensionarilor „Buna Vestire”, cu sediul in Timisoara, b-dul Gen. I. Dragalina nr. 38-42, inaugurat la data de 28 martie 2012.
Activitatile acestui club vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:
- Crearea unui cadru de manifestare si de organizare a petrecerii timpului liber
- Organizarea de evenimente culturale
- Intalniri cu personalitati ale vietii cultural - artistice locale si nationale
- Facilitarea si incurajarea legaturilor interumane
- Atragerea unui numar cat mai mare de pensionari la activitatile organizate in club
- Crearea cadrului organizat de manifestare si de valorificare a experientei acestora in viata civica a municipiului
In evidenta Clubului Pensionarilor ,,Buna Vestire” figureaza un numar de 500 beneficiari. Acesta functioneaza zilnic, intre orele 8,30- 16,30.
Directia de Asistenta Sociala Comunitara are incheiate parteneriate cu diverse institutii publice si private, dintre care amintim: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, Directia de Evidenta a Persoanelor, Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie si Psihologie, sectia Asistenta Sociala, Politia Municipiului Timisoara, Fundatia Sancta Maria Hilfe, Caminul pentru Persoane Varstnice Jimbolia, Organizatia „Salvati Copiii”, etc.
Un alt aspect este cel al evaluarii si monitorizarii organizatiilor neguvernamentale care solicita finantare din fondurile Consiliului Local al Muncipiului Timisoara si cu care Directia de Asistenta Sociala Comunitara colaboreaza prin desfasurarea de activitati de protectie sociala.
Astfel, in anul 2012 au fost evaluate urmatoarele organizatii: Federatia Caritas a Diecezei Timisoara, Fundatia Umanitara Chosen, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, Societatea Romana Speranta,
Fundatia Timisoara '89. Toate aceste organizatii primesc finantare din fondurile Consiliului Local Timisoara si ofera servicii sociale pentru locuitorii orasului Timisoara. Organizatiile sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Activitatea lor este monitorizata trimestrial de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara prin: transmiterea unor rapoarte de monitorizare si vizite la sediul organizatiilor si la domiciliul beneficiarilor aflati in evidenta organizatiilor repective.
In anul 2012, Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a participat, in calitate de partener, la urmatoarele proiecte finantate din fondurile Uniunii Europene :
1. „Reconstructia statutului femeii : de la discriminare, la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse”, finantat prin POSDRU 2007-2013, partener principal Universitatea Al. Ioan Cuza din Iasi – proiect in curs de derulare.
2. „Rolul dialogului social in dezvoltarea incluziunii sociale active”, finantat prin POSDRU 2007-2013, partener principal Asociatia Centrul de Resurse si Initiative Etice Solidare (CRIES) - proiect in curs de derulare.
3. „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, finantat prin POSDRU 2007-2013, partener principal Primaria Resita - proiect finalizat.
Un alt serviciu public de asistenta sociala, aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara este Cantina de Ajutor Social.
Obiectul de activitate al Cantinei de Ajutor Social il reprezinta prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost pentru persoanele aflate in situatii economico-sociale si medicale deosebite prin:
- pregatirea si servirea a doua mese zilnice in limita alocatiei de 8,5 lei/zi/persoana, hrana distribuindu-se o data pe zi, de luni pana vineri inclusiv pentru weekend.
Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii nr. 208/1997, se acorda pe baza de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei si alte acte necesare in functie de specificul fiecarui caz.
- acordarea de servicii de consiliere si suport direct, beneficiarilor in vederea imbunatatirii calitatii vietii.
- asigurarea de servicii sociale, consiliere si hrana, pentru persoanele fara adapost din municipiul Timisoara. Activitatea desfasurata pe acest sector s-a derulat in parteneriat cu Politia Locala Timisoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara, cu o ritmicitate saptamanala.
In anul 2012 Cantina de Ajutor Social Timisoara a furnizat urmatoarele servicii sociale:
*peste 200 de anchete sociale la domiciliul abonatilor, in vederea evaluarii cazurilor noi si a reevaluarii cazurilor vechi o data la 6 luni sau ori de cate ori se impune. In baza anchetelor sociale, s-au intocmit planuri individualizate, contracte si acte aditionale si peste 300 de adrese prin care s-au informat beneficiarii in legatura cu aprobarea sau mentinerea portiilor de hrana si s-au aplicat chestionare.
*la sediul Cantinei s-au prezentat 101 de persoane care au depus cereri noi prin care solicitau acordarea de hrana (cazuri noi si cazuri vechi care solicitau suplimentarea numarului de portii). Conform procedurii li s-au intocmit dosare, care cuprind: acte justificative privind situatia familiala, acte privind starea de sanatate, acte privitoare la veniturile realizate, acte care dovedesc situatia scolara si diferite alte documente solicitate in functie de caz. De asemenea, au fost sistate persoanele care nu s-au mai incadrat Legii nr. 208/1997, acestea fiind inregistrate in baza de date a Cantinei de Ajutor Social.
Numarul total de beneficiari in anul 2012 a fost de 5.595, astfel:
Ianuarie – 445 Iulie - 433
Februarie – 525 August - 372
Martie – 459 Septembrie - 439
Aprilie – 484 Octombrie - 458
Mai – 485 Noiembrie - 451
Iunie – 472 Decembrie - 572
Cantina de Ajutor Social Timisoara a oferit servicii in anul 2012 si pentru urmatoarele institutii si ONG-uri: Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara (Serviciul Centru de zi pentru copiii cu dizabilitati „Podul Lung” - 25 portii si Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei - 25 portii); Fundatia Timisoara '89 (15 portii); Fundatia „Chosen” – „Casa Olarului” (15 portii); Fundatia Scop, Centru de Zi Efata (14 portii); Societatea „Speranta” (8 portii).
De asemenea, Cantina de Ajutor Social Timisoara a colaborat cu urmatoarele institutii: Politia Locala Timisoara, Directia de Asistenta Sociala Comunitara, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, Penitenciarul Timisoara, Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Timis.
Conducerea institutiei a continuat si in anul 2012 sa se implice in activitatile necesare pentru dezvoltarea noului tip de serviciu pentru persoanele fara adapost la nivel local - „Cantina Sociala cu Centru de Urgenta pentru Persoane fara Adapost ca parte integranta a Cantinei de Ajutor Social”, inclus in Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de crestere Timisoara (axa prioritara 1).
La nivelul Municipiului Timisoara, se constata o crestere numerica a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul social. Principalii furnizori privati de servicii sociale acreditati din Municipiul Timisoara sunt:
*Federatia Caritas a Diecezei Timisoara – servicii de ingrijire la domiciliu, adapost pentru persoanele fara domiciliu, consiliere si asistenta pentru persoane cu handicap, adapost pentru femei victime ale violentei domestice, centre de zi pentru copii.
*Serviciul de Ajutor Maltez - servicii de ingrijire la domiciliu, camin de batrani si cantina sociala.
*Fundatia „Chosen” Romania – servicii pentru asistarea tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, centre de zi si rezidentiale pentru copii care provin din familii cu dificultati materiale.
*Fundatia „Timisoara ’89” – informare si consiliere pentru persoanele aflate in dificultate, fara adapost, sprijin material.
*Societatea Romana „Speranta” – servicii pentru familii cu persoane cu handicap mintal aflate in dificultate.
*Fundatia Casa Sperantei – servicii pentru copii in dificultate.
*Fundatia Rudolf Walter – reinsertie socio-profesionala pentru tinerii proveniti din Centrele de Plasament, suport si asistenta pentru familiile si copii aflati in dificultate.
*Asociatia Evanghelica si de Caritate „Isus Speranta Romaniei” – servicii pentru tinerii dezinstitutionalizati, cantina sociala mobila, sprijin pentru copii in familia naturala, largita, sau de plasament.
*Fundatia Serviciilor Sociale „Bethany” – activitati de voluntariat (stimulare si socializare) care se adreseaza copiilor Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „ Louis Turcanu”.
*Asociatia Femeilor Tiganci „Pentru Copiii Nostri”- informare si consiliere pentru familiile de etnie rroma.
*Fundatia „Pentru Voi”- ofera servicii pentru adulti cu dizabilitati intelectuale.
*Asociatia Mana - informare, consiliere pentru copii ai strazii.
*Asociatia „Casa Faenza", in cadrul careia functioneaza Centrul Comunitar pentru Copii Autisti Timisoara, este o organizatie neguvernamentala de protectie speciala a copiilor cu sindrom autist, fara scop patrimonial. Asociatia are ca obiectiv abilitarea si integrarea sociala a copiilor cu sindrom autist, accentuandu-se importanta interventiei precoce.
In concluzie, evolutia serviciilor sociale in Timisoara a inregistrat o panta ascendenta, acest lucru evidentiindu-se prin:
- existenta unui numar destul de mare de furnizori de servicii sociale, publici si privati, care permit crearea unei retele de colaborare, care vine in beneficiul clientului;
- dezvoltarea de parteneriate intre furnizorii de servicii sociale, pentru a furniza servicii bazate pe nevoile si pe asteptarile beneficiarului;
- dezvoltarea capacitatii administratiei publice, la nivel local, de a accesa fonduri structurale europene, de a elabora si implementa proiecte cu caracter social;
- crearea unui cadru unitar de organizare si dezvoltare a serviciilor sociale, prin elaborarea legislatiei specifice;
- crearea de metodologii, reglementate prin lege, utilizand metode si instrumente comune de lucru, in vederea furnizarii de servicii sociale.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.