Starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara: Transportul public urban

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.07.2013 13:30 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Primăria Municipiului Timişoara: Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara - 2013

TRANSPORTUL PUBLIC URBAN

Timişoara deţine o reţea dezvoltată de linii de transport în comun, dispunând de trasee care deservesc toate cartierele oraşului. În oraş transportul în comun se intersectează cu circulaţia grea, centura ocolitoare nefiind finalizată, ceea ce produce deseori aglomerări de trafic pe porţiuni foarte încărcate şi staţionări pe trasee, mai ales în centrul oraşului.
Transportul în comun deserveşte majoritatea populaţiei, transportul electric fiind majoritar, în mod tradiţional, şi concentrat înspre centrul municipiului. Majoritatea liniilor de transport în comun fac legătura între cartierele Timişoarei şi centrul oraşului. Nu există cartiere sau zone de locuinţe fără acces la reţeaua de transport public a municipiului, distanţa maximă de acces fiind de aproximativ 1 km.
În ultimii ani a fost derulat unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de modernizare a liniei de tramvai din istoria Timişoarei. „Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara” este cea mai importantă lucrare realizată în ultimii ani de către R.A.T.T, cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. În paralel cu execuţia lucrărilor la linia cale, lucrări cofinanţate din fonduri BEI, se execută lucrări de modernizare a întregii trame stradale din fonduri provenite exclusiv de la bugetul local.
Astfel, infrastructura reţelei de linii de tramvai a fost modernizată în ultimii ani, la standarde europene, în proporţie de peste 50%. Această lucrare poate fi considerată ca o premieră naţională datorită faptului că pe toate tronsoanele s-a folosit pentru prima dată în România sistemul de prindere şi suspensie a şinei cu canalul cu sistem elastic continuu (ISOLast), conceput de firma germană ORTEC GmbH.
Lucrarea a fost prevăzută cu canal tehnic realizat din beton armat monolit executat cu scopul de a se poza în interiorul lui cablurile electrice de alimentare a reţelei liniei de tramvai şi a iluminatului public (corpuri de iluminat montate pe stâlpii reţelei de contact amplasaţi în axul canalului tehnic). Altă noutate tehnică este dala de beton armat amplasată de o parte şi de alta a canalului tehnic sub fiecare cale de rulare care a fost dimensionată pe mediul elastic în varianta de platformă proprie (tramvai + intervenţii) şi zona de intersecţii şi linii de tramvai în carosabil (tramvai + autovehicule). Rosturile dalei au fost colmatate cu mastic bituminos.
Tot la această lucrare a fost rezolvată şi problema liniei de contact prin sistemul „catenară longitudinală compensat” cu fir de cupru secţiune TFF 100. Prin acest proiect, în cea mai mare parte au fost modernizate liniile de tramvai din centrul oraşului.
În cadrul acestei lucrări, în anul 2008 au fost modernizaţi 39,91 km pe 13 trasee, lucrările incluzând şi înlocuirea întregii infrastructuri tehnice (apă-canal, gaze naturale, căi rutiere, parcaje, zone verzi) în suprafaţa rutieră adiacentă.
Deşi modernizarea infrastructurii reţelei de tramvai permite o creştere a vitezei medie de exploatare a mijloacelor de transport, aceasta nu se poate realiza la parametrii doriţi datorită creşterii traficului rutier şi lipsei unor culoare prioritare pentru mijloacele de transport în comun.
În 2008 s-a pus în funcţiune obiectivul: „Sistem integrat de eficientizare a încasărilor şi cheltuielilor la R.A.T.T, cu cele 2 subsisteme:
a) Sistemul automat de taxare, a căror obiective esenţiale sunt :
1) Protecţia şi creşterea încasărilor, prin reducerea fraudei.
2) Îmbunătăţirea procedurilor comerciale interne.
3) Îmbunătăţirea ofertei tarifare şi creşterea calităţii serviciilor comerciale oferite călătorilor.
b) Sistemul de monitorizare a vehiculelor, având ca obiective:
1) Eficientizarea utilizării parcului de vehicule, prin planificarea şi monitorizarea în timp real a capacităţii de transport.
2) Reducerea cheltuielilor operaţionale legate de salarii, combustibili şi energie electrică.
3) Îmbunătăţirea gradului de îndeplinire a programelor de circulaţie.
4) Îmbunătăţirea informării călătorilor în staţii.
Pentru creşterea eficacităţii reţelei locale de transport, a vitezei comerciale şi pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de transport public local, în cursul anului 2009 s-au demarat lucrări de amenajare a benzilor speciale pentru transportul public, în vederea prioritizării acestuia pe Bv. 16 Decembrie 1989 până la Bv. L.Rebreanu şi retur.
De asemenea, în scopul minimizării timpilor de aşteptare la semafoare şi implicit pentru reducerea timpului de parcurgere a acestor artere, s-a decis instituirea sistemului de undă verde pe ruta: Str. Cluj – Str. Arieş – Calea Martirilor, precum şi pe Calea Circumvalaţiunii pe tronsonul Piaţa Consiliului Europei – Pasaj Jiul.
Parcul auto RATT a fost modernizat prin achiziţionarea unui număr de 30 de autobuze noi, marca Mercedes, achiziţionarea unui număr de 50 de troleibuze noi, marca Skoda şi achiziţionarea a 11 tramvaie, totalizând în 2011: 113 autobuze, 50 troilebuze şi 93 tramvaie.
Autobuzele şi troleibuzele nou achiziţionate sunt dotate cu aer condiţionat şi un confort sporit pentru călători, la norme europene şi cu rampe pentru accesul persoanelor cu handicap. Suplimentar, municipalitatea a pus la dispoziţia Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap un număr de patru microbuze care efectuează transportul special al persoanelor cu handicap.
Pe traseele existente RATT acoperă, în totalitate, necesarul zilnic cu mijloace de transport din dotarea proprie.
Transportul public de persoane se realizează în prezent pe 37 linii, totalizând un traseu de 416,38 km şi având 381 staţii amenajate, astfel: 243,27 km reprezintă traseul a 18 linii de autobuz; 64,45 km reprezintă traseul a 7 linii de troilebuz şi 108,66 km reprezintă traseul a 8 linii de tramvai.
În cursul anului 2012 au funcţionat 4 linii metropolitane de transport cu o lungime a traseelor de 110,13 km, în regim de 40 curse/zi şi parcurgându-se zilnic 890 km.
Infrastructura de tramvai totalizează 90 km linie cale simplă, iar lungimea infrastructurii pentru troilebuze este de 60 km.
Ultimele lucrări de modernizare a infrastructurii au fost efectuate în anul 2011 şi totalizează 40,12 km linie cale simplă tramvai.
Mijloacele de transport în comun din municipiul Timişoara au fost utilizate de 100.736 mii călători în 2011, excluzându-i pe cei care au beneficiat de gratuităţi şi, rezultând un număr mediu de 275.989 călători/zi transportaţi de mijloacele de transport în comun.
În anul 2012, mijloacele de transport în comun din Municipiul Timişoara au fost utilizate de 39.600 mii călători, excluzându-i pe cei 34.848 mii călători care au beneficiat de gratuităţi şi, rezultând un număr total mediu de 203.967 călători/zi transportaţi, din care 108.493 călători/zi transportaţi plătitori şi 95.474 călători/zi transportaţi gratuit.
Începând cu 1 iunie 2009, îşi începe activitatea Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, prima autoritate de transport metropolitan din România, aceasta după ce mai multe localităţi bănăţene au înfiinţat o rută care va deservi locuitorii din zona metropolitană a Timişoarei. Municipiul Timişoara este membru fondator alături de Remetea Mare, Ghiroda şi Moşniţa Nouă. Această iniţiativă reprezintă „primul pas către o zonă metropolitană în care să existe toate utilităţile”.
Inaugurarea s-a efectuat în data de 01.06.2009 pe ruta Timişoara – Ghiroda şi pe ruta Timişoara – Moşniţa Nouă. Ulterior în data de 01.07.2009 s-a inaugurat ruta Timişoara – Remetea Mare, iar în data de 01.08.2009 a fost inaugurată ruta Timişoara - Giarmata Vii.
În cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara o importanţă majoră este acordată unui alt obiectiv, anume acela de a constitui interfaţă pentru discuţii şi de a fi partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale sub aspectul care planează asupra dezvoltării şi gestiunii serviciului de transport public de persoane, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general. Sub acest aspect Asociaţia a cunoscut o importantă evoluţie, reprezentată de faptul că numărul membrilor din cadrul Asociaţiei a crescut, prin aderarea următoarelor comune: Sânmihaiu Român, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa şi Bucovăţ. Drept urmare,
la data de 13.09.2010, a fost inaugurată o nouă linie de transport metropolitan cu denumirea M36, ruta Timişoara - Utvin - Sânmihaiu Român - Sânmihaiu German şi retur.
Diferenţa dintre rutele judeţene şi acest tip de transport este aceea că autobuzele nu vor opri doar în 2-3 staţii din localităţile aflate pe traseul rutei, ci vor funcţiona ca adevărate vehicule de transport intra şi extraurban, staţiile intermediare fiind mai numeroase, iar intervalele de succedare mult mai scurte, asemeni unor curse regulate orăşeneşti.
La data de 02.05.2011 a fost inaugurată linia de transport public de persoane cu denumirea M24, ruta Timişoara – Dudeştii Noi şi retur.
În anul 2012, s-a înfiinţat o nouă linie de transport metropolitan, cu denumirea M44, pe ruta Timişoara- Becicherecu-Mic şi retur.
Pentru următorii anii obiectivele prioritare sunt extinderea infrastructurii de transpot şi reabilitarea ori modernizarea celei existente, pentru realizarea acestora şi asigurarea surselor de finanţare necesare depunându-se proiecte în vederea accesării de fonduri structurale nerambursabile.
Pentru funcţionarea integrată a Timişoarei cu localităţile din jur, pentru asigurarea accesibilităţii tuturor localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate în trafic al cetăţenilor, municipiul Timişoara a dezvoltat proiecte de infrastructură cu rolul extinderii infrastructurii de transport, a extinderii şi modernizării sistemului de transport public în comun către comunele din jur, aflate în expansiune, precum şi în scopul îmbunătăţirii legăturilor între zonele limitrofe sau defavorizate cu zonele bine dezvoltate.

Proiecte pentru dezvoltarea serviciului de transport public

În vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", în luna ianuarie 2012 au fost depuse la ADR Vest cererile de finanţare pentru proiectele: "Trafic management şi supraveghere video", respectiv "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", iar în luna februarie 2012 au fost depuse cererile de finanţare pentru proiectele: "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", respectiv "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)".
După evaluarea proiectelor "Trafic management şi supraveghere video", "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", respectiv "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)" în luna octombrie a avut loc vizita la faţa locului, în urma căreia acestea au fost acceptate pentru finanţare şi transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea avizării. Contractele de finanţare au fost semnate în luna ianuarie 2013, proiectele fiind în implementare, sub coordonarea Serviciului Transport şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice.
Referitor la proiectul "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)" cererea de finanţare a fost returnată Beneficiarului până la clarificarea aspectelor legate de administrarea sectorului de drum naţional pe care se intervine în cadrul proiectului. S-au făcut demersurile necesare pentru preluarea în administrare a tronsonului de drum naţional de către Consiliul Local Timişoara, urmând a fi emisă o hotărâre de guvern în acest sens.
În vederea îmbunătăţirii circulaţiei rutiere şi a condiţiilor de transport public în Municipiul Timişoara, în luna noiembrie s-a contractat „Studiul privind reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public”, iar în luna decembrie s-a încheiat contractatul privind achiziţia de „Servicii de consultanţă pentru elaborarea unei propuneri de documentaţie de atribuire a contractului de achiziţie şi/sau modernizare tramvaie”.
În vederea elaborării unui plan de mobilitate sustenabil, Municipiul Timişoara a devenit partener al consorţiului condus de Rupprecht Consult GmbH, în cadrul proiectului „Adressing Challenges of Sustainable Mobility Planning: CH4LLENGE”, având o durată de implementare de 36 luni.

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.