Cum si cu ce bani va functiona ACS Poli Timisoara?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.07.2012 12:43 | Publicat in SPORT | Tipareste pagina

Timişoara - Proiectul de hotarare din 12.07.2012 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociatia "Atletic Club Sportiv Recas", modificarea statutului asociaţiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale asociatiei redenumită "ACS Poli Timişoara"si aprobarea cotizatiei anuale catre "ACS Poli Timişoara":
Art.1.(1) Se aprobă aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, alaturi de Consiliul Judetean Timis si Universitatea "Politehnica" Timisoara la Asociatia "Atletic Club Sportiv Recas", cu modificarea şi completarea corespunzătoare a statutului asociaţiei, care va avea denumirea de "ACS Poli Timişoara".
(2) Actul constitutiv al asociatiei se va modifica in conformitate cu prevederile Statutului modificat si completat prin prezenta hotarare;
Art.2.(1) Se numesc, din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in Adunarea Generala a asociatiei unul sau mai mulţi reprezentanţi: -.... ;
(2) Se numesc, din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul Director al asociatiei unul sau mai mulţi reprezentanţi: -.... ;
(3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara, sa semneze din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Statutul asociatiei, modificat şi completat, si daca va fi cazul si actul constitutiv ;
Art.3. (1) Din partea Municipiului Timisoara se aproba o cotizatie anuala către "ACS Poli Timişoara" in suma de 4.000.000 lei, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport;
(2) Contributia financiara cu titlu de cotizatie către "ACS Poli Timişoara", pentru perioada ramasa din anul 2012 este de 2000.000 lei, care va fi achitata trimestrial, cate 1.000.000 lei pentru fiecare trimestru;
(3) Pentru trimestrul al III- lea 2012 se aproba cotizaţia în suma de 1.000.0000 lei către "ACS Poli Timişoara", urmand ca pentru trimestrul al IV-lea sa se propuna aprobarea diferentei de 1.000.000 lei;
(4) Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatie, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare;
(5) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale ale echipelor de fotbal ale "ACS Poli Timişoara", in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Fotbal, din editia 2012-2013.
(6) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate;
(7) In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul pentru care a fost constituita asociatia si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul asociatiei.
Art.4. Municipiul Timisoara va efectua plata contributiei financiare astfel:
1. Va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata si prevazuta la art.3,
alin.(3), in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;
2. Va efectua platile pentru contributia financiara , in transe pe durata trimestriala, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.
3. Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.
Art.5.(1) Activitatea financiară a asociatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara.
(2) În acest sens, asociatia va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de fotbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

R E F E R A T privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociatia ’’Atletic Club Sportiv Recas’’, modificarea statutului asociaţiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale asociatiei redenumită “ACS Poli Timişoara” si aprobarea cotizatiei anuale catre “ACS Poli Timişoara”

In perioada 2007-2011, Municipiul Timisoara a sustinut si influentat dezvoltarea sportului de performanta timisorean, alocand anual din bugetul local contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii de discipline sportive individuale.
Fotbalul ca ramura sportiva reprezinta un joc sportiv clasificat in prima categorie de importanta in strategia sportiva locala, tinand cont de istoric, traditie si palmares, si avand un mare impact la publicul timisorean. In ultimii ani s-a asigurat continuitatea finantarii activitatii de fotbal de performanta, la nivel de copii si juniori cat si la cel mai inalt nivel de performanta reprezentat de echipa fanion a Timisoarei din Liga I, Fotbal Club Timisoara.
Avand in vedere contextul economic si social , consideram ca implicarea Municipiului
Timisoara in finantarea cluburilor cu echipe de fotbal a fost necesara si oportuna, asigurand premizele obtinerii unor rezultate sportive de exceptie, chiar unice :
- in anul 2011, la Campionatele Nationale de juniori: 3 titluri nationale ( FC Timisoara juniori A ; LPS Banatul- juniori B ; selectionata judeteana Timis-Under 16 ani) ; 2 locuri 3 : FC Poli 2002- juniori A ; FC Timisoara-juniori D.
- in perioada 2007-2011 echipa de seniori FC Timisoara, in Liga I de fotbal : 2 locuri 2 ; 2 finale de Cupa Romaniei ; participari in fiecare an in cupele europene( in grupele preliminarii ale Ligii Campionilor Europeni, grupele Europa League).
Aceste performante deosebite mentionate sintetic au determinat un interes deosebit in randul populatiei, atragand un numar mare de spectatori la meciurile de fotbal desfasurate in Timisoara si au avut ca efect cresterea numarului de copii practicanti ai fotbalului la nivel de performanta, dar si a numarului de practicanti ai fotbalului ca sport recreativ.
In contextul celor prezentate, consideram ca prin atributiile pe care le are ca autoritate publica locala, Municipiul Timisoara trebuie sa sprijine continuu activitatea sportiva , prin finantari si prin infrastructura bazelor sportive gestionate, incluzand toate disciplinele sportive de impact local, care cuprind si jocurile sportive, implicit fotbalul, de prim interes in comunitate.
Avand in vedere situatia dificila in care se afla echipa fanion a Timisoarei si Banatului, F.C.Timisoara( avand istoricul si palmaresul sub denumirea F.C. Politehnica) din punct de vedere financiar si al managementului sportiv, a fost propusa solutia asocierii intre Municipiul Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea ’’Politehnica’’ Timisoara, prin aderarea la Asociatia Atletic Club Sportiv Recas (ACS Recas).
Prin Adresa nr. 69A/13.06.2012(SC2012- 15960/04.07.2012), Asociatia Atletic Club Sportiv Recas a propus realizarea unui parteneriat intre aceasta si Primaria Municipiului Timisoara, prin care sa se sustina echipa ACS Recas, incepand cu sezonul competitional 2012-2013, cand echipa va activa in Liga 2 de fotbal. Reprezentantii Municipiului Timisoara si ai Consiliului Judetean Timis au evaluat mai multe variante si s-a optat pentru aderarea la asociatia existenta ’’Asociatia Atletic Club Recas’’. Acceptul de principiu privind propunerea unui parteneriat a fost formulat de conducerea executiva a Municipiului Timisoara prin Adresa nr.SC 2012 -15960/04.07.2012.
In contextul prezentat este fundamentata motivatia propunerii de a dezvolta activitatea de fotbal intr-o noua structura a organizatiei, prin care sa se creeze cadrul organizational si resursele pentru obtinerea unor performante sportive de exceptie, prin implicarea directa a autoritatilor locale.
Aderarea la Asociatie a Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, se va realiza in conditiile modificarii si completarii Statutului Asociatiei, potrivit Anexei 1, care face parte integranta din hotararea de consiliu. Din cuprinsul Anexei1 mentionam sintetic urmatoarele:
1.- Asociaţia are denumirea Club Sportiv Poli Timişoara. Referirile ulterioare la această asociaţie în prezentul act şi în relaţiile cu terţii se pot face cu abrevierea „ACS Poli” sau „asociaţia”;
2.- (1) Sediul central al asociaţiei este în Municipiul Timişoara, în imobilul Casa Politehnicii nr.1 ,aparţinând Universităţii „Politehnica” din Timişoara, înscris în CF nr. 404970 şi are adresa Bulevardul Ferdinand I, nr.2, cod 300006, localitatea Timişoara, judeţul Timiş.
(2) Asociaţia are o sucursală în oraşul Recaş, teren sport, judeţul Timiş, imobil înscris în CF. nr. 5969 Recaş.
(3) Jocurile echipei din postura de gazdă se desfăşoară în Timişoara, pe stadionul „Dan Păltinişanu”, respectiv, când se consideră oportun, pe Baza Sportivă nr. 1, a Universităţii „Politehnica” din Timişoara.
(4) Asociaţia va evolua în spiritul tradiţional al fotbalului timişorean, aşa cum s-a făcut el cunoscut în lungul timpului sub diverse sigle : „Politehnica”, „Ştiinţa”, etc., asigurând un filon de continuitate întru acest spirit, fără ca acest lucru să incumbe vreo legătură juridică între structurile juridice anterioare şi asociaţie.
3.- (1) Asociaţia funcţionează în temeiul OG. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ca o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial şi a Legii educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 ca structură sportivă, monosportivă, club sportiv de drept privat, persoană juridică nonprofit fără scop lucrativ.
(2) Asociaţia a fost înfiinţată prin voinţa membrilor fondatori, consimţită prin semnăturile private ale acestora în Actul constitutiv;
(3)Durata de funcţionare a ACS Poli Timişoara este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Timişoara.
4.- (1) Scopul asociaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive fotbalistice, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniu, participarea la competiţiile interne şi internaţionale, precum şi la alte activităţi conexe acestora.
(2) Prin realizarea scopului asociaţia îşi propune să contribuie la dezvoltarea fotbalului , în plan local si naţional.
5. - Obiectivele asociaţiei se circumscriu realizării scopului şi decurg din reglementările Federaţiei Române de Fotbal şi Ligii Profesioniste, precum şi din statutele şi regulamentele Federaţiei Internaţionale de Fotbal Asociaţie şi Uniunii Europeană de Fotbal Asociaţie;
6.- (1) Patrimoniul este format din drepturile şi obligaţiile patrimoniale dobândite în condiţiile legii;(2) Patrimoniul iniţial este de 500 lei, compus integral din numerar, suma avansată de membrii fondatori;
7.- Membrii asociaţiei sunt: membrii fondatori, membrii activi şi membrii de onoare;
8.- Obligaţiile membrilor sunt următoarele:
a) să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
b) să achite cotizaţia anuală, în funcţie de posibilităţile financiare;
c) să recunoască şi să respecte Statutul Asociaţiei şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului acesteia;
d) să contribuie la atragerea de noi membrii, sponsori, parteneri şi colaboratori pentru întărirea capacităţii financiare şi economice a Asociaţiei;
e) să nu întreprindă acţiuni în defavoarea Asociaţiei şi să nu transmită informaţii confidenţiale către terţi care ar putea prejudicia imaginea şi interesele Asociaţiei.”
9.- Finanţarea activităţii Asociaţiei se face în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Titlului XI din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
10.-(1) Veniturile şi cheltuielile sunt cuprinse în bugetul Asociaţiei.
(2) Aprobarea şi rectificarea bugetului se fac de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
11.-(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei fiind alcătuită din totalitatea membrilor activi cu drept de vot si cotizatia platita;
(2) Persoanele juridice participă la lucrările Adunării Generale prin reprezentanţii săi legali sau persoanele desemnate de aceştia cu mandat special;
12.-1) Consiliul Director este format din preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei şi trei membri;.
(2) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani care poate fi prelungit succesiv cu alte mandate de doi ani;
13.-Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director;
14.- În situaţia în care Asociaţia va participa la constituirea unei societăţi comerciale sportive pe acţiuni aportul membrilor activi cu titlu de cotizaţie va fi luat în considerare în stabilirea participării la capitalul social al societăţii comerciale.”
In conditiile aratate, urmeaza sa se stabileasca urmatoarele:
a.(1) Se va supune aprobării Consiliului Local aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara, alaturi de Consiliul Judetean Timis si Universitatea’’Politehnica’’ Timisoara la Asociatia’’Atletic Club Sportiv Recas’’, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a statutului asociaţiei, care va avea denumirea de „ACS Poli Timişoara”, potrivit Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Actul constitutiv al asociatiei se va modifica in conformitate cu prevederile Statutului modificat si completat prin hotararea de consiliu local;
b.- se vor numi din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in Adunarea Generala a ’’ACS Poli Timisoara’’: unul sau mai multi reprezentanti;
c.- se vor numi din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul Director al ’’ACS Poli Timisoara”: unul sau mai multi reprezentanti;
d.-se va imputernici Primarul Municipiului Timisoara sa semneze din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Statutul asociatiei, modificat şi completat, si daca va fi cazul si actul constitutiv ;
e. cotizatia pe anul 2012 din partea Municipiului Timisoara, care se va achita Asociatiei.
Precizam ca potrivit prevederilor art.12 pct.B din Statutul Asociatiei, membrii sunt obligati sa achite o cotizatie anuala, in functie de posibilitatile financiare.
Contributia financiara cu titlu de cotizatie anuala a Municipiului Timisoara pentru ACS Poli Timisoara se va aproba din bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02, subcap.67.02.05.01-Sport.Valoarea propusa pentru cotizatia anuala este in suma de 4.000.000 lei. Contributia financiara cu titlu de cotizatie, pentru perioada ramasa din anul 2012 este de 2000.000 lei, care va fi achitata trimestrial, cate 1000.000 lei pentru fiecare trimestru.
Pentru trimestrul al III-lea 2012 se aproba suma de 1.000.0000 lei, urmand ca pentru trimestrul al IV -lea sa se propuna aprobarea diferentei de 1.000.000 lei.
Suma necesara din bugetul local pentru achitarea cotizatiei este disponibila in urma rectificarii de buget efectuate in trimestrul al III-lea, prin care se suplimenteaza cap.67.02.05.01-Sport cu suma de 1.000.000 lei. In acest sens Directia Patrimoniu a transmis referatul nr.SC2012- 15722/10.07.2012 Directiei Economice, prin care a solicitat suplimentarea bugetului activitatii sportive cu 1.000.000 lei, destinati pentru ACS Poli, urmand ca proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei sa fie supus aprobarii in aceeasi sedinta de plen a CLT in care se va supune aprobarii rectificarea bugetului local.
Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatie, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare.
Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale ale echipelor de fotbal ale ’’ ACS Poli Timisoara’’, in conformitate cu calendarul Federatiei Romane de Fotbal, din editia 2012-2013.
Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul pentru care a fost constituita asociatia si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul asociatiei.
Municipiul Timisoara va efectua plata contributiei financiare astfel:
1. Va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata trimestrial, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;
2. Va efectua platile pentru contributia financiara , in transe pe durata trimestriala, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.
3.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.
Activitatea financiară a ’’ACS Poli Timisoara’’, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara.În acest sens, ’’ACS Poli Timisoara’’ va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de fotbal se va
realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
In concluzie, avand in vedere cele mentionate anterior, formula propusa privind conditiile de aderare a Municipiului Timisoara la ACS Recas, se incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare care garanteaza pe de o parte libertatea de asociere sau aderare, inclusiv a institutiilor publice locale, cand scopul il constitue realizarea unui interes public si pe de alta parte stipuleaza obligatia institutiilor si autoritatilor publice de a sprijini manifestarile sportive si sportul de performanta.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, pentru protectia si promovarea intereselor lor, unitatile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, in conditiile legii.
Potrivit prevederilor art. 36 (2) lit. e) coroborat cu prevederile art. 36 (7) lit. a) din cuprinsul aceluiasi act normativ, Consiliul Local este investit cu atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern, hotarand in conditiile legii asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.
Avand in vedere ca initiativa proiectului provine din sfera societatii civile, interesul public al proiectului este deplin asigurat implicarea autoritatii publice locale fiind justificata si din acest punct de vedere.
Deasemenea, in conformitate cu prevederile art. 1(1) si art. 2 din Ordonanta nr. 26/ 2001 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati pot constitui asociatii avand drept scop urmarirea realizarii acestui interes, scopul fiind, potrivit legii, si facilitarea accesului asociatiei la resurse private si publice precum si parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial.
Dispozitiile art. 4 din Ordonanta nr. 26/ 2001 privind asociatiile si fundatiile, reglementeaza strict constituirea subiectului de drept al asociatiei din trei sau mai multe persoane care de comun acord asigura contributia materiala cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati de interes al unor colectivitati.
Avand in vedere considerentele expuse apare oportuna aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara la ACS Recas, in calitate de membru asociat activ.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.