Fotbal / Supercupa Romaniei se va juca pe 10 iulie

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 17.04.2013 16:47 | Publicat in SPORT | Tipareste pagina

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal s-a întrunit pe 17 aprilie a.c., la Casa Fotbalului.
Printre altele, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a FRF în ziua de 1 iunie 2013, ora 11.00, la Casa Fotbalului, sala "Nicolae Dobrin", ordinea de zi cuprinzând următoarele puncte: Constatarea întrunirii cvorumului, aprobarea Ordinii de Zi, Alocuţiunea Preşedintelui FRF, Nominalizarea scrutatorilor, Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial sau verificarea acestuia în cazul în care a fost realizat prin stenogramă, Prezentarea Raportului privind activitatea Comitetului Executiv, Comisiilor şi Administraţiei FRF în perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2012, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv, Prezentarea Raportului de activitate şi a bilanţului pe anul 2012 ale SC Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia SRL, Prezentarea sintezei Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2012 şi aprobarea acestuia prin vot, Prezentarea sintezei Rapoartelor de audit extern pentru anul 2012, Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, Afilierea şi dezafilierea unor membri, Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a FRF din data de 1 iunie 2013.
A aprobat disputarea jocului contând pentru Supercupa României-Timişoreana, ediţia 2013, pe Arena Naţională din Bucureşti la data de 10 iulie a.c.
A aprobat, cu intrare în vigoare imediată, completarea şi modificarea Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, cele mai importante noi prevederi fiind următoarele:
- Art. 31.1. Procedurile se desfăşoară în scris. CNSL va putea amâna cauza o singură dată pentru lipsă de apărare temeinic motivată sau pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă. Amânarea cauzei pentru oricare dintre cele două motive menţionate nu dă dreptul părţilor de a mai solicita o nouă amânare.
- Art. 31.5. Litigiul va fi soluţionat în cel mult 30 de zile, calculate de la data primului termen de judecată. În situaţia efectuării unor expertize (contabile, grafoscopice etc.), termenul de soluţionare poate fi mai mare de 30 de zile.
- Art. 32.1. Constituie mijloace de probă: declaraţiile martorilor şi ale părţilor, înscrisurile, rapoartele experţilor, precum şi orice alte mijloace de probă pertinente. atunci când este vorba de înscrisuri doveditoare ale unor părţi, se vor avea în vedere cu prioritate, în următoarea ordine: documentele ce atestă plata prin transfer bancar (ordine de plată, extrase de cont); dispoziţii de plată sau alte chitanţe liberatorii. Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu data efectuării plăţii, suma (în cifre şi în litere, semnificaţia plăţii, numele în clar şi semnătura persoanelor la care se referă înscrisul.
- Art. 34.5. În recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la prima zi de înfăţişare. Se consideră înscrisuri noi cele emise după data pronunţării hotărârii de către comisia care a soluţionat fondul litigiului sau care nu au putut fi prezentate din motive ce nu sunt imputabile părţii care le depune. În aceste situaţii, dacă este cazul, se aplică dispoziţiile art. 32.1.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.