Care sunt poluantii atmosferici nocivi?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 25.09.2012 15:53 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

Aproape o treime dintre locuitorii europeni din mediul urban sunt expuşi unor concentraţii excesive de particule în suspensie în aer. Particulele sunt unul dintre cei mai importanţi poluanţi din punctul de vedere al efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane,deoarece reuşesc să ajungă în unele zone sensibile ale sistemului respirator. În ultimele decenii, UE a făcut progrese în ceea ce priveşte reducerea poluanţilor atmosferici aflaţi la originea acidificării, însă un nou raport, publicat pe 24 septembrie de Agenţia Europeană de Mediu (AEM), indică faptul că numeroase regiuni din Europa se confruntă cu dificultăţi persistente privind concentraţiile de particule în atmosferă şi ozonul troposferic.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest raport ne reaminteşte, la momentul oportun, cât de importantă este calitatea aerului pentru sănătatea cetăţenilor noştri. Iată de ce doresc ca 2013 să fie anul aerului şi de ce mă voi concentra pe consolidarea legislaţiei noastre privind calitatea aerului pentru a aborda problemele identificate astăzi.”
Profesorul Jacqueline McGlade, Director executiv al AEM, a declarat: „Politica Uniunii Europene a redus emisiile multor poluanţi în decursul ultimului deceniu, dar putem face mai mult de atât. În multe ţări, concentraţiile de poluanţi atmosferici sunt încă superioare limitelor legale şi recomandate, stabilite pentru a proteja sănătatea cetăţenilor europeni. De fapt, poluarea atmosferică reduce speranţa de viaţă a oamenilor cu aproximativ doi ani în cele mai poluate oraşe şi regiuni.”
Raportul pe 2012 al AEM privind calitatea aerului în Europa analizează expunerea cetăţenilor la poluanţii atmosferici şi oferă o imagine generală asupra calităţii aerului în Europa. Raportul are rolul de a sprijini elaborarea unor politici mai eficiente în favoarea aerului curat.
Constatări principale
• Particulele (PM) constituie cel mai grav risc sanitar legat de poluarea atmosferică din UE, conducând la mortalitate prematură. Raportul estimează că, în 2010, 21% din populaţia urbană a fost expusă la concentraţii de PM10 superioare valorilor limită zilnice cele mai stricte din UE, destinate să protejeze sănătatea. Până la 30% din populaţia urbană a fost expusă unor concentraţii de particule mai fine ‑ PM2,5 - superioare valorilor limită anuale din UE (mai puţin stricte). Conform nivelurilor de referinţă ale OMS, care sunt chiar mai stricte decât cele impuse de legislaţia UE, până la 81% şi respectiv 95% dintre locuitorii din mediul urban au fost expuşi unor concentraţii de particule care depăşesc valorile de referinţă stabilite pentru protecţia sănătăţii umane, ceea ce subliniază necesitatea de a revizui legislaţia referitoare la aer.
• Ozonul (O3) poate cauza probleme respiratorii şi poate conduce la mortalitate prematură. Expunerea în oraşe este foarte mare: 97% dintre locuitorii din mediul urban din UE au fost expuşi în 2010 la concentraţii de O3 superioare nivelului de referinţă al OMS. 17% au fost expuşi la concentraţii superioare valorii ţintă a UE pentru O3. În 2009, 22% dintre terenurile arabile din Europa au fost expuse la concentraţii de O3 cu efecte dăunătoare, ceea ce a condus la pierderi agricole.
• Dioxidul de azot(NO2) este o cauză majoră a eutrofizării (creşterea excesivă de alge şi plante în apă) şi a acidificării, contribuind de asemenea la formarea de particule şi ozon. În 2010, 7% dintre europenii din mediul urban au fost expuşi la niveluri de NO2 superioare valorilor limită ale UE. Emisiile naţionale de oxizi de azot din multe ţări europene încă depăşesc plafoanele de emisii stabilite de legislaţia UE şi prevăzute în acordurile Organizaţiei Naţiunilor Unite.
• Benzo(a)pirenul(BaP) este o substanţă cancerigenă. O proporţie considerabilă din populaţia urbană a UE (20-29% între 2008 şi 2010) a fost expusă la concentraţii care depăşesc valoarea ţintă a UE, care trebuie atinsă până în 2013. Creşterea în ultimii ani a emisiilor de BaP în Europa este prin urmare un motiv de îngrijorare.
• Dioxidul de sulf (SO2) este un excelent exemplu de succes: în ultimii ani, emisiile au fost reduse semnificativ datorită legislaţiei UE, care impune utilizarea tehnologiilor de epurare a emisiilor şi reducerea conţinutului de sulf din combustibili. 2010 a fost primul an în care populaţia urbană din UE nu a fost expusă la concentraţii de SO2 superioare valorii limită a UE.
• Concentraţiile de monoxid de carbon, de benzen şi de metale grele (arsenic, cadmiu, nichel, plumb) din aerul exterior sunt, în general, scăzute, localizate şi sporadice în UE, cu un număr mic de depăşiri ale valorilor limită şi ale valorilor ţintă stabilite de legislaţia UE.
Etapele următoare
În ultimii ani, AEM a publicat informaţii anuale privind emisiile de poluanţi atmosferici şi depăşirile plafoanelor de emisii prevăzute în Directiva privind plafoanele naţionale de emisie (PNE). În cursul acestui an, AEM va publica o analiză retrospectivă, în cadrul căreia va determina dacă au fost îndeplinite obiectivele în materie de sănătate şi mediu prevăzute în Directiva PNE pentru 2010.
Comisia Europeană pregăteşte în prezent o revizuire a legislaţiei UE privind aerul, în consultare cu părţile interesate, iar în 2013 va pune un accent deosebit pe politicile de combatere a poluării aerului.
Context
Calitatea slabă a aerului poate cauza afecţiuni cardiace, probleme respiratorii, cancer pulmonar, dificultăţi de respiraţie şi alte boli. Unii poluanţi pot conduce la eutrofizare, la reducerea randamentului culturilor agricole, la diminuarea creşterii pădurilor şi au consecinţe asupra climei. Emisiile mai multor poluanţi au scăzut în ultimii ani, ceea ce a condus la îmbunătăţirea calităţii aerului în anumite zone. Totuşi, această scădere nu a condus întotdeauna la o reducere corespunzătoare a concentraţiilor poluanţilor atmosferici. Problemele persistente legate de calitatea aerului necesită eforturi suplimentare pentru reducerea emisiilor mai multor poluanţi.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.