Comisia Europeana va recupera 426 de milioane de euro

Scris de Vlad Turburan | Publicat in 22.06.2012 16:03 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

În cadrul aşa-numitei proceduri de verificare şi închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 436 de milioane de euro, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE cheltuite în mod incorect de statele membre.Întrucât unele dintre aceste fonduri au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar este uşor mai mic, ridicându-se la 426 de milioane de euro. Banii sunt returnaţi la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăţilor şi cu controlul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligaţia de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Pentru a ţine seama de presiunile financiare resimţite în unele state membre ca urmare a crizei financiare, Comisia a adoptat un regulament prin care autorizează statele membre care beneficiază de asistenţă financiară să întârzie, în anumite condiţii, cu până la 18 luni rambursarea fondurilor utilizate în mod incorect. Această măsură se adaugă la opţiunile existente de a solicita eşalonarea rambursării de-a lungul unui număr limitat de ani. Primul stat membru care a depus o cerere pentru această facilitate a fost Grecia.

Principalele corecţii financiare
În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Marea Britanie. Cele mai semnificative corecţii individuale sunt:
ˇ 131,3 milioane de euro revendicate de la Spania pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
ˇ 98,9 milioane de euro revendicate de la Italia pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
ˇ 71,5 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru deficienţe ale controalelor privind stafidele;
ˇ 62,9 milioane de euro revendicate de la Franţa pentru deficienţe ale controalelor privind primele pentru bovine;
ˇ 21,3 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare;
ˇ 13,3 milioane de euro (impact financiar: 13,1 milioane EUR) revendicate de la Polonia pentru un sistem de sancţionare deficient, precum şi pentru nedefinirea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC - Good Agricultural and Environment Conditions) privind eco-condiţionalitatea;
ˇ 11,6 milioane de euro revendicate de la Grecia pentru absenţa sistemului de control al producţiei şi depozitării zahărului.
Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorităţii plăţilor din cadrul PAC, în principal prin intermediul agenţiilor lor de plăţi. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu în ce priveşte verificarea cererilor pentru plăţile directe depuse de fermieri. Comisia desfăşoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele şi măsurile în ceea ce priveşte deficienţele sunt suficiente, şi are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că măsurile luate de statul membru în cauză nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.
Pentru detalii privind modul în care funcţionează sistemul de verificare şi închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 şi fişa informativă intitulată 'Pentru o gestionare înţeleaptă a bugetului agricol', disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.
În tabelele ataşate (anexele I şi II) sunt incluse detalii privind corecţiile individuale, per stat membru şi per sector.

Anexa I - Verificarea şi închiderea conturilor FEGA şi FEADR
Decizia 38: Corecţii efectuate per stat membru (în milioane de euro)
Sectorul şi motivul aplicării corecţiei Valoarea corecţiei Valoarea impactului financiar al corecţiei
Danemarca / Prime pentru şeptel - corecţie propusă pentru neaplicarea de sancţiuni privind prima specială pentru bovine 0,116 0,116
Estonia / Dezvoltare rurală - corecţie propusă pentru deficienţe în verificarea caracterului rezonabil al costurilor şi deficienţe ale controalelor ce antrenează un risc de dublă finan?are 0,798 0,798
Franţa / Prime pentru şeptel - corecţie propusă pentru introducerea cu întârziere în baza de date a mişcărilor de animale, deficienţe în verificarea documentelor justificative, deficienţe privind aplicarea noţiunii de erori evidente şi privind accesul la baza de date naţională de identificare a abatoarelor 62,919 62,919
Germania / Alte corecţii - corecţie propusă pentru erorile cunoscute în ce priveşte populaţia din cadrul FEGA şi FEADR, constatate în cadrul operaţiunii de verificare şi închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar 2008 0,170 0,170
Grecia / Restituiri la export - corecţie propusă pentru absenţa sistemelor de control al producţiei şi depozitării zahărului 11,580 11,580
Fructe şi legume - corecţie propusă pentru numărul insuficient de controale administrative şi neaplicarea de sancţiuni în cadrul prelucrării citricelor 0,513 0,513
Fructe şi legume - corecţie propusă pentru deficienţe privind producţia minimă de stafide 71,506 71,506
Vin - corecţie propusă pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare 21,336 21,336
Italia / Fructe şi legume - corecţie propusă pentru plăţi efectuate după termenul regulamentar 0,515 0,515
Fructe şi legume - corecţie propusă pentru deficienţe în controlul producţiei de roşii 8,747 8,747
Fructe şi legume - corecţie propusă pentru deficienţe în controalele administrative şi contabile 2,784 2,784
Vin - corecţie propusă pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare 98,881 98,881
Dezvoltare rurală - corecţie propusă pentru controalele la faţa locului întârziate privind măsurile de agromediu şi pentru deficienţe privind anun?area controalelor la faţa locului 0,663 0,663
Marea Britanie / Restituiri la export - corecţie propusă pentru deficienţe ale controalelor de substituţie 0,002 0,002
Prime pentru şeptel - corecţie propusă pentru neaplicarea de sancţiuni în cazul nerespectării cerinţelor privind animalele care fac obiectul unor cereri de finanţare care depăşesc cota, al plăţilor către solicitanţi cu mai puţin de 10 drepturi de cotă şi al deficienţelor în aplicarea de penalităţi pentru animalele dispărute 0,055 0,055
Olanda / Alte corecţii - corecţie propusă pentru erori descoperite în timpul operaţiunii de verificare şi închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar 2007 0,081 0,081
Polonia / Eco-condiţionalitate - corecţie propusă pentru nedefinirea unor bune condiţii agricole şi de mediu şi pentru deficienţe ale sistemului de sancţionare 13,287 13,141
Portugalia / Prime pentru şeptel - corecţie propusă pentru neaplicarea de sancţiuni şi excluderea anumitor populaţii de la controalele la faţa locului 0,110 0,110
Alte corecţii - corecţie propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare şi închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar 2008 1,405 1,405
România / Întârzierea plăţilor - corecţie propusă pentru nerespectarea termenelor de plată 7,674 rambursare în valoare de 1,726
Slovenia / Alte corecţii - corecţie propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare şi închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar 2008 0,008 0,008
Alte corecţii - corecţie propusă pentru erorile descoperite în cadrul operaţiunii de verificare şi închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar 2009 0,006 0,006
Spania / Vin - corecţie propusă pentru plantarea de viţă-de-vie fără drepturi de (re)plantare 131,301 131,301
Dezvoltare rurală - Corecţie propusă pentru deficienţe privind controalele la faţa locului, măsurarea parcelelor agricole, aplicarea unor bune practici agricole referitoare la măsurile de agromediu şi zonele defavorizate 1,061 1,061
TOTAL 435,519 425,973

Anexa II - Verificarea şi închiderea conturilor FEGA şi FEADR
Decizia 38: Corecţii per sector (în milioane de euro)
Sector Valoarea corecţiei Valoarea impactului financiar al corecţiei
Restituiri la export 11,582 11,582
Fructe şi legume 84,065 84,065
Vin 251,518 251,518
Prime pentru şeptel 63,201 63,201
Eco-condiţionalitate 13,287 13,141
Dezvoltare rurală 2,522 2,522
Întârzierea plăţilor 7,674 -1,726
Alte corecţii 1,670 1,670
TOTAL 435,519 425,973

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.