Europa: Tabloul de bord al pietei interne

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.02.2013 19:51 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

Potrivit tabloului de bord al pieţei interne al Comisiei Europene, statele membre au obţinut, în pofida perioadei dificile, rezultate mai bune ca niciodată în ceea ce priveşte promptitudinea transpunerii normelor UE în legislaţia naţională. Piaţa unică contribuie în mod esenţial la ieşirea Europei din impasul economic, însă nu aduce beneficii în mod automat: transpunerea la timp a legislaţiei este o condiţie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de politică stabilite în directive.
Tabloul de bord al pieţei interne a fost publicat pentru prima dată acum cincisprezece ani, iar ediţia actuală arată că statele membre au realizat progrese importante. Deficitul mediu de transpunere în UE, şi anume procentajul directivelor referitoare la piaţa internă care nu au fost transpuse în legislaţia naţională în termenele prevăzute, a scăzut de la 6,3 % în 1997 la un nivel nou record de 0,6 %, care se situează astfel sub obiectivul de 1 % stabilit de comun acord de şefii de stat şi de guvern europeni în 2007 şi aproape de obiectivul de 0,5 % propus în Actul privind piaţa unică din aprilie 2011 (Galerie Foto: Tabel - deficitul mediu de transpunere) .
Cele mai bune performanţe în această ediţie le-au obţinut Irlanda, Malta, Estonia şi Suedia, care au reuşit să pună în aplicare în legislaţia lor naţională cel mai mare număr de directive. De asemenea, statele membre au reuşit să reducă numărul total de directive transpuse incorect (deficitul de conformitate a scăzut şi el de la 0,7 % la 0,6 %). În schimb, a crescut numărul directivelor pentru care transpunerea este în întârziere cu doi ani sau mai mult.
În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei UE, numărul încălcărilor continuă să scadă, foarte probabil datorită introducerii de mecanisme de soluţionare mai timpurie a problemelor de neconformitate cu legislaţia UE. Faţă de noiembrie 2007, numărul de proceduri iniţiate privind încălcarea dreptului Uniunii s-a redus cu 38 %. Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE iniţiate de Comisie, fiind urmată de Spania şi Grecia. Majoritatea cazurilor apar în continuare cu precădere în domeniul fiscalităţii şi al mediului.
Atunci când toţi indicatorii privind asigurarea respectării normelor sunt luaţi în considerare (a se vedea detaliile în tabelul de mai jos, care ilustrează stadiul de aplicare a directivelor privind piaţa internă), România, Estonia, Cipru, Republica Cehă şi Lituania înregistrează cele mai bune rezultate la nivel global.    
Implementarea directivelor privind piaţa internă
Deficitul mediu de transpunere la nivelul UE a scăzut în continuare de la 0,9 % la 0,6 % în cursul ultimelor şase luni, iar numărul statelor membre care au atins obiectivul de 1 % a crescut de la şaisprezece la douăzeci şi trei.
În total, douăsprezece state membre au atins sau şi-au egalat cel mai bun rezultat obţinut în ceea ce priveşte deficitul de transpunere după 1997: Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Italia, Cipru, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Slovacia şi Suedia, Italia şi Luxemburgul trecând pentru prima dată sub pragul de 1 %. Acest lucru ilustrează nivelul ridicat de prioritate acordat de statele membre transpunerii la timp a directivelor, chiar şi în contextul crizei economice actuale.
Irlanda a obţinut cele mai bune rezultate în materie de transpunere: aceasta a transpus toate directivele în timp util şi a atins un deficit de 0,0 %. Dar progresul cel mai impresionant este cel înregistrat de Italia, care şi-a redus deficitul de transpunere de la 2,4 %, cifră înregistrată cu şase luni în urmă, la 0,8 % în prezent. De asemenea, România şi-a redus deficitul de transpunere în mod remarcabil de la 1,1 % la 0,4 %. Toate cele trei state membre fac schimb de bune practici în această ediţie a tabloului de bord al pieţei interne.
În prezent, statele membre au nevoie în medie de nouă luni şi jumătate pentru a transpune o directivă a UE după expirarea termenului de transpunere. În ceea ce priveşte directivele (menţionate în raport) care au depăşit termenul-limită de transpunere cu mai mult de doi ani, doar cinci state membre nu au îndeplinit obiectivul de „toleranţă zero”.
Încălcări
Numărul mediu de proceduri iniţiate privind încălcarea dreptului Uniunii se ridică în continuare la 31 de cazuri per stat membru. Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE – de zece ori mai multe decât Lituania, statul membru cu cel mai mic număr de cazuri – fiind urmată de Spania şi Grecia.
În ciuda acestui fapt, respectivele state membre şi-au îmbunătăţit rezultatele dintr-o perspectivă pe termen lung: de când au aderat la sistemul EU-pilot, numărul cazurilor de încălcări a scăzut cu 47 % în Italia, 39 % în Spania şi 25 % în Grecia.
Mediul şi fiscalitatea reprezintă 45 % din toate procedurile privind încălcarea dreptului UE.
Durata medie a procedurilor privind încălcarea dreptului UE variază de la zece luni (Luxemburg) la trei ani (Suedia).
După ce Curtea de Justiţie constată că a avut loc o încălcare a legislaţiei UE, statele membre trebuie să ia măsuri imediate pentru a se conforma hotărârii sale. Cu toate acestea, soluţionarea multor cauze durează foarte mult: în medie, peste 17,4 luni. Pentru Spania, Irlanda şi Franţa, perioada este de aproape doi ani. Comunicarea privind o guvernanţă mai bună a pieţei unice solicită statelor membre să accelereze acest proces pentru a se conforma hotărârilor Curţii de Justiţie în sectoarele-cheie identificate, adică să se conformeze pe deplin în termen de 12 luni, în medie.

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.