Harta privind acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltare regionala

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.04.2014 16:26 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

Comisia a aprobat, pentru Romania, harta privind acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltare regionala in perioada 2014-2020.
Harta defineşte regiunile ce pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii, acordate de autoritaţile romane.
Ea stabileşte nivelurile maxime ale ajutoarelor ce pot fi acordate intreprinderilor din regiunile eligibile.

Harta va fi valabila pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020.
In termeni practici, intregul teritoriu al Romaniei este eligibil pentru acordarea de ajutoare de stat pentru investiţii.
Nivelurile maxime pentru intreprinderile mari se situeaza intre 10 şi 50%, ele putand fi majorate pentru IMM-uri.
Harta a fost aprobata in cadrul noilor orientari privind ajutoarele regionale, adoptate de Comisia Europeana in luna iunie 2013.
Aceste orientari stabilesc condiţiile in care se poate acorda ajutor de stat intreprinderilor in scopul dezvoltarii regionale.
Obiectivul lor este de a promova creşterea economica şi de a spori coeziunea in cadrul pieţei unice.
    
Harta ajutoarelor regionale a Romaniei defineşte, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii acordate de autoritaţile romane şi stabileşte nivelurile maxime ale ajutoarelor (aşa-numitele „intensitaţi ale ajutorului”) care pot fi acordate intreprinderilor din regiunile eligibile.
Harta va fi valabila in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020.

Intregul teritoriu al Romaniei va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiţii.
Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investiţii realizate de intreprinderile mari din zonele asistate se situeaza intre 10% şi 50% din costurile totale ale investiţiei, in funcţie de regiune. Pentru investiţiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.    
    
In temeiul orientarilor regionale, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile in mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiţii, intrucat scopul principal al ajutoarelor regionale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa. In noua harta, la aceasta categorie se incadreaza regiuni reprezentand 89,4% din populaţia Romaniei, iar acestea vor continua sa fie eligibile pentru ajutoare regionale pentru investiţii la intensitaţi maxime variind intre 35% şi 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investiţii in cauza.

Şi alte regiuni aflate intr-o situaţie defavorizata faţa de media UE sau de media naţionala pot deveni eligibile daca indeplinesc anumite criterii şi daca respecta criteriul acoperirii demografice totale.
Statele membre pot astfel gestiona propriile disparitaţi regionale.
Avand in vedere ca aceste regiuni sunt mai puţin defavorizate decat cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atat domeniul de aplicare geografic, cat şi intensitatea ajutorului sunt limitate.
In aceasta categorie, regiunea din jurul Bucureştiului, in care locuieşte 10,6% din populaţia Romaniei, va putea sa beneficieze de ajutoare regionale pentru investiţii la intensitaţi maxime ale ajutorului variind intre 10% şi 35%.    
    
Avand in vedere ca PIB-ul pe cap de locuitor in regiunea din jurul Bucureştiului nu se mai situeaza sub 75% din media UE, intensitaţile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investiţii sunt mai mici decat in perioada precedenta. In restul regiunilor asistate, intensitatea maxima a ajutorului va ramane neschimbata, cu excepţia unei singure regiuni (Vest) in care se va inregistra o uşoara scadere (10 puncte procentuale), avand in vedere ca PIB-ul acesteia a crescut şi ca regiunea este in prezent mai puţin defavorizata faţa de media UE.    
    
Context

Orientarile privind ajutoarele regionale stabilesc normele in temeiul carora statele membre pot acorda intreprinderilor ajutoare de stat pentru a sprijini investiţiile in instalaţii de producţie noi in regiunile defavorizate ale Europei sau pentru a extinde ori moderniza instalaţiile existente. Scopul final al ajutoarelor de stat regionale este de a sprijini dezvoltarea economica şi ocuparea forţei de munca. Orientarile privind ajutoarele regionale cuprind norme pe baza carora statele membre pot elabora harţi ale ajutoarelor regionale valabile pe intreaga perioada de valabilitate a orientarilor. Harţile identifica zonele geografice in care intreprinderile pot primi ajutoare de stat regionale şi definesc procentul reprezentat de ajutoare din costurile investiţiilor eligibile (intensitatea ajutorului). Costurile eligibile reprezinta partea din costurile totale ale investiţiei care pot fi luate in considerare pentru calcularea ajutorului.    
    
Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) permite statelor membre sa acorde ajutoare de stat pentru a promova dezvoltarea economica a regiunilor in care nivelul de trai este anormal de scazut sau in care exista un grad de ocupare a forţei de munca extrem de scazut. Potrivit orientarilor privind ajutoarele de stat regionale, aceste regiuni sunt zonele care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE şi regiunile ultraperiferice. In plus, pentru a asigura o tranziţie fara probleme, regiunile al caror PIB se afla in trecut sub pragul de 75% din PIB-ul UE vor continua sa fie predefinite la nivelul UE ca fiind eligibile pentru ajutoare regionale. Articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE autorizeaza ajutoarele de stat destinate sa faciliteze dezvoltarea anumitor activitaţi sau a anumitor regiuni economice, in cazul in care acestea nu modifica in mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale intr-o masura care contravine interesului comun. Orientarile privind ajutoarele de stat regionale definesc aceste regiuni ca zone ale statelor membre care sunt defavorizate faţa de media UE sau faţa de media naţionala. Acoperirea demografica este repartizata intre statele membre in funcţie de criterii socioeconomice care ţin seama de disparitaţile regionale, inclusiv de şomaj, atat la nivelul UE, cat şi la nivel naţional. Ulterior, este la latitudinea fiecarui stat membru sa decida, in harta sa regionala, care este cea mai buna modalitate de a utiliza aceasta marja de manevra pentru a defini mai multe regiuni eligibile in scopul gestionarii disparitaţilor regionale interne.    
    
Versiunea neconfidenţiala a deciziei va fi disponibila cu numarul de caz SA.38364 in Registrul ajutoarelor de stat pe pagina de internet dedicata concurenţei de indata ce vor fi soluţionate eventualele probleme legate de confidenţialitate.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.