Ce acte sunt necesare pentru prelungirea valabilitatii autorizatiilor taxi?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 19.01.2014 14:58 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - In perioada 20.01.2014 – 14.02.2014, toti transportatorii autorizati persoane fizice, intreprinderi familiale si persoane juridice vor depune la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (camera 12) documentatia completa necesara prelungirii valabilitatii autorizatiei taxi.

Potrivit art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, modificata si completata, o autorizatie taxi sau o copie conforma detinuta pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ urmatoarele conditii:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei si este detinut in conditiile art. 4 alin. (3);
b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) daca se inlocuieste autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizatiei taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizatia de transport sau nu i s-a suspendat autorizatia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere este in termen de valabilitate si transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi, sau din transportul in regim de inchiriere, in conformitate cu contractele prevazute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a caror copii conforme solicita prelungirea.

Documentele se vor depune in xerocopie, insotite de actul in original, pentru verificarea autenticitatii acestora si trebuie sa cuprinda urmatoarele acte necesare:
     
a) cerere tip a  transportatorului autorizat;
b)  autorizatia de taxi;
c) certificat de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, inspectia tehnica periodica valabila, iar culoarea autovehiculuilui utilizat in transportul in regim de taxi - integral alb sau integral galben;
d)  certificatul de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi, valabil;
e)  declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecereat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi;    
f)  declaratie pe propria raspundere privind dotarile autovehiculului, datata si semnata de transportatorul autorizat care solicita prelungirea autorizatiei taxi;
g) pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale - registrul jurnal de incasari şi plaţi (numai pagina cu totalul incasarilor) pe ultimii 5 ani; pentru persoane juridice - fisa contului de venituri in care s-au inregistrat veniturile din activitatea de taxi (numai pagina cu totalul incasarilor) pe ultimii 5 ani.
h)  Certificat de inregistrare la Registrul Comertului – in vederea incheierii contractului.

Modelul de cerere prevazut la punctul a) precum si declaratiile prevazute la punctele e) si f) pot fi obtinute de la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (camera 12) si de pe site-ul Primariei.
Pentru transportatorii autorizati a caror documentatie este completa si indeplineste toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare se va afisa in data de 28.02.2014 pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara si la sediul Serviciului  Transport si Siguranta Circulatiei din Piata Libertatii, nr. 1, programarea pe zile in vederea ridicarii autorizatiilor taxi cu valabilitatea prelungita.

Eliberarea autorizatiilor taxi cu valabilitatea prelungita pentru inca 5 ani va incepe din data de 03.03.2014, in acelasi timp se va semna contractul de delegare a gesiunii, se vor elibera ecusoanele si se va desfasura pe baza  programarii prestabilite, fiind conditionata de prezentarea transportatorului cu autovehiculul autorizat, predarea autorizatiei taxi (in original) cu valabilitatea expirata, a contractelor de atribuire in gestiune delegata, precum si a ecusoanelor aferente.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.