150,37 MILIOANE EURO pentru ARAD, DEVA, RESITA si TIMISOARA. Cine va lua mai mult pentru DEZVOLTARE URBANA DURABILA?...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 04.04.2017 13:37 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Programul Operaţional Regional 2014-2020 finanţeaza in cadrul axei prioritare 4 Dezvoltarea Urbana Durabila.
In acest sens, au fost publicate spre consultare ghidurile solicitantului pentru cele 5 obiective specifice dedicate dezvoltarii urbane durabile.
La nivelul Regiunii Vest, beneficiarii direcţi ai acestei axe prioritare sunt municipiile Arad, Deva, Reşiţa şi Timişoara.

Obiective specifice pentru care au fost publicate ghidurile solicitantului sunt:
#Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţa de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila
#Obiectivul specific 4.2 - Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet
#Obiectivul specific 4.3 - Imbunataţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunitaţilor marginalizate din municipiile – reşedinţa de judeţ din Romania
#Obiectivul specific 4.4 - Creşterea calitaţii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca
#Obiectivul specific 4.5 - Creşterea calitaţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Consultarea publica are ca termen limita data de 18 aprilie 2017, data pana la care se pot transmite observaţii şi/sau propuneri de modificare catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europe (MDRAPFE) la adresa de e-mail regio@mdrap.ro sau catre Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) la adresa de e-mail office@adrvest.ro.
Ghidurile supuse consultarii se gasesc atat pe pagina web a ADR Vest la adresa http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/, cat şi pe cea a programului, www.inforegio.ro.  

Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite sa contribuie la dezvoltarea urbana durabila prin: reducerea emisiilor de carbon; imbunataţirea mediului urban, revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea terenurilor industriale dezafectate; regenerarea fizica, economica şi sociala a comunitaţilor defavorizate; creşterea calitaţii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie; creşterea calitaţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de munca.

Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro.
Acesta va fi distribuit municipiilor reşedinţa de judeţ din regiune (Arad, Deva, Reşiţa şi Timişoara) in funcţie de proiectele propuse de acestea, aceste municipii fiind singurele care pot beneficia de finanţare nerambursabila in cadrul axei prioritare 4 a POR.
Pentru a beneficia de aceste finanţari, municipiile trebuie sa aiba un Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru proiecte depuse in cadrul obiectivului specific 4.1 şi o Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana pentru proiectele depuse in cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menţionate anterior.
Aceste documente sunt documente strategice de planificare care abordeaza provocarile de mobilitate urbana, precum şi cele economice, de mediu, climatice, demografice şi sociale.
Toate proiectele finanţate trebuie sa raspunda nevoilor municipiilor şi direcţiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.

Proiectele care vor primi finanţare in cadrul celor 5 obiective specifice vizeaza:
#4.1 – diminuarea ponderii utilizarii autoturismului personal prin imbunataţirea transportului public urban de calatori, crearea/modernizarea/extinderea unei reţele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spatii pietonale attractive
#4.2 - reconversia/reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate din interiorul municipiilor resedinta de judet si transformarea lor in zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunitaţii
#4.3 - rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale şi economice concentrate in anumite zone defavorizate şi marginalizate din interiorul oraşelor, prin asigurarea condiţiilor de baza infrastructurale şi pentru locuire (utilitaţi, accesibilitate, spaţii publice etc.)
#4.4 - construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie antepreşcolara (creşe) şi preşcolara (gradiniţe)
#4.5 -  construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic şi invaţarea pe tot parcursul vieţii (licee tehnologice si scoli profesionale).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.