19.314 locuri in GRADINITELE din JUDETUL TIMIS. Tot ce trebuie sa stii despre INSCRIERE si REINSCRIERE...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 03.05.2017 11:22 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

In anul şcolar 2017-2018, privind inscrierea/reinscrierea in gradiniţe, ISJ Timiş are aprobate 854 grupe cu un numar de 19.314 locuri (unitaţi de stat şi privat), informeaza inspectorul şcolar general Aura Danielescu.

Dintre acestea, 347 grupe cu 7473 locuri  in mediul rural ( 279 cu program normal şi 68 cu program prelungit) invaţamant de stat şi 4 grupe invaţamant privat cu 57 locuri.
Dintre acestea, la stat sunt 150,25 grupe mari, 111,48 grupe mici şi 85,27 grupe mijlocii la invaţamant de stat şi 1,33 din fiecare grupa pe invaţamant privat, rural.
409 grupe in mediul urban cu 10 316 locuri (98 cu program normal şi 305 cu program prelungit) in invaţamantul de stat, masa.
Dintre acestea, 168,49 sunt grupe mari, 118,19 grupe mici şi 122,32 grupe mijlocii.
6 grupe cu program saptamanal cu 165 locuri in mediul urban.
In invaţamantul special, pe urban: 33 grupe cu 277 locuri din care 18 program normal, 14 prelungit şi 1 program saptamanal.
In invaţamantul special sunt 13 grupe mari, 10 grupe mici şi 10 grupe mijlocii
Invaţamant privat autorizat şi acreditat: Mediul rural - 4 grupe cu 57 locuri ( 2 PP şi 2 PN)
Urban: 61 grupe cu 1191 locuri ( 8 grupe PN şi 53 PP).
Din care 17,83 grupe mari, 22,34 grupe mici, 20,83 grupe mijlocii.

Cadrul normativ pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ in anul scolar 2017-2018, in invaţamantul preşcolar, este asigurat de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste intre 3 şi 6 ani in invaţamantul preşcolar se deruleaza, succesiv, urmatoarele etape:
# reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invaţamant preşcolar in acest an şcolar şi urmeaza sa o frecventeze şi in anul şcolar care urmeaza;
# inscrierea copiilor nou veniţi.
Reinscrierile vor incepe pe 8 mai 2017, iar inscrierile se vor derula incepand cu 22 mai 2017.
Orarul reinscrierilor şi, respectiv, al  inscrierilor vor fi stabilite de conducerea unitaţii de invaţamant şi vor fi afisate, la loc vizibil, in fiecare gradiniţa, pentru informarea parinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, şi, eventual, pe site-ul inspectoratului şcolar.
Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mica (copii de 3 ani).
In baza HG nr.1252/2012 şi in limita locurilor disponibile, pot fi inscrişi in grupa mica şi copii cu varsta cuprinsa intre 2 şi 3 ani.
In situaţia in care intr-o unitate de invaţamant numarul cererilor de inscriere a copiilor in invaţamantul preşcolar, primite de la parinţi, este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare

#existenţa unui document care dovedeşte ca este orfan de ambii parinţi (situaţia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situaţiei copilului orfan de ambii parinţi);
#existenţa unui document care dovedeşte ca este orfan de un singur parinte;
#existenţa unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invaţamant respectiva;
#existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului.

In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinţi este mai mare decat numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii şi, in final, copiii care indeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invaţamant preşcolar sau cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de catre consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti pana la data de 19 mai 2016. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate dupa epuizarea departajarii pe baza criteriilor generale menţionate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de invaţamant va indica documentele doveditoare pe care parintele trebuie sa le depuna in momentul completarii/validarii cererii-tip de inscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii şi nu pot include existenţa unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului procesului de inscriere in invaţamantul preşcolar.

Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor  de invaţamant preşcolar vor  afisa, la vedere, pentru toti cei interesati, urmatoarele informaţii:
#capacitatea instituţiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
#criteriile generale şi criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
#numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totalul disponibil.
Totodata, unitaţile de invaţamant preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind statutul gradiniţei, respectiv: autorizata sa funcţioneze provizoriu sau acreditata ARACIP.
Pentru soluţionarea diferitelor situaţii legate de reinscriere/inscriere in unitaţile de invaţamant preşcolar, ISJ/ISMB vor consilia şi sprijini parinţii, ţinand cont, cu precadere, de interesul educaţional al copilului.
Etapele de reinscriere şi inscriere vor fi realizate conform Procedurii informatice specifice (transmise ISJ/ISMB de catre MEN), Modul SIIIR – Inscrierea la gradiniţa 2017-2018.

Inspectoratele scolare se vor asigura ca sunt indeplinite, in fiecare unitate de invaţamant preşcolar sau cu grupe de preşcolari, condiţiile organizatorice şi logistice necesare pentru utilizarea facila a aplicaţiei informatice SIIIR.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.