225 FAMILII sau PERSOANE SINGURE din TIMISOARA au primit AJUTOR de INCALZIRE a LOCUINTEI. Fara TERMOFICARE!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 17.10.2017 08:02 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara preia cererile si declaratiile pe propria raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale, energie electrica, combustibili solizi si petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizata, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017 - 31 martie 2018.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau resedinta in municipiul Timisoara, care realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 615 lei.
Pot beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica numai familiile sau persoanele singure care nu detin alta forma de incalzire.

Actele necesare pentru intocmirea dosarului:
1. Cerere - declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – formular tip;
2. Copii dupa actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ pasaport/ carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de sedere temporara sau permanenta, document de identitate permis de şedere pe termen lung, certificat de inregistrare, carte de rezidenţa pentru cetatenii straini sau apatrizi);
3. Acte din care rezulta calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicita ajutorul:
#proprietar ( copie dupa contractul de vanzare – cumparare, extras de carte funciara)
chirias (contract de inchiriere)
#imputernicit (contract de comodat sau imputernicire de la proprietar/titularul contractului de inchiriere);
4.Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii:
- adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa, prime, ore suplimentare etc.);
- cupoane pensii;
- cupoane indemnizatii pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani;
- cupoane indemnizatii cu caracter permanent;
- cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare;
- acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividende sau parti sociale;
declaratie privind alte venituri realizate;
- persoanele care nu realizeaza venituri vor depune o declaratie in acest sens;
5. Copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului aflat in proprietate (unde este cazul);
6. Factura de gaz in cazul ajutorului de incalzire cu gaze naturale;
7. Factura de energie electrica şi dovada de la Asociaţia de Locatari ca nu deţin alta forma de incalzire in cazul ajutorului de incalzire cu energie electrica.
Pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu energie electrica titularul ajutorului trebuie sa fie şi titularul contractului cu furnizorul (ENEL ENERGIE S.A.).

In CERERE-DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţa sociala, solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune comodat sau alta forma de deţinere cuprinse in lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuinţei, prevazuta in anexa nr. 4 la normele metodologice.

Neindeplinirea obligatiei titularului de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, bunurile mobile si imobile detinute de toţi membri familiei, asa cum sunt acestea trecute in formularele tip, precum şi necomunicarea modificarilor intervenite in componenţa familiei şi a veniturilor acestora in termen de 5 zile de la data modificarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2000 lei.

Cererile se depun de luni pana vineri intre orele 8 – 16 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara din B-dul Regele Carol I nr.10.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0256-220583.

In cursul anului 2016, un numar de 225 de familii sau persoane singure au fost beneficiare de ajutor social (19 in lunile ianuarie – martie 2016, respectiv 206 in lunile noiembrie – decembrie 2016) şi li s-a emis dispoziţia de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri, suma totala aprobata fiind de 61.944 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.