3.605 burse scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.03.2012 10:19 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local va supune votului în plen proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2012 la acelaşi nivel cu cuantumurile anului 2011,precum şi a unui număr de 3.605 burse, în sumă totală de 1.999.650 lei.

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, în conformitate cu HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:
1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional;
2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean;
3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi
4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele).

Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:
- Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), până în anul 2011, au fost de 90, 60, 50, respectiv 55 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni;
- Până la apariţia Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel:
• numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;
• bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege
Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean…”
Prin HCL nr. 41/07.02.2012, privind aprobarea bugetului local pe anul 2012, pentru burse a fost alocată suma de 2.000.000 lei.
Dat fiind faptul că suma cuprinsă în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse conform prevederilor ordinului 5576/07.10.2011, se propune menţinerea cuantumurilor din anul 2011, acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a)– care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la 10% din numărul total de elevi. Acest procent rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Tabel privind calculul BURSELOR pentru anul şcolar 2011-2012, aferent anului financiar 2012, pentru unităţile de învăţământ preşcolar de stat din municipiul Timişoara

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), astfel:

Art. 6.
*Burse de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
- 248 Nr. burse / 9 Perioada de acordare (luni) / 90 Cuantum (lei) / 200.880 Suma (lei)
**Lit. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;
- 178 / 9 / 90 / 144.180
**Lit b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;
- 4 / 9 / 90 / 3.240
**Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS
- 66 / 9 / 90 / 53.460

Art. 8
*Burse de merit
- 1.428 / 9 / 60 / 771.120
**Lit. a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
- 1.115 / 9 / 60 / 602.100
**Lit. b) olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;
- 237 / 9 / 60 / 127.980
**Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS
- 76 / 9 / 60 / 41.040

Art. 9
*Burse de studiu
- 1.169 / 9 / 50 / 526.050
**Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
- 1.169 / 9 / 50 / 526.050

Art. 13
*Burse de ajutor social
- 760 / 12 / 55 / 501.600
**Lit. a) orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;
- 172 / 12 / 55 / 113.520
**Lit. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
- 588 / 12 / 55 / 388.080
*Total general - 3.605 / 1.999.650

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.