454.617, 68 euro pentru prima impadurire a terenurilor agricole in zona de vest

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.02.2012 13:13 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Florin Nedelcu, director al Centrulului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 5 Vest Timişoara, care coordonează teritorial Oficiile Judeţene Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin, arată că în anul 2011 s-au semnat două proiecte de finanţare în cadrul Măsurii 221, în valoare totală de 347.213,28 euro,iar în prima parte a anului 2012 s-au semnat alte două proiecte de finanţare, în valoare totală de 107.404, 40 euro.

Aceste fonduri sunt acordate sub formă de plăţi directe pe an şi pe hectar, calculate în funcţie de forma de relief (câmpie, deal, munte). De exemplu, pentru împădurirea unui hectar de teren agricol, la câmpie, beneficiarul va primeşte 1.330 de euro.

Proiectele finanţate prin Măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăţi capacitatea de retenţie a apei şi să poată creşte calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii.

Pe scurt, prin Măsura 221 se îmbunătăţesc condiţiile de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.

Cu ajutorul acestei Măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Excepţie fac pajiştile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor numai cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile din luncile râurilor, lunca Dunării, dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile acordate prin această măsură de investiţii pot fi: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.

Pentru ca un potenţial beneficiar să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire.

Terenurile agricole deţinute, care vor fi împădurite, trebuie să fi fost declarate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin 2 ani, iar pentru terenul respectiv să fi fost respectate, în toată această perioadă, Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC).

Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului. Procedura de selecţie şi documentele de informare pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina oficială de Internet a APDRP, www.apdrp.ro.

Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se vor putea depune la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP în fiecare zi, între orele 9 şi 14:00, în perioada desfăşurării unei sesiuni de primire a proiectelor.

Prima sesiune de primire a proiectelor pentru acest an va di deschisă în perioada 1 - 30 martie, a doua va începe în 2 mai şi se va termina pe 31 mai, a treia sesiune are loc în perioada 16 august - 14 septembrie, iar ultima se va desfăşura în perioada 15 noiembrie - 14 decembrie.

Obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

Obiectivul operaţional este extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

În ceea ce priveşte sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, acesta este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii, iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate (LFA) şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.

Prin această Măsură se pot acorda 3 tipuri de plăţi: o primă pentru LUCRĂRILE DE ÎNFIINŢARE a plantaţiei forestiere, o primă anuală pentru LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere şi o primă compensatorie fixă anuală pe hectar, pentru PIERDEREA DE VENIT CA URMARE A ÎMPĂDURIRII, pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul înfiinţării plantaţiei.

Prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi să-şi împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro. Fondurile sunt acoperite în proporţie de 100% din bani publici (nu există obligativitatea cofinanţării) şi vor fi disponibile în 2012 în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 221 - 'Prima împădurire a terenurilor agricole'. Pentru fiecare sesiune sunt disponibili câte 44 de milioane de euro.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.