ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 21 martie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.03.2018 19:42 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 21 martie 2018

      I.          PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

4. PROIECT DE LEGE privind finantarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate
 
  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru incredintarea catre C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general in vederea realizarii activitatii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurarii activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru completarea ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritaţile administraţiei publice şi instituţiile publice

3.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind infiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

4.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei

5.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societaţii Romane de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucureşti

6.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate

2.    HOTARÂRE privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2018-2019

3.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor

4.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1-DN 7 si DN 2-A2''

5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Roman'' aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in concesiunea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" S.A., unitate aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7.    HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionarii, prin atribuire directa, a bunurilor proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Transporturilor

8.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.244/2015

9.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere privind activitati de cooperare juridica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017

10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului

11.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Rasirom", aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii

12.HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Adjud

13.HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' prin Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, in conditiile legii, si pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinta stiintifica cu tema ''Egalitatea votului'', organizata de Autoritatea Electorala Permanenta in parteneriat cu Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) si pentru Conferinta internationala a Autoritatii Electorale Permanente, desfasurate in perioada 3-6 mai 2018

15.HOTARÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, propuse in vederea vanzarii, din fondul locativ administrat de Regia Autonoma ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2018, precum si pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru inchirierea locuintelor in conditiile pietei imobiliare

16.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

17.HOTARÂRE pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare in institutiile militare de invatamant superior din subordinea Ministerului Apararii Nationale

18.HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

19.HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Directiei pentru Agricultura Judetene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate in domeniul public al statului precum si trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii lor, in conditiile legii

20.HOTARÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019

21.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitaţilor din subordinea acesteia şi pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea infiinţarii, pe langa Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, a unei activitaţi finanţate integral din venituri proprii

22.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda şi pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava şi pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

24.HOTARÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

25.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Varianta finala a Raportului asupra indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in anul 2017

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante in Ministerul Afacerilor Interne pentru pregatirea si exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

3.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din cadrul Consiliului Concurentei

4. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, in valoare de cca. 50 mil. Euro, in vederea sprijinirii proiectului ”Imbunataţirea managementului riscurilor de dezastre”
 
   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 340/2016, Plx. 427/2016)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx.31/2018)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Bp. 536/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicata (Bp. 308/2017, Plx.10/2018)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale – Republicare (Plx. 45/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (Plx. 595/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren şi inundaţiilor, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 634/2014, Plx. 272/2015)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare (Plx. 446/2017)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (Plx. 503/2017)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind protejarea agriculturii şi zootehniei in Romania”(Bp. 395/2017, Plx.70/2018)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (Bp.298/2017, Plx.604/2017)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la  propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor romani (Bp. 438/2017, Plx.64/2018)

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 253/2016, Plx. 520/2016)

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii comerciale si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Bp. 560/2017)

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx. 569/2017)

16.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 37 si art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor (Plx. 388/2017)

17.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 321/2017, Plx. 84/2018)

18.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale (Bp.603/2017)

19.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la amendamentul propus de Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (E147/2017, L248/2017, Plx.358/2017)

20.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, iniţiata de domnul senator PNL Catalin-Daniel Zamfir impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL, precum şi la amendamentele transmise de Comisia pentru buget, finanţe şi banci a Camerei Deputaţilor (Plx. 442/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.