Armata PSD de la Consiliul Judetean Timis se suplimenteaza cu 38 de posturi

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 23.09.2014 15:49 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Judeţean Timis va vota un nou proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis, modificandu-se astfel Hotararea Consiliului Judeţean Timis nr. 112/2013.
Noua hotarare, care cuprinde o noua organigrama şi un nou stat de funcţii, va intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2014.
Noua structura organizatorica a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timis prevede, conform raportului anexat proiectului de hotarare, un plus de 38 de posturi.

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timis este organizat si funcţioneaza in prezent in baza Hotararii C.J.T. nr.112/2013 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timis, precum si a instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean, avand un numar de 155 posturi, din care: 3 funcţii de demnitate publica; 18 funcţii publice de conducere; 2 funcţii contractuale de conducere; 1 funcţie publica specifica de manager public; 98 funcţii publice de execuţie; 33 funcţii contractuale de execuţie.
Pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin Hotararea C.J.T. nr. 112/2013 au fost aprobate un numar de 2 posturi - funcţii contractuale de execuţie.

Conform solicitarilor primite si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se propun urmatoarele modificari in structura organizatorica si in statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timis:
A. Compartimente organizate in subordinea directa a presedintelui Consiliului Judeţean Timis :
1. Administrator public – 1 post, funcţie contractuala de conducere.
2. Serviciul Relaţii Externe – structura actuala 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 6 funcţii publice de execuţie + 1 funcţie contractuala de execuţie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie consilier I debutant – total 9 posturi (1fpc+7fpe+1fce).
3. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare – structura actuala 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie consilier I superior – total 9 posturi (1fpc+8fpe);
4. Biroul Audit Public Intern – structura actuala 6 posturi (1 funcţie publica de conducere sef birou + 5 funcţii publice de execuţie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie auditor I principal – total 7 posturi (1fpc+6fpe);
5. Cabinet Presedinte – 4 posturi, funcţii contractuale de execuţie;
6. Corpul de Control al Presedintelui - se propune infiinţarea unui nou compartiment care va avea ca atribuţii exercitarea controlului dispus de presedintele consiliului judeţean, precum si verificarea sesizarilor si reclamaţiilor care nu sunt cuprinse in planul anual de audit – format din 3 posturi, funcţii publice de execuţie de consilier I superior.
7. DIRECTIA BUGET FINANŢE:
a. Compartimentul Buget - 5 posturi, funcţii publice de execuţie;
b. Compartimentul Venituri – structura actuala 3 posturi (funcţii publice de execuţie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie consilier I asistent – total 4 posturi (fpe);
c. Serviciul Financiar - Contabilitate – 11 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 10 funcţii publice de execuţie).
8. DIRECTIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
a. Serviciul Administrarea Patrimoniului si Autoritatea Judeeana de Transport - 10 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 8 funcţii publice de execuţie + 1 funcţie contractuala de execuţie); Potrivit atribuţiilor consiliilor judeţene stabilite prin Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 si a Normelor de aplicare a legii aprobate prin Ordinul nr. 353/2007, precum si a recomandarilor din Raportul de audit intern nr. 9040/16.07.2014, se propune reorganizarea acestui serviciu in doua structuri, astfel:
I. Serviciul Administrarea Patrimoniului - 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 6 funcţii publice de execuţie + 1 funcţie contractuala de execuţie);
− Persoanele care trec in acest serviciu, pastrandu-si funcţiile avute, sunt urmatorii funcţionari publici: Stingaciu Darius, Kysilka Daniel Petru, Ganea Miron, Lazar Mariana, Simion Sorin Gheorghe, Murar Diana, Moisescu Danuţ Adrian (art. 100, alin (1), lit.a) si d) L188/1999r);
− se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie consilier I principal.
II. Biroul Autoritatea Judeeana de Transport - 6 posturi (1 funcţie publica de conducere sef birou + 5 funcţii publice de execuţie) va avea ca principala atribuţie activitatea de organizare si reglementare a serviciilor de transport persoane:
− Persoanele care trec in acest serviciu, pastrandu-si funcţiile avute sunt urmatorii funcţionari publici: Isar Petrovici Pepita, Serafin Gabriel si Vidin Sorin Benonie (art. 100, alin (1), lit.a) si d) L188/1999r);
− se propune suplimentarea cu 2 funcţii publice de execuţie consilier I superior.
b. Compartimentul de Verificare si Control al Serviciilor de Transport – se propune infiinţarea unui nou compartiment care va avea ca principal obiectiv controlul prestarii serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfasurat intre localitaţile judeţului – care va avea in structura 3 funcţii publice de execuţie consilier I superior.
c. Serviciul Logistic - structura actuala 21 posturi (1 funcţie contractuala de conducere sef serviciu + 20 funcţii contractuale de execuţie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie contractuala de execuţie muncitor calificat II (lacatus mecanic) – total 22 posturi (1fcc+21fce).
B. Compartimente organizate in subordinea directa a vicepresedinţilor Consiliului Judeţean Timis:
1. DIRECTIA INVESTIŢII SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR
a. Manager public – se organizeaza ca structura independenta conform art. 13 din Ordonanţa de Urgenţa nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, cu completarile si modificarile ulterioare, care prevede ca managerul public sa isi desfasoare activitatea sub directa coordonare a funcţionarului public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul autoritaţii publice.
b. Serviciul Investiţii si Monitorizarea Activitaţilor de Utilitaţi Publice - structura actuala 9 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 1 funcţie publica de execuţie specifica + 7 funcţii publice de execuţie);
− Luput Adrian Florin – manager public trece in structura Managerului Public (art. 13 din O.U.G. nr. 56/2004);
− se propune suplimentarea cu 3 funcţii publice de execuţie: 1 consilier I debutant, 1 consilier I asistent si 1 consilier I principal – total 11 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 10 funcţii publice de execuţie);
c. Serviciul Managementul Proiectelor si Achiziii Publice - structura actuala 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie);
− se propune suplimentarea cu 3 funcţii publice de execuţie: 1 consilier I debutant, 1 consilier I asistent si 1 consilier I principal – total 11 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 10 funcţii publice de execuţie);
− se menţin cele 2 posturi funcţii contractuale de execuţie pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
2. Serviciul Cultura, Invaţamant si Sport - structura actuala 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 6 funcţii publice de execuţie +1 funcţie contractuala de execuţie) - se propune suplimentarea cu 2 posturi: 1 funcţie publica de execuţie consilier I asistent si 1 funcţie contractuala de execuţie referent IA (M) – total 10 posturi (1 fpc + 7 fpe + 2 fce);
3. ARHITECT SEF
a. Serviciul Avizare, Autorizare si Disciplina in Construcţii se reorganizeaza
- structura actuala 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie). Prin adresa nr. 10618/25.08.2014 s-a solicitat primariilor din judeţul Timis crearea de structuri organizatorice proprii pentru „Arhitect Sef” in localitaţile cu peste 1500 de locuitori, astfel activitatea instituţiei Arhitectului Sef din cadrul Consilului Judeţean Timis va avea o componenta importanta in desfasurarea obligaţiilor in disciplina in construcţii.
Potrivit atribuţiilor consiliilor judeţene stabilite prin lege, se propune reorganizarea acestui serviciu in doua structuri, astfel:
I. Serviciul Avizare si Autorizare - 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie); Serviciul va asigura eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construcţie pentru localitaţile cu mai puţin de 1500 de locuitori, avizul tehnic pentru investiţii altele decat locuinţe, certificate de urbanism si autorizaţii de construcţie pentru investiţii care privesc zone mai mari de 2 UAT.
− Persoanele care trec in acest serviciu, pastrandu-si funcţiile avute, sunt urmatorii funcţionari publici: Creţu Gabriela, Popescu Olimpia, Cazamir Livia, Stroie Ilie, Ciocarlie Vasile, Stoicanescu Calin, Marculescu Graţiela (art. 100, alin (1), lit.a) si d) L188/1999r);
− se propune suplimentarea cu 1 funcţie publica de execuţie consilier I asistent.
II. Serviciul Disciplina in Constructii - 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 6 funcţii publice de execuţie + 1 funcţie contractuala de execuţie);
− Persoanele care trec in acest serviciu, pastrandu-si funcţiile avute, sunt urmatorii : Petcu Radu Mirel, Geamanu Vlad – funcţionari publici (art. 100, alin (1), lit.a) si d) L188/1999r) si Bordeanu Nicoleta - funcţie contractuala;
− se propune suplimentarea cu 5 posturi: 1 funcţie publica de conducere sef serviciu si 4 funcţii publice de execuţie (1 consilier I superior, 2 consilier I principal si 1 consilier I asistent).
b. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului - 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 5 funcţii publice de execuţie + 2 funcţii contractuale de executie)
− Persoanele care trec din acest serviciu in Serviciul Disciplina in Construcţii, pastrandu-si funcţiile avute, sunt: Geamanu Vlad - funcionar pubilc (art. 100, alin (1), lit.a) si d) L188/1999r) si Bordeanu Nicoleta - funcţie contractuala;
− se propune suplimentarea cu 2 posturi: 2 funcţii publice de execuţie (1 consilier I principal si 1 consilier I asistent).
c. Compartimentul Protecia Mediului si Energii Neconvenionale - 2 posturi, funcţii publice de execuţie.
d. Compartimentul Cadastru si Gestiunea Localitaţilor – 2 posturi, funcţii publice de execuţie.
C. Compartimente organizate in subordinea/coordonarea directa a secretarului judeţului Timis
1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA
a. Biroul Informare si Relaţii Publice - structura actuala 7 posturi (1 funcţie publica de conducere sef birou + 3 funcţii publice de execuţie + 3 funcţii contractuale de executie); se propune suplimentarea cu 1 funcţie contractuala de execuţie referent IA (M) – total 8 posturi (1fcc+3fpe+4fce).
b. Compartimentul Monitorizare si Transparena Decizionala - structura actuala 6 posturi (6 funcţii publice de execuţie), se reorganizeaza in Serviciul Monitorizare si Transparenţa Decizionala;
− se propune suplimentarea cu 2 posturi: 1 funcţie publica de conducere sef serviciu si 1 funcţie publica de execuţie consilier I debutant – total 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie).
c. Compartimentul Informatica - structura actuala 3 posturi (3 funcţii publice de execuţie),
− se propune suplimentarea cu 2 posturi : 2 funcţii publice de execuţie 1 consilier I superior, 1 consilier I principal) – total 5 posturi (5 funcţii publice de execuţie).
2. Serviciul Juridic si Contencios – 8 posturi (1 funcţie publica de conducere sef serviciu + 7 funcţii publice de execuţie).
3. Compartiment Asistenţa Juridica Consilieri Judeţeni – se propune infiinţarea unui nou compartiment, conform art. 27 din Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Judetean Timis aprobat prin Hotararea C.J.T. nr. 69/2014 care isi va desfasura activitatea sub coordonarea directa a secretarului judeţului si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului judeţean, asigurarea documentarii si informarii consilierilor judeţeni – 2 posturi funcţii contractuale de execuţie consilier juridic debutant (S).

Numarul si categoria funcţiilor propuse in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timis, comparativ cu situaţia actuala este urmatoarea:
Categoria funcţiilor - Numarul actual / Numarul propus / Diferenţe
1 Funcţii de demnitate publica 3 3 -
2 Funcţii publice de conducere 18 21 +3
3 Funcţii publice de execuţie 99 129 +30
4 Funcţii contractuale de conducere 2 2 -
5 Funcţii contractuale de execuţie 33+2*) 38+2*) +5
6 Numar total de posturi 155+2*) 193+2*) +38
2*) - funcţii contractuale de execuţie pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Numarul total al funcţiilor publice de conducere respecta prevederile articolul 112, aliniatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, (20 < 22,8) astfel: numarul total posturi propuse, fara funcţiile de demnitate publica: 190, maximum 12% din numarul total al posturilor aprobate: 12% x 190 = 22,8, funcţii publice de conducere propuse, cu excepţia funcţiei publice de secretar al judeţului: 20.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Organigrama de la Consiliul Județean Timiș
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 39.07 Kb
Descarca Statul de funcții de la Consiliul Județean Timiș
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 73.65 Kb
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.