Bacalaureat pentru 6497 elevi din Timis

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 08.06.2012 15:57 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Conform Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, la Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie 2012, s-au înscris 6497 elevi în judeţul Timiş, prima probă urmând a se desfăşura pe data de 11 iunie.

 Peste 340.000 de elevi vor susţine, la nivel naţional, prima sesiune a examenului de bacalaureat care începe luni cu proba de testare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A. Din cei 340.000 de candidaţi, 189.301 sunt absolvenţi de clasa a XII-a şi 55.837 - de clasa a XIII-a, din anul acesta, la care se adaugă cei nepromovaţi anul trecut, aproximativ 90.000 de candidaţi, dar şi din seriile anterioare.

 

Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2012 începe luni, 11 iunie, ora 12.00, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A) ce se va desfăşura în intervalul 11 - 13 iunie. În perioada 13 - 15 iunie va avea loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B): croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) se va desfăşura în perioada 15-18 iunie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) între 25 şi 27 iunie. Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare, pentru susţinerea acestor probe orale, care vor avea loc în liceele de provenienţă ale candidaţilor, s-au înscris peste 200.000 de elevi.

Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Atât la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă, pe baza documentului de identitate. Ca procedură de desfăşurare, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, alte 10 - 15 minute. Proba de evaluare a competenţelor digitale, se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal.

Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anii 2010 şi 2011 pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: mediu, avansat şi experimentat. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat încep luni, 2 iulie, cu proba de limba şi literatura română.

Calendarul examenului de bacalaureat – 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012
28 – 30 mai 2012
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 - 13 iunie 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
13 - 15 iunie 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 – 22 iunie 2012
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 - 27 iunie 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
2 iulie 2012
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
3 iulie 2012
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
4 iulie 2012
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
6 iulie 2012
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2012
Afişarea rezultatelor
9 iulie 2012
Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)
10 -12 iulie 2012
Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2012
Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012
16 – 20 iulie 2012
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
20-21 august 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
20-22 august 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 -22 august 2012
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
23 - 24 august 2012
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 august 2012
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
28 august 2012
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
29 august 2012
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
31 august 2012
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
3-4 septembrie 2012
Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor finale
Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.