Care-s criteriile de evaluare a proiectelor de reabilitare a cladirilor istorice?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.02.2014 21:16 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Pe lista de proiecte de hotarare ale Consiliului Local din Timişoara au ajuns şi cel privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de cladiri istorice din zona de actiune prioritara a Municipiului Timisoara, pe anul 2014, dar şi cel privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a cladirilor din acelaşi program.

Prin HCL 514 din 22 octombrie 2013, Consiliul Local Timisoara a aprobat Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de cladiri istorice din zona de actiune prioritara a Municipiului Timisoara.
Conform procedurii, “anual, prin hotarare de consiliu local, se va aloca o suma de bani destinata Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de cladiri istorice din zona de acţiune prioritara a Municipiului Timisoara”.
Prin HCL nr. 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, in Anexa 5 privind Programul de Dezvoltare la poziţia 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe, Lucrari noi, s-a alocat suma de 4.500.000 lei pentru Program.
Suma este destinata lucrarilor de reabilitare a cladirilor, dirigenţiei de santier, consultanţei tehnice de specialitate pentru intocmirea Notei Tehnice de evaluare a degradarilor cladirii (conform Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitaţii arhitectural/ambientale a cladirilor), plata diverselor taxe prevazute de lege.
Cladirile care vor beneficia de finanţare vor fi cele care vor obţine punctajul minim in urma evaluarii realizate de catre o comisie tehnica desemnata prin dispoziţie a primarului municipiului Timisoara.

Criteriile de evaluare propuse CLT au in vedere starea generala a cladirii si situarea ei si indeplinirea unor condiţii tehnico-economice.
Ordinea la finanţarea lucrarilor se face conform punctajului obţinut, in limita fondurilor disponibile.
Proiectele care sunt eligibile la finanţare vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului Local Timisoara, conform HCL nr. 514/2013.

Criterii de evaluare a proiectelor de reabilitare a cladirilor istorice care se inscriu in Programul de sprijin financiar al Primariei Municipiului Timisoara, conform HCL nr. 514/22.10.2013
I. Subcriteriul I: Starea generala a cladirii si situarea ei
1. Starea fizica a cladirii:
# cladire cu degradari majore la faţada si acoperis – 10 puncte
# cladire cu degradari minore la faţada si acoperis – 5 puncte
2. Gradul de perceptie urbana:
# cladire situata intr‐o piaţa – 10 puncte
# cladire situata de a lungul unei strazi/artere importante – 5 puncte
# cladire situata pe o strada secundara – 2 puncte
3. Importanta culturala si arhitectonica a cladirii:
# cladire monument istoric cu cod distinct in Lista Monumentelor – 10 puncte
# cladire care face parte dintr‐un ansamblu – 5 puncte
# cladire care face parte dintr-un sit – 2 puncte
TOTAL: ...
II. Subcriteriul II: conditii tehnicoeconomice:
1. Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si cu devizul general si pe obiecte
# bugetul este complet si corelat - 10 p
# bugetul este parţial corelat – 5 puncte
2. Includerea cladirii in programe de finantare nationale si/sau internationale (pe lista prioritara KfW)
# cladirea este inclusa pe lista prioritara KfW: 5 puncte
# cladirea nu este inclusa pe lista prioritara KfW: 10 puncte
3. Capacitatea de asigurare integrala a altor lucrari: proprietarii vor efectua concomitent lucrari de reabilitare finantate integral din fonduri proprii:
# lucrari in valoare de peste 50% din valoarea finanţarii acordate de Consiliul Local Timisoara – 10 puncte
# lucrari in valoare de sub 50% din valoarea finanţarii acordate de Consiliul Local Timisoara – 5 puncte
4. Solutia tehnica propune interventii potrivite/neinvazive, conforme cu cele mai bune practici in domeniu – maxim 10 puncte (punctajul se va acorda gradual de la 1 la 10 puncte)
5. Coerenta documentatiei si a solutiei. Datele sunt suficiente, corecte si justificate – maxim 10 puncte (punctajul se va acorda gradual de la 1 la 10 puncte)
6. Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului in inconjurator si de crestere a eficientei energetice – maxim 10 puncte (punctajul se va acorda gradual de la 1 la 10 puncte)
7. Proiectul contine masuri de scoatere/punere in evidenta a cladirii/a spatiilor in prezent nefunctionale ale cladirii (subsol, pod etc) ‐ maxim 10 puncte (punctajul se va acorda gradual de la 1 la 10 puncte)
TOTAL: ...
Punctajul final este suma punctajelor obtinute la fiecare subcriteriu in parte.
Pentru a deveni eligibil pentru obtinerea finantarii, un proiect trebuie sa aiba un punctaj final de minim 40 puncte la sucriteriul II.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.