Ce se mai voteaza pe la Consiliul Judetean Timis?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.03.2014 12:25 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Judetean Timis a fost convocat in  sedinta  ordinara in data de 26 martie, de la ora 10, in Sala consiliului din Palatul Administrativ situat in Timisoara.
Pe ordinea de zi se afla:
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor lucrari in incinta Stadionului “Dan Paltinisanu” Timisoara.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe corporale din domeniul public in domeniul privat al judetului Timis in vederea casarii si demolarii.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere pentru imobilul situat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 198.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 2 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 31/28.02.2012 privind completarea “Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Timis”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Comisiei de analiza si solutionare a “intampinarii” depuse de dosarul de expropriere transmis de Primaria Municipiului Timisoara prin adresa nr. SJ2013/3397/04.02.2014.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinta.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 8775/2013 incheiat intre Judetul Timis si Intreprinderea Individuala Caradjov Andreea, anexa la Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 169/30.10.2013.
10. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
11. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al judetului Timis pe anul 2014.
13. Proiect de hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale privind drumurile judetene si comunale pe anul 2014.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, din bugetul Judetului Timis pe anul 2014.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru bugetul propriu al Judetului Timis si a situatiilor financiare pe anul 2013.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii zonei drumului judetean DJ 592.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Conventiei nr. 1669/2007.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.
20. Proiect de hotarare privind adoptarea unor masuri la Directia pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea actului constitutiv si statutului cadru al “Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis – APDT Timis”.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea numirii reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a “Asociatiei Clusterul de Turism Banat – CLUSTURBANAT”.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Timis.
24. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea “Raportului privind stadiul realizarii masurilor din Programul integrat de gestionare a calitatii aerului pentru aglomerarea Timisoara, Comuna Remetea Mare si Comuna Sag din judetul Timis”.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii cotizatiei datorate de Judetul Timis in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Timis pentru anul 2014.
27. Proiect de hotarare privind propunerea de promovare a proiectului IPA “Banatul Istoric, Spatiul Intercultural Romano – Sarb”.
28. Raport privind activitatea desfasurata in anul 2013.
29. Intrebari, interpelari.
30. Diverse

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.