Ce sunt Achizitiile Publice Ecologice?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.03.2014 17:50 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Vineri, 14 martie, intre orele 10 - 13, la Centrul de Conferinte City Business Centre - Corpul D, strada C. Brediceanu, nr. 10 (Piata 700), Sala A, mezanin, din Timisoara, va avea loc o dezbatere publica a Legii Achizitiilor Publice Ecologice, aflata in discutii la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, eveniment organizat de Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Terra Mileniul III si Asociatia Pro Democratia - Club Timisoara.

In Romania, autoritatiile publice cheltuiesc anual pe achizitii publice peste 100 de miliarde de lei, aproximativ 20% din PIB.
Daca doar 20% din aceasta suma ar reprezenta Achizitii Publice Ecologice, atunci am avea in Romania o piata a produselor ecologice de 20 de miliarde de lei, care ar dezvolta piata autohtona a produselor ecologice, ar stimula producatorii romani sa-si certifice produsele, ar scadea pretul si impactul achizitiilor asupra mediului, iar Romania ar incepe sa-si respecte angajamentele asumate legate de Achizitiile Publice Ecologice.

De ce achiziţii publice ecologice?

Ce aţi alege dintre un mar romanesc şi unul din Polonia? Ce aţi alege dintre o maşina poluanta şi una economica? Ce aţi alege dintre o cladire eficienta energetic şi una care consuma cat un CET? Ce aţi alege dintre hartie reciclata şi ce produsa prin taierea padurilor?
Ştim, toţi am alege ce este mai bun şi mai frumos şi mai prietenos cu mediul inconjurator. Nu, in realitate nu este aşa. In realitate se intampla exact opusul.
2,3 trilioane de euro! Aceasta este suma pe care ţarile UE o cheltuie anual pentru achiziţii de bunuri şi servicii din bani publici, adica aproximativ 20 x PIB-ul Romaniei. La acest nivel, a alege hartie reciclata ne poate salva padurile, a alege produse locale poate salva micul agricultor, a alege o masina economica poate salva calitatea aerului si poate salva vieti omenesti in cele din urma.
25% reduceri de emisii CO2! Fiecare produs sau serviciu cumparat are impact de mediu pe durata intregului sau ciclu de viata, de la extractia materiilor prime, fabricrea produsului si pana la folosirea si reciclarea sau eliminarea sa. Achizitiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor efecte negative, benficiile fiind resimtite atat la nivel local, cat si la nivel global.
880 miliarde de euro piata produselor verzi in UE! Comisia Europeana si-a propus sa sprijine achizitiile publice ecologice (APE) si a stabilit ca pana in anul 2010, 50% din totalul achizitiilor publice sa fie ecologice. Aceasta tinta nu a fost atinsa ca medie in UE, insa foarte multe tari, precum Olanda, Belgia, Danemarca si Suedia au atins si chiar au depasit aceasta tinta. La nivelul anului 2010, media achizitiilor publice ecologice a fost de 38% din valoarea totala a achizitiilor publice (2,3 trilioane de euro). Acest lucru inseamna ca piata produselor verzi a atins in 2010 un nivel de 880 miliarde euro in UE, iar trendul este crescator.

Reducerea costurilor cu 1% daca folosim produse eco!

Una dintre cele mai frecvente obiectii la adresa produselor si serviciilor verzi o reprezinta pretul ridicat al acestora. Aceasta perceptie se bazeaza insa exclusiv pe pretul de cumparare, fara sa ia in calcul costurile de consum si intretinere pe intreaga durata de viata a produselor respective. Astfel, dupa analiza statistica a datelor din sapte tari europene, s-a constatat ca de fapt, costurile nu cresc, ci scad daca se folosesc bunuri si servicii care respecta normele UE privind APE!
Autoritatile publice sunt cei mai mari consumatori din UE, dar si cei mai cheltuitori clienti. Ele dau in jur de 16% din produsul intern brut al Uniunii Europene pe produse si servicii. Romania investeste in achizitii publice aproape o cincime din PIB-ul tarii. Cu alte cuvinte, administratia publica are o putere de cumparare considerabila. Aceasta putere poate fi folosita pentru a alege bunuri si servicii care au respect pentru mediu si deci pot avea o contributie esentiala la dezvoltarea durabila. Putem economisi bani si proteja mediul in acelasi timp. Daca pana acum pretul cel mai mic era un principiu de nezdruncinat in domeniul achizitiilor publice, azi se pune  problema pretului pe intreaga perioada de existenta a lucrului cumparat. Orice produs, in timp, consuma energie, are o amprenta a emisiilor, consuma apa, pe scurt, consuma bani. Iar banii acestia sunt ai contribuabililor, ai platitorilor de taxe.
Achizitiile publice ecologice (APE) acopera domenii precum achizitia de calculatoare si cladiri eficiente energetic, echipamente de birou din lemn obtinut cu respectarea normelor si certificarilor de mediu, hartie reciclata, autovehicule electrice, mijloace de transport public nepoluante, alimente ecologice pentru cantine si scoli, electricitate provenind din surse de energie regenerabile, sisteme de racire si incalzire conforme celor mai avansate solutii de protectie a mediului, echipamente electronice eficiente si usor reciclabile.
Achizitiile (publice) ecologice pot sa influenteze pozitiv piata, dau un bun exemplu in sensul economisirii, stimularii afacerilor sustenabile, abordarii unui comportament moral si ecologic.
Prin promovarea achizitiilor verzi, autoritatile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea de tehnologii si inovatii ecologice. In unele sectoare de produse si servicii impactul poate fi enorm, pentru ca achizitorii publici comanda produse de pe un mare segment care include: domeniul tehnologiei informatiei, cladirilor eficiente energetic, transportul public, hrana etc.

Ce sunt Achizitiile Publice Ecologice?

Achizitiile Publice Ecologice (APE) „reprezinta un proces prin care autoritatile publice doresc sa achizitioneze bunuri, servicii si lucrari cu impact redus asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata al acestora”, arata o Comunicare a Comisiei Europene (COM (2008) 400).
Pe baza unor criterii de mediu, autoritatile publice pot cumpara servicii de electricitate, servicii de transport, echipamente de birou IT, produse alimentare si de catering si multe alte bunuri si servicii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului. Conceptul de APE a fost recunoscut pe scara larga in ultimii ani, ca un instrument util pentru promovarea produselor si serviciilor ecologice si reducerea impactului asupra mediului a activitatilor autoritatilor publice.

O lege pentru Achizitii Publice Ecologice – o provocare pentru Romania!

Aspectul de mediu al sustenabilitatii este esential in domeniul achizitiilor publice. Cu toate acestea, protectia mediului prin intermediul achizitiilor publice este un fenomen putin studiat in Romania.
Evenimentul isi propune sa creeze o debatere in jurul acestui subiect, sa prezinte o analiza a cadrului national si comunitar in ceea ce priveste posibilitatea ca institutiile publice sa ia in considerare aspectele de mediu in achizitiile publice si sa livreze idei si masuri legate de dezvoltarea durabila din perspectiva protectiei mediului. Se pune in dezbatere faptul ca, in ciuda posibilitatii legale existente in legea nationala privind achizitiile publice, pentru a integra cerintele legate de protectia mediului in caietul de sarcini, o serie de aspecte limiteaza aplicarea efectiva a achizitiilor verzi. Este nevoie de o reglementare specifica pentru a impune o „inverzire” a achizitiilor publice? In general, constatam o lipsa a orientarii spre dezvoltare durabila, criteriul esential in acordarea contractelor fiind, in sens larg, pretul. In plus, protectia mediului prin intermediul achizitiilor publice nu trebuie sa se refere numai la punerea in aplicare a achizitiilor publice ecologice, ci ia in calcul alte posibilitati de dezvoltare cum ar fi contributia la protectia mediului si extinderea pietei cu produse si servicii prietenoase cu mediul.

PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT CAMERA DEPUTATILOR
Lege privind achizitiile publice verzi
Initiator MMSC si ANRMAP, Avize MDRAP, MFP+delegat, SGG, MSI, MAE, consultare UAT si RENAR
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE SI DOMENIUL DE APLICARE
Art. 1
(1) Prezenta lege are ca obiectiv stabilirea cadrului legal de desfasurare a achizitiilor publice verzi in Romania printr-un Plan National multianual de Achizitii Publice Verzi.
(2) Scopul prezentei legi il constituie:
a) promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii durabile;
b) promovarea consumului si productiei durabile, precum si a eficientei utilizarii resurselor;
c) incurajarea dezvoltarii si aplicarii tehnologiilor curate si prietenoase cu mediul;
d) promovarea progresului social care favorizeaza dezvoltarea economica;
e) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin promovarea produselor si serviciilor cu impact minim asupra mediului, in aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante;
f) imbunatatirea calitatii prestatiilor si optimizarea costurilor pentru achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung.
Art. 2
(1) Autoritatea contractanta este definita in conformitate cu prevederile art.8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Achizitia publica verde reprezinta procesul prin care autoritatile contractante utilizeaza criterii privind protectia mediului care sa permita imbunatatirea calitatii prestatiilor si optimizarea costurilor cu achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung;
b) Contract de achizitie publica verde reprezinta contractul de achizitie publica, astfel cum este definit la art. 3 lit. f) in Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, care a fost atribuit in urma utilizarii unuia sau mai multor criterii privind protectia mediului.
c) Tinta reprezinta procentul referitor la valoarea anuala a achizitiilor publice verzi din valoarea anuala a achizitiilor publice realizate de autoritatea contractanta pentru furnizarea de produse, servicii sau lucrari care se incadreaza in categoriile de produse, servicii si lucrari stabilite de catre Comisia Europeana ca fiind pretabile utilizarii criteriilor privind protectia mediului.
d) Eticheta ecologica europeana reprezinta un simbol grafic insotit de un scurt text descriptiv, aplicat pe produs, ambalaj, intr-o brosura sau in alt document informativ care insoteste produsul si care ofera informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.
CAPITOLUL II
DISPOZITII APLICABILE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA VERDE
Art. 3
(1) Planul National de Achizitii Publice Verzi stabileste tinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achizitii publice verzi si se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
(2) Planul National de Achizitii Publice Verzi se adopta prin Hotarare a de Guvern;
(3) Autoritatile contractante au obligatia sa indeplineasca tintele multianuale pentru achizitii publice verzi.
Art. 4
(1) In scopul indeplinirii tintelor mentionate la art. 3, autoritatea contractanta atribuie contracte de achizitie publica verde, stabilind prin documentatiile de atribuire aferente criterii privind protectia mediului, ce pot lua urmatoarea forma:
a) cel putin un criteriu de calificare sau selectie de natura celor precizate la art. 176, lit. a),
d) si f) din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, in masura in care respectivul criteriu priveste abordarea pe care a avut-o operatorul economic in relatie cu protectia mediului si este relevant pentru posibilitatea de indeplinire a viitorului contract;
si/sau
b) specificatii tehnice prin care se descrie obiectul contractului sau parti ale acestuia, specificatii ce se refera la respectarea unor sisteme, standarde si/sau niveluri de performanta cu impact asupra protectiei mediului, favorizandu-se dezvoltarea economica prin imbunatatirea calitatii prestatiilor, a eficientei acestora, si optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu si lung.
(2) Atunci cand stabileste un criteriu de natura celor mentionate la art. 4, alin. (1), lit. a), autoritatea contractanta urmareste sa verifice potentialul tehnic si organizatoric al operatorilor economici participanti la achizitia publica verde, motiv pentru care are obligatia de a corela cerintele cu specificul, volumul si complexitatea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza sa fie furnizate, prestate sau executate.
(3) Autoritatea publica contractanta defineste si aplica specificatiile tehnice de natura celor mentionate la art. 4, alin. (1), lit.b), prin raportarea la sisteme, standarde si prescriptii tehnice care se refera:
a) fie la Sistemul Uniunii Europene de etichetare ecologica;
b) fie la criteriile specifice ale Comisiei Europene privind achizitiile publice verzi;
CAPITOLUL III
AUTORITATI COMPETENTE, SANCTIUNI SI DISPOZITII FINALE
Art. 5
(1) In termen de 12 luni de la adoptarea prezentei legi, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului si Schimbarilor
(2) Climatice impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice vor publica un ghid, aprobat prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice publicat in Monitorul Oficial partea I, care va cuprinde criterii minime privind protectia mediului pentru grupe de produse si servicii, precum si caiete de sarcini standard,.
(2) Dupa intrarea in vigoare a ordinului mentionat la art.6 alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, respectiv Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice stabileste Planului National multianual de Achizitii Verzi pana la data de 31 octombrie pentru anul urmator pe care il supune aprobarii prin Hotarare de Guvern.
(3) Planul National multianual de Achizitii Verzi cuprinde tintele obligatorii, acestea fiind exprimate sub forma de procent ce corespunde valorii anuale a achizitiilor publice verzi realizate, raportat la valoarea anuala a achizitiilor publice realizate de autoritatea contractanta pentru furnizarea de produse, servicii sau lucrari care se incadreaza in categoriile de produse, servicii si lucrari pentru care au fost elaborate de catre Comisia Europeana criterii privind protectia mediului.
(4) De asemenea, Planul National multianual de Achizitii Verzi cuprinde formatul formularului pentru raportarea anuntului de atribuire in cazul achizitiei de produse/ servicii/ lucrari verzi, denumit in continuare Formularul APV, precum si formatul raportului de monitorizare a achizitiilor publice verzi, denumit in continuare Raportul APV.
Art. 6
In vederea implementarii Planului National multianual de Achizitii Publice Verzi in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice denumit in continuare SEAP, operatorul SEAP indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura facilitatile tehnice necesare pentru publicarea catalogului electronic Produse, servicii si lucrari durabile;
b) asigura publicarea in SEAP a Formularului APV completat. Formularul APV completat se constituie ca anexa la anunturile de atribuire publicate in SEAP;
c) asigura publicarea in SEAP a Raportului APV completat prin care se asigura monitorizarea indeplinirii tintelor din cadrul Planului National multianual de Achizitii Publice Verzi;
d) pune la dispozitia autoritatilor contractante mijloacele tehnice necesare in vederea publicarii prin intermediul SEAP a Raportului APV completat;
e) realizeaza centralizarea informatiilor referitoare la achizitiile publice verzi, efectuate in anul precedent, de catre autoritatile contractante si asigura accesul institutiilor care detin competente in domeniu, la aceste informatii.
Art. 7
In vederea implementarii Planului National multianual de Achizitii Publice Verzi, autoritatile publice contractante au urmatoarele responsabilitati:
a) aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 in scopul atingerii tintelor prezentate in cadrul Planului National multianual de Achizitii Verzi;
b) completarea Formularului APV, aferent anuntului de atribuire, in cazul achizitiilor de lucrari, servicii si produse ecologice;
c) completarea si publicarea in SEAP a Raportului APV pana la data de 1 martie a anului urmator celui in care s-a facut monitorizarea;
Art. 8
Activitatile de inspectie si control privind respectarea Planului National multianual de Achizitii Publice Verzi se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru inspectie si control in domeniul mediului, respectiv Garda Nationala de Mediu si structurile sale teritoriale.
Art. 9
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la lei la lei urmatoarele fapte:
a) nerespectarea tintelor prezentate in cadrul Planului National de Achizitii Verzi;
b) necompletarea de catre autoritatile contractante a Formularului APV in momentul in care se anunta in SEAP atribuirea contractului;
c) netransmiterea de catre autoritatile contractante a Raportului APV completat, pana la data de 1 martie a anului urmator celui in care s-a facut monitorizarea.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul sanctiunii prevazute in prezenta hotarare, corespunzatoare faptei pentru care a fost sanctionat, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
*
* *
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.