Ce trebuie sa faca Timisoara pentru a ajunge Capitala Culturala Europeana?(2)

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.07.2013 16:43 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Ghid pentru oraşele candidate la titlul de Capitală culturală europeană

II. Etapa de monitorizare: de la desemnare la eveniment

Începând cu titlurile din 2010 inclusiv, desemnarea oficială a Capitalei culturale europene de către Consiliul de Miniştri va fi imediat urmată de etapa de monitorizare şi orientare.
Pe parcursul acestei etape, progresele înregistrate de oraş în pregătirea evenimentului sunt monitorizate de un comitet de experţi internaţionali (cunoscut sub denumirea de comitet de monitorizare şi de consiliere), compus din şapte experţi independenţi numiţi de Comisie, de Parlamentul European, de Consiliul de Miniştri şi de Comitetul Regiunilor.
Implicarea acestui comitet de experţi permite:
• evaluarea progreselor înregistrate în cadrul pregătirilor;
• transmiterea de orientări;
• verificarea respectării programului şi angajamentelor pe baza cărora au fost selecţionate oraşele (în special în ceea ce priveşte respectarea criteriilor „Dimensiunea europeană” şi „Oraşul şi cetăţenii”).
În acest cadru, structurile responsabile cu punerea în aplicare a programului şi autorităţile oraşelor în cauză vor fi invitate să întâlnească în două rânduri comitetul de monitorizare şi de consiliere pe parcursul perioadei de monitorizare: prima întâlnire are loc cu doi ani înaintea evenimentului, iar a doua întâlnire, cu opt luni înaintea lui.
Mai precis, monitorizarea poate fi împărţită în următoarele faze:
-> Monitorizarea intermediară:
Cu doi ani înaintea evenimentului, la iniţiativa Comisiei, comitetul de monitorizare şi de consiliere întâlneşte structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor şi autorităţile celor două Capitale culturale europene desemnate.
Cel târziu cu trei luni înaintea acestei reuniuni, structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor celor două Capitale culturale vor prezenta în faţa Comisiei un raport privind progresele înregistrate în legătură cu programul prezentat în etapa de selecţie, precum şi cu angajamentele luate la momentul respectiv. Raportul care trebuie transmis de fiecare dintre cele două oraşe se va baza pe subiectele abordate în fişa „Propunere de candidatură”. El va prezenta progresele înregistrate în raport cu răspunsurile consemnate în faza de selecţie în această fişă.
Comitetul de monitorizare utilizează acest document şi contactele stabilite cu oraşele cu ocazia reuniunii pentru a întocmi un raport de monitorizare intermediar privind pregătirile pentru eveniment şi măsurile care mai trebuie luate.
->Monitorizarea finală:
Cel târziu cu opt luni înaintea evenimentului, comitetul de monitorizare se întâlneşte cu structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor şi cu autorităţile celor două Capitale culturale desemnate pentru a evalua activitatea de pregătire de până la momentul respectiv şi măsurile care mai trebuie luate.
Cel târziu cu trei luni înaintea acestei reuniuni, structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor transmit Comisiei un raport privind progresele înregistrate, întocmit în conformitate cu aceleaşi principii ca cele descrise mai sus. Acest raport va aborda, de asemenea, progresele înregistrate în raport cu recomandările formulate de comitet cu ocazia fazei de monitorizare intermediară.
Acordarea premiului în onoarea Melinei Mercouri (cf. detaliile de mai jos) şi alocarea sumei premiului la bugetul programului evenimentului va fi, de asemenea, discutată.
Comitetul de monitorizare utilizează acest document şi contactele stabilite cu oraşele cu ocazia reuniunii pentru a întocmi un raport de monitorizare final privind pregătirile pentru eveniment şi măsurile care mai trebuie luate.
-> Premiul:
Pe această bază, Comisia acordă oraşelor desemnate (începând cu 2010) un premiu „în onoarea Melinei Mercouri”, cu condiţia ca oraşele să fi respectat angajamentele luate în etapa selecţiei şi să fi acţionat conform recomandărilor comitetelor pe parcursul etapelor de selecţionare şi monitorizare. Acest premiu, care va fi acordat cel târziu cu trei luni înaintea evenimentului, are o valoare simbolică (acoperirea mediatică poate avea acelaşi impact pozitiv asupra oraşelor în cauză ca şi titlul acordat acestora).
Pentru informaţii suplimentare asupra cofinanţării evenimentului de către Comunitate, a se vedea Partea VI de mai jos intitulată „Cofinanţarea comunitară a evenimentului”.
Ordinea cronologică a fazei de monitorizare este următoarea:

Planificare (pe ani, n fiind anul evenimentului care începe la 1 ianuarie) / Stadiul procedurii / Organismul responsabil
n - 2 - 3 luni (trei luni înaintea reuniunii de monitorizare intermediară) / Transmiterea către Comisia Europeană a raportului privind progresele înregistrate de oraşele în cauză în etapa intermediară / Capitala culturală europeană
n - 2 (de exemplu, sfârşitul lui 2011 pentru titlul din 2014) / Reuniunea din etapa de monitorizare intermediară a comitetului de monitorizare şi consiliere (şapte experţi europeni) şi a oraşelor în cauză / Comisia Europeană
n - 11 luni (trei luni înaintea reuniunii de monitorizare finală) / Transmiterea către Comisia Europeană a raportului privind progresele înregistrate de oraşele în
cauză în etapa finală / Capitala culturală europeană
n - 8 luni / Reuniunea din etapa de monitorizare finală a comitetului de monitorizare şi consiliere (şapte experţi europeni) şi a oraşelor în cauză
n - 3 luni / Premiul / Comisia Europeană
n / Anul evenimentului / Capitala culturală europeană
n + 1 // Evaluarea rezultatelor evenimentului / Comisia Europeană

(va urma)

Ce trebuie sa faca Timisoara pentru a ajunge Capitala Culturala Europeana?

Ghid pentru oraşele candidate la titlul de Capitală culturală europeană

III. Obiectivele şi criteriile evenimentului

IV. Cheile succesului

Comunicarea privind Capitala culturală europeană trebuie să aibă un impact puternic şi să fie clară.

VI. Cofinanţarea comunitară a evenimentului

VII. Evaluarea evenimentului

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.