Chirurgul resitean Soran Gavril, in conflict de interese

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 12.07.2012 12:09 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către SORAN GAVRIL, Consilier judeţean în cadrul Consiliul Judeţean Caraş-Severin,respectiv Şef Secţie Chirurgie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin (conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 'prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative'). 

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, s-au constatat următoarele:
Nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către SORAN GAVRIL, întrucât, în calitate de Şef Secţie Chirurgie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin, a încheiat un număr de 7 contracte de servicii medicale cu SC Chirurgie SRL (societate în cadrul căreia deţine calitatea de asociat) şi SC Dr. Soran Gavril Chirurgie SRL (societate în cadrul căreia deţine calitatea de asociat unic şi de administrator), încălcând, astfel, prevederile art. 180, alin. 2) şi art. 184, alin. 12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
În perioada 22.06.2008 - 26.08.2009, SORAN GAVRIL a deţinut funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Începând cu data de 01.10.2008 şi până în prezent, SORAN GAVRIL deţine funcţia de şef Secţie Chirurgie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin.
Începând cu data de 09.11.2004 şi până în prezent, SORAN GAVRIL deţine calitatea de asociat în cadrul S.C. Chirurgie S.R.L.
De asemenea, începând cu data de 08.10.2010 şi până în prezent, SORAN GAVRIL deţine calitatea asociat unic şi funţia de administrator în cadrul SC Dr. Soran Gavril Chirurgie SRL.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, deoarece, conform dispoziţiilor art. 180, alin. 2) şi art. 184, alin. 12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 'Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager.(...)'.
'Dispoziţiile art. 180, alin. (1), lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 180, alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice'.
Având în vedere cele de mai sus, a fost dispusă iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.