Cine, cat si pentru ce se duc banii de buget in Timis?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 29.01.2012 17:30 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Consiliul Judeţean Timiş va supune spre avizare şi aprobare repartizarea sumelor defalcate pe anul 2012, pentru echilibrarea bugetelor locale.

La repartizarea sumei totale de 39.919 mii lei, formată din suma de 9.488 mii lei din TVA şi a sumei de 30.431 mii lei din cota de 18.50% din impozitul pe venit, s-a avut în vedere asigurarea unor sume pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală, respectiv a proiectelor de infrastructură, estimate conform criteriilor aprobate de judeţul Timiş, potrivit anexei nr. 1 şi nr. 2 (Anexa nr. 1+2 prezintă un total al sumelor pe criteriul IV din cele doua surse pe unităţi administrativ - teritoriale).

Anexa 1

*Propuneri de repartizare a sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe criteriul IV, respectiv cofinanţarea poiectelor de infrastructură la unităţile administrativ-teritoriale pe anul 2012
Nr. crt./Localitatea/Denumire Proiect/Stadiu proiect/

Valoarea totala a proiectului (mii Euro)/ Suma solicitată (mii Euro)/Suma solicitată (mii Lei)/ Suma propusa (mii Lei)/Cerută pentru

TOTAL SUME 85.979,80 26.986,90 116.043,67 9.488,00

1 Balinţ Alimentare cu apă în localitatea Bodo Derulare 450,00 340,00 1462,00 156,00 Execuţie
2 Banloc Creare infrastructură rutieră DC 185 Ofseniţa-Partos L=9,8 km Pregătire 1.698,60 1549,00 6660,70 168,00 SF+PT+Execuţie
3 Bara Pietruire drum comunal Bara - Spata Derulare 100,00 100,00 430,00 122,00 Execuţie
4 Bârna Proiect Integrat : Reţea de canalizare menajeră în localităţile Pogăneşti, Jureşti, Drinova şi Sarazani, extindere sistem de alimentare cu apă Bârna , Pogăneşti , Boteşti şi Botineşti, modernizare străzi şi drumuri comunale DC 121 din DJ 681 C - Drinova, Derulare 2.967,00 506,00 2175,80 168,00 Execuţie
5 Beba Veche Alimentare cu apă în localitatea Pordeanu Derulare 132,00 120,00 516,00 36,00 Execuţie
6 Becicherecu Mic Extindere şi modernizare iluminat public stradal şi extindere reţea 0,4 kv, în comuna Becicherecu Mic Derulare 182,50 183,00 786,90 36,00 Execuţie
7 Belinţ Asfaltare DC91 - Belinţ Gruni Pregătire 253,00 177,00 761,10 36,00 PT+Execuţie
8 Bethausen Pietruire drum comunal DC 127 sector Nevrincea-Haltă Derulare 200,00 180,00 774,00 171,00 Execuţie
9 Biled Reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Biled - OG7/2006 Derulare 836,60 344,90 1483,07 43,00 Execuţie
10 Birda Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă pentru localitatea Sângeorge prin racordarea la sistemul de apă al locvalităţii Mănăstire Derulare 270,00 270,00 1161,00 107,00 Execuţie
11 Bogda Modernizare drum comunal DC 72 Charlotenburg - Buzad L= 5km Derulare 512,00 411,00 1767,30 132,00 Execuţie
12 Boldur Modernizare drumuri de interes local, comuna Boldur, Boldur - Ohaba Forgaci Derulare 328,00 150,00 645,00 170,00 Execuţie
13 Brestovăţ Proiect Integrat : Îmbunătăţirea infrastructurii fizice a serviciilor de bază în comuna Brestovăţ - Proiect aprobat PNDR M322 Derulare 2.950,00 140,00 602,00 36,00 Cofinanţare proiect
14 Bucovăţ Extindere sistem de alimentare cu energie electrică în PUZ Bucovăţ - Tineret Derulare 258,00 140,00 602,00 170,00 Execuţie
15 Cărpiniş Modernizare străzi în comuna Cărpiniş Derulare 400,00 160,00 688,00 192,00 Execuţie
16 Cenad Proiect Integrat: Modernizare străzi, construcţie creşă şi investiţie în scopul cunoaşterii specificului local şi al moştenirii culturale în comuna Cenad - Proiect aprobat pe PNDR M322 Derulare 2.500,00 600,00 2580,00 36,00 Execuţie
17 Cenei Reparaţii şi pietruire străzi în localităţile Cenei şi Bobda Derulare 177,00 70,00 301,00 36,00 Execuţie
18 Checea Reabilitare drum comunal DC 215 - prin turnarea de covor asfaltic - pe o porţiune de cca. 2 km Pregătire 235,00 235,00 1010,50 170,00 PT+Avize+Execuţie
19 Chevereşu Mare Drum comunal Chevereşu Mare - Tabăra de copii Derulare 600,00 250,00 1075,00 168,00 Execuţie
20 Comloşu Mare Modernizare străzi în localitatea Comloşu Mare Derulare 1.208,00 162,00 696,60 192,00 Execuţie
21 Coşteiu Pietruire drumuri comunale în comuna Coşteiu Derulare 100,00 100,00 430,00 170,00 Execuţie
22 Criciova Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Criciova Pregătire 1.989,00 588,00 2528,40 36,00 PT+Execuţie lucrări
23 Curtea Asfaltare străzi în comuna Curtea Pregătire 100,00 100,00 430,00 36,00 PT+Execuţie lucrări
24 Darova Proiect Integrat: Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Darova, reabilitare străzi în localitatea Sacoşu Mare, reabilitare şi dotare cămin cultural Darova, centru de zi pentru bătrâni în localitatea Sacoşu mare -PNDR M322 Derulare 3.094,00 616,00 2648,80 144,00 Cofinanţare proiect
25 Denta Pod peste râul Bârzava în localitatea Denta Derulare 800,00 220,00 946,00 60,00 Execuţie
26 Dudeştii Noi Sistem de canalizare menajeră, staţie de epurare şi extindere alimentare cu apă în comuna Dudeştii - Noi - Extindere sistem de canalizare menajeră în Zona Solaris I şi Solaris II - FEADR Derulare 2.128,00 163,00 700,90 173,00 Execuţie
27 Dumbrava Reabilitare străzi în comuna Dumbrava Pregătire 69,80 66,30 285,09 36,00 Execuţie
28 Dumbrăviţa Drumuri europene pentru a facilita accesul între localităţile Dumbrăviţa şi Balastya Pregătire 271,00 196,00 842,80 43,00 PT+Execuţie
29 Fibiş Reţea iluminat stradal în PUZ - zonă de locuit localitatea Fibiş Derulare 100,00 100,00 430,00 36,00 Execuţie
30 Fârdea Proiect Integrat: Modernizare străzi comuna Fîrdea, realizare reţea de canalizare ape menajere cu staţie de epurare, racord zona de agrement Lac Surduc, modernizarea şi reabilitarea căminului cultural localitatea Gladna Română, înfiinţare grădiniţă cu pro Derulare 3.161,00 620,80 2669,44 36,00 Cofinanţare proiect
31 Foeni Extindere canalizare şi branşamente canalizare comuna Foeni Derulare 441,80 302,00 1298,60 43,00 Execuţie
32 Găvojdia Modernizare străzi în localităţile Jena şi Găvojdia Derulare 475,00 200,00 860,00 36,00 Execuţie
33 Ghilad Construire sistem centralizat de alimentare cu apă în localităţile Ghilad şi Gad Derulare 1.100,00 170,00 731,00 170,00 Execuţie
34 Ghiroda Reţea canalizare în localitatea Giarmata Vii Derulare 2.871,00 575,00 2472,50 171,00 Execuţie
35 Ghizela Canalizare menajeră în localităţile Ghizela şi Şanoviţa Derulare 1.024,00 300,00 1290,00 36,00 Execuţie
36 Giarmata Modernizare şi canalizare menajeră strada Viilor Derulare 320,00 320,00 1376,00 43,00 Execuţie
37 Giera Reabilitare drumuri în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri Derulare 300,00 40,00 172,00 170,00 Execuţie
38 Giroc Reţele canalizare menajeră în localitatea Giroc, cartier Planişte Derulare 436,00 218,00 937,40 84,00 Execuţie
39 Giulvăz Reparatii trotuare in localitatile Rudna si Crai Nou Derulare 70,00 50,00 215,00 43,00 Execuţie
40 Gottlob Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Gottlob - PNDR M125 Derulare 1.275,00 50,00 215,00 36,00 Cofinanţare proiect
41 Iecea Mare Modernizare străzi în localitatea Iecea Mare Derulare 444,40 444,40 1910,92 36,00 Execuţie
42 Jamu Mare Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Ferendia Derulare 442,20 397,00 1707,10 170,00 Execuţie
43 Jebel Asfaltare străzi comunale , comuna Jebel Derulare 500,00 500,00 2150,00 192,00 Execuţie
44 Lenauheim Reabilitare străzi în interiorul localităţilor Lenauheim, Grabaţ şi bulgăruş Derulare 489,00 100,00 430,00 36,00 Execuţie
45 Liebling Betonare trotuare în localităţile Liebling, Cerna şi Iosif Derulare 90,00 80,00 344,00 170,00 Execuţie
46 Livezile Alimentare cu apa in comuna Livezile Derulare 100,00 90,00 387,00 170,00 Execuţie
47 Lovrin Reabilitarea trotuarelor şi amenajarea unei piste de biciclete în comuna Lovrin Pregătire 115,00 39,00 167,70 36,00 PT+Execuţie
48 Margina Modernizare drum comunal DC 103 sector Zorani-Groşi, L=6,75 km Derulare 763,30 594,50 2556,35 192,00 Execuţie
49 Maşloc Pietruire străzi cu tratament bituminos în comuna Maşloc - Alkioş, Remetea Mică şi Maşloc, în lungime de L=13680 m, Derulare 158,00 150,00 645,00 44,00 Execuţie
50 Mănăştiur Proiect Integrat: Înfiinţare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile Mănăştiur, Remetea Lunca, Pădurani, cu staţie de epurare, alimentare cu apă în localitatea Remetea Lunca, , recompartimentare şi consolidare clădire publică Cămin C Derulare 3.108,00 1022,00 4394,60 171,00 Cheltuieli neeligibile aferente proiect şi TVA
51 Moraviţa Trotuare pentru localităţile Moraviţa, Stamora Germană Derulare 1.400,00 100,00 430,00 170,00 Execuţie
52 Moşniţa Nouă Modernizare DC 98 Urseni - Timişoara Derulare 580,00 290,00 1247,00 144,00 Execuţie
53 Nădrag Proiect Integrat: Modernizare străzi , construire creşă cu două grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor în comuna Nădr Derulare 3.227,00 116,00 498,80 36,00 Cofinanţare proiect
54 Niţchidorf Pietruire drumuri comunale comuna Niţchidorf Derulare 120,00 120,00 516,00 168,00 Execuţie
55 Ohaba Lungă Proiect Integrat: Modernizare DC 97 Ohaba Lungă - Dubeşti, Alimentare cu apă Ohaba Lungă, Canalizare localitatea Ohaba Lungă, Alimentare cu apă localitatea Dubeşti, Canalizare localitatea Dubeşti, Reabilitare cămin cultural localitatea Dubeşti, After scho Derulare 2.500,00 250,00 1075,00 158,00 Cofinanţare proiect
56 Orţişoara Execuţie gospodărie apă potabilă în localitatea Orţişoara Derulare 276,00 70,00 301,00 120,00 Execuţie
57 Otelec Pietruire străzi în localitatea Otelec Derulare 40,00 40,00 172,00 36,00 Execuţie
58 Parţa PT- Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Parţa Pregătire 800,00 800,00 3440,00 137,00 Execuţie
59 Pădureni Proiect Integrat: Alimentare cu apă, reţele de canalizare şi staţie de epurare, reabilitare Casa Naţională Pădureni, modernizare drum comunal DC 158 şi străzi, centru de zi pentru copii tip "After school" - (Aprobat PNDR M322) Derulare 3.200,00 550,00 2365,00 36,00 Cofinanţare proiect
60 Peciu Nou Reabilitare străzi localitatea Peciu Nou "Cartier CHICAGO", localitatea Diniaş - str. 4A, localitatea Sânmartinul Sârbesc str. 2B şi 3B Derulare 429,60 300,00 1290,00 43,00 Execuţie
61 Periam Modernizare drumuri stradale în comuna Periam Derulare 286,00 197,00 847,10 36,00 Execuţie
62 Pesac Realizare sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare în comuna Pesac Derulare 1.302,00 250,00 1075,00 144,00 Execuţie
63 Pietroasa Proiect Integrat: Modernizare drum comunal DC 111 şi străzi în comuna Pietroasa localităţile Pietroasa , Poeni şi Crivina de Sus, înfiinţare centru After School, înfiinţare spaţii de recreere şi parcare, achiziţia de utilaje echipamente şi mijloace de tra Derulare 3.103,00 605,00 2601,50 156,00 Cofinanţare proiect
64 Pişchia Modernizare străzi în localitatea Bencecu de Jos Pregătire 450,00 250,00 1075,00 36,00 PT+Execuţie
65 Racoviţa Pietruire străzi în comuna Racoviţa Derulare 45,00 45,00 193,50 43,00 Execuţie
66 Remetea Mare Reabilitare drum comunal DC 62 Remetea Mare - Ianova Derulare 185,00 95,00 408,50 171,00 Execuţie
67 Sacoşu Turcesc Pietruire străzi în comuna Sacoşu Turcesc Derulare 50,00 50,00 215,00 36,00 Execuţie
68 Saravale Reţea canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere - HG 577/1997 Pregătire 1.500,00 40,00 172,00 36,00 SF+PT
69 Sânandrei Modernizare drum comunal DC 826 , DN 69 - localitatea Sânandrei Derulare 1.000,00 400,00 1720,00 96,00 Execuţie
70 Sânmihaiu Român Asfaltare străzi comuna Sânmihaiu Român Derulare 250,00 250,00 1075,00 43,00 Execuţie
71 Sânpetru Mare Pietruire străzi şi execuţie trotuare în localităţile Sânpetru Mare şi Igriş, comuna Sânpetru Mare Derulare 500,00 250,00 1075,00 170,00 Execuţie
72 Satchinez Modernizare drum comunal DC 37 Sânandrei - Satchinez Derulare 5.000,00 150,00 645,00 96,00 Execuţie
73 Săcălaz SF - Modernizare drumuri Beregsău Mare şi Beregsău Mic Pregătire 50,00 50,00 215,00 36,00 SF
74 Secaş Amenajarea podurilor şi podeţelor degradate din comuna Secaş Pregătire 75,00 55,00 236,50 36,00 PT+Execuţie
75 Şag Modernizare străzi, asfaltare în comuna Şag Derulare 232,00 140,00 602,00 36,00 Execuţie
76 Şandra Racordarea Zonei rezidenţiale a comunei Şandra la reţeaua electrică Derulare 175,00 175,00 752,50 43,00 Execuţie
77 Ştiuca Sistem de canalizare a apelor menajere şi staţie de epurare în localitatea Ştiuca Derulare 300,00 276,00 1186,80 176,00 Execuţie
78 Teremia Mare Modernizare drum comunal DC 7 Teremia Mare - Teremia Mică, L= 5 km Derulare 1.085,00 407,00 1750,10 96,00 Execuţie
79 Tomeşti Proiect Integrat: Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Tomeşti, reabilitare Casa de Cultură, conservare şi valorificare patrimoniu cultural, înfiinţare, dotare şi împrejmuire After School şi reabilitare grădiniţa în Colonia Fabricii - Proiect Derulare 3.219,00 969,00 4166,70 36,00 Execuţie
80 Tomnatic Reabilitare drumuri comunale DC 25 şi DC 11 Derulare 300,00 200,00 860,00 36,00 Execuţie
81 Topolovăţu Mare Asfaltare DC 76 , străzi Şuştra comuna Topolovăţu Mare Derulare 600,00 70,00 301,00 36,00 Execuţie
82 Tormac Pietruire străzi comunale în comuna Tormac Derulare 175,00 150,00 645,00 36,00 Execuţie
83 Traian Vuia Sistem alimentare apă potabilă în localităţile Sudriaş, Jupani şi Susani Derulare 625,00 550,00 2365,00 168,00 Execuţie
84 Uivar Asfaltare străzi în localitatea Uivar Derulare 150,00 50,00 215,00 43,00 Execuţie
85 Valcani Forare puţ apă potabilă, construire staţie tratare a apei şi înlocuire conductă apă L= 5km Derulare 800,00 800,00 3440,00 170,00 Execuţie
86 Variaş Modernizare străzi în localitatea Variaş, realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Variaş, înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar, modernizarea şi reabilitarea căminului cultural din localitatea Variş şi a Derulare 3.112,00 613,00 2635,90 36,00 Cheltuieli neeligibile aferente proiect şi TVA
87 Voiteg Modernizare drumuri Derulare 100,00 100,00 430,00 170,00 Execuţie
88 VV Delamarina Reabilitarea drumurilor comunale în comuna VV Delamarina Derulare 600,00 400,00 1720,00 192,00 Execuţie
89 Buziaş Modernizare străzi Derulare 80,00 80,00 344,00 197,00 Execuţie
90 Ciacova Reabilitarea infrastructurii rutiere - pietruiri de drumuri comunale şi străzi - în localitatea Ciacova şi localităţile aparţinătoare : Cebza, Petroman, Macedonia şi Obad Derulare 100,00 100,00 430,00 36,00 Execuţie
91 Deta Reabilitare străzi în localitatea Deta: str. Piaţa Libertăţii Derulare 150,00 75,00 322,50 36,00 Execuţie
92 Făget Amenajare trotuare în oraşul Făget cu pavaje prefabricate, L = 4,7 km Pregătire 350,00 330,00 1419,00 36,00 PT+Avize+Execuţie
93 Gătaia Modernizare str. N. Bălcescu, P Haţegan, şi Tudor Vladimirescu în oraşul Gătaia Derulare 247,00 62,00 266,60 36,00 Execuţie
94 Jimbolia Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public stradal în localitatea Jimbolia Derulare 550,00 90,00 387,00 43,00 Execuţie
95 Recaş Asfaltare străzi localitatea Recaş, L=5 km Derulare 697,00 140,00 602,00 36,00 Execuţie
96 Sânnicolau Mare Asfaltare drum judeţean DJ 682 (străzile Alba Iulia, M Eminescu şi T. Brediceanu) Derulare 170,00 170,00 731,00 36,00 Execuţie
97 Lugoj Zonă extindere localitatea Tapia - drumuri Derulare 1.051,00 1051,00 4519,30 240,00 Execuţie
98 Timişoara Consolidare Pasaj Calea Şagului Derulare 2150,00 166,00 713,80 171,00 Execuţie

Anexa 2

*Propuneri de repartizare a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe criteriul IV, respectiv cofinanţarea proiectelor de infrastructură la unităţile administrativ-teritoriale pe anul 2012
Nr. crt./Localitatea/Denumire Proiect/Stadiu proiect/

Valoarea totala a proiectului (mii Euro)/ Suma solicitată (mii Euro)/Suma solicitată (mii Lei)/ Suma propusa (mii lei)/Cerută pentru

TOTAL SUME 105.560,20 35.404,90 152.241,57 30.431,00

1 Balinţ Construcţie podeţe şi rigole pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Balinţ Pregătire 75,00 75,00 322,50 150,00 SF + Execuţie
2 Balinţ Alimentare cu apă în localitatea Bodo Derulare 450,00 340,00 1462,00 344,00 Execuţie
3 Banloc Realizare execuţie branşare la canalizare Bloc Derulare 52,00 48,00 206,40 200,00 Execuţie
4 Banloc Creare infrastructură rutieră DC 185 Ofseniţa-Partos L=9,8 km Pregătire 1.698,60 1549,00 6660,70 332,00 SF+PT+Execuţie
5 Bara Execuţie foraje apă potabilă în localitatea Lăpuşnic Derulare 10,00 7,00 30,10 22,00 Execuţie
6 Bara Pietruire drum comunal Bara - Spata Derulare 100,00 100,00 430,00 301,00 Execuţie
7 Bara Modernizare iluminat public în comuna Bara Derulare 6,00 6,00 25,80 22,00 Execuţie
8 Bara Pietruire străzi în comuna Bara Derulare 10,00 10,00 43,00 43,00 Execuţie
9 Bârna Modernizare străzi în localitatea Bârna Derulare 209,00 167,00 718,10 100,00 Execuţie
10 Bârna Alimentare cu apă şi canalizare comuna Bârna - OG 7/2006 Derulare 1.047,00 196,00 842,80 100,00 Execuţie
11 Bârna Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Bârna - PNDR M125 Derulare 254,00 104,00 447,20 50,00 Cofinanţare proiect
12 Bârna Proiect Integrat : Reţea de canalizare menajeră în localităţile Pogăneşti, Jureşti, Drinova şi Sarazani, extindere sistem de alimentare cu apă Bârna , Pogăneşti , Boteşti şi Botineşti, modernizare străzi şi drumuri comunale DC 121 din DJ 681 C - Drinova, Derulare 2.967,00 506,00 2175,80 282,00 Execuţie
13 Beba Veche Pietruire străzi în comuna Beba Veche Derulare 51,00 46,00 197,80 50,00 Execuţie
14 Beba Veche Alimentare cu apă în localitatea Pordeanu Derulare 132,00 120,00 516,00 64,00 Execuţie
15 Becicherecu Mic Extindere şi modernizare iluminat public stradal şi extindere reţea 0,4 kv, în comuna Becicherecu Mic Derulare 182,50 183,00 786,90 114,00 Execuţie
16 Belinţ Asfaltare DC91 - Belinţ Gruni Pregătire 253,00 177,00 761,10 114,00 PT+Execuţie
17 Bethausen Pietruire drum comunal DC 127 sector Nevrincea-Haltă Derulare 200,00 180,00 774,00 542,00 Execuţie
18 Biled Reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Biled - OG7/2006 Derulare 836,60 344,90 1483,07 137,00 Execuţie
19 Birda Construcţie pod peste râul Bârzava în localitatea Birda Derulare 170,00 170,00 731,00 400,00 Execuţie
20 Birda Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă pentru localitatea Sângeorge prin racordarea la sistemul de apă al locvalităţii Mănăstire Derulare 270,00 270,00 1161,00 293,00 Execuţie
21 Bogda Modernizare drum comunal DC 72 Charlotenburg - Buzad L= 5km Derulare 512,00 411,00 1767,30 194,00 Execuţie
22 Bogda Reabilitare străzi comunale în comuna Bogda Derulare 15,00 15,00 64,50 64,00 Execuţie
23 Bogda Alimentare cu apă localitatea Comeat Derulare 262,30 263,00 1130,90 10,00 Execuţie
24 Bogda Alimentare cu apă localitatea Buzad Derulare 266,50 40,00 172,00 150,00 Execuţie
25 Boldur Înfiinţare canalizare menajeră în localităţile Jabăr şi Boldur - Fondul de Mediu Pregătire 1.270,00 172,00 739,60 100,00 Cofinanţare proiect
26 Boldur Lucrări de reparaţii, modernizări şi întreţinere străzi , localitatea Boldur Derulare 134,00 46,00 197,80 60,00 Execuţie
27 Boldur Reabilitare DC 141 şi DC 142 (Linia CF - Sinersig ieşire) Derulare 300,00 250,00 1075,00 250,00 Execuţie
28 Boldur Modernizare drumuri de interes local, comuna Boldur, Boldur - Ohaba Forgaci Derulare 328,00 150,00 645,00 130,00 Execuţie
29 Brestovăţ Proiect Integrat : Îmbunătăţirea infrastructurii fizice a serviciilor de bază în comuna Brestovăţ - Proiect aprobat PNDR M322 Derulare 2.950,00 140,00 602,00 114,00 Cofinanţare proiect
30 Bucovăţ Extindere drumuri în PUZ din localităţile Bucovăţ şi Bazoşu Nou Derulare 260,00 150,00 645,00 100,00 Execuţie
31 Bucovăţ Extindere sistem de alimentare cu energie electrică în PUZ Bazoşu Nou Derulare 260,00 150,00 645,00 100,00 Execuţie
32 Bucovăţ Extindere sistem de alimentare cu energie electrică în PUZ Bucovăţ Derulare 180,00 90,00 387,00 100,00 Execuţie
33 Bucovăţ Extindere sistem de alimentare cu energie electrică în PUZ Bucovăţ - Tineret Derulare 258,00 140,00 602,00 240,00 Execuţie
34 Cărpiniş Modernizare străzi în comuna Cărpiniş Derulare 400,00 160,00 688,00 186,00 Execuţie
35 Cărpiniş Extindere reţea de canalizareşi realizarea racordurilor la gospodăriile populaţiei Derulare 750,00 160,00 688,00 379,00 Execuţie
36 Cărpiniş Pietruire străziîn comuna Cărpiniş Derulare 15,00 10,00 43,00 43,00 Execuţie
37 Cenad Proiect Integrat: Modernizare străzi, construcţie creşă şi investiţie în scopul cunoaşterii specificului local şi al moştenirii culturale în comuna Cenad - Proiect aprobat pe PNDR M322 Derulare 2.500,00 600,00 2580,00 114,00 Execuţie
38 Cenei Reparaţii şi pietruire străzi în localităţile Cenei şi Bobda Derulare 177,00 70,00 301,00 114,00 Execuţie
39 Checea Asfaltare - îmbrăcăminte bituminoasă uşoară - străzi în localitatea Checea şi realizarea unei staţii auto Pregătire 232,00 232,00 997,60 200,00 PT+Avize+Execuţie
40 Checea Reabilitare drum comunal DC 215 - prin turnarea de covor asfaltic - pe o porţiune de cca. 2 km Pregătire 235,00 235,00 1010,50 140,00 PT+Avize+Execuţie
41 Checea Lucrări de întreţinere străzi pietruite în localitatea Checea Pregătire 116,00 116,00 498,80 200,00 PT+Avize+Execuţie
42 Chevereşu Mare Alimentare cu apă localitatea Dragşina Derulare 350,00 150,00 645,00 532,00 Execuţie
43 Comloşu Mare Modernizare străzi în localitatea Comloşu Mare Derulare 1.208,00 162,00 696,60 408,00 Execuţie
44 Comloşu Mare Amenajare drumuri agricole în comuna Comloşu Mare - PNDR M125 Derulare 1.244,00 120,00 516,00 200,00 Cofinanţare proiect
45 Coşteiu Realizare şanţuri pentru colectare ape pluviale în comuna Coşteiu Derulare 45,00 45,00 193,50 100,00 Execuţie
46 Coşteiu Extindere sistem de alimentare cu energie electrică pentru branşare locuinţe atribuite tinerilor sub 35 de ani Pregătire 23,50 23,50 101,05 100,00 PT+Execuţie lucrări
47 Coşteiu Pietruire drumuri comunale în comuna Coşteiu Derulare 100,00 100,00 430,00 85,00 Execuţie
48 Coşteiu Extindere canalizare a localităţilor Coşteiu, Ţipari şi Păru Derulare 1.000,00 100,00 430,00 255,00 Cofinanţare proiect
49 Criciova Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Criciova Pregătire 1.989,00 588,00 2528,40 114,00 PT+Execuţie lucrări
50 Curtea Asfaltare străzi în comuna Curtea Pregătire 100,00 100,00 430,00 114,00 PT+Execuţie lucrări
51 Darova Proiect Integrat: Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Darova, reabilitare străzi în localitatea Sacoşu Mare, reabilitare şi dotare cămin cultural Darova, centru de zi pentru bătrâni în localitatea Sacoşu mare -PNDR M322 Derulare 3.094,00 616,00 2648,80 256,00 Cofinanţare proiect
52 Darova Construire trotuare în comuna Darova Derulare 725,00 666,00 2863,80 100,00 PT+Execuţie lucrări
53 Darova Pod peste Cherestău Derulare 130,00 110,00 473,00 100,00 PT+Execuţie lucrări
54 Denta Pod peste râul Bârzava în localitatea Denta Derulare 800,00 220,00 946,00 190,00 Execuţie
55 Dudeştii Noi Asfaltare drum comunal DC 45 Becicherecu Mic- Sânandrei Derulare 698,00 349,00 1500,70 100,00 Execuţie
56 Dudeştii Noi Sistem de canalizare menajeră, staţie de epurare şi extindere alimentare cu apă în comuna Dudeştii - Noi - Extindere sistem de canalizare menajeră în Zona Solaris I şi Solaris II - FEADR Derulare 2.128,00 163,00 700,90 447,00 Execuţie
57 Dumbrava Reabilitare străzi în comuna Dumbrava Pregătire 69,80 66,30 285,09 114,00 Execuţie
58 Dumbrăviţa Drumuri europene pentru a facilita accesul între localităţile Dumbrăviţa şi Balastya Pregătire 271,00 196,00 842,80 137,00 PT+Execuţie
59 Fibiş Reţea iluminat stradal în PUZ - zonă de locuit localitatea Fibiş Derulare 100,00 100,00 430,00 114,00 Execuţie
60 Fârdea Proiect Integrat: Modernizare străzi comuna Fîrdea, realizare reţea de canalizare ape menajere cu staţie de epurare, racord zona de agrement Lac Surduc, modernizarea şi reabilitarea căminului cultural localitatea Gladna Română, înfiinţare grădiniţă cu pro Derulare 3.161,00 620,80 2669,44 114,00 Cofinanţare proiect
61 Foeni Extindere canalizare şi branşamente canalizare comuna Foeni Derulare 441,80 302,00 1298,60 136,00 Execuţie
62 Găvojdia Modernizare străzi în localităţile Jena şi Găvojdia Derulare 475,00 200,00 860,00 114,00 Execuţie
63 Ghilad Construire sistem centralizat de alimentare cu apă în localităţile Ghilad şi Gad Derulare 1.100,00 170,00 731,00 540,00 Execuţie
64 Ghiroda Reţea canalizare în localitatea Giarmata Vii Derulare 2.871,00 575,00 2472,50 542,00 Execuţie
65 Ghizela Canalizare menajeră în localităţile Ghizela şi Şanoviţa Derulare 1.024,00 300,00 1290,00 114,00 Execuţie
66 Giarmata Modernizare şi canalizare menajeră strada Viilor Derulare 320,00 320,00 1376,00 137,00 Execuţie
67 Giera Extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri - OG 7/2006 Derulare 152,00 60,00 258,00 224,00 Execuţie
68 Giera Reabilitare poduri şi podeţe comuna Giera Derulare 300,00 15,00 65,00 65,00 Execuţie
69 Giera Reprofilare şi reabilitare şanţuri colectoare ape pluviale în localitatea Giera Derulare 300,00 16,00 68,80 65,00 Execuţie
70 Giera Reabilitare trotuare existente Derulare 300,00 20,00 86,00 86,00 Execuţie
71 Giera Lucrări de forajpentru susţinerea sistemului de alimentare cu apă potabilă Giera Derulare 60,00 30,00 129,00 110,00 Execuţie
72 Giroc Reţele canalizare menajeră în localitatea Giroc, cartier Planişte Derulare 436,00 218,00 937,40 266,00 Execuţie
73 Giulvăz Reparatii trotuare in localitatile Rudna si Crai Nou Derulare 70,00 50,00 215,00 137,00 Execuţie
74 Gottlob Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Gottlob - PNDR M125 Derulare 1.275,00 50,00 215,00 114,00 Cofinanţare proiect
75 Iecea Mare Modernizare străzi în localitatea Iecea Mare Derulare 444,40 444,40 1910,92 114,00 Execuţie
76 Jamu Mare Sistem alimentare cu apă potabilă în localitatea Clopodia Derulare 495,00 70,00 301,00 273,00 Finalizare lucrări
77 Jamu Mare Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Ferendia Derulare 442,20 397,00 1707,10 267,00 Execuţie
78 Jebel Asfaltare străzi comunale , comuna Jebel Derulare 500,00 500,00 2150,00 308,00 Execuţie
79 Jebel Întreţinerea prin pietruire a drumurilor comunale, care nu fac obiectul proiectelor anterioare - L= 20 km Derulare 100,00 100,00 430,00 300,00 Execuţie
80 Lenauheim Reabilitare străzi în interiorul localităţilor Lenauheim, Grabaţ şi bulgăruş Derulare 489,00 100,00 430,00 114,00 Execuţie
81 Liebling Betonare trotuare în localităţile Liebling, Cerna şi Iosif Derulare 90,00 80,00 344,00 140,00 Execuţie
82 Liebling Reabilitarea şi modernizarea străzilor din localităţile Liebling, Cerna şi Iosif Derulare 120,00 100,00 430,00 400,00 Execuţie
83 Livezile Realizare sistem informaţional al UAT Livezile Derulare 15,00 13,00 55,90 52,00 Execuţie
84 Livezile Modernizare reţea de iluminat public stradal în comuna Livezile Derulare 19,00 14,00 60,20 60,00 Execuţie
85 Livezile Modernizare drumuri stradale în comuna Livezile Derulare 250,00 230,00 989,00 100,00 Execuţie
86 Livezile Reparaţii drum comunal DC 188 Livezile - Dolat Derulare 110,00 100,00 430,00 328,00 Execuţie
87 Lovrin Reabilitarea trotuarelor şi amenajarea unei piste de biciclete în comuna Lovrin Pregătire 115,00 39,00 167,70 114,00 PT+Execuţie
88 Margina Construcţie staţie de epurare, reabilitare şi extindere reţea de canalizare în localitatea Margina Colonie Pregătire 493,50 493,50 2122,05 200,00 SF+PT+Execuţie
89 Margina Modernizare drum comunal DC 103 sector Zorani-Groşi, L=6,75 km Derulare 763,30 594,50 2556,35 262,00 Execuţie
90 Margina Amenajare Valea Bujorii, tronson 2, L=295 metri, comuna Margina Derulare 34,00 34,00 146,20 146,00 Execuţie
91 Maşloc Pietruire străzi cu tratament bituminos în comuna Maşloc - Alkioş, Remetea Mică şi Maşloc, în lungime de L=13680 m, Derulare 158,00 150,00 645,00 136,00 Execuţie
92 Mănăştiur Proiect Integrat: Înfiinţare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în localităţile Mănăştiur, Remetea Lunca, Pădurani, cu staţie de epurare, alimentare cu apă în localitatea Remetea Lunca, , recompartimentare şi consolidare clădire publică Cămin C Derulare 3.108,00 1022,00 4394,60 542,00 Cheltuieli neeligibile aferente proiect şi TVA
93 Moraviţa Reabilitare drum comunal DC 182 km 0+500 Derulare 200,00 80,00 344,00 200,00 Execuţie
94 Moraviţa Pietruire strazi in comuna Moravita Derulare 80,00 40,00 172,00 110,00 Execuţie
95 Moraviţa Trotuare pentru localităţile Moraviţa, Stamora Germană Derulare 1.400,00 100,00 430,00 230,00 Execuţie
96 Moşniţa Nouă Extindere sistem de alimentare cu energie electrică şi iluminat public în PUZ Moşniţa Nouă - Tineret Derulare 110,00 55,00 236,50 100,00 Execuţie
97 Moşniţa Nouă Reparaţie îmbrăcăminte asfaltică DC 152 Moşniţa Veche - Urseni Derulare 10,00 6,00 25,80 22,00 Execuţie
98 Moşniţa Nouă Modernizare DC 98 Urseni - Timişoara Derulare 580,00 290,00 1247,00 334,00 Execuţie
99 Nădrag Proiect Integrat: Modernizare străzi , construire creşă cu două grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor în comuna Nădr Derulare 3.227,00 116,00 498,80 114,00 Cofinanţare proiect
100 Niţchidorf Reţea de alimentare cu apă şi branşamente în localitatea Niţchidorf Derulare 36,00 30,00 129,00 129,00 Execuţie
101 Niţchidorf Branşarea la reţeaua trifazată de curent electric, a reţelei de alimentare cu apă a localităţii Niţchidorf Derulare 15,00 10,00 43,00 43,00 Execuţie
102 Niţchidorf Subtraversare a liniei CFR cu reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Niţchidorf Derulare 10,00 8,00 34,40 34,00 Execuţie
103 Niţchidorf Pietruire drumuri comunale comuna Niţchidorf Derulare 120,00 120,00 516,00 262,00 Execuţie
104 Niţchidorf Reabilitare poduri şi podeţe adiacente DJ 592B în localitatea Duboz Derulare 20,00 15,00 64,50 64,00 Execuţie
105 Ohaba Lungă Proiect Integrat: Modernizare DC 97 Ohaba Lungă - Dubeşti, Alimentare cu apă Ohaba Lungă, Canalizare localitatea Ohaba Lungă, Alimentare cu apă localitatea Dubeşti, Canalizare localitatea Dubeşti, Reabilitare cămin cultural localitatea Dubeşti, After scho Derulare 2.500,00 250,00 1075,00 177,00 Cofinanţare proiect
106 Ohaba Lungă Modernizare străzi în comuna Ohaba Lungă Derulare 300,00 300,00 1290,00 100,00 PT+Execuţie lucrări
107 Ohaba Lungă Modernizare drum comunal DC 36 Ierşnic - Cladova Derulare 250,00 250,00 1075,00 215,00 Execuţie
108 Orţişoara Modernizare trotuare in localităţile aparţinătoare comunei Orţişoara L=10 km Derulare 175,00 60,00 258,00 200,00 Execuţie
109 Orţişoara Proiectare şi execuţie reţea de iluminat public stradal în zona nouă rezidenţială - PUZ 1 loclitatea Orţişoara Pregătire 60,00 25,00 107,50 107,00 Execuţie
110 Orţişoara Execuţie gospodărie apă potabilă în localitatea Orţişoara Derulare 276,00 70,00 301,00 73,00 Execuţie
111 Otelec Pietruire străzi în localitatea Otelec Derulare 40,00 40,00 172,00 114,00 Execuţie
112 Parţa PT- Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Parţa Pregătire 800,00 800,00 3440,00 433,00 Execuţie
113 Pădureni Proiect Integrat: Alimentare cu apă, reţele de canalizare şi staţie de epurare, reabilitare Casa Naţională Pădureni, modernizare drum comunal DC 158 şi străzi, centru de zi pentru copii tip "After school" - (Aprobat PNDR M322) Derulare 3.200,00 550,00 2365,00 114,00 Cofinanţare proiect
114 Peciu Nou Reabilitare străzi localitatea Peciu Nou "Cartier CHICAGO", localitatea Diniaş - str. 4A, localitatea Sânmartinul Sârbesc str. 2B şi 3B Derulare 429,60 300,00 1290,00 137,00 Execuţie
115 Periam Modernizare drumuri stradale în comuna Periam Derulare 286,00 197,00 847,10 114,00 Execuţie
116 Pesac Realizare sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare în comuna Pesac Derulare 1.302,00 250,00 1075,00 456,00 Execuţie
117 Pietroasa Proiect Integrat: Modernizare drum comunal DC 111 şi străzi în comuna Pietroasa localităţile Pietroasa , Poeni şi Crivina de Sus, înfiinţare centru After School, înfiinţare spaţii de recreere şi parcare, achiziţia de utilaje echipamente şi mijloace de tra Derulare 3.103,00 605,00 2601,50 258,00 Cofinanţare proiect
118 Pietroasa Pietruire drum comunal DC 112 Pietroasa - Coşeviţa Derulare 25,00 25,00 107,50 107,00 Execuţie
119 Pietroasa Realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Poieni, Crivina de sus şi Pietroasa Pregătire 1.000,00 30,00 129,00 129,00 SF
120 Pişchia Extindere reţea energie electrică în PUZ lg. 215/2003 Pregătire 250,00 132,00 567,60 50,00 PT+Execuţie
121 Pişchia Modernizare străzi în localitatea Bencecu de Jos Pregătire 450,00 250,00 1075,00 64,00 PT+Execuţie
122 Racoviţa Reabiltarea reţelei de alimentare cu apă a localităţilor Racoviţa şi Căpăt Derulare 115,00 115,00 494,50 80,00 Execuţie
123 Racoviţa Pietruire străzi în comuna Racoviţa Derulare 45,00 45,00 193,50 57,00 Execuţie
124 Remetea Mare Reabilitare drum comunal DC 62 Remetea Mare - Ianova Derulare 185,00 95,00 408,50 100,00 Execuţie
125 Remetea Mare Alimentare cu apă şi reţea canalizare menajeră în localităţile Remetea Mare şi Ianova Derulare 1.200,00 350,00 1505,00 142,00 Execuţie
126 Remetea Mare Pietruire străzi în localităţile Remetea Mare şi Ianova Derulare 120,00 120,00 516,00 300,00 Execuţie
127 Sacoşu Turcesc Pietruire străzi în comuna Sacoşu Turcesc Derulare 50,00 50,00 215,00 114,00 Execuţie
128 Saravale Reţea canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere - HG 577/1997 Pregătire 1.500,00 40,00 172,00 114,00 SF+PT
129 Sânandrei Modernizare drum comunal DC 826 , DN 69 - localitatea Sânandrei Derulare 1.000,00 400,00 1720,00 304,00 Execuţie
130 Sânmihaiu Român Asfaltare străzi comuna Sânmihaiu Român Derulare 250,00 250,00 1075,00 137,00 Execuţie
131 Sânpetru Mare Pietruire străzi şi execuţie trotuare în localităţile Sânpetru Mare şi Igriş, comuna Sânpetru Mare Derulare 500,00 250,00 1075,00 540,00 Execuţie
132 Satchinez Reabilitare străzi în comuna Satchinez Derulare 293,60 115,00 494,50 200,00 Execuţie
133 Satchinez Modernizare drum comunal DC 37 Sânandrei - Satchinez Derulare 5.000,00 150,00 645,00 104,00 Execuţie
134 Săcălaz SF - Modernizare drumuri Beregsău Mare şi Beregsău Mic Pregătire 50,00 50,00 215,00 114,00 SF
135 Secaş Amenajarea podurilor şi podeţelor degradate din comuna Secaş Pregătire 75,00 55,00 236,50 114,00 PT+Execuţie
136 Şag Modernizare străzi, asfaltare în comuna Şag Derulare 232,00 140,00 602,00 114,00 Execuţie
137 Şandra Racordarea Zonei rezidenţiale a comunei Şandra la reţeaua electrică Derulare 175,00 175,00 752,50 137,00 Execuţie
138 Ştiuca Sistem de canalizare a apelor menajere şi staţie de epurare în localitatea Ştiuca Derulare 300,00 276,00 1186,80 559,00 Execuţie
139 Teremia Mare Modernizare drum comunal DC 7 Teremia Mare - Teremia Mică, L= 5 km Derulare 1.085,00 407,00 1750,10 304,00 Execuţie
140 Tomeşti Proiect Integrat: Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Tomeşti, reabilitare Casa de Cultură, conservare şi valorificare patrimoniu cultural, înfiinţare, dotare şi împrejmuire After School şi reabilitare grădiniţa în Colonia Fabricii - Proiect Derulare 3.219,00 969,00 4166,70 114,00 Execuţie
141 Tomnatic Reabilitare drumuri comunale DC 25 şi DC 11 Derulare 300,00 200,00 860,00 114,00 Execuţie
142 Topolovăţu Mare Asfaltare DC 76 , străzi Şuştra comuna Topolovăţu Mare Derulare 600,00 70,00 301,00 114,00 Execuţie
143 Tormac Pietruire străzi comunale în comuna Tormac Derulare 175,00 150,00 645,00 114,00 Execuţie
144 Traian Vuia Sistem alimentare apă potabilă în localităţile Sudriaş, Jupani şi Susani Derulare 625,00 550,00 2365,00 532,00 Execuţie
145 Uivar Asfaltare străzi în localitatea Uivar Derulare 150,00 50,00 215,00 137,00 Execuţie
146 Valcani Forare puţ apă potabilă, construire staţie tratare a apei şi înlocuire conductă apă L= 5km Derulare 800,00 800,00 3440,00 185,00 Execuţie
147 Valcani Asfaltare drum in localitatea Valcani Derulare 250,00 250,00 1075,00 355,00 Execuţie
148 Variaş Modernizare străzi în localitatea Variaş, realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Variaş, înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar, modernizarea şi reabilitarea căminului cultural din localitatea Variş şi a Derulare 3.112,00 613,00 2635,90 114,00 Cheltuieli neeligibile aferente proiect şi TVA
149 Voiteg Modernizare drumuri Derulare 100,00 100,00 430,00 240,00 Execuţie
150 Voiteg Reparatii trotuare Pregătire 150,00 70,00 301,00 300,00 SF
151 VV Delamarina Realizare Infocentru Turistic Derulare 250,00 90,00 387,00 100,00 Cofinanţare proiect
152 VV Delamarina Realizare trotuare şi rigole în comuna VV Delamarina Derulare 300,00 180,00 774,00 100,00 Execuţie
153 VV Delamarina Pietruirea şi asfaltarea străzilor în comuna VV Delamarina Derulare 800,00 500,00 2150,00 408,00 Execuţie
154 Buziaş Modernizare străzi Derulare 80,00 80,00 344,00 109,00 Execuţie
155 Buziaş Amenajări hidrotehnice intravilan Derulare 100,00 46,00 197,80 100,00 Execuţie
156 Buziaş Canalizare menajeră localitatea Bacova Pregătire 750,00 15,00 64,50 64,00 PT
157 Buziaş Alimentare cu apă şi canalizare localitatea Silagiu Derulare 500,00 50,00 215,00 150,00 Execuţie
158 Buziaş Reparaţii străzi prin pietruire Derulare 100,00 47,00 202,10 200,00 Execuţie
159 Ciacova Reabilitarea infrastructurii rutiere - pietruiri de drumuri comunale şi străzi - în localitatea Ciacova şi localităţile aparţinătoare : Cebza, Petroman, Macedonia şi Obad Derulare 100,00 100,00 430,00 114,00 Execuţie
160 Deta Reabilitare străzi în localitatea Deta: str. Piaţa Libertăţii Derulare 150,00 75,00 322,50 114,00 Execuţie
161 Făget Amenajare trotuare în oraşul Făget cu pavaje prefabricate, L = 4,7 km Pregătire 350,00 330,00 1419,00 114,00 PT+Avize+Execuţie
162 Gătaia Modernizare str. N. Bălcescu, P Haţegan, şi Tudor Vladimirescu în oraşul Gătaia Derulare 247,00 62,00 266,60 114,00 Execuţie
163 Jimbolia Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public stradal în localitatea Jimbolia Derulare 550,00 90,00 387,00 137,00 Execuţie
164 Recaş Asfaltare străzi localitatea Recaş, L=5 km Derulare 697,00 140,00 602,00 114,00 Execuţie
165 Sânnicolau Mare Asfaltare drum judeţean DJ 682 (străzile Alba Iulia, M Eminescu şi T. Brediceanu) Derulare 170,00 170,00 731,00 114,00 Execuţie
166 Lugoj Zonă extindere localitatea Tapia - drumuri Derulare 1.051,00 1051,00 4519,30 160,00 Execuţie
167 Lugoj Reţea apă şi branşamente în localitatea Tapia şi Arnadia Derulare 133,00 133,00 571,90 300,00 Execuţie
168 Lugoj Alimentare apă şi canalizare în localitatea Tapia Derulare 669,00 669,00 2876,70 300,00 Execuţie
169 Timişoara Consolidare Pasaj Calea Şagului Derulare 2.150,00 166,00 713,80 542,00 Execuţie

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.