Cine va reprezenta CONSILIUL LOCAL si PRIMARIA TIMISOARA in CONSILIILE de ADMINISTRATIE din SCOLI si LICEE

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 15.10.2017 13:20 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA EXTRAORDINARA, in data de 17.10.2017, ora 16,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de Zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 15.09.2017.
2. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Doina Popa.
3. Proiect de hotarare privind conferirea post – mortem a Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara Aurorei Elena Heim.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Moldovan Valeriu-Ionel, Moldovan Catalina, Neaga Marcel-Florin şi Neaga Ramona-Codruţa.
5. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a ap.SAD3, aferent imobilului situat in Timişoara, strada Emanuel Ungureanu nr.15, et.
Parter, inscris in CF 404398-C1-U13, nr. top 404398 – C1-U13.
6. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare aapartamentului Spaţiu commercial 3, aferent imobilului situat in Timişoara, B-dul
Berthelot (actual Regele Carol I) nr.5, inscris in C.F. nr. 400237-C1_U11, nr. Top 17190/XV.
7. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a apartamentului SAD2, situat in strada Dacilor nr.1, etaj P+S, inscris in C.F.nr.
411110-C1-U2, nr. topo 411110-C1-U2, la preţul de vanzare de 290.264,00 lei.
8. Proiect de hotarare privind exercitarea /neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului S.A.D3,aferent imobilului situat in strada General Grigorescu nr.6, etaj
P, inscris in C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 si a cotei de 15/261 mp teren in folosinta, la pretul de 275.147,00 lei +TVA
9. Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a ap.SAD 2 , aferent imobilului situat in Timisoara, strada General Grigorescu nr. 6, et P,
inscris in CF 404452-C1-U4 , nr top 404452-C1-U4 , la pretul de vanzare de 629.734lei + TVA.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru accesul la sistemul de management al traficului rutier.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara in vederea realizarii accesului la reţeaua de fibra optica.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea funcţionarii provizorie pana in data de30.11.2017, a activitaţii serviciilor de piaţa (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Carţan in Piaţa Traian.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Timişoara, in calitatede partener, in cadrul Proiectului ”URB-Inclusion-FazaII” – Programul de CooperareURBACT III al Comisiei Europene (fonduriFEDR) şi a contribuţiei MunicipiuluiTimişoara in acest proiect.
14. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii nr.22/29.01.2008 privind aprobarea locaţiilor in care se poate autoriza desfaşurarea de spectacole şi manifestari cultural artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara, modificarea , numerotarea şiintroducerea unei noi anexe la hotarare.
15. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intreţinere pentrupersoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice ”Inocenţiu M.Klein.
16. Proiect de hotarare privind transcrierea inmatricularii autovehiculelor pe numele Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara şi stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanţi aferenta autovehiculelor Direcţiei de Asistenţa Sociala a Municipiului Timişoara.
17. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timisoara si doi reprezentanti al Consiliului Local Timisoara in Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Timis.
18. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiulu Timişoara in Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat şi ale unitaţilor de invaţamant privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 – 2018.
19. Adresa nr. SC2017-019961/08.08.2017 a doamnei Iliescu Eugenia referitoare la cererea de revenire la Memoriul nr. 21/31.05.2017.
20. Raportul de activitate nr. 428/11.09.2017 al Asociaţiei Timişoara Capitala Culturala Europeana, trimestrul I şi II ianuarie – iunie 2017.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Raport_specialitate
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 338.96 Kb
Descarca anexa 1
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 565.53 Kb
Descarca anexa 2
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 210.82 Kb
Descarca anexa 3
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 215.01 Kb
Descarca anexa 4
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 194.65 Kb
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.