Comisiile speciale al Consiliului Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 08.07.2012 10:35 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Pe lângă comisiile de specialitate standard ale Consiliului Local din Timişoara, mai sunt o serie de comisii, speciale, pentru care au existat negocieri între partidele care au reprezentanţi în Consiliul Local, comisii de altfel nu fără importanţă "strategică" din foarte multe puncte de vedere.Iată care este componenţa nominală oficială, cu parafa de hotărâre de Consiliu Local, nu înainte de a le nominaliza: Comisia de repartizare a locuintelor, Comisia Locală de Ordine Publică, Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local, Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, Comisia de negociere a contractelor de asociere în participaţiune - ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăţi comerciale - în vederea construirii şi exploatării de parcări, Comisia Municipală pentru Probleme de Iluminat Public, Comisia de evaluare şi analiza a modului de îndeplinire a obiectivelor de către structurile sportive asociate, Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public, Comisia de negociere cu tertii.

Comisia de repartizare a locuintelor alcătuită din urmatorii membri:
Preşedinte: DAN DIACON.U - Viceprimar
Membrii: PETRU EHEGARTNER -consilier municipal
RAMONA-ISABELA OLTEANU -consilier municipal
MARIA SARACAN -consilier municipal
ELENA WOLF -consilier municipal
MARTIN STAIA -Director Direcţia Patrimoniu
OTILIA SÎRCA -Şef Serviciu Locuinţe
SIMONA VÎRLEA -consilier local - Serviciul Juridic
MARIA STOIANOV -Director Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

Comisia Locală de Ordine Publică, denumită în continuare comisia locală, organism cu rol consultativ, în următoarea componenţă:
Preşedinte: - Nicolae Robu- Primarul Municipiului Timişoara;
Membri : - Comisar şef Sabin Bogoşel - Şeful Poliţiei Municipiului Timişoara;
- Ioan Cojocari - Secretarul Municipiului Timişoara;
- Doru Spătaru - Director executiv al Poliţiei Locale Timişoara;
- Dorel Bogluţ - consilier local;
- Traian - Constantin Stoia - consilier local;
- Constantin- Ştefan Sandu - consilier local;
Comisia locală are următoarele atribuţii;
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;
d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local in urmatoarea componenta:
- ŢOANCĂ RADU - DANIEL - consilier local;
- OLTEANU RAMONA - ISABELA - consilier local;
- MOŞIU SIMION- consilier local;
- VESA VASILE -TEODOR- consilier local;
- WOLF ELENA - consilier local.
Secretariatul comisiei va asigurat de personalul din cadrul Biroului Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură - Direcţia Comunicare.
La lucrările Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local pot participa, cu rol consultativ si reprezentanti ai societatii civile:
- reprezentant al Instituţiei Prefectului (1 membru);
- reprezentant al tinerilor (1 membru din partea ARDOR - Asociaţia Romana de Dezbateri Oratorie si Retorica);
- reprezentant al studenţilor (1 membru din partea OSUT - Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara);
- reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale: Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, Fundaţia Soros România, Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România.

Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local :
- BOGDAN CIPRIAN - consilier local - membru titular;
- ŢOANCĂ RADU-DANIEL - consilier local - membru titular;
- ORZA ADRIAN ROMIŢĂ- consilier local - membru supleant.

Comisia de negociere a contractelor de asociere în participaţiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societăţi comerciale, în vederea construirii şi exploatării de parcări în Municipiul Timişoara, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 291/2011, astfel:
1. Dan Diaconu - Viceprimar;
2. Sorin Grindeanu - Viceprimar;
3. ec. Martin Staia - Director Directia de Patrimoniu - Primaria Municipiului Timisoara;
4. ec. Liviu Barbu - Director General S.C Administrarea Domeniului Public S.A.;
5. ec. Angelica Lazi - Director Economic S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
6. Florin Baias - avocat al SC Administrarea Domeniului Public S.A.;
7. Radu Toanca - consilier local;
8. Ovidiu Ciuhandu - consilier local;
9. Ciprian Bogdan - consilier local;
10. Simion Mosiu - consilier local;
11. Traian Stoia - consilier local ;
12. Ciprian Jichici - consilier local;
13. Bogdan Radu Herzog - consilier local .

Comisia Municipală pentru Probleme de Iluminat Public în Municipiul Timişoara, în următoarea componenţă:
Preşedinte: NICOLAE ROBU - Primar
Membri: SORIN GRINDEANU - Viceprimar
DAN DIACONU - Viceprimar
CULIŢĂ CHIŞ - Director Direcţia Tehnică
CIPRIAN CĂDARIU - Arhitect Şef
MARTIN STAIA - Director Direcţia Patrimoniu
SMARANDA HARACICU - Director Direcţia Economică
IOAN ZUBAŞCU - Şef Serviciu E.M.S.U.P.
DĂNUŢ POBEGA - Consilier Comp. Iluminat Public
SIMONA PLEŞCA - Consilier Comp. Iluminat Public
ŞTEFAN IOAN LIBOTEAN - SC ENEL SA
Secretar: DANIELA FALUŞI - Consilier Biroul Iluminat Public
Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public în Municipiul Timişoara are următoarele atribuţii:
- Creează strategii în domeniul iluminatului public stradal, inclusiv cel al zonelor istorice ale oraşului, al clădirilor reprezentative, al lăcaşelor de cult, monumentelor şi statuilor;
- Stabileşte programul de iluminat public, inclusiv iluminatul festiv de sărbători, pe teritoriul Municipiului Timişoara;
- Avizează documentaţiile tehnice şi economice în domeniul iluminatului public.

Comisia de evaluare şi analiza a modului de îndeplinire a obiectivelor de către structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara, în urmatoarea componenţă:
- Primar : Nicolae Robu;
- Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze Sportive -Primăria Timisoara: Ioan Mihai Costa;
- Consilier local: Simion Moşiu;
- Consilier local: Ramona-Isabela Olteanu;
- Consilier local: Radu-Daniel Ţoancă;
- Consilier local: Vasile-Teodor Vesa;
- Consilier local: Elena Wolf;

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara având următoarea componenţă:
- NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timişoara - preşedinte;
- IOAN COJOCARI Secretarul Municipiului Timişoara - secretar;
- MARTIN STAIA Director Direcţia Patrimoniu - membru;
- CIPRIAN SILVIU CĂDARIU Instituţia Arhitectului Şef - membru;
- GENTIMIR TEODORA Consilier Juridic-Serviciul Juridic - membru;
- SMARANDA HARACICU Director Direcţia Economică - membru
Comisia Specială va fi sprijinită de următori membri
- DUMITRESCU GHEORGHE Consilier Serviciul Fond Funciar - membru;
- URSU PAUL SEBASTIAN Consilier Serviciul Fond Funciar - membru înlocuitor;
- VASILE CIUPA Director Direcţia de Mediu - membru;
- ADRIAN SEMEREDI BERE Şef Serviciu Avize Mediu Urban - membru înlocuitor;
- CHIŞ CULIŢĂ Director Direcţia Tehnică - membru;
- DIANA ROF Consilier Banca de Date Urbană - membru;
- DAN ROBESCU Şef Serviciu Banca de Date Urbană - membru;
- CIEV ZAHARIE Consilier Compartiment Carte Funciar - membru;

Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara în următoarea componenţă:
preşedinte: - Diaconu Dan Aurel - Viceprimarul Municipiului Timişoara;
membri: - Jenariu Alina - consilier juridic-Serviciul Juridic;
- Ciprian Silviu Cădariu - arhitect şef;
- Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică;
- Culita Chis - director Direcţia Tehnica;
- Staia Martin - director Direcţia Patrimoniu;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Jichici Ciprian - Corneliu - consilier municipal;
- Sandu Constantin - Ştefan - consilier municipal;
- Stoia Traian - Constantin - consilier municipal;
- Caprea Vasile - consilier municipal.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.