Consilier judetean incompatibil in Caras-Severin

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 11.01.2012 10:45 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Resita - Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către ANATOLI LIBER, Consilier judeţean PD-L în cadrul Consiliului Judeţean Caraş - Severin.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, ANATOLI LIBER fiind informat, prin adresa nr. 53828/G/I.I./04.05.2011, despre declanşarea procedurii de evaluare (confirmare de primire din data de 09.05.2011). Prin intermediul adresei nr. 122777/G/I.I./28.11.2011, lui ANATOLI LIBER i-au fost aduse la cunoştinţă elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 04.05.2011, ANATOLI LIBER a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la 27.05.2011, s-au constatat următoarele:

ANATOLI LIBER se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 22.09.2008, întrucât, simultan cu deţinerea calităţii de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, deţine şi funcţiile de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, respectiv de Director General în cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A., încălcând, astfel, prevederile art. 88, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 22.06.2008, ANATOLI LIBER a fost validat în funcţia de Consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Caraş - Severin.

Începând cu data de 22.09.2008, ANATOLI LIBER deţine, în cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A., funcţiile de Director General şi de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform dispoziţiilor art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: 'funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv...'.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.