CONSILIUL JUDETEAN a analizat starea de sanatate a populatiei judetului TIMIS...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 26.09.2016 12:21 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta ordinara in data de 30 septembrie 2016, ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatului Administrativ.
Pe ordinea de zi figureaza:
1.      Analiza starii de sanatate a populatiei Judetului Timis.
2.      Proiect de hotarare privind propunerea darii in administrare a unor imobile aflate in domeniul public al Judetului Timis catre Consiliul Local al Oraşului Recaş.
3.      Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii dreptului de administrare a Direcţiei de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Timiş asupra unor imobile situate in comuna Recaş şi acordarea dreptului de folosinţa gratuita pentru aceste imobile Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva ”Constantin Paunescu” Recaş
4.      Proiect de hotarare privind propunerea aprobarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnnico-economici pentru obiectivul de investitii „Constructii locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii”, comuna Giroc, Calea Timisoarei, nr. top 412750, judetul Timis.
5.      Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
6.      Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
7.      Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Timis ca urmare a reorganizarii prin preluarea Directiei pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis si a Agentiei de Dezvoltare Economico-Sociala Timis, care se desfiinteaza.
8.      Proiect  de  hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din fondul de rezerva bugetara.
9.      Proiect de hotarare privind numirea persoanei responsabile cu inregistrarea si raportarea datoriei publice locale contractate de Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Timis.
10.  Proiect de hotarare privind validarea Autoritatii de Ordine Publica a Judetului Timis.
11.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Adunarile Generale si in Consiliile de Administratie ale unor societati comerciale la care Judetul Timis este actionar.
12.  Proiect  de  hotarare privind  modificarea şi completarea art.1 al Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş in Consiliile de Administraţie ale unitaţilor de invaţamant special.
13.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 3 al Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş in Consiliile de Administraţie ale unor unitaţi spitaliceşti din judeţul Timiş
14.  Proiect  de  hotarare privind stabilirea componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice  de cultura de interes judeţean.
15.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
16.  Proiect de hotarare privind acordarea distincţiei „Diploma de Excelenta” a Judetului Timis.
17.  Proiect de hotarare privind acordarea distincţiei „Diploma de Excelenta” a Judetului Timis.
18.  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare  intre Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş, in vederea indeplinirii atributiilor specifice pe linia controlului vehiculelor care se deplaseaza pe reteaua de drumuri judetene din Judetul Timis.
19.  Intrebari,  Interpelari.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.