CONSILIUL JUDETEAN TIMIS al PSD tot vrea sa inchirieze spatii din BASTION. Dar nimeni nu-i interesat!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.08.2017 09:33 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Judetean Timis a fost convocat in sedinta ordinara in data de 30 august 2017, ora 10,00, in sala consiliului din Palatul Administrativ situat in Timisoara, B-dul Revolutiei din 1989, nr. 17.
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Programului Strategic Multianual de dezvoltare economico sociala a judeţului Timiş 2015-2023, precum si a Planului de Acţiune al judeţului Timiş pentru perioada 2017 – 2020, pentru pregatirea, promovarea şi implementarea proiectelor de investiţii, aferent Strategiei de Dezvoltare Economico – Sociala 2015-2020/(2023) a judetului Timis.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor topo-cadastrale in vederea dezlipirii imobilului-teren aflat in domeniul privat al Judetului Timis si administrarea Consiliului Judetean Timis, situat in Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara (PITT) – Calea Torontalului km 6, inscris in CF nr. 130067 şi indentificat ca Parcela C1.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare Bibliotecii Judeteane Timis „Sorin Titel” a unor spatii din domeniul public al Judetului Timis.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Muzeul National al Banatului Timisoara a unei suprafete de teren din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timisoara.
5. Proiect de hotarare privind actualizarea suprafetei imobilelelor situate in Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 31, apartinand domeniului public al judetului Timis si date in administrare Muzeului Satului Banatean Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii completarii Inventarului domeniului public al Judetului Timis.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinţa gratuita a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara - proprietatea privata a Judeţului Timiş precum şi a unor bunuri mobile, catre Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Timişoara - Direcţia Regionala Vamala Timiş.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publica a unor spatii şi a Regulamentului privind amenajarea, exploatarea şi intreţinerea spaţiilor din Bastionul ”Theresia” Timişoara.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis asupra intentiilor de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publica a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara –proprietatea privata a Judeţului Timiş.
11. Proiect de hotarare pentru aprobarea completarii si modificarii Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 50/2017 privind aprobarea Ghidului privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017.
12. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Banatean Timisoara.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 3 al Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş in Consiliile de Administraţie ale unor unitaţi spitaliceşti din judeţul Timiş.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii şi completarii art.1 al Hotararii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Adunarile Generale ale unor societati comerciale la care judetul Timis este actionar, precum si de numire in Consiliile de Administratie ale acestora.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.2 alin.2 al Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş in Consiliile de Administraţie ale unor unitaţi spitaliceşti din judeţul Timiş.
19. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.5 şi a Anexei nr.6 ale Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenţei Consiliilor de conducere ale instituţiilor publice de cultura de interes judeţean.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 179/28.10.2015 privind incadrarea in categoria drumurilor judeţene a drumului comunal DC 100A Gelu DJ 692 – limita judeţ Arad, km 0+000 - 3+500.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice in vederea reprezentarii Muzeului Satului Banatean Timisoara in fata instantelor de judecata.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis.
23. Intrebari, interpelari.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.