Consiliul Judetean Timis incearca sa functioneze si fara eminenta cenusie a PSD Timis...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 23.03.2017 17:25 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Preşedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a emis dispoziţia de convocare a CJT in şedinţa ordinara, care va avea loc in 29 martie, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a şedinţei este urmatoarea:

1.      Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 158/31.08.2016 privind constituirea Comisiei Speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Timis.
2.      Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
3.      Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii ocazionale si a contractului de inchiriere a salii de spectacole din cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret Merlin Timisoara.
4.      Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de inchiriere ocazionala a bunurilor aflate in administrarea Muzeului Satului Banatean Timisoara.
5.      Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si a contractului cadru de inchiriere ocazionala a bunurilor aflate in administrarea Muzeului National al Banatului.
6.      Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Naţional al Banatului.
7.      Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul naţional de evidenţa a persoanelor dintre Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Generala de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului Timiş.
8.      Proiect de hotarare privind  aprobarea  asocierii  Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Orasul Jimbolia prin Consiliul local al Orasului Jimbolia si Comuna Comlosu Mare prin Consiliul local al Comunei Comlosu Mare in vederea cofinantarii caminelor pentru persoane varstnice.
9.      Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult din judetul Timis apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania si repartizarea posturilor pentru personalul neclerical din unitatile de cult recunoscute din Romania aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2017.
10.  Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizaţiei anuale catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Deşeuri Timiş.
11.  Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizaţiei anuale catre Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului in Judeţul Timiş.
12.  Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizaţiei anuale catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timiş.
13.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean  Timiş in Comisia de Orientare Şcolara şi Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Timiş.
14.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis.
15.  Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2017 de catre Centrul de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta”a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la incheierea exercitiului bugetar 2016.
16.  Proiect de hotarare privind aprobarea declararii utilitӑţii publice pentru imobilele situate in comuna Dumbraviţa, inscrise in CF nr.401651 Dumbraviţa, nr.top 296/a/1/a1/1/1/1/1//2 şi in CF nr.405280 Dumbraviţa, nr.top 296/a/1/a1/1/1//2/3.
17.  Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis asupra intentiilor de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
18.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de cesiune de creanta nr. 3778/03.03.2017 incheiat in vederea recuperarii unor debite.
19.  Intrebari, interpelari.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.